Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2018

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU

 

9.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Ewa Danowska, Służba generała Emanuela Hohenauera podczas I wojny światowej w świetle własnych wspomnień

 

10.01.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Bartosz Mitka, Synergia danych w digitalizacji obiektów 3D

 

10.01.2018, godz. 17.00, Duża Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Katarzyna Plebańczyk, Kultura i zrównoważony rozwój

 

10.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Ołeh Duch, Magistrat i Żydzi Lwowscy kontra Gabriel Langisz i jego monaster: sprawa sądowa z 1646 roku

 

11.01.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Weronika Rostworowska-Kenig, Katedra krakowska w 1. połowie wieku XIX - od nekropolii królów do panteonu narodowego

 

12.01.2018, godz. 11.00, Duża Aula PAU
Sesja naukowa organizowana przez Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Sekcję Geochronologii Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
1. Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. Piotr Kittel, dr inż. Joanna Barniak,
dr Daniel Okupny, dr Katarzyna Korzeń, mgr Agnieszka Mroczkowska, prof. dr hab. Krzysztof Borówka, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar,
dr hab. inż. Adam Michczyński prof.Pol.Sl., dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, dr hab. inż. Natalia Piotrowska prof. Pol.Sl.,
Późnoglacjalny Las z Kwiatkowa (Kotlina Kolska)
2. Dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, dr hab. inż. Adam Michczyński prof. Pol.Sl.,
dr inż. Jacek Pawlyta, dr Joanna Barniak, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, mgr inż. Natalia Nawrocka,
dr hab. inż. Natalia Piotrowska prof. Pol.Sl., dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. inż. Bogusława Waliszewska,
dr inż. Magdalena Zborowska,
Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w późnym glacjale w świetle pomiarów przyrostów rocznych subfosylnych sosen z Kwiatkowa (Kotlina Kolska)
3. Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski prof. IOP PAN, mgr Krzysztof Buczek, dr Katarzyna Korzeń, dr Monika Niska, dr inż. Dariusz Sala, dr hab. Agata Wojtal prof. IOP PAN, dr Jan Urban, mgr inż. Agnieszka Klimek, mgr Paweł Franczak, mgr Michał Zatorski,
Rejestr zmian paleośrodowiska środkowego i późnego holocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Hucianka (Beskid Niski)
w oparciu o analizy multi-proxy

4. Mgr Krzysztof Buczek, Datowane torfowiska osuwiskowe Gorców – wstępne wyniki badań

 

15.01.2018, godz. 16.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Bogusław Grabowski, Koncepcje przestrzeni w muzyce

 

16.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab., prof. UJ Anna Citkowska-Kimla, Koncepcja dziejopisarstwa Golo Manna

 

16.01.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Etyczne ramy mowy nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów
Zaproszenie
Plakat

 

16.01.2018, godz. 16.00, AGH, pawilon B-8, sala RW.
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, Laserowe formowanie trójwymiarowe tworzyw ceramicznych i metalicznych

 

17.01.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Tomasz Grodzicki, o. Leon Knabit, Rozmowy o starości
Zaproszenie

 

17.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Posiedzenie poświęcone zostanie pamięci profesora Stanisława Widłaka
1. Dr hab. Roman Sosnowski omówi artykuł prof. Widłaka "Italianizmy w polszczyźnie w kontekście zachodniosłowiańskim"
2. Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska przedstawi wspomnienie o Profesorze

 

18.01.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner i dr Grażyna Bąkowska-Czerner, Publiczne łaźnie w hellenistyczno-rzymskim mieście na stanowisku Marina el-Alamein w Egipcie
Zaproszenie

 

18.01.2018, godz. 15.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz Maria Wrede, Projekt opracowania nowego Informatora o zasobie Archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

18.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Krzysztof Gwosdz, dr Jarosław Działek, dr Katarzyna Gorczyca, mgr Magdalena Miśkowiec,
Kampus 2.0. Postrzeganie i użytkowanie przestrzeni Kampusu 600-lecia odnowienia UJ

 

19.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Ryszard Tokarski, Słowo i dzieło malarskie w przekładzie intersemiotycznym

 

19.01.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Mariusz Kowalski, Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny

 

22.01.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia im. L. Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej)
Niemieckie odszkodowania dla Polski z tytułu zbrodni nazistowskich w świetle doświadczeń z negocjacji 1990–2000
Zaproszenie

 

22.01.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Kustosz Magdalena Laskowska i architekt Bartosz Haduch, Stanisław Wyspiański i Akademia Umiejętności
Zaproszenie

 

23.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Tematem posiedzenia będą oceny następujących podręczników:
1. Marcin Braun, Weronika Śliwa, „To jest fizyka”, Nowa Era.
Referują: prof. Marek Zrałek i dr Jerzy Kuczyński
2. Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, Nowa Era, „Spotkania z fizyką”.
Referują: mgr Damian Jabłeka i dr Jerzy Kuczyński
3. Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, „Fizyka z plusem”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Referują: dr Jacek Czakański, dr Jerzy Kuczyński
4. Roman Grzybowski, Tomasz Gburka, „Fizyka 7”, Operon.
Referują: prof. Ilona Bednare i prof. Jan Sładkowski

 

23.01.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Joanna Wnuk-Nazarowa, Polonez, mazur, krakowiak - europejska kariera tańców polskich
Zaproszenie

 

23.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Leszek Zinkow, Starożytny Egipt w poezji polskiej

 

24.01.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Halina Lichocka, Wynalazki Ignacego Mościckiego. (Z okazji 150.  rocznicy urodzin.)

