ANP2


Wstęp

 

Seria Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez Waleriana Meysztowicza, który to w ramach serii „Elementa ad Fontium Editiones” - wydawanej przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie w latach 1963-1970 - opublikował 7 tomów źródeł do dziejów Polski zatytułowanych Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas (EFE t. VIII, XI, XII, XV, XVI,  XIX i XXI).

Zbiory z Simancas mają istotne znaczenie dla poznania związków polsko-hiszpańskich, ale również wyjątkowo dobrze pokazują rolę Polski na arenie międzynarodowej i europejski wymiar polskiej polityki w wiekach XVI-XVII. Patrząc z tej perspektywy na zbiory hiszpańskie, możemy śmiało porównać je z zasobami archiwów watykańskich.

Unikatowy charakter źródeł hiszpańskich, biorąc pod uwagę pozycję Rzeczypospolitej w Europie, wynika zarówno ze strategicznego znaczenia posiadłości wchodzących w skład monarchii hiszpańskiej (m.in. Niderlandy, Franche Comté, Mediolan, Królestwo Neapolitańskie), jak i z zarządzania imperium oraz  funkcjonowania jego dyplomacji. Podczas posiedzeń Rady Państwa (Consejo de Estado) omawiano i ustalano zarówno kierunki działań Hiszpanii na arenie międzynarodowej, jak i metody oraz sposoby ich realizacji. Analizowano aktualną korespondencję dyplomatyczną napływającą z poszczególnych ambasad tworzących wzajemnie powiązaną sieć (istotne dla Polski były ambasady w Wiedniu, Rzymie, Wenecji, Paryżu, Londynie) oraz działania dyplomatyczne prowadzone przez wicekrólów i gubernatorów poszczególnych krajów (dla Polski szczególne znaczenie ma korespondencja gubernatorów Niderlandów i wicekrólów Neapolu).

W pierwszej kolejności publikowane są materiały źródłowe znajdujące się w serii Negociación de Alemania, gromadzącej akta dotyczące relacji Madrytu z cesarstwem i innymi krajami niemieckimi oraz Rzeczpospolitą. W miarę postępu badań publikowane będą również polonica znajdujące się w innych seriach m.in. Negociación de Flandes, Negociación de Roma.

Publikacja zachowuje język podstawy wydania źródła, zaś językiem opracowania dokumentów jest język angielski.