Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


O Prawie zamówień publicznych w nauce

(2012/13 r.)

 

Biorąc pod uwagę rosnące zniecierpliwienie środowiska naukowego działaniem Prawa zamówień publicznych w zakresie nauki, Polska Akademia Umiejętności zorganizowała w dniu 8 października 2012 sesję „Nauka a Prawo zamówień publicznych”, aby przedyskutować narastające problemy.

Sesja wywołała debatę, która zaczyna się dynamicznie rozwijać. Otwieramy więc stronę, na której będzie można znaleźć komplet materiałów na ten temat, znajdujących się w dyspozycji PAU.

 


PROJEKT
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  wysłany do Sejmu 16 sierpnia 2013
LINK do strony Rządowego Centrum Legislacji

 

 

ODPOWIEDŹ
Prezesa PAU z dnia 8 kwietnia 2013

 

ODPOWIEDŹ
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2013

 

ODPOWIEDŹ
Prezesa FNP z dnia 5 kwietnia 2013

 

OPINIA
Adama Jaracza

 

UWAGI
Jana Środonia z dnia 4 kwietnia 2013

 

 

LINK
do strony Rządowego Centrum Legislacji na której można śledzić postępy legislacyjne projektu UZP

 

PROJEKT UZP
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia 27 marca 2013


 

LIST
Wiceprezesa UZP Dariusza Piasty z dnia 7 marca 2013

 

WNIOSKI KOŃCOWE
ze spotkań „Nauka a Pzp” w PAU
Opracowali: Adam Jaracz i Jan Środoń, 19.02.2013

 

KOMUNIKAT
po III spotkaniu „Nauka a PZP” 17.01.2013 w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Galeria zdjęć z III spotkania

 

STUDIUM
przypadków szkodliwości ustawy PZP w sferze nauki

 

SPRAWOZDANIE
z drugiego spotkania „Nauka a Prawo zamówień publicznych” (PAU, 6.12.2012)

Galeria zdjęć z II spotkania w PAU

 

PROJEKT
założeń zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiających usprawnienie funkcjonowania nauki w Polsce
(przygotowany na drugie spotkanie w PAU - 6.12.2012)

 

PROJEKT
zmiany Prawa zamówień publicznych w celu usprawnienia funkcjonowania nauki w Polsce
(przygotowany na drugie spotkanie w PAU - 6.12.2012)


 

Strona
Realizacja PZP wiąże ręce nauce na Facebooku

 

LINK
do strony Rządowego Centrum Legislacji na której można śledzić postęp prac nad nowelizacją Pzp


UWAGI
FNP do opracowania dotyczącego proponowanych zmian w Pzp NCBiR z dnia 29 marca 2013

 

OPRACOWANIE
dot. proponowanych zmian w Pzp przygotowane na zlecienie NCBiR z dnia 15 marca 2013


UCHWAŁA
Rady Naukowej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 maja 2013

 

UCHWAŁA
Rady Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2013

 

OPINIA
Komisji Europejskiej dotycząca wyłączenia spod procedur zamówień publicznych usług badawczo-rozwojowych, w oparciu o art. 16 lit. f) dyrektywy 2004/18/WE
www.uzp.gov.pl

 

LIST
Prezesa FNP do Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2013

 

LIST
Prezesa PAU do europosłów z dnia 21 lutego 2013
(list w języku angielskim)

 

LIST
Prezesa PAU do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 11 lutego 2013

 

UCHWAŁA
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 30 stycznia 2013

 

WYSTĄPIENIE
Jana Środonia, reprezentanta PAU na posiedzeniu Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”
w dniu 21 stycznia 2013 w Ministerstwie Gospodarki

 

UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności podjęta w dniu 17 listopada 2012

 

STANOWISKO
Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 listopada 2012

 

PETYCJA
Komitetu Cytobiologii PAN z dnia 27 czerwca 2012

ODPOWIEDŹ
Wiceprezesa UZP z dnia 6 listopada 2012

 

PROPOZYCJA
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowelizacji PZP pod kątem potrzeb nauki z września 2012

 

UCHWAŁA
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 17 lutego 2012

 

STANOWISKO
Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP z dnia 27 stycznia 2012

 

UCHWAŁA
Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 października 2011
Załącznik do uchwały - OPINIA Rady NCN

 

STANOWISKO
Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 1 lipca 2011

 

STANOWISKO
Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN luty 2011


 

Artykuły prasowe

 

Miesięcznik PRZETARGI PUBLICZNE, Sierpień 2013
Podnieśmy progi, z Katarzyną Jędrzejewską rozmawia Jan Środoń
przetargipubliczne.pl

 

GAZETA WYBORCZA
Katarzyna Zachariasz, Polska nauka, czyli papierologia
wyborcza.biz (6.05.2013)

