News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2000

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. II. Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998, pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000 42,00 zł
Drukarze dawnej Polski, T. 1: Małopolska, cz. 2, vol. 1-2, Kraków 2000 42,00 zł
Marian Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Kraków 2000 26,25 zł
Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000 nakład wyczerpany
Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku,
pod red. Andrzeja Żakiego, Kraków 2000
nakład wyczerpany
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Materiały z Sympozjum Kraków 2-3 grudnia 1994 roku, pod red. Rity Majkowskiej, Kraków 2000 21,00 zł
Krzysztof R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000 47,25 zł
Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku,
wydał Antoni Gąsiorowski przy współpracy Tomasza Jurka, Izabeli Skierskiej,
Wincentego Swobody, Kraków 2000
42,00 zł