Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2004

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2004

 

8.01.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Marek Walczak, Dekoracja rzeźbiarska kamienicy Hetmańskiej w Krakowie.

 

9.01.2004 – 11.01.2004 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Komisji Astrofizyki PAU
Cracow Epiphany Conference on Astroparticle Physics

 

12.01.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Stefan Gąsiorowski, Zarys dziejów Karaimów na ziemiach rusko-litewsko-polskich.

 

12.01.2004 godz. 18.15 - Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Profesor Andrzej Zoll, Instytucja Ombudsmana

 

13.01.2004 godz. 18.00 sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Hanna Szymańska, Polskie wykopaliska w Marei k/Aleksandrii w Egipcie.

 

14.01.2004 godz. 13.30 - Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Janusza Magiery, Analiza przestrzenna aluwiów i złóż kruszyw naturalnych w dolinie górnej Odry

 

14.01.2004 godz. 18.00 - Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Jana Prokopa, Victor Hugo – po stu latach.

 

16.01.2004 godz. 10.30 - Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Sesja w 25-lecie utworzenia Komisji
Program Sesji:
Prof. Stefan Witold Alexandrowicz – Historia powołania i działalności Komisji Paleogeografii Czwartorzędu.
Prof. Leszek Starkel – Rozwój badań nad paleogeografią holocenu w ośrodku krakowskim.
Prof. Kazimierz Kowalski – Pół wieku badań nad kręgowcami lądowymi czwartorzędu Polski.
Prof. Krystyna Wasylikowa – 25 lat paleobotaniki czwartorzędu w ośrodku krakowskim
Prof. Stefan Witold Alexandrowicz – Rozwój badań nad malakofauną czwartorzędu w Polsce
Prof. Janusz K. Kozłowski – Znaczenie badań nad paleolitem, prowadzonych w ostatnich 40 latach przez ośrodek krakowski
Dr hab. Marek Krąpiec – Badania dendrochronologiczne w ośrodku krakowskim
Prof. Witold Zuchiewicz – Problematyka neotektoniczna w pracach Komisji Paleogeografii Czwartorzędu

 

20.01.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Opiniowania Podręczników PAU
Dr Anna Dziedzicka, Henryk Wiśniewski, Biologia 1, Różnorodność form życia na Ziemi, Zakres rozszerzony,
Wydawnictwo Edukacyjne AGMEN, Warszawa 2002;
Małgorzata Kłyś, Krystyna Żbikowska-Zdun, Biologia dla gimnazjum, część III, Wydawnictwo Nowa Era 2003

 

21.01.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944.

 

23.01.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Prof. Jerzy Danielewicz, Nowo odkryte epigramy Posejdipposa

 

23.01.2004 godz. 13.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian
Dr hab. Prof. UJ Maria Dąbrowska Partyka, Nacjonalizm i literatura. Spojrzenie socjologa.

 

26.01.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Marek Gedl, Cmentarzyska z epoki brązu w Kietrzu na Górnym Śląsku

 

27.01.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Andrzej Wiktor, Pochodzenie lądowych ślimaków nagich

 

30.01.2004 godz. 13.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian
Dr hab. Andrzej Dudek, Między groteską a rzeczywistością wirtualną: Wiktor Pielewicz „Generation P”.

 

 

W LUTYM 2004

 

4.02.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologii PAU
Dr hab. Jerzy Brzozowski, Poezja Wiktora Hugo w Polsce: historia odrzucenia.

 

10.02.2004 godz. 15.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Lekarski PAU
Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel, Niestabilna blaszka miażdżycowa jako bezpośrednie zagrożenie zawałem serca

 

12.02.2004 godz. 17.30 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Rafał Kalinowski, Tutivillus, zapomniany demon, strażnik doskonałości – historia i ikonografia.

 

13.02.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Witold Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

 

16.02.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr hab. Krzysztof Stopka, Migracje Ormian w średniowiecznej Europie Wschodniej i ich konsekwencje kulturowe.

 

16.02.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Żydów
Dr Jacek Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach saskich

 

16.02.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Ks. bp Profesor Tadeusz Pieronek, Uniwersalizm Kościoła a patriotyzm

 

17.02.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Mgr Maciej Czerwiński, Dyskursywna konstrukcja chorwackiej tożsamości narodowej.

 

18.02.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr Marek Baranowski, Kartograficzne aspekty terminologii geomatycznej.

 

18.02.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Adam Strzałkowski, Prof. dr Józefa Masłowski, 50 lat krakowskiej radioastronomii.

 

20.02.2004 godz. 10.30 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemskie Pojezierze na północnym Podlasiu
Program Sesji:
Dr Stanisław Brud (Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie) - Geologia północnego Podlasia
Dr Mirosława Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku) - Roślinność i klimat północnego Podlasia w czasie interglacjału
eemskiego i vistulianu
Prof. Stefan Witold Alexandrowicz (PAU), Dr Witold Paweł Alexandrowicz (AGH) - Zespoły mięczaków w śródlądowych osadach interglacjału eemskiego w Polsce
Dr Tomasz Krzywicki (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) - Zasięgi zlodowaceń vistulianu w północno-wschodniej Polsce
Dr Stanisław Lisicki (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) - Czy lądolód zlodowacenia Wisły mógł przykryć obszar pojezierza eemskiego w północno-wschodniej Polsce ?

