Wydział I Filologiczny PAU oraz Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
zapraszają na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
16 czerwca (piątek) 2023 o godz. 12.00 w Małej Auli PAU

 

Profesor Jan Ostrowski

 

Posiedzenie inauguracyjne Akademii Umiejętności
7 maja 1873 roku w świetle źródeł obrazowych i pisanych

 

 

Wydział I Filologiczny PAU

Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU