News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2001

Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej Kraków 10 marca 2000, pod red. Krzysztofa R. Prokopa, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. II, Kraków 2001 42,00 zł
Archeologia przestrzeni. Metody i wyniki badań struktur osadniczych w dorzeczach Górnej Łaby i Wisły, pod red. Janusza K.Kozłowskiego i Evžena Neustupnego, Kraków 2001 26,25 zł
Listy polskie XVI wieku, pod red. Kazimierza Rymuta. Tom II: Listy z lat 1548-1550
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 2001
52,50 zł