 

21.02.2004 godz. 12.00 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Jubileusz Profesora Andrzeja Żakiego

 

23.02.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczn-Filozoficzny PAU
Dr hab. Zdzisław Noga, Zmiany etniczne i wyznaniowe w krakowskiej elicie władzy w XVI wieku.

 

24.02.2004 godz. 11.00 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Opiniowania Podręczników PAU
Dr Anna Dziedzicka, Barbara Klimuszko, Małgorzata Polczyk, Biologia I i II Liceum, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2002
Podsumowanie recenzji członków Komisji: K. Fiałkowski, J. Kuczyński, A. Staruszkiewicz, dr hab. Marek Zrałek z podręczników fizyki i astronomii dla zasadniczej szkoły zawodowej.

 

24.02.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr Jarosław Bronowicki, Problem mezolitu w Sudetach

 

24.02.2004 godz. 18.00 –sala 26 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Janusz Sondel, Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu Krakowskiego przez Zygmunta I.

 

25.02.2004 godz. 16.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Andrzej Białas, Finansowanie nauki: Manifest Fundamentalisty.

 

27.02.2004 godz. 13.10 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr Anna Raźny, Od utopii do metafizyki – drogi i manowce inteligencji rosyjskiej.

 

27.02.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki
Prof. Roman Juszkiewicz, Fizyka promieniowania tła.

 

 

W MARCU 2004

 

1.03.2004 godz. 16.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Porwanie Europy. Kilka uwag o społeczeństwie.

 

1.03.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz – Historia w milionach i miliardach lat – opowieść o czasie

 

8.03.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Jerzy Pelc Wieloetatowość – pieniądze – etos nauczyciela

 

9.03.2004 godz. 18.00 – sala 26 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, dr Evgenia Fiedorowna Redina, dr Jarosław Bodzek, mgr Wojciech Machowski,
Badania polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w Koszarach nad Morzem Czarnym – sezon 2002-2003.
Prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, mgr Andrzej Kosydarski, Badania antropologiczne na cmentarzysku w Koszarach.

 

10.03.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. Andrzej Makowski, Mapa – puścizna kulturowa postaci przekazu geoinformacji

 

10.03.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologii PAU
Dr Krystyna Waligóra, O średniowiecznych statutach cechowych miasta Krakowa w Kodeksie Behema.

 

11.03.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Michał Myśliński, Inwentarze Skarbca Koronnego na Wawelu.

 

12.03.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Dr hab. Andrzej Woszczyna, Czy krzywiznę wszechświata widać w obrazie promieniowania tła?

 

16.03.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Janusz Kurtyka, Programy badawcze Oddziału Krakowskiego IPN.

 

16.03.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Rozwoju Miasta Krakowa PAU

 

17.03.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Ekonomiczna PAU

 

18.03.2004 godz. 12.00 – Sala Konferencyjna AGH
Sekcja Inżynierii Biomedycznej MKNT

 

19.03.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział I Filologiczny
Prof. dr Janusz Ostrowski, Karol Lanckoroński, miłośnik sztuki, archeolog i kolekcjoner.

 

20.03.2004 godz. 10.30 - Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Walne Zgromadzenie PAU
Prof. Włodzimierz Korohoda, Komórki macierzyste – fakty, nadzieje a gra interesów.

 

22.03.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Franciszek Leśniak, Lustracje królewszczyzn województwa krakowskiego z lat 1659-1664.

 

22.03.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii i Kultury Żydów
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Od zależności do wolności – stosunki Machabeuszy z władcami Syrii

 

23.03.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Od zależności do wolności – stosunki Machabeuszy z władcami Syrii

 

23.03.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników PAU
Prof. Władysław A. Serczyk i Dr Marek Ferenc omówią: Podręcznik do II klasy Liceum, autorstwa Bożeny Popiołek;
Prof. Franciszek Leśniak, Dr Anna Waśko omówią: Podręcznik do I klasy Liceum autorstwa Jana Wróbla;
Dr Lucyna Kudła - Dydaktyczna przydatność ocenianych podręczników (Jana Wróbla i Andrzeja Garlickiego).

 

24.03.2004 godz. 12.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Rolniczych PAU
O. Dr Jerzy Brusiło OFMConv, Stanowisko etyki katolickiej w sprawie wspomagania płodności.

 

24.03.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Stefan Witold Alexandrowicz, Historia i ostatnie lata działalności kopalni w Staruni koło Stanisławowa.

 

26.03.2004 godz. 13.15 – sala 26 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. UJ dr hab. Lidia Liburska, Rzeczywistość niekłamana. O kondycji rosyjskiej inteligencji.

 

26.03.-27.03.2004 godz. 10.00 –Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Towarzystwo Obrony kresów Zachodnich, Polska Akademia Umiejętności, Oddział PAN w Krakowie
Sesja Naukowa Poświęcona Wojciechowi Korfantemu

 

29.03.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Albina Siemiańczuk - Maciej Stryjkowski – pierwszy historyk Europy Wschodniej.

 

29.03.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Prof. Stanisław Waltoś, Potyczki Karola Estreichera o Collegium Maius

 

30.03.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Styka Epitalamia Sydoniusza Apollinarisa: zarys poetyki.

 

31.03.2004 godz. 16.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Nanotechnologie przyszłości.

