Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2005

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2005

 

6-9.01.2005, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Fizyki Jadowej PAN i Polska Akademia Umiejętności

Cracov Epiphany Conference on Hadron Spectroscopy

 

10.01.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jacek Purchla, Nowe inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące różnych aspektów współpracy krajów europejskich z nieeuropejskimi krajami śródziemnomorskimi

 

12.01.2005 godz. 13.15 , w Auli AGH (budynek A0 I p., al. Mickiewicza 30)
Komisja Geionformatyki PAU
Dr inż. Zdzisław Kurczyński, Interferometria radarowa – „InSAR”

 

12.01.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Władysław Witalisz, Wojna i pokój w eposie rycerskim średniowiecznej Anglii

 

13.01.2005 godz. 17.30, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Jakub Sito, Akademicy wiedeńscy w osiemnastowiecznej Polsce w świetle źródeł Wiener Kunstakademie

 

14.01.2005 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
W.P. Alexandrowicz, J.K. Kozłowski, J. Svoboda, Sekwencja geologiczna, malakologiczna i archeologiczna Jaskini Dzerava Skala w Małych Karpatach

 

14.01.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Starnawski, Ignacy Chrzanowski o Norwidzie

 

14.01.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Urszula Cierniak, Lew Płatonowicz Karsawin – rosyjski inteligent między prawosławiem i katolicyzmem

 

17.01.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Leszek Balcerowicz, Globalizacja a interes narodowy

 

18.01.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Piotr Żurek, Tajne porozumienie Hotelu Lambert z Chorwacką Partią Narodową w świetle raportu Franciszka Zacha (1844)

 

19.01.2005 godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski PAU
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, Postęp, obawy i dylematy współczesnej genetyki medycznej

 

19.01.2005 godz. 16.30, Archiwum Nauki PAU/PAN, ul. Św. Jana 26
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Janusz Ślusarczyk, Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

 

24.01.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Lech Leciejewicz, Narodziny Europy z polskiej perspektywy
Dr hab. Krzysztof Stopka przedstawi propozycję wydania przez PAU indeksu do Zbioru dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (wyd. S. Kuraś)

 

24.01.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Prof. Władysław Stróżewski, O szczęściu

 

25.01.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

25.01.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU Sekcja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz i dr hab. Marek Ogiela, prof. AGH, Automatyczne rozumienie obrazów medycznych

 

25.01.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Józefa Korfantego, Enkolpiusz – bohater Satyryków Petroniusza

 

26.01.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr hab. Wojciech Kwiatek, Czy nowe programy nauczania zagrażają wiedzy o Przyrodzie

 

28.01.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, „Učena gospoda naša” - o wizerunku i pozycji inteligentaw kulturze serbskiej

 

28.01.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Michał Ostrowski, Przyspieszanie cząstek promieniowania kosmicznego w relatywistycznych falach uderzeniowych

 

31.01.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Małgorzata Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie miniatury „Kodeksu Gertrudy : o kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku z udziałem prof. Piotra Skubiszewskiego, prof. Karoliny Targosz, dra hab. Krzysztofa Stopki

 

31.01.2005 godz. 17.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. Albrecht Wagner, Science with Photons at DESY

 

 

W LUTYM 2005

 

1.02.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Rozwoju Miasta Krakowa PAU

 

9.02.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Bogdan Ney, Geoinformacja – problematyka badawcza, programy międzynarodowe, pożytki

 

10.02.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Marek Walczak, Nagrobek króla Władysława Łokietka - kilka nowych spostrzeżeń

 

11.02.2005 godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych PAU
Prof. dr hab. Teresa Fortuna, Jakość żywności a oczekiwania konsumentów

 

Z przykrością informujemy, że Seminarium PAU, zaplanowane na dzień 14.02,
z wykładem Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, zostało odwołane z powodu choroby Prelegenta

 