 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA (nr 78) z 22 kwietnia 2013
Sylwia Czubkowska, Kudrycka: Specustawa dla nauki
gazetaprawna.pl
www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce

 

GAZETA WYBORCZA
Katarzyna Zachariasz, Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie
wyborcza.pl / wyborcza.biz (9.03.2013)

 

PAP - NAUKA W POLSCE
Wiceprezes UZP: próg kwoty przetargowej wzrośnie, o ile - nie wiadomo
naukawpolsce.pap.pl (27.02.2013)

 

Ada Chojnowska, Nauka polska – zamknięta do odwołania. Z powodu przetargów
Gazeta.pl Kraków (21.02.2013)

 

PAP - NAUKA W POLSCE
Krakowscy rektorzy chcą zmiany przepisów dotyczących przetargów
naukawpolsce.pap.pl (12.02.2013)

 

GAZETA WYBORCZA
Jacek Radwan, LIST - Rozwiążcie ręce nauce
wyborcza.pl (6.02.2013)

 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA (nr 22) z 31 stycznia 2013
Sylwia Czubkowska, Absurdy prawa o przetargach blokują rozwój nauki
gazetaprawna.pl / forsal.pl

 

Sprawozdanie PAP ze spotkania w Sejmie 12.11.2012
„Naukowcy i urzędnicy – o zamówieniach publicznych w nauce”
(PAP – NAUKA I ZDROWIE – 12.11.2012)

 

Artykuł Jacka Sadowego (prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) będący polemiką do ww. tekstu
„Nauka robienia przetargów – część druga polemiczna”
- opublikowany w serwisie wyborcza.biz (czytaj)
- dostępny na stronie internetowej UZP (artykuł - PDF)
(30.10.2012)

 

Artykuł Jana Środonia, opublikowany 8 października 2012 r. w Gazecie Wyborczej
„Nauka robienia przetargów”
- opublikowany w serwisie wyborcza.biz „Absurdalne prawo zamówień publicznych niszczy naukę” (czytaj)
- dostępny na stronie PAU „W oparach absurdu: nauka polska a prawo zamówień publicznych” (artykuł - PDF)

 

 

Wypowiedzi o Pzp opublikowane w „PAUzie Akademickiej”

 

Iwona Cymerman, Albina Mościcka, Daniel Prusak,
Czy Facebook rozwiąże ręce polskiej nauce? – czyli jak uratować profesora Józefa K.
- PAUza Akademicka nr 199 (artykuł - PDF)

 

Andrzej Białas, Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)
- PAUza Akademicka nr 198 (artykuł - PDF)

 

Tomasz Dohnalik, Czysty „mrożek”
- PAUza Akademicka nr 187 (artykuł - PDF)

 

Adam J. Zięcik, „Golono, strzyżono” – czyli zderzenie nauki z biurokracją
- PAUza Akademicka nr 186 (artykuł - PDF)

 

Dokument... (!)
- PAUza Akademicka nr 185 (artykuł - PDF)

 

Andrzej Białas, Lenistwo, głupota czy zła wola?
- PAUza Akademicka nr 182 (artykuł - PDF)

 

Andrzej Pilc, Małpa z brzytwą – czyli dlaczego w Polsce nie będzie Nobla w dziedzinie nauki
- PAUza Akademicka nr 164 (artykuł - PDF)


 

Pierwsze spotkanie w PAU

 

Materiały z sesji

„Nauka a Prawo zamówień publicznych”

8.10.2012, Kraków, Polska Akademia Umiejętności

 

Poniżej zamieszczamy program sesji, a także wystąpienia tych uczestników, którzy udostępnili nam autoryzowane wersje.
Pozostałe wystąpienia będą zamieszczane sukcesywnie w miarę ich nadsyłania

 

OTWARCIE

Andrzej Białas (prezes PAU)

 

WYSTĄPIENIA PANELOWE

Jan Środoń (Instytut Nauk Geologicznych PAN) (PDF)

Róża Thun (europoseł)

Frank Engel (europoseł)

Grzegorz Buczyński (Najwyższa Izba Kontroli, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego)

Ernest Chołuj (zastępca dyrektora Biura Generalnego MNiSW)

Adam Jaracz (prawnik Instytutu Nauk Geologicznych PAN)

Przemysław Szelerski (zastępca dyrektora Departamentu Finansów Resortu) (PDF)


DYSKUSJA

Jerzy Vetulani (PDF)

Krzysztof Wędzony

Kazimierz Wiatr

Stefan Chłopicki (PDF)

Tomasz Dohnalik (PDF)

Tomasz Motyl (PDF)

Jan Kozłowski (PDF)

 

 

Przejdź do galerii zdjęć