News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2006

Stanisław Grodziski, The Polish Academy of Arts and Sciences 1872-1952-2002, Kraków 2006 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2003, Kraków 2006 21,00 zł
Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000, Kraków 2006 31,50 zł
Struktura i emergencja, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2006 21,00 zł
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia, Kraków 2006,
Wydawnictwo PAU, UJ, AGH
84,00 zł
Józef Piłsudski. Wyobraźnia i dzieło polityczne pod red. Jana Machnika i Andrzeja Nowaka, Kraków 2006 10,50 zł
Jerzy Kopacz, Lubomir Šebela, Kultura unietycka i grupa wieterzowska na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków 2006 36,75 zł
Wylotne and Zwierzyniec. Paleolithic Sites in Southern Poland, edited by Stefan K. Kozłowski, Kraków 2006 36,75 zł
Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006. Bibliografia, oprac. Małgorzata Kremer, Anna Sroka, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie nakład wyczerpany
Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Polski Uniwersytet na Obczyźnie 21,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. VIII, Rękopisy nr 1360-1705, Archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego, Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej z lat 1832-1893, oprac. Janusz Pezda, Marek P. Prokop, Paryż-Kraków 2006, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej w Paryżu, PAU 36,75 zł
Jerzy Świecimski - twórczość, Kraków 2006 36,75 zł
Krzysztof Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006 42,00 zł