News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

1995

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kraków 21-23.11.1995.
Program, streszczenia referatów i komunikatów
. Kraków 1995
nakład
wyczerpany
Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich.
Opracowała Bożena Wyrozumska, Kraków 1995
26,25 zł
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683. Opracował Jan M. Małecki, współudział Elżbieta Szlufik, Kraków 1995 26,25 zł
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. I, Kraków 1995 31,50 zł