News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2012

Erazm Józef Jerzmanowski 1844-1909. Życie i dzieło, Kraków 2012 26,25 zł
Daniel Beauvois, Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 89,25 zł
Jakub Goldberg, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 2012 31,50 zł
Władysław Natanson. Listy do narzeczonej, opracowała Irena Homola-Skąpska,
Kraków 2012
42,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Wiedza, Prawda, Wolność. XVI Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 26 i 27 września 2011 Kraków. Pod redakcją Jerzego A. Janika.
Kraków 2012
31,50 zł
Jan Albrecht, Najczęściej jestem "za". Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Kraków 2012 36,75 zł
Stefan Karol Kozłowski, Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie, Kraków 2012 52,50 zł
In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of. W. Kotwicz's Expedition to Mongolia in 1912. Studies and selected source materials; Editors: Jerzy Tulisow, Osamu Inoue, Agata Bareja-Starzyńska, Ewa Dziurzyńska, Cracow 2012 99,75 zł
Po drogach uczonych, Tom V,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2012
63,00 zł
Marko Jačov, Il primo genocidio eseguito contro gli Armeni. Pierwsze ludobójstwo dokonane na Ormianach. (1894-1897), Roma-Kraków 2012 nakład wyczerpany
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów. Kraków, 22-23 II 2010. Monografia zbiorowa pod redakcją Michała Kokowskiego, Kraków 2012 52,50 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2011-2012, Wrocław-Kraków 2012 10,50 zł
Easter Island (Rapa Nui). Polish speleological exploration. Editor: Zdzisław Jan Ryn, Kraków 2012 31,50 zł
Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne. Opracował Krzysztof Pilarczyk. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2012 nakład wyczerpany
The Polish Diaspora in America and Wider World, Symposium 25-26 June 2010, PAU i PAHA, Kraków 2012 21,00 zł