Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa Marian Zgórniak

 

T. 1: X 1939 - VII 1940, Kraków 1994   16,80 zł
T. 2: VI 1940 - VI 1941, Kraków 1995   18,90 zł
T. 3: VI 1941 - XII 1941, Kraków 1996 33,60 zł 19,90 zł
T. 4: XII 1941 - VIII 1942, Kraków 1998 39,90 zł 19,90 zł
T. 5: IX 1942 - VII 1943, Kraków 2001 47,25 zł 19,90 zł
T. 6: VII 1943 - IV 1944, Kraków 2003 42,00 zł 19,90 zł
T. 7: V 1944 - XI 1944, Kraków 2006 63,00 zł 29,90 zł
T. 8: XII 1944 - VIII 1945, Kraków 2008 63,00 zł 29,90 zł
Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie. Suplementy do tomów
I-VIII Protokołów posiedzeń Rady Ministrów październik 1939-sierpień 1945
,
opr. Wojciech Rojek przy współpracy Andrzeja Suchcitza, Kraków 2010
63,00 zł 29,90 zł
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP - Komplet, tomy 1-8 + Suplementy   149,00 zł