News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2013

Stanisław Grodziski, Habsburgowie. Dzieje dynastii, wydanie drugie poszerzone,
Kraków 2013
42,00 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom I, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013  
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom II, zeszyt 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 31, 50 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom III, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 84,00 zł 
The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions, edited by Zsolt Mester; Polish Academy of Arts and Sciences - Kraków, Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University - Budapest; papers for the project funded by the International Visegrad Fund; Kraków-Budapest 2013 31,50 zł
Bientôt un siècle de soutien à des réalisations intellectuelles majeures. Towards a century of support to major intellectual achievements; Union Académique Internationale; Cracovie-Bruxelles 2013 21,00 zł
Anna Dzieduszycka-Machnik, Sokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma; Polska Akademia Umiejętności; Kraków 2013 nakład wyczerpany
Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 52,50 zł
promocja
SFIDA DI GIOVANNI PAOLO II PER L’UOMO DEL XXI SECOLO. Atti del Convegno Internazionale, svoltosi presso l’Università del Salento dal 15 al 18 novembre 2011. Coordinatori scientifici: Marko Jačov e Franciszek Ziejka. Università del Salento, Accademia Polacca delle Scienze e delle Lettere di Cracovia. Lecce 2013 Cracovia 52,50 zł
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków. Kraków 2013 5,25 zł
Akty Horodelskie z 1413 roku, 1413 m. Horodlės aktai. Pod redakcją: Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak. Lietuvos Istorijos Institutas - Polska Akademia Umiejętności.
Vilnus - Kraków 2013
31,50 zł
Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring. Zakopane, 17-19.05.2013, abstract book. The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2013 nakład wyczerpany
Informator PAU - wersja w jęz. polskim 7,35 zł
Informator PAU - wersja w jęz. angielskim 7,35 zł
Jan Hulewicz, Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918, zarys dziejów, Kraków 2013 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. X: 2011-2013, Kraków 2013 26,25 zł
Piotr Hübner, Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej,
Kraków 2013
84,00 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2012-2013, Wrocław-Kraków 2013 35,00 zł