 

25.01.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Iwona Nowakowska-Kempna, Filozofia spotkania w cyberczasach
Zaproszenie

 

25.01.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Zuzanna Grębecka, Odkrywanie Małej Moskwy - "radziecka" Legnica w oczach mieszkańców

 

26.01.2018, godz. 12.30, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ (Kampus UJ), sala konferencyjna 1.02 (obok sekretariatu)
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Dr Krzysztof Rakus, Gorączka u ryb - mechanizmy indukcji i jej wpływ na rozwój infekcji

 

26.01.2018, godz. 16.30, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Jerzy Jurkiewicz, Pseudo-kartezjańskie współrzędne w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji na torusie 

 

26.01.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Romuald Tylenda, Czerwone nowe - gwiezdne merger'y

 

30.01.2018, godz. 17.00, Duża Aula PAU
Promocja książki „TALOWSKI”
Zaproszenie, okładka

 

 

W LUTYM

 

5.02.2018, godz. 10.00, Duża Aula PAU
Konferencja  Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego
Zaproszenie i program

 

7.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Henryk Pietrzak, Zarządzanie strachem w aspekcie globalnego dżihadu

 

7.02.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
ks. Adam Boniecki, Rozmowy o wierze, wolności i Kościele
Zaproszenie

 

8.02.2018, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Jakub Adamski, O genetycznej i chronologicznej zależności portali augustiańskiego kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie
i fary św. Elżbiety w Koszycach

 

12.02.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dialog Obywatelski
Dr Marek Prawda, Przyszłość Unii Europejskiej – krajobraz po wstrząsach
Zaproszenie

 

13.02.2018, godz. 18.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, (Ps.)Symplicjusz o definicji, statusie i aktywności duszy jednostkowej

 

15.02.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Mariusz Jucha, Rozwój osadnictwa w Tell Murra w kontekście przemian kulturowych i politycznych
w Delcie Nilu w IV i III tysiącleciu p.n.e.
Zaproszenie

 

15.02.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH, Ewolucja niecek z osiadania w obszarach przemysłowych

 

16.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Krystyna Bartol, Epikurejczycy o poezji

 

19.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Józef Łaptos, Humanistyczne i polityczne aspekty działalności UNRRA w Polsce

 

19.02.2018, godz. 16.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Konrad Talmond-Kamiński, Religia jaki zjawisko kognitywne

 

19.02.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Aleksander Garlicki, Która epidemia nas zabija?
Zaproszenie

 

20.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Artur Patek, Teksty funeralne (nekrologi, wspomnienia pośmiertne) jako źródło historyczne.
Przyczynek do biografii Aleksego Wdziękońskiego

 

20.02.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ, Nowe media a nowe dziennikarstwo
Zaproszenie
Plakat

 

20.02.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Wspólne posiedzenie naukowe  Komisji Nauk Technicznych PAU  Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej), Zagrożenie i ochrona Krakowa przed powodzią
Zaproszenie
Plakat

 

22.02.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Tadeusz Chmielniak (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach), Problemy energii – dziś i jutro
Zaproszenie

 

26.02.2018, godz. 11.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU

 • Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim
  w Karpatach Polskich
 • Prof. dr hab. Michał Parczewski, Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem
 • Prof. dr hab. Jacek Poleski, Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk małopolskich
 • Prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, Andrzej Żaki jako inicjator współpracy archeologów z paleobotanikami w Karpatach
 • Dr Paweł Madej, Alpejskie ścieżki Andrzeja Żakiego

 

26.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Marek Piechowiak, Dobro wspólne czy godność? W poszukiwaniu aksjologicznego fundamentu polskiego porządku prawnego

 

27.02.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Mgr Marek Wasilewicz, doktorant w IH UJ, przedstawi recenzje podręczników:
- Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis, Historia, klasa 4, WSiP, Wydanie 1, Warszawa 2017, nr dopuszczenia MEN: 882/1/2017;
- Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era, Wydanie 2, Warszawa 2017, numer ewidencyjny w wykazie MEN: 877/1/2017
2. Mgr Łukasz Wrona, doktorant w IHiA UP, przedstawi referat:
Plansza, kości i karty jako forma edukacyjnej narracji historycznej - próba klasyfikacji planszowych gier historycznych
3. Sprawozdanie redakcji o stanie przygotowań do wydania tomu XV Opinii Edukacyjnych PAU

 

27.02.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper, Fizycy w badaniach nowotworów
Zaproszenie
Plakat

 

28.02.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign, Uczeń i mistrz. Stanisław Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot

 

28.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Od-twarzanie śląskości: antropologia zaangażowana i filmy historii mówionej
Odbędzie się też pokaz filmu: „Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy” 

 

 

W MARCU

 

2.03.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Barbara Oczkowa, Etnogeneza Słowian. Hipotezy i dylematy

 

7.03.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Profesor Bogdan de Barbaro, Rozmowy o rodzinie
Zaproszenie

 

8–9. 03.2018, Collegium Maius UJ
Konferencja naukowa Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe
poświęcona pamięci prof. dra hab. Ryszarda Łużnego w dwudziestą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program  |  plakat  |  plakat z programem

 

8.02.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Lech Kalinowski, Erwin Panofsky, Hans Sedlmayr i meandry ikonologii

 

9.03.2018, godz. 16.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Patrycja Pałka, Nowomowa wczoraj i dziś

 

12.03.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Marzena Woźny, Włodzimierz Demetrykiewicz a Polska Akademia Umiejętności
(posiedzenie połączone z promocją książki Marzeny Woźny Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937) Prehistoryk z przełomu epok)
Więcej o książce
Zaproszenie

 

12.03.2018, godz. 16.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Łukasz Lamża, Systematyka organizmów żywych w epoce badań globalnej filogenezy

 

13.03.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Michał Baczkowski, Fortyfikacje południowych ziem Rzeczypospolitej w świetle tzw. mapy Miega

 

14.03.2018, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. Dr. Jacek Roman Wiśniewski, Proteomika wielkoskalowa w badaniach przewodu pokarmowego
Zaproszenie

 

14.03.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. Mateusz Jabłoński, Narzędzia geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków

 

14.03.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Piotr Grącikowski, Świadomość potrzeby "zbierania" folkloru żydowskiego w teorii i praktyce badawczej
Reginy Eiger-Lilientalowej i Siemiona Akimowicza An-skiego. Próba porównania

 

15.03.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Kamil Kopij, Intermedialność w propagandzie politycznej doby późnej Republiki Rzymskiej
Zaproszenie

 

15.03.2018, godz. 15.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Rafał Raczyński, Formowanie się społeczności polskiej i polonijnej w Islandii

 

15.03.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM, O geografii wyborczej w Polsce

