Wstęp

 

 

 

„Antemurale”, czasopismo wydawane w Polskim Instytucie Historycznym w Rzymie pod kierownictwem ks. Waleriana Meysztowicza. W latach 1954–1985 wydano 28 tomów, w 26 wolumenach. Głównym celem było publikowanie opracowań i tekstów, które ze względów politycznych nie mogły ukazać w Polsce. Z założenia miało być poświęcone nie tylko sprawom polskim, ale sprawom całej Europy Środkowo-Wschodniej. Badania miały być przedstawiane w językach „powszechnie używanych”, z wyłączeniem polskiego. Pismo nie miało charakteru wyłącznie historycznego, znalazły się w nim też prace historyczno-literackie dotyczące Mickiewicza, Wyspiańskiego, Conrada-Korzeniowskiego, Sienkiewicza, Krasińskiego i in. Na łamach „Antemurale” publikowali m.in. Oskar Halecki, Henryk Paszkiewicz, Władysław Folkierski, Marian Kukiel.