 

 

W KWIETNIU 2004

 

2.04.2004 godz. 12.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sekcja Górnictwa i Energetyki MKNT

 

2.04.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr Maria Giller, O propagacji promieni kosmicznych najwyższych energii w kosmicznych polach magnetycznych

 

5.04.2004 godz. 18.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Eva Hoffman, Skłócone Historie, Kontrowersyjna Pamięć: Myśli o Polsko-Żydowskiej Przeszłości

 

7.04.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, Realna podróż sentymentalna – tropami literatury galicyjskiej.

 

14.04.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Proces redakcji kartograficznej wspierany automatyczną generalizacją

 

19.04.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział II PAU
Prof. dr hab. Stefan K. Kozłowski, Najwcześniejsze osadnictwo w dolinie Wisły pod Krakowem: monografia stanowisk paleolitycznych w okolicach Piekar.

 

19.04.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Feliks Tych, Otoczenie społeczne zagłady Żydów w Polsce.

 

19.04.2004 godz. 17.00 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Prawniczych PAU
Dr Janusz Raglewski, Przepadek w procesie karnym – zagadnienia materialno-prawne.

 

20.04.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Józef Łaptos, Radio „Wolna Europa” wobec powstania węgierskiego w 1956 r.

 

21.04.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Piotr Biliński, Działalność Piotra Moszyńskiego w Towarzystwie Naukowym Krakowskim

 

23.04.2004 godz. 10.30 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Stanowisko archeologiczne osłonki na południu Kujaw – zapis zmian środowiska przyrodniczego
Program sesji:
Doc. dr hab. Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) - Tło archeologiczne badań w rejonie Osłonek
Prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Rozwój rzeźby rejonu Osłonek od plenivistulianu do współczesności
Dr Dorota Nalepka (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie) - Historia roślinności w rejonie Osłonek w późnym glacjale i holocenie
Mgr Michał Gąsiorowski (Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie) - Sukcesja wioślarek w profilu osadów późnego glacjału i holocenu w stanowisku Osłonki
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz (Polska Akademia Umiejętności) - Zespoły mięczaków w profilu osadów późnego glacjału i holocenu na południowych Kujawach
Dr Aldona Bieniek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie) - Makroszczątki roślinne z wykopalisk archeologicznych w rejonie Osłonek
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, dr Aldona Bieniek, mgr Michał Gąsiorowski, dr Dorota Nalepka i prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk - Przebieg zmian środowiska naturalnego w rejonie stanowiska archeologicznego Osłonki

 

23.04.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska, Z problemów młodopolskiej antropologii. (Na marginesie „Apostrofy do Króla Ducha” S. Przybyszewskiego).

 

23.04.2004 godz. 13.15 –Sala 26 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, Metamorfoza konserwatyzmu rosyjskiego. Paweł Florenski.

 

23.04.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Dr Jacek Guzik, Ciemna materia, sukcesy i problemy.

 

26.04.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Ormiański iluminowany ewangeliarz tak zwany lwowski z końca XII w.

 

26.04.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Prof. Andrzej Białas, Natura boi się próżni.

 

27.04.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
I. Prof. Prof. Tadeusz Szczypek i Bolesław Nowaczyk przedstawią recenzje podręczników:
- P. Wład, Geografia, bogactwo przyrodnicze Ziemi,dlaLO, LO profilowanego i technikum (zakres podstawowy), Wydawnictwo Oświatowe ORTUS, Raszyn 2002.
- W. Kosakowski, W. Kowalik, E. Zastrożna, Geografia, system przyrodniczy Ziemi,dla LO, LO profilowanego i technikum (zakres podstawowy), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2002.
II. Dr Marian Łuczyński przedstawi recenzje podręczników:
- M. Antek, P. Grabowski, Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, wyd. NOWA ERA.
- W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, wyd. NOWA ERA.
- R. Kalina, T. Szymański, F. Linke, M. Woźniak, Matematyka dla klasy II liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. SENS.
III. Dr Danuta Ciesielska przedstawi recenzje podręczników:
- K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa II. Zakres podstawowy
i rozszerzony
, wyd. K. PAZDRO.
- J. Piórek, Z. Pogoda, Sztuka matematyki. Klasa 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
wyd. ZNAK.
- J. Piórek, Z. Pogoda, Sztuka matematyki. Klasa 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym
, wyd. ZNAK.
- H. Pawłowski, Matematyka 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum (klasa II)
.
IV. Dr Jerzy Szczepański przedstawi recenzje podręczników:
- M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, Matematyka II, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk, 2003
- M. Trzeciak, M. Jankowska, Matematyka – klasa 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
- M. Zakrzewski, T. Żak, Matematyka przyjemna i pożyteczna – klasa 2, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.
V. Dr Maria Ewa Pliś przedstawi recenzję podręcznika:
- S. Zieleń, Matematyka dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, zakres podstawowy
i rozszerzony
. Seria "Matematyka bliżej nas", wyd. NOWIK, Opole.

 

27.04.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sekcja Ceramiki MKNT

 

27.04.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr Joanna Komorowska, Znaczenie metody w Tetrabiblos syntaxis Ptolemeusza.

 

28.04.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Życiński Metropolita Lubelski, Ekumenizm w globalnym świecie.

 

 

W MAJU 2004

 

10.05.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział I Filologiczny PAU i Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. Jurij Derenikovicz Apresjan, Moskiewska szkoła semantyczna.

