11 czerwca 2022

 

1-2

Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia

Wręczenie Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej medalu Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

3. Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza w 2022 roku

4. Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego w 2022 roku

5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU w roku 2021

6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU

7. Wykład: Prof. Piotr Sztompka, Kryzys wiarygodności

 

 

 

Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia

Wręczenie Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej medalu Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

 


 

Nagroda im. Profesora Tadeusza Browicza - wykład Dr Katarzyny Głombik, Laureatki Nagrody w 2022 roku

 


 

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego - wykład Profesora Bogdana Marcińca, Laureata Nagrody w 2022 roku

 


 

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. Szczepana Bilińskiego z czynności PAU za rok 2021

 

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

ROK 2021

 

Czytaj sprawozdanie Sekretarza Generalnego PAUza rok 2021

 

Zobacz Rocznik PAU - rok 2021

 

 


 

Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU

 

Czytaj 

 

 


 

Wykład: Prof. Piotr Sztompka, Kryzys wiarygodności