Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Monumenta Poloniae Historica, nova series

Pomniki Dziejowe Polski, seria II

 

T. XI:
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska,
wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Kraków 1994
nakład
wyczerpany
T. XII:
Annales S. Crucis
Rocznik Świętokrzyski
Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996

26,25 zł

15,00 zł

T. XIII:
Petrus de Dusburgk, Chronica Terrae Prussiae
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. XIV:
Ioannes de Dąbrówka, Commentum in Chronicam Polonorum Magistri Vincentii Dicti Kadłubek
Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan
przy współpracy Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. XV:
Kronika Dzierzwy, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski, Kraków 2013
nakład
wyczerpany
T. XVI:
Chronica Galiciano-Voliniana (Chronica Romanoviciana)
Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović; przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł;
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk;
Kraków–Warszawa 2017

35,00 zł

Publikacja dostępna
on-line

T. XVII:
Miracula Beati Patris Simonis Lypnycensis [1482–1520]
Cuda Świętego Ojca Szymona z Lipnicy [1482–1520]
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Kraków 2019
20,00 zł