 

10.05.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Wojciech Narębski, Rocznicowe refleksje żołnierza II Korpusu Polskiego

 

12.05.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr Janusz Michalak, Modele pojęciowe hydrogeologicznej informacji geoprzestrzennej.

 

12.05.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologii PAU
Dr Anna Sawicka, Listy z Polski w korespondencji Jacinta Verdaguera: kataloński epizod
podczas naukowych peregrynacji Edwarda Porębowicza.

 

13.05.2004 godz. 15.00 – Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. Ireneusz Płuska z zespołem konserwatorów przedstawią problematykę związaną z odnawianiem wnętrza kaplicy.

 

14-15.05.2004, Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Polska Akademia Umiejętności, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym PAT i Instytut Informatyki UJ
VIII Krakowska Konferencja Metodologiczna Informacja a rozumienie.

 

17.05.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Spraw Europejskich PAU
Dr Wojciech Słomczyński, Dr hab. Karol Życzkowski, Czy warto umierać za Niceę. Kompromis widziany oczami matematyka i fizyka.

 

18.05.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr Erhard Cziomer, Nowe wyzwania i problemy stosunków polsko-niemieckich 2002-2003.

 

19.05.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Anna Marciniak, Profesor Józef Witkowski (1892-1976) astronom odeski, krakowski i poznański.

 

21.05.2004 godz. 13.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Mieczysław Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej w XIX w.

 

24.05.2004 godz. 16.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. Janusz K. Kozłowski Udział Polski w międzynarodowych organizacjach zrzeszających akademie..

 

24.05.2004 godz. 18.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Prof. Jerzy Vetulani, W pogoni za wieczną młodością

 

25.05.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników PAU
1. Prof. dr hab. Zofia Stasicka (UJ), Prof. dr hab. Janusz Nowakowski (UŚ) zrecenzują podręczniki do chemii:
- A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk i K. Kuśmierczyk, Chemia, cz. I, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
- S. Hejwowska i R. Marcinkowski, Chemia, cz. I, zakres podstawowy, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2003.
2. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr), Dr Marek Gałęzowski (UJ) przedstawią recenzje podręcznika:
- A. Garlicki, Historia 1815-1939, podręcznik dla liceów, wyd. Scholar, Warszawa 2002.
3. Dr Sławomir Sprawski (UJ), Dr Małgorzata Pawlak (UWr), Dr Lidia Korczak (UJ) przedstawią recenzje podręcznika:
- Historia 1 , podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, cz. I i II, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2003.
4. Prof. dr hab. Czesław Brzoza (UJ), Dr Karol Sanojca (UWr) przedstawią recenzje podręcznika:
- G. Szymanowski, P. Trojański, Historia. Ludzie i epoki, podręcznik dla liceum, klasa 3, wyd. Znak, Kraków 2004.

 

25.05.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Catherine Collobert, The Heroic Consciousness of Time.

 

26.05.2004 godz. 16.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. med. Zygmunt Dobrowolski, Problemy urogenitalne u starzejących się mężczyzn.

 

28.05.2004 godz. 12.30 – s. 24 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Anna Pazdur, Chronologia radiowęglowa stanowisk archeologicznych z obszaru Polski na tle zmian środowiska w holocenie.

 

31.05.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Walter Leitsch, Das Leben am Hof des König Sigismunds III von Polen

 

31.05.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Żydzi w Krakowie po II wojnie światowej.

 

 

W CZERWCU 2004

 

1.06.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. Thaddeus B. Massalski i prof. Siegfried S. Hecker, The Complex World of Plutonium Science

 

2.06.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologii PAU
Dr Ewa Nawrocka, Problem tożsamości kulturowej Ameryki Łacińskiej i jego odbicie w literaturze.

 

4.06.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...” Z dziejów symboliki ziemi w literaturze polskiej XIX wieku

 

4.06.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. Edward Malec, Czy prędkość światła w próżni zależy od energii?

 

7.06.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Janusz Dąbrowski, Próby rozwiązania konfliktu kozackiego w latach 1648-1672 przez polskie elity polityczne.

 

9.06.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr Mateusz Troll, Międzynarodowy program EOS (Earth Observing System) – nowa era w badaniach Ziemi

 

14.06.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Marian Zgórniak, Wspomnienia generała Antoniego Szylinga na temat Armii „Kraków” w kampanii wrześniowej 1939

 

14.06.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Andrzej Wajda, Polska sztuka w globalnej wiosce Unii Europejskiej

 

15.06.2004 godz. 12.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Prof. M. Łanczot, prof. A. Bogucki i dr hab. A. Sytnyk, Paleolit okolic Halicza nad górnym Dniestrem (zagadnienia paleogeografii, stratygrafii i taksonomii kulturowej)

 

15.06.2004 godz. 11.00 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Antoni Dudek, Rok 1989 w Polsce - kulisy przełomu ustrojowego.

 

18.06.2004 godz. 14.30 – Sala Wystawowa Archiwum Nauki PAU i PAN ul. Św. Jana 26.
Otwarcie Wystawy PAU oraz Archiwum Nauki PAU i PAN
W 140 rocznicę urodzin Władysława Natansona

 

18.06.2004 godz. 15.30 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Posiedzenie Naukowe PAU oraz Archiwum Nauki PAU i PAN
Władysław Natanson

 

19.06.2004 godz. 11.30 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Wykład prof. dr hab. Romana Pampucha O nano/mikrotechnologiach bez emocji.

