News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2022

Organizacja pomocy dla polskich ofiar wojny, wrzesień 1939 – czerwiec 1940.
Opracowali: Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana. Kraków 2022
39,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, W laboratorium naukowca i w praktyce inżyniera.
Ciekawostki naukowo-techniczne, rysunki Aneta Urbanik, Kraków 2022
20,00 zł
Michał Grygiel, Osadnictwo celtyckie w zachodniej Małopolsce. Ze studiów nad grupą tyniecką,
Kraków 2022
90,00 zł
Akty unii wileńskiej i mielnickiej (1499–1501). Dokumenty i studia.
Pod redakcją Lidii Korczak. Opracowali: Marceli Antoniewicz, Waldemar Chorążyczewski, Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Rimvydas Petrauskas, Krzysztof Pietkiewicz, Jakub Rogulski. Lietuvos Istorijos Institutas – Polska Akademia Umiejętności. Kraków–Vilnius 2022
50,00 zł
Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów,
red. E.Danowska, A.Fluda-Krokos, Kraków 2022
75,00 zł
Polska Akademia Umiejętności 1872–2022, Polish Academy of Arts and Sciences 1872–2022, Kraków 2022 50,00 zł