News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2018

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom II, XII–XX wiek,
opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby, Kraków 2018
nakład wyczerpany
Marzena Woźny, Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937). Prehistoryk z przełomu epok,
Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 2018
40,00 zł
Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – idee – dzieła.
Pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy.
Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Kraków 2018
49,00 zł
Józef Łepkowski, PRZEGLĄD krakowskich tradycyj, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właściwości. Reprint. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018 7,00 zł
Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen Bd. I: Südpolen, Teil 1.
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela,
mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak,
Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau.
Universitas, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018
Przeprosiny, errata

nakład wyczerpany

Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallinna w dobie oświecenia.
Przekład z języka estońskiego Anna Juga-Szymańska. Kraków 2018
39,00 zł
promocja
Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych,
redakcja Jacek Poleski, Kraków 2018
nakład wyczerpany
Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury. W stulecie urodzin.
Pod redakcją Romana Mazurkiewicza. Kraków 2018
15,00 zł
Jerzy Michalewicz, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
, T. II, Kraków 2018
60,00 zł
Gombrowicz. DÉSEMPARÉ – BEWILDERED.
Publié sous la direction de / edited by Dominique Garand, Agnès Domanski
Institut polonais des arts et des sciences au Canada, Polska Akademia Umiejętności
Montréal-Kraków 2018
20,00 zł