 

21.06.2004 godz. 16.15 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka i Dr hab. Marek Frankowicz, Jak Deklaracja Bolońska wpłynie na system kształcenia w Polsce.

 

21.06.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Ksiądz Profesor Michał Heller Czas człowieka i czas kosmosu

 

22.06.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
1. Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr hab. Stanisław Koziara Prof. AP, przedstawią recenzję podręcznika:
Renata Przybylska, Wiedza o języku polskim. Podręcznik do liceum, Wydawnictwo Literackie, Kraków
2. Prof. dr hab. Zenon Uryga, dr Ewa Ogłoza przedstawią recenzję podręcznika:
Bożena Chrząstowska, Skarbiec języka literatury i sztuki, wyd. NAKOM, Poznań 2004

 

22.06.2004 godz. 18.00 – sala 26 gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. Jerzy Danielewicz, Początki rozwoju greckiego epigramu nagrobnego i wotywnego.

 

23.06.2004 godz. 16.30 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski i Stefan Pawlicki. Spory i ich konsekwencje.

 

28.06.2004 godz. 17.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel “Galilea pogan”. Kultura hellenistyczna w Galilei w I w. po Chr.

 

30.06.2004 godz. 16.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. med. Jan Skołyszewski, Co nowego w radioterapii nowotworów.

 

 

WE WRZEŚNIU 2004

 

15.09.2004 godz. 16.00-20.00 – Duża i Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Powszechny Zjazd Historyków Polskich

 

21.09.2004 godz. 10.15 – Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Rolniczych PAU i Katedra Rozrodu Zwierząt AR w Krakowie

Rozród Koni
Program:

Otwarcie - Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski – Przewodniczący Komisji Nauk Rolniczych PAU
Prof. W.R. Allen – Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania - „Aktualne badania nad poprawą płodności klaczy pełnej krwi angielskiej”
Dr Michaela Kölling – Equine Fertility Unit, Newmarket, Wielka Brytania - „Wykorzystanie GnRH do wywoływania owulacji i częste występowanie tzw. jesiennych nieowulujących pęcherzyków krwotocznych podczas cyklu u klaczy”
Dr Sandra Wilsher – Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania - „Fizjologiczna rola łożyska i czynniki wpływające na rozwój łożyska i płodu klaczy”
Dr Janny Ousey – Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania - „Endokrynologia okresu okołoporodowego klaczy i płodu”

Prof. W.R. Allen – Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania - „Postęp i zastosowanie nowych technologii w rozrodzie koni”

 

22.09.2004 godz. 16.30 – sala 26, na parterze PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisji Historii Nauki PAU
Dr Zofia Gołąb-Meyer, Stulecie wydania „Zasad Fizyki” Augusta Witkowskiego. Postęp czy regres w jakości podręczników?

 

24-25.09.2004 godz. 10.15 – Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Konferencja z okazji 400-lecia śmierci Fausta Socyna
Faustus Socinus and His Heritage

 

27.09.2004 godz. 11.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Marek Gedl, Cmentarzysko z epoki brązu w Kietrzuna Górnym Śląsku

 

28.09.2004 godz. 11.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Prof. dr hab. Helena Synowiec i Prof. dr hab. Maciej Kawka, przedstawią recenzję podręcznika języka polskiego dla gimnazjalistów: Jadwigi Kowalikowej i Urszuli Żydek-Bednarczuk Mów i pisz po polski. Spółka wydawnicza „Od Nowa”, wydanie pierwsze.
2. Mgr Katarzyna Grudzińska przedstawi recenzję podręcznika do kształcenia językowego do I klasy liceum: Iwony Steczko, Waldemara Martyniuk, Agnieszki Z. Kłakówny To Lubię. Wydawnictwo Edukacyjne.
3. Dr hab. Dariusz Rott i dr hab. Albert Gorzkowski przedstawią recenzję podręcznika Andrzeja Borowskiego, Literatura polska
i powszechna. Starożytnośc - Oświecenie. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Literackie. Kraków.

 

28.09.2004 godz. 15.30 – Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Charles A. Pasternak, Quest: the essence of humanity

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2004

 

5.10.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Jerzy Starzyk, Feromony i kairomony owadów oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie lasów

 

6.10.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr hab. Jadwiga Miszalska, Sonet 38 Petrarki w polemikach antykatolickich w Polsce z początkiem XVII wieku.

 

11.10.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Stanisław Grodziski, Utrata i odzyskanie suwerenności polskiej w świetle historiografii.

 

12.10.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Roman Zawadzki, Poezja łacińska akademików krakowskich XVII i XVIII wieku.

 

13.10.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Leszek Kolondra, Fotogrametria - wiarygodne źródło danych w badaniach glacjologicznych Spitsbergenu.

 

14.10.2004 godz. 11.00-15.30 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Debata Pro Publico Bono
Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo wiedzy

 

14.10.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Maria Hennel-Bernasikowa, Rewindykacja arrasów Zygmunta Augusta po traktacie ryskim.

 

15-16.10.2004, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Konferencja Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej
Program:
15.X (piątek)
Prof. Jerzy Wyrozumski (PAU) – Zagajenie: Kraj a Emigracja. Problemy stare i nowe.

