Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Polecamy publikację

 

Organizacja pomocy
dla polskich ofiar wojny
wrzesień 1939 – czerwiec 1940

 

Opracowali:

Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2022

 

 

 

Polecamy serię

PRACE PRAWNICZE, nr 9

 

 

Krzysztof Pałecki

 

TEORIA WŁADZY

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2021

 

 

 

Pomniki Dziejowe Polski – Monumenta Poloniae Historica
seria II, tom XVII

 

Cuda świętego ojca Szymona z Lipnicy
[1482–1520]

Miracula beati patris Simonis Lypnycensis
[1482–1520]

 

Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli 
Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

Polecamy publikację 
ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO
Ogólnego zbioru tom 119

 

Andrzej Kastory

 

SYNDROM JAŁTY

POLITYKA MOCARSTW WOBEC POLSKICH KRYZYSÓW
W LATACH 1968–1981

 


Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI. WYDZIAŁ LEKARSKI

 

Wenancjusz Domagała

 

 

Tom II

Wydanie trzecie, zmienione i poprawione

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

 

 

 

Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie
w świetle badań interdyscyplinarnych

 

 

Redakcja  Jacek Poleski

Autorzy:  Anna Bojęś-Białasik, Agata Kucia, Jakub Nawrot,
Dariusz Niemiec, Jacek Poleski, Marcin Szyma, Mateusz Woźniak

 

 

Kraków 2018

 

 

 

RAIMO PULLAT

 

ŚWIAT RZECZY
MIESZKAŃCA TALLINNA
W DOBIE OŚWIECENIA

 

Przekład z języka estońskiego
Anna Juga-Szymańska

 

 

Kraków 2018

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU   T. XII 

 

WOJNA ŚWIATOWA 1914-1918

Moje wspomnienia i przeżycia bojowe,

skreślił   EMANUEL DE CHARLENZ HOHENAUER,

generał brygady WP – na wojnie pułkownik wojsk austriackich

 

Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła 
EWA DANOWSKA

 

Kraków 2018

 

  Patronat medialny    

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU  T. XI

 

WIELKI PRZEŁOM

Konflikty zbrojne i przemiany wojskowości

1912–1923

 

Pod redakcją
MICHAŁA BACZKOWSKIEGO

 

Kraków 2018

 

  Patronat medialny   

 

 

 

Polecamy publikację wydaną wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Krakowie

 

Marzena Woźny

 

Włodzimierz Demetrykiewicz
(1859–1937)

Prehistoryk z przełomu epok

 

Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Kraków 2018

 

 

 

Polecamy publikację

ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO

Ogólnego zbioru tom 118

 

Andrzej Kastory

 

JUGOSŁAWIA W POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
WIELKIEJ BRYTANII I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 1948–1956

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018

 

 

Pomniki Dziejowe Polski – Monumenta Poloniae Historica
seria II, tom XVI


wydany wspólnie z
Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 

KRONIKA HALICKO-WOŁYŃSKA
(KRONIKA ROMANOWICZÓW)

 

Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli  DARIUSZ DĄBROWSKI, ADRIAN JUSUPOVIĆ
przy współpracy  IRINY JURIEWEJ, ALEKSANDRA MAJOROWA I TATIANY WIŁKUŁ


Kraków–Warszawa 2017

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI. WYDZIAŁ LEKARSKI

 

Wenancjusz Domagała

 

 

Tom I

Wydanie trzecie, zmienione i poprawione

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016

 

 

 

 

Polecamy

 

István Kovács

 

Honwedzi, emisariusze, legioniści

 

Słownik biograficzny
polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849

Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016 

 

 

 

Polecamy

 

Michał Bobrzyński  i  Stanisław Smolka

 

Jan Długosz

jego życie i stanowisko w piśmiennictwie

 

Posłowie Jerzy Wyrozumski

 

Reprint klasyki polskiego pisarstwa historycznego z 1893 roku

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

 

 

 

Polecamy publikację

 

ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO
Ogólnego zbioru tom 115

 

Andrzej Kastory

MOCARSTWA WOBEC KRYZYSÓW W EUROPEJSKICH KRAJACH
SOWIECKIEJ STREFY WPŁYWÓW 1948–1968

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

190 stronic z ilustracjami, oprawa twarda, ISBN 978-83-7676-221-0

 

Patronat medialny     

 

 

Janik okl

 

Polecamy publikację

 

Profesor Jerzy A. Janik

1927–2012

Uczony – Myśliciel – Mistrz

 

pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

 

Patronat medialny: „Tygodnik Powszechny”

 

 

Sapieha okl

 

Polecamy publikację

 

 

KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA

 

Książę Niezłomny

 

 

 

 

Kraków 2014