 

16.03.2018, godz. 9.30, Duża Aula PAU
Konferencja naukowa  Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległości Polski
Zaproszenie i program
Plakat

 

19.03.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Lech Majewski, Leksykon symboli Pietera Bruegla - malarza, filozofa, psychologa i wynalazcy
Zaproszenie

 

20.03.2018, godz. 10.00, Duża Aula PAU
Konferencja W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach
Zaproszenie

 

20.03.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr Snezana Venovska-Antevska, Media społecznościowe i ich wpływ na opinię publiczną w Macedonii
Prof. dr Elena Jovanova-Grujovska, Rola macedońskiego radia i telewizji jako publicznego serwisu obywatelskiego
Zaproszenie
Plakat

 

20.03.2018, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, Kraków, (wejście od strony AGH), sala 109, C5, I piętro
Wspólne posiedzenie naukowe  Komisji Nauk Technicznych PAU  Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Stanisław Nagy (AGH), mgr inż. Piotr Narloch (PSG),
Likwidacja stref niskiej emisji w Krakowie poprzez lokalne wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania domów w zabudowie niskiej.
Scenariusze możliwych działań na lata 2018-2025
Zaproszenie

 

20.03.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Obecność tradycji klasycznej w łacińskich wierszach Stanisława Bieżanowskiego
o niepokalanym poczęciu Maryi

 

21.03.2018, godz. 18.00, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. Św. Jana 12
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Maria Kłańska, dr hab. Katarzyna Jaśtal, dr hab. Jadwiga Kita-Huber, dr Paweł Zarychta,
"Vita pro litteris". Wieczór poświęcony pamięci profesor Olgi Dobijanki-Witczakowej 

 

22.03.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Janusz Ziółkowski, Wszechświat: co się stało 14 września 2015 r.?
Zaproszenie

 

22.03.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Mgr inż. arch. Andrzej Ryniak oraz dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska, O ergonomii mebli dla dzieci

 

23.03.2018, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jarosław Ławski, Odessa – literackie mitologie miasta

 

23.03.2018, godz. 12.00, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46 w Krakowie, sala im. Prof. B. Pawłowskiego I p.
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN
Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej
– posumowanie badań na st. 1-3 w Mozgawie

1. dr hab. Marek Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), mgr Marta Korczyńska (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk), mgr Klaus Cappenberg (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Universität Leipzig)
Badania archeologiczne na stanowisku 1-3 w Mozgawie w sezonach 2013-2016. Przykład wstępnego rozpoznania dużej osady drogą integracji różnych technik badawczych
2. dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, mgr Magda Kapcia, mgr Krzysztof Kotynia
Owoce i nasiona ze stanowiska kultury pucharów lejkowatych w Mozgawie, wstępne wyniki
3. dr hab. Jarosław Wilczyński, mgr Sylwia Wędzicha, Krzysztof Wertz, (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk), dr Lembi Lõugas (Instytut Historii, Uniwersytet Talliński)
Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska 1-3 w Mozgawie
4. dr Magdalena Moskal-del Hoyo, dr hab. Agnieszka Wacnik, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk), Witold Paweł Alexandrowicz (Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Rekonstrukcja środowiska doliny Nidy i przyległych obszarów lessowych w okresie atlantyckim i na początku fazy subborealnej na przykładzie badań w Mozgawie
5. dr Piotr Szwarczewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
Antropogeniczne uwarunkowania erozji na obszarach lessowych na przykładzie okolic Mozgawy

 

23.03.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Grzegorz Pojmański, ASAS - Fotometryczny przegląd całego nieba

 

26.03.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Roman Kuźniar, Zachód w obliczu końca?
Zaproszenie

 

26.03.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ, Ostatni prom na Nilu. O kulturze podróżowania na obszarach Sudanu
z perspektywy przeprawy promowej

 

27.03.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. dr hab. Andrzej Essen przedstawi recenzje podręczników:

 • Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow, Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej,
  Seria: Wczoraj i dziś. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2017, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 877/4/2017
 • Tomasz Małkowski, Historia 7. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017,
  nr ewidencyjny w wykazie MEN: 829/4/2017

 

27.03.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr Andrzej Sznajder, Czy PRL była Polską
Zaproszenie

 

28.03.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, Współczesne wyzwania stojące przed rolnictwem i produkcją zwierzęcą

 

28.03.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Assistant Professor dr. Victor N.E. Blasjo, Did Copernicus copy astronomical models from Islamic predecessors?

 

 

W KWIETNIU

 

4.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek i dr Justyna Maciąg, Ewaluacja polityki naukowej i innowacyjnej – analiza krytyczna

 

4.04.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Inny-Obcy, przyjaciel czy wróg
Zaproszenie

 

9.04.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Stanisław Biernat, Czy Europa może się „wtrącać w wewnętrzne sprawy Polski”?
Zaproszenie

 

10.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, Tureckie cmentarze wojenne z lat 1916–1917 na dawnym terytorium Austro-Węgier

 

11.04.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński prof. CBK, Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC

 

11.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Štěpán Balíka, Czeski etnolekt żydowski oraz językowa i literacka tożsamość żydowska w XX wieku

 

12.04.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Dobrosława Horzela, dr hab. Marek Walczak, Po rewolucji. Badania nad sztuką średniowieczną w Polsce od roku 1989

 

14.04.2018, godz. 10.30, Mała Aula PAU
Konferencja  Etyka komunikacji

Organizatorzy: Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN, Polska Akademia Umiejętności
Plakat

 

16.04.2018, godz. 16.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Tomasz Placek, Modalne aspekty fizycznego świata: czy Hume się myli?

