POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

DEBATY PAU

TOM VII

ETOS I ETYKA
W BADANIACH I W NAUCZANIU

 

TOMASZOWICE
16–17 listopada 2019

 

POD REDAKCJĄ
LUCJANA SUCHANKA

 

KRAKÓW 2020

 

Tom w całości

 

TREŚĆ


 • Zamiast wstępu, Andrzej Białas   (czytaj)

 

 • Program debaty PAU „Etos w badaniach i w nauczaniu”, Tomaszowice, 16–17 listopada 2019   (czytaj)

MODUŁ 1. ETOS I ETYKA JAKO ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW NAUKI

 

 • Lucjan Suchanek
  Etos pracownika nauki a zagadnienie wolności i przymusu   (czytaj)

 

 • Zbigniew Stawrowski
  Etos jako kategoria moralna a środowisko akademickie   (czytaj)

 

 • Bogusław Dopart
  Etos wykładowcy akademickiego (etos a praktyka)   (czytaj)

 

 • Franciszek Ziejka
  Kodeks etyki pracownika naukowego   (czytaj)

MODUŁ 2. PATOLOGIE

 

 • Jan Ostrowski
  Jak nas globalizują   (czytaj)

 

 • Agnieszka Raubo
  Konsekwencje dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich w przypadku popełnienia plagiatu naukowego. Zarys problematyki   (czytaj)

 

 • Piotr Sorokowski
  „Drapieżni wydawcy” – analiza zjawiska   (czytaj)

 

 • Marek Wroński
  Plagiaty naukowe w Polsce   (czytaj)

MODUŁ 3. DROGI NAPRAWY

 

 • Andrzej Jajszczyk
  ERC a zapobieganie nieuczciwości naukowej   (czytaj)

 

 • Janusz Gołaś
  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich   (czytaj)

 

 • Jerzy Szwed
  Moje „przygody z humanistami”   (czytaj)

DEBATA OGÓLNA – PODSUMOWANIE OBRAD

 

 • Magdalena Bajer
  Dużo uczniów, mało mistrzów   (czytaj)

 

 • Jerzy Błażejowski
  Etos i etyka jako zasady pracy pracowników nauki   (czytaj)

 

 • Zbigniew Kruszewski
  Kilka uwag w dyskusji o „Etosie w badaniach i w nauczaniu”   (czytaj)

 

 • Janusz Lipkowski
  Głos w dyskusji   (czytaj)

 

 • Barbara Płytycz
  Etos nauczyciela akademickiego zobowiązuje do rzetelnego informowania o postępach w nauce   (czytaj)

 

 • Jan Woleński
  Głos w dyskusji   (czytaj)