News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2005

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz. I - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład
wyczerpany
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz.II - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład wyczerpany
Pamiętniki Uczonych T. I: Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Kraków 2005 47,25 zł
Stanisław Grodziski, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952-2002, Kraków 2005 10,50 zł
Karolina Grodziska, Theatri decor. Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim, Kraków 2005 52,50 zł
Słownik biologii komórki, pod red. Jerzego Kawiaka, Haliny Krzanowskiej, Barbary Płytycz, Macieja Zabla, Kraków 2005

nakład wyczerpany

Faustus Socinus and his Heritage, pod red. Lecha Szczuckiego, Kraków 2005 47,25 zł
Place nad Memory of Canada: Global Perspectives, pod red. Magdaleny Paluszkiewicz-Misiaczek, Anny Reczyńskiej, Anny Śpiewak, Kraków 2005 52,50 zł
Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skala Cave, Lesser Carpathians, Slovakia, pod red. L'ubomiry Kaminskiej, Janusza K. Kozłowskiego, Jiřiego A. Svobody, Kraków 2005 26,25 zł
Informacja a rozumienie, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2005 nakład wyczerpany