Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
16 czerwca 2023

 
   
 

Profesor Jan Ostrowski
Posiedzenie inauguracyjne Akademii Umiejętności

7 maja 1873 roku w świetle źródeł obrazowych i pisanych

 

 

Wydział I Filologiczny PAU

Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU