Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

 

T. I: Piotr Hübner, Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2002 21,00 zł
T. II: Piotr Köhler, Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), Kraków 2002 31,50 zł
T. III: Stefan Witold Alexandrowicz, Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2004 31,50 zł
T. IV: Raimo Pullat, Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja
z lat 1898-1926
, Kraków 2004
42,00 zł
T. V: 140 Rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności,
Kraków 2008
26,25 zł
T. VI: Jerzy Pawłowski, Michał Rybiński (*1844-†1905), Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności, Kraków 2010 15,75 zł