Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej

 

Nr 9: Marek Anneusz Lukan, Wojna Domowa,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1994
  nakład
wyczerpany
Nr 10: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Tebaida,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1997
26,25 zł 14,90 zł
Nr 11: Lizjasz, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Romuald Turasiewicz, Kraków 1998
  26,25 zł
Nr 12: Apollonios Dyskolos, O składni,
przekład, interpretacja, wstęp Michał Bednarski, Kraków 2000
  36,75 zł
Nr 13: Andokides, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Ireneusz Ptaszek, Kraków 2002
  nakład
wyczerpany
Nr 14: Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze,
przełożył, opracował i wstępami poprzedził Mieczysław Brożek, Kraków 2004
  15,75 zł
Nr 15: Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu,
przełożyła, opracowała i wstepem poprzedziła Joanna Komorowska, Kraków 2009
  nakład
wyczerpany
Nr 16: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy,
Wstęp, przekład, przypisy Stanisław Śnieżewski, Kraków 2010
  18,90 zł
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2011
  nakład
wyczerpany
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon, wydanie drugie poprawione i uzupełnione,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2015
  35,00 zł
Nr 18: Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie.
Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2)
;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2012
  nakład
wyczerpany
Nr 19: Aleksander z Afrodyzji, O duszy;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2016
  35,00 zł
Nr 20: Edykt króla Teoderyka; przełożyły Agnieszka Caba i Monika Ożóg,
wstępem i objaśnieniami opatrzyła Monika Ożóg, Kraków 2018
  20,00 zł