Prof. Wojciech Falkowski (PUNO) Polski Uniwersytet w Londynie, przeszłość i przyszłość.
Mgr Wiktor Moszczyński – Emigracja wojenna – dorobek i życie organizacyjne.
Dr Jan Lencznarowicz (Instytutu Polonijny UJ)– Wizja Europy polskich emigrantów politycznych po II wojnie światowej.
Prof. Władysław Miodunka (UJ) – Język polski w Kształtowaniu tożsamości emigracji dawnej i najnowszej.
Dr hab. Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN) – Społeczne i ekonomiczne aspekty polskich emigracji współczesnych.
Prof. Marek Okólski (Instytut Studiów Społecznych UW) – Wewnętrzna spójność nowej emigracji (migracji niepełnej) i przejawy jej łączności z krajem pochodzenia.
Prof. Romuald Brazis (Wilno) – Dorobek i losy Universitas Studiorum Polona Vilnensis.
16.X (sobota)
Prof. Adam Walaszek (Instytutu Polonijny UJ) –Diaspora polska – ciągłość i trwanie?

Prof. Andrzej Pelczar (UJ) – O uznaniu przez RP stopni i dyplomów PUNO.
Prof. Halina Taborska – Polska kultura artystyczna w Londynie.
Prof. Nina Taylor Terlecka – Emigracja, Europa, Kraj – bilans kultury.
Mgr Bogdan Szwagrzak – Emigracyjne organizacje młodzieżowe.
Prof. Grzegorz Babiński (Instytutu Polonijnego UJ) – Polacy na Litwie, Bałorusi i Ukrainie po rozszerzeniu Unii Europejskiej.
Prof. Zofia Butrym – Jak pogodzić polską tożsamość narodową z tożsamością europejską.

 

18.10.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Odrzywołek, 400 lat bez eksplozji Supernowej. Kiedy następna?

 

19.10.2004 godz. 11.00 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Posiedzenie administracyjne

 

19.10.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr Stojan Kiselinovski, Mniejszości narodowe w Bułgarii – współczesne problemy
Prof. dr hab. Irena Stawowy–Kawka, Religie i wyznania w Macedonii (XX/XXI w.)

 

20.10.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Ks. Prof. dr Janusz Mączka, Życie i działalność naukowa Joachima Metallmanna (1889-1942).

 

22.10.2004 godz. 11.00 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Aleksander Szulc, Niemczyzna Szwajcarów – dyglosja czy dwujęzyczność.

 

22.10.2004 godz. 13.00 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Katarzyna Duda, Inteligencja i dysydenci rosyjscy. (Andrieja Amalrika „Droga do wolności”.

 

22-23.10. 2004 godz. 9.00-18.00 - Klub Górnika ul. Grzegorza 2, Sanok.
Polska akademia Umiejętności, Muzeum Historyczne w Sanoku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Starosty Sanockiego
Sztuka Wojenna na pograniczu Polsko-Rusko-Słowackim w Średniowieczu

 

23.10.2004 godz. 10.00 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej; Pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. dra hab. Michała Kleibera

CERN – Mała Europa. Pięćdziesiąta rocznica utworzenia Europejskiego Centrum Fizyki Cząstek CERN w Genewie

 

25.10.2004 godz. 11.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział II PAU
Prof. dr hab. Jerzy Znosko, O buławę marszałkowską dla Generała Broni Stanisława Maczka. (Inicjatywa, starania i daremne trudy).

 

25.10.2004 godz. 18.15– Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesor Wiktor Zin, Wydarzyło się to jeszcze w wieku XX. (Wspomnienie o ludziach, którzy odeszli – Karolu Estreicherze, Kazimierzu Wyce, Zenonie Klemensiewiczu)

 

700 LAT ŻYDÓW W KRAKOWIE
Organizatorzy: Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Komitet Opieki nad Żydowskimi Zabytkami w Krakowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne m. Krakowa, Oddział Dzieje i Kultura Żydów, Centrum Kultury Żydowskiej

200 LAT NOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W KRAKOWIE
Sesja naukowa 26 X 2004

PROGRAM:
I. Nowy Cmentarz Żydowski (ul. Miodowa 55)
dr hab. Leszek Hońdo - Cmentarz żydowski jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na przestrzeni XIX i XX wieku (zwiedzanie cmentarza)
II.
Stara Synagoga (ul. Szeroka 24) - Żydzi w Krakowie w XIX i XX wieku
prof. dr hab. Jan M. Małecki – Otwarcie sesji

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – Żydzi w Krakowie w XIX wieku
prof. dr hab. Czesław Brzoza – Żydzi w Krakowie w okresie międzywojennym
III. otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Stefanika „Pamięć zaklęta w kamień”
IV.
Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Rabina Meiselsa 17) - Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie

dr Karolina Grodziska – Ustawodawstwo józefińskie a powstanie cmentarzy zamiejskich
mgr Anna Jakimiszyn – Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza przy ulicy Miodowej
mgr Eugeniusz Duda – Wybitni przedstawiciele społeczności żydowskiej spoczywający na Nowym Cmentarzu.
V.Sztuka nagrobna Żydów w Polsce

dr Izabella Rejduch-Samek, prof. dr hab. Jan Samek – Aspekty historyczne, artystyczne i konserwatorskie cmentarzy żydowskich w Polsce południowej
dr Dariusz Rozmus – Ślady polichromii na nagrobkach cmentarzy w Polsce południowej

 

27.10.2004 godz. 13.15 – Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Technicznych PAU

 

27.10.2004 godz. 16.00 – Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Doc. dr hab. Paweł Olko, Czy należy się obawiać małych dawek promieniowania jonizującego?

