News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2010

Andrzej Romanowski, Polski Słownik Biograficzny, przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków 2010 5,25 zł
Krzysztof Baczkowski, Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej,
Kraków 2010
6,30 zł
Adamantios Sampson, Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, The Prehistory of the Island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas, Kraków 2010 63,00 zł
Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost Distribution of the Starčevo / Körös culture ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków-Budapest 2010 94,50 zł
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 września 2008, Kraków 2010 26,25 zł
Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2010 63,00 zł
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości. Materiały z posiedzenia naukowego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Pod redakcją Jana Machnika i Wojciecha Rojka. Kraków 2010 21,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Uniwersalia, prawa przyrody, transcendencja. XV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 28-30 września 2009 Lublin. Pod redakcją Jerzego A. Janika. UJ-PAU 2010 34,65 zł
Postmodernizm i fundamentalizm a prawda od idei do praxis, pod red. Haliny Grzmil-Tylutki i Agnieszki Hennel-Brzozowskiej, PAU-UJ, Kraków 2010 21,00 zł
Emilia Leibel, Wspomnienia Żydówki krakowskiej, nagrała i opracowała Maria Kłańska, Kraków 2010 42,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. V, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, suplement nr 4 do Studia Judaica, Kraków 2010 36,75 zł
Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu, Paryż 2010 42,00 zł
Chopiniana ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu, Paryż 2010 63,00 zł 29,90 zł
Małgorzata Kłys, Ludwig van Beethoven. Dramat życia i potęga twórczości, Kraków 2010 15,75 zł
Tomasz Skrzyński, Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947-1948. Przypadek krakowski, Kraków 2010 47,25 zł
Gallus Anonymous and his Chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research, Kraków 2010 52,50 zł
Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne. Opr. Joachim Śliwa i Leszek Zinkow, Kraków 2010 42,00 zł
Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Kraków 2010 21,00 zł