 

16.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, Etyka architektury sacrum – niepokoje twórcze
Zaproszenie

 

17.04.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Józef Łaptos, Kształtowanie (się) tożsamości narodowej Żydów w obozach pod opieką UNRRA (1945–1947)

 

17.04.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Henryk Czubała, Prawda, fikcja i postprawda w medialnych i literackich narracjach o historii

 

17.04.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. nzw. AGH, Problemy implementacji algorytmu sterowania ślizgowego
do aktywnych układów redukcji drgań mechanicznych

 

17.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Styka, Kategoria stylistycznej jasności w ujęciu teoretyków greckich i rzymskich

 

18.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Coghen, prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, dr hab. Władysław Witalisz, prof. dr hab. Marta Gibińska,
prof. dr hab. Teresa Bela, dr hab. Anna Walczuk, prof. dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand,
Przemysław Mroczkowski Uczony Anglista

 

19.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Teresa Dziedzic, Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari – wybrane badania architektoniczne i konserwatorskie
Zaproszenie

 

19.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Janusz Siwek, Przemiany źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej na przełomie XX i XXI wieku

 

20.04.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Hanna Kowalska-Stus, Ontologiczne granice między kulturami: człowiek, wolność i państwo w greckim i łacińskim chrześcijaństwie

 

20.04.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Skąd nasz ród? Uwagi archeologa o etnogenezie Słowian

 

20.04.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Kułak, Metody generacji i detekcji fal grawitacyjnych wysokich częstotliwości

 

21.04.2018, godz. 11.30, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15
Konferencja naukowa  Muzyka Armenii i Ormian polskich
Zaproszenie
Koncert - plakat

 

23.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Aleksander Bursche, Korzenie germańskiego mennictwa

 

23.04.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Arkadiusz S. Więch, Erazm Jerzmanowski - polski Nobel, który oświetlił Amerykę
Zaproszenie

 

24.04.2018, godz. 11.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Joanna Jędrysik, Wczesna epoka żelaza w dolinie górnego Dunajca na przykładzie osady obronnej na Babiej Górze w Zabrzeży
Dr hab. Marcin S. Przybyła, Epoka brązu w dolinie górnego Dunajca w świetle rezultatów badań osiedla obronnego w Maszkowicach

 

24.04.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, Ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne
Zaproszenie

 

25.04.2018, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr Andrzej Mazur, Nutrigenomika – dialog żywności z genami
Zaproszenie

 

25.04.2018, godz. 13.30, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Przyrodniczego
Prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz, Astma aspirynowa – geneza, obraz kliniczny, terapia

 

25.04.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Arkadiusz S. Więch, Z myślą o nauce polskiej... Fundacja im. Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich.
Założenia i rzeczywistość nagrody

 

26.04.2018, godz. 15.00, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe  Komisji Nauk Technicznych PAU  Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Ewa Rokicka, Postawy wobec bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych
Zaproszenie

 

26.04.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Franciszek Czechowski, Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych
Zaproszenie

 

26.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Agnieszka Szczepańska-Kroll i dr Anna Urbańska-Szymoszyn, Polacy w Berlinie  i w Londynie – recepta na sukces

 

26.04.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, Zmienność percepcji obrazu przestrzeni roboczej operatora harwestera

 

27.04.2018, godz. 16.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Jacek Dziarmaga, Kwantowe sieci tensorowe w 2 wymiarach

 

 

W MAJU

 

7.05.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych - analiza koncepcji występujących
w orzecznictwie sądów polskich i zagranicznych

 

8.05.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Renata Król-Mazur, Z działalności konspiracyjnej polskich Ormian - zapomniana kurierka AK Maria Krzeczunowic

 

9.05.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Rafał Bletek, Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2 – perspektywy rozwoju

 

9.05.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Bożena Gierat-Bieroń, Program Znak Dziedzictwa Europejskiego jako nowe otwarcie polityki kulturalnej UE
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

 

9.05.2018, godz. 17.00, Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. św. Jana 26 w Krakowie
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Otwarcie wystawy Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej 1984–2014
Plakat

 

9.05.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Jerzy Stuhr, Rozmowy o smokach
Zaproszenie

 

10-11.05.2018, Mała Aula PAU
Konferencja naukowa
Druki XIX wieku w nadsekwańskiej Książnicy Narodowej
Zaproszenie, plakat konferencji, plakat z programem

 

10.05.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Profesor Jan Miodek, Polszczyzna lat 1918–2018

 

10.05.2018, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Mikołaj Getka-Kenig, Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Polsce
na przełomie XVIII i XIX wieku

 

14.05.2018, godz. 10.30, Duża Aula PAU
Sesja naukowa  Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku
towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego
Plakat

 

15.05.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU i Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kastory, Mocarstwa wobec polskich kryzysów 1968-1981 (prezentacja przygotowanej do druku książki)

 

15.05.2018, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, Polska prasa bezpłatna i jej ewolucja
Zaproszenie
Plakat

 

15.05.2018, godz. 15.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW, Aksjologie prawa polskiego i prawa europejskiego – podobieństwa i różnice
Zaproszenie

 

15.05.2018, godz. 16.00, Akademia Górniczo-Hutnicza, pawilon B-1, 1 piętro, sala H24
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU (Sekcja Informatyki, Automatyki i Robotyki)
Prof. n. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, Modelowanie procesów przewodnictwa cieplnego
Zaproszenie

 

16.05.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Agata Rybińska, Pomiędzy ortodoksją a judaizmem reformowanym. Wrocławscy Żydzi w XIX wieku –
problemy i perspektywy badawcze

 

17.05.2018, godz. 11.00, sala 209, Instytut Archeologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU

 • Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Ingerencja nieusprawiedliwiona: graffiti i problemy konserwacji zabytków
 • Dr hab. Monika Rekowska, Grobów tak dużo, dziesiątki tysięcy! Grobowce w Cyrenajce – historia badań w przeszłości,
  zagrożenia teraźniejszości

Zaproszenie

 

17.05.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Katarzyna Gorczyca, dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. dr hab. Bolesław Domański, dr hab. Andrzej Zborowski,
mgr Łukasz Fiedeń, mgr Małgorzata Surmacz,
Dzielnice w dużym mieście – zasady wydzielania i konflikty

 

18.05.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Magdalena Danielewicz, Polskie wyrażenia typu "mam ten problem przemyślany" – językowy status, składnia, znaczenie

 

18.05.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Zbigniew Babik, "Nieprawidłowe" substytucje głoskowe w substratowej toponimii – nowe przyczynki do przebiegu i chronologii językowej slawizacji późniejszej Słowiańszczyzny wschodniej

