News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2019

Leon Wachholz - życie i dzieło, redakcja Jan Widacki, Kraków 2019 25,00 zł
Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością
i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019
37,00 zł
Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku. Wydała Bożenna Wyrozumska przy współpracy Marcina Starzyńskiego, indeksy opracowała Patrycja Wiencierz. Kraków 2019 nakład wyczerpany
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom II, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2019
Więcej
t. II: 20,00 zł
Alina Nowicka-Jeżowa, Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 2019 35,00 zł
Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku
, Kraków 2019
38,00 zł
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria II: Pomniki Prawa Polskiego. Dział I: Prawo ziemskie.
T. IV: Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019
50,00 zł
Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski,
pod redakcją Andrzeja Kastorego, Kraków 2019
18,00 zł
Ex Musicis. Ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Katalog wystawy,
Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2019
20,00 zł
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom I (czerwiec 1919 – marzec 1923),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line 
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom II (marzec 1923 – maj 1926),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. cz. III, Audycje radiowe z lat 2016-2019, Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2019 10,00 zł
Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem.
Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem.
K vydání připravili / opracowali : Joanna Laskosz, Jan Chodějovský.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Nauki PAN i PAU. Praha 2019
40,00 zł