Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Wykłady

 

Wykłady 1: Jerzy Wyrozumski, Karol Jonca (13 IX 1930-13 I 2008), Kraków 2011 5,25 zł
Wykłady 2: Feliks Kiryk, Statut Cechu Płócienniczego z 1466 roku w Rymanowie w języku polskim, Kraków 2012 10,50 zł
Wykłady 3: Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Patriotyzm w katolickiej nauce społecznej, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 4: Krzysztof Baczkowski, Stosunki habsbursko-jagiellońskie w ostatnich latach życia cesarza Maksymiliana I  na tle spraw wschodnich, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 5: Andrzej Paczkowski, Rozpoczęcie wielkiej zmiany. Uwarunkowania i okoliczności zewnętrzne, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 6: Jerzy Wyrozumski, Dwa wykłady o odrodzonej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 7: Jadwiga Puzynina, Norwid - Jaki i dla kogo?, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 8: Barbara Płytycz, Immunologia oczyma biologa, Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 9: Franciszek Ziejka, Zaczęło się przed dwustu laty... O Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem..., Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 10: Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej?, Kraków 2016 10,00 zł