 

21-22. 05.2018, Polska Akademia Umiejętności
AMERICAN ETHNICITY
OLD AND NEW IMMIGRATION FLOWS, OLD AND NEW CHALLENGES
Program, plakat

 

21.05.2018
Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatką Nagrody została Pani Anna Dymna

 

21.05.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Stanisław Niemczyk, Trzy świątynie
Zaproszenie

 

22.05.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1)  Prof. dr hab. Zofia Stasicka zrecenzuje podręcznik:

 • Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowska, Marcin Karelus, Waldemar Tejchman, Świat chemii. Podręcznik, Klasa 7,
  WSiP 2017, nr aprobaty 834/1/2017

2)  Dr Anna Kolasa zrecenzuje podręczniki:

 • Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Ciekawa chemia. Podręcznik. Klasa 7, WSiP 2017, nr aprobaty 820/1/2017
 • Maria Barbara Szczepaniak, Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak, Chemia. Podręcznik dla szkoły podstawowej 7, Operon, Gdynia 2017,
  nr dopuszczenia MEN 919/1/2017

 

22.05.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Bruno Bleckmann, Peter the Patrician and the Persian War

 

23-26.05.2018, Olsztyn
XXXIII Konferencja Embriologiczna 
Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

Zaproszenie
Strona internetowa

 

23.05.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Beata Nykiel, Polacy w życiu akademickim i naukowym Petersburga – wybrane zagadnienia

 

23.05.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Anna Bochnakowa, Tabu w terminologii kulinarnej

 

24.05.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. dr hab. Piotr Skubała, Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?
Zaproszenie

 

24.05.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Łukasz Sochacki, Wątki mitologiczne w biografii naukowca. Opowieść o Ettore Majoranie

 

25.05.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. inż. Wojciech Przybyłowicz, Hypatia – kamyczek starszy niż Układ Słoneczny?

 

29.05.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, Filozofia spotkania
Plakat

 

 

W CZERWCU

 

4.06.2018, godz. 10.00, Duża Aula PAU
Konferencja  Wiosna Solidarności ‘88
Zaproszenie

 

4.06.2018, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. June Barrow-Green, Mathematics of war in Britain during WWI
Prof. Reinhard Siegmund-Schultze, Refugees from Nazi Germany

 

5.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Sroka, Studenci z Polski dopuszczeni do prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Bolońskim na początku XVI wieku

 

6.06.2018, godz. 9.30, Duża Aula PAU
Klinika Dziennikarstwa

W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy
Zaproszenie, plakat

 

6.06.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Piotr Sztompka, Zaufanie w przestrzeni moralnej
Zaproszenie

 

7.06.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Profesor Jerzy Stuhr, Małe duże smoki dobre

 

7.06.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr med. Janusz Pokorski, Medyczne zdarzenia niepożądane

 

8-9. 06.2018, Nowy Jork
PIASA 76th Annual Conference

Zaproszenie
Strona internetowa

 

11.06.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Tzw. „zatrudnienie śmieciowe” a Konstytucja RP

 

11.06.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Wanda Olech-Piasecka, Żubr łączy Europę
Zaproszenie

 

13.06.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD, Śleszyński a polska szkoła logiczna 

 

13.06.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec, Siatka Diamanta – prawda czy mit? Działalność konfidentów żydowskich w okupowanym Krakowie

 

14.06.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Bartłomiej Rzonca, Fenomen wydajnych źródeł w Bieszczadach Wysokich

 

15.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Wojciech Lipowski, Niezwykła codzienność. O pisarstwie Kornela Filipowicza

 

15.06.2018, godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie
Otwarcie wystawy  Orient bliski i daleki
Zaproszenie

 

15.06.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Rafał Weron, Prognozowanie cen energii elektrycznej z perspektywy 2018 roku

 

16.06.2018, Duża Aula PAU
godz. 10.30, Walne Zgromadzenie PAU
godz. 11.30, Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU

 

19.06.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Vojislav Pavlović, Tito and the foreign policy of Yugoslavia

 

19.06.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Publiczność mediów. Podmiot czy przedmiot zachowań komunikacyjnych – sprawca czy ofiara?
Zaproszenie
Plakat

 

19.06.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Marek S. Szczerba, Postępy fizyki transformacji dyslokacji w strukturach metalicznych. Nowe możliwości rozwoju
technologii materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych?

 

19.06.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, Medycyna molekularna: wyzwanie dla klinicysty
Zaproszenie

 

20.06.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Stala, Chilijskie argentynizmy – przyczynek do klasyfikacji jednostek leksykalnych

 

21.06.2018, godz. 15.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Piotr Dejneka, Internet jako szansa i zagrożenie cywilizacyjne, czyli o społecznych konsekwencjach rewolucji informacyjnej

 

21.06.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Jacek Kowalewski, Jakiej antropologii kulturowej potrzebuje dzisiejsza historia? Ku zapomnianym powinowactwom

 

21.06.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Panoramy Krakowa czasów staropolskich. Obraz, znak, symbol, tekst

 

25.06.2018, Kraków
Obchody rocznicowe  Niedokończone msze wołyńskie
godz. 10.00, Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa  Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943–1944: aspekt eklezjalny i teologiczny
Zaproszenie

 

26.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1) Dr Anna Gołębiowska zrecenzuje podręcznik:
Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej, autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki,
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o., numer ewidencyjny w wykazie 910/4/2017
2) Dr hab. Marek Białokur zrecenzuje podręcznik:
Historia - podręcznik dla klasy siódmej, autorzy: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Małgorzata Jastrzębska, Edyta Wach, Jarosław Żuławski,
Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, numer ewidencyjny w wykazie 914/4/2017
3) Prof. dr hab. Andrzej Essen zrecenzuje podręcznik:
Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., numer ewidencyjny w wykazie 882/4/2017

 

28.06.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Stanisław Nicieja, Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele
Zaproszenie

 

29.06.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Tomasz Kuprjanowicz, Starcy Pustelni Optyńskiej i słowiański świat kultury

 

 

WE WRZEŚNIU

 