15.02.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Aleksandra Stankowicz, Franciszkańska Bośnia

 

15.02.2005 godz. 16.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Magda Vášáryová (Ambasador Słowacji w Polsce), Słowacja-Polska partnerzy w europejskiej grze

 

16.02.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Jerzy S. Pawłowski, Michał Rybiński (1844-1905) Kustosz Muzeum Fizjograficznego AU. W stulecie zgonu

 

18.02.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydziału I Filologiczny PAU
Prof. dr Jadwiga Puzynina, "Prawda" w tekstach polskich przełomu tysiącleci

 

18.02.2005 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Tadeusz Sokołowski, Mgr Paweł Madej, Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, dr Agnieszka Wacnik, dr Marta Wardas, Zmiany środowiska dzielnicy Piasek (Śródmieście Krakowa) w okresie historycznym

 

21.02.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, 50-lecie prac nad wydaniem krytycznym Dziejów Polski Jana Długosza

 

21.02.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Jerzy Stachura, Prof. Andrzej Zoll, Dr Jolanta Heitzman, Monitorowanie błędu lekarskiego

 

22.02.2005 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Piotr Berdowski, Dr Dariusz Słapek, Dr Anna Waśko, Dr Marek Ferenc, Dr hab. Jadwiga Hoff, Prof. Wojciech Rojek recenzują podręcznik: Mikołaj Gładysz, Historia Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Gdańsk, Wydawnictwo Oświatowe 2002-2003, całość

 

23.02.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Doc. dr hab. Wojciech Kwiatek, Czy nowe programy nauczania zagrażają wiedzy o Przyrodzie

 

23.02.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr Barbara Sosień, Androgynia romantyczna i białe anioły: czytając Balzaca

 

25.02.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Celina Juda, Stara czy nowa tożsamość? Dylematy bułgarskich i macedońskich intelektualistów w czasach przełomu

 

28.02.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, Ormiański iluminowany ewangeliarz, tak zwany lwowski, z końca XII w.

 

28.02.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Przemysław Dec, Zwoje znad Morza Martwego. Zarys historii badań paleograficznych

 

28.02.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sekcja Teorii Budowy i Eksploatacji Maszyn MKNT
Prof. dr hab. inż. Edward Wantuch, Nanotechnologia powłok dla zastosowań medycznych i przemysłowych

 

 

W MARCU 2005

 

1.03.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Romuald Turasiewicz – wspomnienie pośmiertne wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Korus
Dr Agnieszka Wojtylak-Heszen, Hymn Romanosa Melodosa o Zmartwychwstaniu (I) - analiza strukturalno-źródłowa

 

4.03.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr Bożena Czerny, Czarne Dziury w Astronomii

 

7.03.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej

 

8.03.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Józef Jachimski, Kierunki rozwoju metod geoinformatyki obrazowej

 

9.03.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Tomasz Danek, Obliczenia równoległe i klastry PC w modelowaniu sejsmicznego pola falowego

 

9.03.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Roman Sosnowski Charakterystyka językowa dawnych włoskich dokumentów bankowo-kupieckich

 

10.03.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Paweł Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

 

11.03.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Alicja Helman, Wielcy twórcy kina azjatyckiego

 

12.03.2005 godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU

Prof. Wojciech Wrzesiński, Józefa Piłsudskiego myśli o miejscu Polski w Europie

 

14.03.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Rosja i My

 

15.03.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Marcin Wołoszyn, Europa Środkowa a cywilizacja bizantyńsko-ruska w X-XIII w. – próba interpretacji źródeł archeologicznych

 

16.03.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Anna Nadolska-Styczyńska, Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej

 

