17 czerwca 2023

 

1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia

2. Wręczenie Nagrody im. Profesora Tadeusza Browicza

3. Wręczenie Nagrody im. Profesora Mariana Mięsowicza

4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego

5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU w roku 2022

6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU

7. Wykład: Prof. Ewa Brocławik, Dlaczego woda to życie?

 


Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza - więcej o Nagrodzie w 2023 roku

Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza - więcej o Nagrodzie w 2023 roku

Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego - więcej o Wyróżnieniu w 2023 roku


Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego z czynności PAU za rok 2022

 

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

ROK 2022

 

Czytaj sprawozdanie Sekretarza Generalnego PAUza rok 2022

 

Zobacz Rocznik PAU - rok 2022

 


Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU

Czytaj 


Wykład: Prof. Ewa Brocławik, Dlaczego woda to życie?