News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

Andrzej Targowski, Informatyka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI w., Kraków 2023 nakład wyczerpany
Krzysztof Fiałkowski, Strome schody, czyli fizyk w PRL-u. Z wolnej Polski w świat, Kraków 2023 18,00 zł
Jan Czekanowski, Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907–1909. Tagebuch der anthropologisch-ethnologischen Kolonne der Zentralafrikaexpedition in den Jahren 1907–1909, cz. 1-2, Fontes Historiae Africanae. Series Varia, Kraków 2023 90,00 zł
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności w kręgu społecznej troski. Redakcja Maria Stinia, Kraków 2023 35,00 zł
Artificem commendat opus. Studia o grafice, red. nauk. Magdalena Adamska, Agnieszka Fluda-Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2023 80,00 zł
Narracje podręcznikowe. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności na rzecz edukacji,
pod red. Marii Stini i Karola Sanojcy, Kraków 2023
20,00 zł