Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen

 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 2, Kleinpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 2, Małopolska.
Bearbeitet von Piotr Kaczanowski † unter Mitarbeit von Jarosław Bodzek, Andrzej Przychodni und Katarzyna Zuch. Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski – Instytut Archeologii. Kraków 2017
25,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 3, Mittelpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska
, tom 3, Polska środkowa.
Bearbeitet von Ireneusz Jakubczyk unter Mitarbeit von Aleksander Bursche und Magdalena Mączyńska.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Warszawski - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii. Kraków 2018
50,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 4: Lubliner Land.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 4: Lubelszczyzna.
Bearbeitet von Monika Gładysz-Juścińska, Andrzej Kokowski und Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
unter Mitarbeit von Jolanta Bagińska, Mikołaj Barakszyn, Bartłomiej Bartecki, Mieczysław Bienia, Sabina Hanejko, Anna Hyrchała, Małgorzata Koperwas, Jakub Kuna, Grzegorz Kuś, Paweł Lis, Piotr Łuczkiewicz, Tomasz Markiewicz, Teresa Mazurek, Anna Mucha, Kirill Myzgin, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran und Mateusz Zawadzki. Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Archeologii. Kraków 2021
60,00 zł