News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2017

Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. XI, rękopisy nr 2064-2556, rękopisy XIX-wieczne. Opracowali: Monika Jaglarz, Urszula Klatka, Janusz S. Nowak, Janusz Pezda przy współpracy Moniki Junkiewicz. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Polska Akademia Umiejętności. Paryż–Kraków 2017 20,00 zł
Wspólna sprawa. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej we Francji. Kraków 2017 nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom VI,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos, Kraków 2017
63,00 zł
Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity..., Wspomnienia.  Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. 20,00 zł
Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, opracowały: Ewa Dziurzyńska, Martina Šumowá, Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd ČR, v. v. i. 35,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. VI, pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. Kraków 2017 40,00 zł
Witold Mańczak, Polski słownik etymologiczny. Kraków 2017
nakład wyczerpany
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2014/2015, z suplementem za rok 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2017
32,00 zł
Contributions to the Prehistory of Greece and the Aegean, edited by Janusz K. Kozłowski, Kraków 2017 25,00 zł