 

29.10.2004 godz. 12.30 – sala 24 na parterze PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski, Polskie badania nad subfosylną koleopterofauną plejstocenu i holocenu.

 

29.10.2004 godz. 15.00 – Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Naukowa PAU, Muzeum UJ oraz Archiwum Nauki PAU i PAN

Tadeusz Banachiewicz w fotografii.

 

23.10.2004 – (Żywiec) Konferencja pod Patronatem PAU
Żywiecczyzna pogranicze śląsko-małopolskie.

 

 

W LISTOPADZIE 2004

 

5.11.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Filologiczny PAU
Doc. Dr hab. Magdalena Smoczyńska, Biografia Jana Baudouina de Courtenay we wspomnieniach córek.

 

8.11.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Czesław Partacz i Krzysztof Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej.

 

10.11.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologii PAU.
Prof. dr hab. Anna Drzewicka, O dwóch „żonglerach Matki Boskiej” – warianty pewnego motywu w literaturze francuskiej XIII wieku.

 

15.11.2004 godz. 18.15 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Wiesław Chrzanowski, Społeczne zaplecze demokracji w Polsce

 

16.11.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
PhDr Jan Němeček CSc, Czechosłowacka emigracja w Polsce (marzec-wrzesień 1939 r.)

 

17.11.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina, Wybrane aspekty wykorzystania sieci neuronowych w przetwarzaniu danych sejsmicznych

 

17.11.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisji Historii Nauki PAU
Doc. Dr Robert Zaborowski, Tadeusz Zieliński i Wincenty Lutosławski – Próba porównania biografii.

 

18.11.2004 godz. 9.00 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
IPN 0/Kraków, PAU, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie „Boglarczycy”, Towarzystwo im. J. Piłsudskiego,

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta,
Sesja pod patronatem Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej
Czasy trudnych prób – stosunki polsko-węgierskie w XIX/XX wieku.

 

18.11.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński, Pomnik Macieja Barskiego (ok. 1600) w Ospedale Santa Maria Nuova we Florencji.

 

19.11.2004 godz. 10.30 – sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Zakład Kartografii Geologicznej), Wigierski Park Narodowy

Sesja naukowa poświęcona problematyce jeziora Wigry
Program:
- Dr inż. Andrzej Osadczuk, prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, Ukształtowanie dna południowej części jeziora Wigry w świetle badań akustycznych z wykorzystaniem systemu RoxAnn.
Wstępne wyniki badań osadów jeziornych z wiercenia WZS-03 w Zatoce Słupiańskiej jeziora Wigry:

- Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr Katarzyna Król, Litologia osadów jeziornych Zatoki Słupiańskiej w wierceniu WZS-03.
- Mgr inż. Natalia Piotrowska, dr inż. Jacek Pawłyta, Kalendarzowa skala czasu dla osadów jeziornych Zatoki Słupiańskiej na podstawie datowań radiowęglowych.
- Dr Mirosława Kuprjanowicz, Postglacjalne zmiany roślinności w okolicy jeziora Wigry w świetle analizy pyłkowej.
- Mgr Edyta Zawisza, Wstępne wyniki analizy subfosylnych Cladocera w holoceńskich osadach jeziora Wigry.
- Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Jeziora dystroficzne Wigierskiego Parku Narodowego.
- Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak, mgr inż. Dorota Prosowicz, Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry.
- Dr Maria Górska,
Narzutniaki przewodnie z Sobolewa (Sandr Augustowsko – Suwalski).

 

19.11.2004 godz. 13.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Lekarski PAU
Prof. Arne Schousboe The GABA Synapse: New vistas regarding biosynthesis and inactivation of GABA

 

19.11.2004 godz. 14.30 – Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. Św. Jana 26.
otwarcie wystawy

Primum Vivere – deinde philosophari. Wincenty Lutosławski (1863-1954)

 

19.11.2004 godz. 15.30 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Archiwum Nauki PAN i PAU

w 50. rocznicę śmierci Wincentego Lutosławskiego

 

20.11.2004 godz. 10.30 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU

Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego RP prof. Andrzej Mączyński, Prawa człowieka i obywatela w polskich konstytucjach 1791-1997

 

22.11.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny
Dr Anna Waśko, Polonica szwedzkie ze zbiorów Zygmunta Łakocińskiego (tom II)

 

23.11.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Anna Dziedzicka i dr Krzysztof Smagowicz przedstawią opinie o książkach:
A.Kornaś, M.Kłyś, R.Konieczny, L.Śliwa, A.Joachimiak: Biologia cz. I i II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo „Nowa Era” 2003
J. Stawarz, R. Stawarz, M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, S. Krawczyk, F. Dubert, A. Kula: Biologia – Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo „Nowa Era” 2004.
M. Kaczmarzyk, M. Augustyniak, L. Trząski: Poznajemy siebie i nasze miejsce w przyrodzie, Biologia, cz. II, dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, poziom podstawowy, Wydawnictwo „Kubajak”, 2004.
2. Dr Krzysztof Smagowicz przedstawi opinię o podręcznikach:
W. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop, K. Sabath, G, Skirmuntt: Biologia 1 - zakres rozszerzony LO, Wydawnictwo Operon.
E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmutt, J. Walkiewic: Biologia 2 - zakres rozszerzony LO, Wydawnictwo Operon
3. Prof. Zofia Stasicka, prof. Janusz Nowakowski przedstawią opinię o podręczniku:
K. M. Pazdro, W. Danikiewicz: Chemia. Podręcznik do kształcenia podstawowego w liceach i technikach, Oficyna Wydawnicza K. Pazdro

 

24.11.2004 godz. 16.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, Żywność transgeniczna.