7–9. 09.2018, Chicago
Obchody 75-lecia Polish American Historical Association
O obchodach, zaproszenie, plakat, koncert
Więcej informacji na stronach internetowych: PAHA - polishamericanstudies.org, PAHA News

 

14–15. 09.2018, Poznań
II Kongres Towarzystw Naukowych
Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej
Zaproszenie
Program
Więcej o Kongresie - rtn.pan.pl

 

17.09.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Ewa Łętowska, Jak rynek deprawuje prawo

 

19.09.2018, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Janusz Rak, Część i całość w biologii nowotworów
Zaproszenie

 

25.09.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1) Dr Irena Trzcieniecka-Schneider zrecenzuje podręcznik:
„Mocni wiarą”, „Mocni nadzieją”, „Mocni Miłością”, podręcznik do 3 klas liceum i technikum,
pod red. Ks. Tadeusza Panusia i Renaty Chrzanowskiej, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2012, 2013, 2014
2) Dr Krzysztof Smagowicz zrecenzuje podręcznik: Podręcznik bioetyczny dla katechezy, red. arcybiskup H.F. Hoser

 

25.09.2018 (wyjątkowo wtorek), godz. 16.15, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Paweł Machcewicz, Polska polityka historyczna; założenia, praktyka, wizerunek za granicą
Zaproszenie

 

25.09.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper, Promieniowanie jądrowe, nie tylko szkodliwe
Zaproszenie
Plakat

 

26-28.09.2018, gmach PAU
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
www.jewishstudies.pl
Program
Plakat

 

27.09.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr Roman Nieczyporowski, Sztuka wobec pamięci ludobójstwa
Zaproszenie

 

 

W PAŹDZIERNIKU

 

10.10.2018, godz. 12.00, Wydział Technologii Żywności UR, ul. Balicka 122, sala 1.35 (I piętro)
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka, Nowe kierunki w przetwórstwie i utrwalaniu żywności

 

10.10.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Bp Tadeusz Pieronek, O prawie, wolności i miłosierdziu
Zaproszenie

 

10.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Michał Marciak, Adiabeńczycy, Idumejczycy i „Inni” – O problemie tożsamości żydowskiej w okresie Drugiej Świątyni

 

11.10.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Piotr Pajor, Transept katedry krakowskiej jako miejsce kultu św. Stanisława w XIV wieku – ewolucja koncepcji architektonicznej
i topografii sakralnej

 

11.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Kierunki rozwoju geografii w świetle Międzynarodowej Konferencji w Moskwie w 2018 r.

 

12.10.2018, Polska Akademia Umiejętności
Konferencja naukowa 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
O konferencji
Plakat
Program
www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl

 

13.10.2018, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
ul. Balicka 253 c, Mydlniki, Aula

Konferencja Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom
Zaproszenie
Program

 

15-16.10.2018, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Ogólnopolska konferencja naukowa Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych
Program
Plakat

 

15.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Agata Kubala, Kolekcja starożytności Eduarda Schauberta jako wyraz filhelleńskiej postawy jej twórcy. Skład zbioru i okoliczności jego utworzenia

 

16.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Paweł Krokosz, Regulamin wojskowy generała Adama Weyde z 1698 roku

 

16.10.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Hamera, Rysunek satyryczny w badaniach historycznych i medioznawczych
Zaproszenie
Plakat

 

16.10.2018, godz. 16.00, Politechnika Krakowska
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Budownictwo inteligentne na przykładzie budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
Zaproszenie

 

17.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Wojciech Hermeliński, Ostatnie zmiany w prawie wyborczym i ich konsekwencje dla przejrzystości procesu wyborczego
Zaproszenie

 

17.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Marta Gibińska, Jak odróżnić taniec od tancerza: wiersze W. B. Yeatsa, Herberta i Szymborskiej. Dialog poetów z Izadorą Duncan w tle

 

18.10.2018, godz. 10.00, Duża Aula PAU
Konferencja  Uczeni czasów niewoli
Konferencja zorganizowana w związku ze złożeniem prochów Karola Olszewskiego i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego w Panteonie Narodowym w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Plakat

 

19.10.2018
Uroczystość przeniesienia doczesnych szczątek prof. Karola Olszewskiego i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
do krypt Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Zaproszenie

 

18–19. 10.2018, Polska Akademia Umiejętności
Konferencja naukowa  Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości (do roku 1918)
O konferencji
Program
Plakat

 

19.10.2018, godz. 11.30, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk, Zmiany środowiskowe w dolinie środkowego Eufratu (Syria) od wczesnego brązu do współczesności
w świetle badań antropologicznych. Wyniki badań prowadzonych w latach 2003-2010

 

19.10.2018, godz. 13.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Anna Oczko, Romańskość w słowiańskiej szacie

 

19.10.2018, godz. 16.30, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Piotr Korcyl, Postępy w Chromodynamice Kwantowej na sieci na przykładzie hadronowych funkcji struktury

 

22–24.10.2018, Duża Aula PAU
7th International Conference of Oriental Studies: Collections of Texts and Artefacts
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem

 

23.10.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Doktor Jerzy Szczepański przedstawi opinię o podręcznikach do matematyki do klas siódmej i ósmej dwóch wydawnictw:
Nowa Era i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe:
1) Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, "Matematyka z kluczem 7. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej", Nowa Era, Warszawa 2017,
nr ewidencyjny w wykazie MEN: 875/4/2017;
2) Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, "Matematyka z kluczem 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej", Nowa Era, Warszawa 2018,
nr ewidencyjny w wykazie MEN: 875/5/2018;
3) Małgorzata Dobrowolska (red.), "Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej",
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 780/4/2017;
4) Małgorzata Dobrowolska (red.), "Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej",
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2018, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 780/5/2018.

