News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2003

Raimo Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, przełożył Aarne Puu, Kraków 2003 47,25 zł
Stanisław Kutrzeba, W obronie spotwarzonej instytucji.
[Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności roku 1945]
, Kraków 2003
10,50 zł
Anna Mayer, Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, opracował i przypisami opatrzył Kasper Świerzowski, Kraków 2003 31,50 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. III. Suplement nr 1 do Studia Iudaica, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2003 42,00 zł
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie
T. I - Patologia ogólna, Kraków 2003
nakład
wyczerpany
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2002,
Kraków 2003
10,50 zł
Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. Zenona Woźniaka i Jana Gancarskiego, Kraków-Krosno 2003 nakład wyczerpany