 

25.11.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Malawski, O matematyzacji ekonomii – uwagi na półwiecze nowoczesnej teorii równowagi.

 

26.11.2004 godz. 10.00 –15.00 Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Komisji Nauk Rolniczych PAU
Żywność z surowców rolniczych

 

26.11.2004 godz. 13.15 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. Dra hab. Lucjana Suchanka, Inteligencja rosyjska epoki radzieckiej. A. Sołżenicyn, A. Zinowiew.

 

29.11.2004 godz.18.15 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesorowie: Bolesław Ginter, Michał Parczewski „Skąd przyszliśmy – wędrówki naszych przodków”


 

W GRUDNIU 2004

 

3.12.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Dr hab. Lech Sokołowski, O ścisłej teorii promieniowania grawitacyjnego.

 

6.12.2004 godz. 17.00 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Seminarium PAU
Prof. Piotr Słonimski Problemy polityki naukowej. Przykład Francji

 

6.12.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Prawnicza PAU
Dr Joanna Marcinkowska, Polscy pionierzy zjednoczenia Europy.

 

7.12.2004 godz. 15.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Lekarski PAU
Prof. E. Sylvester Vizi, Non-synaptic receptors and transporters: Target of drug action.

 

7.12.2004 godz. 17.00 – Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Nauk Technicznych PAU
Plenarne Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Program
Otwarcie
Aktualne informacje dotyczące działania MKNT PAU (Przewodniczący Komisji).
Prezentacja wybranych tematów badań siedmiu Sekcji MKNT PAU (Przewodniczący Sekcji).
Otwarta dyskusja – uwagi, pytania i wolne wnioski w sprawie działalności MKNT PAU.
Zamknięcie zebrania.

 

7.12.2004 godz. 18.00 – Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Lesław Morawiecki – wspomnienie pośmiertne wygłosi prof. dr hab. Maria Dzielska.
Mgr Paulina Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego.

 

8.12.2004 godz. 18.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr Wacław Rapak, Maurice Blanchot i jego „wieczne roztrząsanie” („ressassement éternel”).

 

9.12.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. Catherine Hotel, Europa Środkowa w polityce „koncertu mocarstw”.

 

9.12.2004 godz. 17.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Żygulski, Najnowsza architektura muzeów. Sukcesy i wybryki architektów .

 

10.12.2004 godz. 13.15 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Lidia Macheta, Iwan Karamazow – Wielki Inkwizytor czy jurodiwy? Cechy duchowe inteligencji rosyjskiej.

 

13.12.2004 godz. 11.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Ewa Danowska, Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok i ziem.

 

13.12.2004 godz. 11.00 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Katarzyna Warmińska, Współczesny status Tatarów polskich.

 

15.12.2004 godz. 13.15 – w sali 102 (I p.) pawilonu C4 AGH (Kraków, al. Mickiewicza 30).
Komisja Geoinformatyki PAU i Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Dr inż. Zdzisław Kurczyński, Stan obecny i trendy rozwoju obrazowania satelitarnego na tle potrzeb.

 

15.12.2004 godz. 16.30 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Jan Mietelski, Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim.

 

17.12.2004 godz. 12.30 – w sali 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Witold Paweł Alexandrowicz, Malakofauna holoceńskich martwic wapiennych południowej Polski.

 

17.12.2004 godz. 17.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Paweł Haensel, Maksymalna masa gwiazd neutronowych: teoria i obserwacje.

 

20.12.2004 godz. 18.15 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Henryk Pietras (SJ), Co Aniołowie wiedzieli o Bożym Narodzeniu?

 

21.12.2004 godz. 10.00 – Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Sesja Komisji Prehistorii Karpat PAU
J. Machnik, D. Pawliw, W. Petehyrycz, Badania weryfikacyjno-powierzchniowe w rejonie Mościsk i Sądowej Wiszni.
J. Machnik, D. Pawliw, A. Pelisiak, W. Petehyrycz, Badania wykopaliskowe w otoczeniu prehistorycznych kurhanów w miejscowości Bykiw, rej. Drohobycz.
T. Kalinowicz, L. Starkel, Badania przyrodnicze w otoczeniu prehistorycznych kurhanów we wsi Bykiw, rej. Drohobycz.

 

21.12.2004 godz. 11.00 – sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17.
Komisja do Oceny Podręczników PAU
Prof. Bolesław Nowaczyk i Prof. Tadeusz Szczypek ocenią następujące podręczniki:
- Dorota Makowska, Izabella Lecka, Florian Plit, Jerzy Wrona, Geografia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym
(red. D. Makowska), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Spółka Akcyjna, Warszawa 2002.
- Ryszard Pawlak, Robert Tarka, Zdzisława Tarka, Geografia I. Poznać i zrozumieć Ziemię. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawnictwa Edukacyjne "Wiking", Wrocław 2002.