 

23.10.2018, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów
z państw postjugosłowiańskich

 

23.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, Filozofia i jej definicje: Ammoniosa wstęp do lektury Porfiriuszowej Isagoge

 

24-26.10.2018, Kraków
Ogólnopolska konferencja naukowa  Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej
O konferencji
Zaproszenie

 

24.10.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Mgr Paulina Karczmarek, Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata
Zaproszenie

 

24.10.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Andrzej J. Wójcik, Prof. IHN PAN, Emil Habdank Dunikowski – geolog i podróżnik
Zaproszenie

 

25.10.2018, godz. 11.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Stefan Skiba, Potencjalne możliwości wykorzystywania gleb karpackich w czasach prehistorycznych

 

25.10.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polonika archiwalne m.in. w Ameryce Łacińskiej i ich problemy

 

26.10.2018, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ, Pomiar poziomu życia ludności

 

26.10.2018, godz. 11.30, Aula nr 6, Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11b
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU w Katowicach
Dr hab. Maciej Szpunar (Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE), Rola rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości UE
Zaproszenie

 

26.10.2018, godz. 12.00, Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, sala im Prof. B. Pawłowskiego
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Piotr Kłapyta, Jerzy Zasadni, Katarzyna Korzeń, Jerzy Mościcki, Anna Michno, Mateusz Sobucki, Grzegorz Bania,
Jurgów - nowe stanowisko paleobotaniczne na północnym przedpolu Tatr

 

26.10.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Andrzej Krasiński, Czego nam nie mówi konwencjonalna kosmologia

 

30.10.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Józef Walczyk, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w maszynach dla gospodarki leśnej

 

30.10.2018, godz. 17.00, Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Synergia: Energia jądrowa - węgiel dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
Zaproszenie
Plakat

 

 

W LISTOPADZIE

 

5.11.2018, godz. 16.00, Mała Aula PAU
Spotkanie z Profesorem Raimo Pullatem,
autorem książki ŚWIAT RZECZY MIESZKAŃCA TALLINNA W DOBIE OŚWIECENIA
Zaproszenie
Więcej

 

7.11.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. inż. Krzysztof Leja, Czy (jak?) uniwersytetem można zarządzać?

 

7.11.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Mec. Jan Widacki, prof. Janusz Heitzman, dr Andrzej Depko, O morderstwie
Zaproszenie

 

8.11.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Anna Grochowska, Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą

 

8.11.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Mgr inż. arch. Monika Jakubowska, O projektowaniu szpitali. Ergonomia w projektowaniu sal operacyjnych

 

9–10. 11.2018, Białystok
Jubileuszowa konferencja naukowa w 200. rocznicę debiutu Adama Mickiewicza (1818–2018)
DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW
TRADYCJE – STRATEGIE – IDEE – JĘZYK
Zaproszenie

 

13.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Michał Baczkowski, Rozpad Armii Austro-Węgierskiej w 1918 roku

 

13.11.2018, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej PAN oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr. Matthias Huels, Radiocarbon dating of iron

 

13.11.2018, godz. 17.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Jak wykorzystać lasy do magazynowania dwutlenku węgla, aby nie narazić się przyrodnikom i leśnikom?

 

14.11.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. nadzw. UŁ, Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach

 

14.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Ewa Wiatr, "Gdy przyszły historyk do dzieła zasiądzie..." - źródła i materiały do badania fenomenu getta łódzkiego

 

15–16. 11.2018, Duża Aula PAU
Konferencja naukowa
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Anons konferencyjny
Plakat
Program

 

15.11.2018, godz. 15.00, sala nr 9 Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 34
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dorota Janiszewska-Jakubiak, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

 

16.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Daniel Beauvois, B. Chmielnicki od Mikołaja Kostomarowa do Prospera Mérimée'go

 

17.11.2018, godz. 11.00, Duża Aula PAU
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

 

19.11.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka, Tzw. głowice blokowe na Cyprze
Zaproszenie

 

19.11.2018, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Gabriela Besler, Krocząc różnymi ścieżkami, badamy prawdę. Tematyki korespondencji naukowej Gottloba Fregego z B. Russellem, D. Hilbertem i G. Peanem

 

19.11.2018, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jerzy Wilkin, Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość (w świetle raportu PAN)
Zaproszenie

 

19.11.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Ryszard Otręba, Systematyczne metody projektowania graficznego

 

20.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry zaprezentuje temat wkładu członków kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu
w urzeczywistnienie cyrylomatodiańskiej idei wprowadzenia żywych języków narodowych do prawosławnej i katolickiej liturgii, zrealizowanej podczas II Soboru Watykańskiego

 

20.11.2018, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, Kraków, (wejście od strony AGH), sala 109 C5 Ip.
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Jacek S. Leszczyński, O pewnym podejściu do matematycznego modelowania układów/procesów złożonych – zastosowania rachunku operatorów niecałkowitego rzędu
Zaproszenie

 

20.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Votum separatum na temat wygnania Owidiusza

 

21.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Krzysztof Bielawski, Τί δεῖ με χορεύειν; – „po co mam tańczyć?” (Sofokles, Król Edyp 896). Taniec po grecku: słowa, postawy, interpretacje

 

22.11.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Tomasz Michalewski, Piotr Świerc jako animator regionalizmu na Opolszczyźnie

 

22.11.2018, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska, Neapolitański brewiarz z lat około 1471-1475 w Bibliotece XX. Czartoryskich (sygn. Ms. Czart. 1211 IV) - dekoracja malarska i pismo

 

23.11.2018, godz. 12.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Jerzy Zasadni, Piotr Kłapyta, Andrzej Świąder, Maksimum i schyłek ostatniego zlodowacenia Tatr w świetle wyników najnowszych badań

 

23.11.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lech Miodyński, Historyczno-polityczne i ideowo-filozoficzne ograniczenia badań slawistycznych

 

23.11.2018, godz. 16.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Adam Krawiec, Modele cyklu koniunkturalnego z rozłożonym opóźnieniem czasowym

 

26.11.2018, godz. 14.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Rieger, Codzienność i tragiczne losy Polaków na Ukrainie w relacjach (poza lingwistyczne efekty badań dialektologicznych)

 

26.11.2018, godz. 18.15, Duża Aula PAU
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jan Ostrowski, Wawel – już prawie 30 lat
Zaproszenie

 

27.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1)  Dr hab. Karol Sanojca przedstawi recenzje czterech podręczników dla kl. IV szkoły podstawowej:

 • Tomasz Małkowski, Podróże w czasie. Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017. [numer dopuszczenia 829/1/2017]
 • Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek, Historia 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Operon, Gdynia 2017.
  [numer dopuszczenia 910/1/2017]
 • Szymon Ciechanowski, Historia. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Grupa MAC S.A., Kielce 2017
  [numer dopuszczenia 891/1/2017]
 • Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach, Historia. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking Gorzkowski i Juszczak Spółka Jawna, Wrocław 2017 [numer dopuszczenia 914/1/2017]

2)  Dr hab. Karol Sanojca przedstawi komunikat:
"Z prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej - obraz Polski i Polaków w okresie Polski Ludowej we współczesnych podręcznikach ukraińskich."

