News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2011

Jerzy Kolendo, Antiquarian studies in Poland from the sixteenth to the twentieth century, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW, Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa-Kraków 2011 31,50 zł
Józef Andrzej Gierowski, Dziennik, 1 września 1981 - 13 grudnia 1981, Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VI: 2007, Kraków 2011 15,75 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VII: 2008, Kraków 2011 15,75 zł
Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Prahistoryczne kurhany we wsi Haji Niżni koło Drohobycza, Kraków 2011 94,50 zł
Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności. Kraków 2011 52,50 zł
Janina Kraupe, Grafika 1946-1949, Kraków 2011 26,25 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2009-2010, Wrocław-Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VIII: 2009, Kraków 2011 15,75 zł
Krakowskie Studia Slawistyczne I, Rocznik Slawistyczny, Kraków 1908-2008, W stulecie Rocznika Slawistycznego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2010 26,25 zł
From Totalitarianism to Democracy: Twisted and Unfinished Road. On the 20th Anniversary of the Fall of Communism in Eastern Europe. Published under the direction of Stanisław Latek 15,75 zł
Secesja - Młoda Polska - Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog Wystawy. Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU. Kraków 2011 10,50 zł
Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Informator o zasobie. Kraków 2011 31,50 zł
Wychowanie do przyjaźni - od idei do praxis. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej. Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Pontificia Accademia Dell'immacolata, Kraków 2011 31,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. IX: 2010, Kraków 2011 21,00 zł
Marko Jačov, La questione d’oriente vista attraverso la tragedia Armena (1894–1897). Kwestia wschodnia w świetle tragedii Ormian (1984–1897). Kraków 2011 36,75 zł
Mihailo Potushniak, Middle Neolithic settlement at Drisino-Balocza, Transcarpathian Ukraine, Kraków 2011 21,00 zł
Uzależnienia, porozmawiajmy o tym głośno. Dependence, let's talk about it openly,
Fundacja "Warto Żyć", Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011
42,00 zł
Pamiętniki uczonych T. II: Andrzej Wiktor, Życie z przyrodą w tle, Kraków-Wrocław 2011 42,00 zł
Czesław Miłosz, Multiple Worlds, Game of Forms; published under the direction of Stanisław Latek; Polish Institute of Arts and Sciences in Canada - Polish Academy of Arts and Sciences; Montreal, Quebec, Canada - Cracow, Poland; 2011 31,50 zł