 

28.11.2018, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr med. Bartosz Grzywacz, Komórki NK (Natural Killers) – strażnicy organizmu przeciwko wirusom i nowotworom
Zaproszenie

 

28.11.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce i na obczyźnie w czasie II wojny światowej (przegląd głównych problemów)

 

29.11.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Pani Janina Ochojska, Skutki konfliktu zbrojnego w Syrii dla ludności cywilnej: sytuacja osób wewnętrznie przemieszczonych i uchodźców
Zaproszenie

 

29.11.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jan Kopiec, Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów
Zaproszenie

 

30.11.-01.12.2018, Duża Aula PAU
V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie

 

30.11.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Wojciech Hellwing, Astronomiczne badania ciemnej materii, czyli jak obalić model CDM i jego alternatywy?

 

 

W GRUDNIU

 

30.11.-1.12.2018, Duża Aula PAU
V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie

 

3.12.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK, Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – ograniczenia konstytucyjne

 

4.12.2018, godz. 17.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Rafy wapienia cechsztyńskiego (ok. 246 mln lat temu) w zachodniej Polsce: implikacje dla powstania gigantów solnych

 

5.12.2018, godz. 11.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży, Nowe odkrycia osadnictwa prehistorycznego na obszarze Kotliny Żywieckiej

 

5-7. 12.2018, Łódź
Konferencja naukowa
Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni
Więcej

 

5.12.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Jan Kreft, Sztuczna inteligencja a rozwój Google i Facebook; między wpływem a władzą

 

6.12.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Wojciech Bonowicz, Druga ręka

 

11.12.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Robert Gaweł, Jak automobile z Twierdzy Kraków na Wielką Wojnę pojechały

 

12.12.2018, godz. 13.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Marta Szostak, Monitorowanie obszarów wtórnej sukcesji leśnej w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania laserowego

 

12.12.2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Zbigniew Preisner, O muzyce i wolności
Zaproszenie

 

12.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, Henryka i Ilona Karmel - siostry z Krakowa, historia rodzinna i poezja obozowa

 

13-14. 12.2018, Kraków
Konferencja rocznicowa  Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności
Plakat

 

13.12.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr hab. prof. UP Hubert Chudzio, mgr Mariusz Solarz, Polskie nekropolie uchodźcze (wojenne) w Afryce Wschodniej i Południowej

 

13.12.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Antoni Cygan, Dwanaście obrazów
Zaproszenie

 

13.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r.

 

14.12.2018, godz. 14.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Rafał Majerek, Pogranicze - pamięć - Europa Środkowa. Wybrane problemy tożsamości w najnowszej prozie słowackiej

 

14.12.2018, godz. 16.00, Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce, ul. Skałeczna 16
Klasztor Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce, Polska Akademia Umiejętności

Promocja książki 
Średniowieczny kościół Na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych  pod redakcją prof. Jacka Poleskiego

Zaproszenie
Plakat
Więcej

 

14.12.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Grażyna Siemieniec-Oziębło, Weryfikacja dyfuzyjnego procesu akceleracji promieniowania kosmicznego w gromadach galaktyk

 

17.12.2018, godz. 10.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Janusz Żmija, Innowacyjność uniwersytetu a przemiany w rolnictwie polskim

 

17.12.2018, godz. 11.00, Campus Morasko w siedzibie Instytutu Archeologii UAM, w budynku Collegium Historicum,
ul. Umultowska 89D w Sali 1.63 w Poznaniu
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
1. Dr Agnieszka Mączyńska, W poszukiwaniu genezy neolitycznej ceramiki dolnoegipskiej
2. Prof. Arkadiusz Marciniak, mgr Patrycja Filipowicz, mgr Katarzyna Harabasz, mgr Jędrzej Hordecki, Neolityczne i post-neolityczne osady i cmentarzyska. Poznański projekt badawczy w Çatalhöyük
3. Prof. Rafał Koliński, Archeologiczny rekonesans w irackim Kurdystanie 2012-2017: cele i wyniki
Zaproszenie

 

17.12.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Szymon Czarnik, Ile jest prawdy w stereotypach? Czy są z gruntu fałszywe? Jeśli nie, to jak zmierzyć ich trafność?

 

18.12.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Janusz Smołucha, Życie religijne i codzienne pod koniec XVI w. w Krakowie w świetle "Diariusza" Giovanniego Paola Mucantego

 

18.12.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Katarzyna Drąg, Profesjonalizm dziennikarski - dziewiętnastowieczne poszukiwania jakości prasy
Plakat

 

18.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Roma capta - zajęcie Rzymu w 410 i 455 r. w relacjach historyków późno antycznych

 

19.12.2018, godz. 11.00, Mała Aula PAU
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej - w kierunku ekonomii wartości

 

19.12.2018, godz. 16.15, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Jan Surman, Polityczna epistemologia polskiego pozytywizmu 

 

19.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Halina Marlewicz, Historie opowiadane ciałem. Bharatanajtam - indyjski taniec-teatr 

 

20.12.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Ewa Kamińska, Rola estetyki w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa japońskiego

 

20.12.2018, godz. 17.30, Mała Aula PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab. Marek Walczak, "Madonny Jackowe". Artystyczne i kultowe aspekty alabastrowych rzeźb w Krakowie, Przemyślu i Lwowie

 

21.12.2018, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Aldona Mueller-Bieniek, Maria Lityńska-Zając, Marek Nowak, Izotopy stabilne azotu i węgla w prehistorycznych ziarnach zbóż z terenu Polski