18.03.2005 godz. 12.30, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Piotr Gębica, Rzeźba i osady vistuliańskie w dolinie Wisłoka (Rynna Podkarpacka)
Dr Natalia Kalinowicz, Prof. dr hab, Kazimierz Szczepanek, Wyniki analiz palinologicznych osadów organicznych w profilach z Łukawca (dolina Wisłoka)
Prof. dr hab. Anna Pazdur, dr hab. Andrzej Bluszcz, Wyniki datowań OSL i C-14 osadów vistuliańskich w profilach: Łukawiec i Dąbrówki (dolina Wisłoka)

 

21.03.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Lech Szczucki, Filozofowie, heretycy i inkwizytorzy

 

21.03.2005 godz. 11.00, s. 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. Piotr Fast, Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego

 

21.03.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. dr hab. Kazimierz Grotowski Zagadki kosmologii i astrofizyki. Co wiemy o końcu świata

 

22.03.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

23.03.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński, Wykształcone społeczeństwo warunkiem właściwego rozwoju cywilizacyjnego

 

 

W KWIETNIU 2005

 

1.04.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Józef Zarek, O dylematach czeskiego inteligenta po roku 1989

 

5.04.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Barbara Bilińska, Regulacja hormonalna w gonadzie męskiej

 

7.04.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
posiedzenie odwołano
Komisja Etyki Medycznej PAU
Dziecko jako obiekt seksualny – perspektywy psychiatryczne, psychologiczne i prawne
1. Prof. dr hab. Med. Jacek Bomba (Kierownik Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Dziecko jako obiekt seksualny
2. Dr hab. Med. Janusz Heitzman (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Opiniowanie sądowo-psychiatryczne sprawców przestępstw seksualnych
3. Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie), Kryteria psychologiczne oceny wykorzystywania seksualnego dziecka
4. Dr hab. Włodzimierz Wróbel (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Problem pedofilii z punktu widzenia Prawa Karnego

 

11.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
posiedzenie odwołano
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, Warunki życia pod okupacją sowiecką na przykładzie Lwowa i Białegostoku

 

11.04.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Naszą nadzieją jest historia

 

12.04.2005 godz. 11.00-15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Wydziału Przyrodniczego PAU
Koncepcja powołania Geoparku Jurajskiego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
Referat wprowadzający: Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz, Europejski Geopark – kryteria i procedura tworzenia
Dyskusja
Tezy do dyskusji
- czy obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej odpowiada kryteriom Europejskiego Geoparku
- czy dostępny jest komplet materiałów niezbędnych do przygotowania projektu
- z jakich źródeł można pozyskać środki finansowe na wykonanie dokumentacji
- która instytucja może podjąć koordynację opracowania wniosku i procedurę jego realizacji

 

12.04.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Kościół melkicki (katolicki) we wczesnym Bizancjum

 

13.04.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć, Wartość informacji geologicznej

 

13.04.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, Wolność w życiu i twórczości Cervantesa

 

14.04.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marcin Fabiański, O jezuickim nagrobku biskupa Andrzeja Trzebickiego

 

15.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Paleogeografii PAU
Polskie inicjatywy w aktywności Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu INQUA
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Udział Polaków w powołaniu i wczesnym etapie działalności INQUA
Prof. dr hab. Józef Edward Mojski, Działalność Polaków w badaniach plejstocenu w ramach INQUA
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Działalność Polaków w badaniach holocenu w ramach INQUA
Prof. dr hab. Leszek Marks, INQUA dziś i jutro

 

18.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny
Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, Sekwencje stratygraficzne środkowego paleolitu ze stanowisk Kraków-Zwierzyniec i Schronisko Wylotne w Sąspowie

 

18.04.2005 godz. 11.00 w Auli im. Prof. M. Boreckiego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Pl. Gwarków 1, III piętro)
Seminarium Sekcji Górnictwa i Energetyki Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności
Profesorowie J. Dubiński, P. Krzysztolik, J. Roszkowski, A. Tajduś, W. Trutwin, Górnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju
Profesorowie Z. Kolenda, J. Siemek, S. Stryczek, Górnictwo złóż surowców płynnych – gaz ziemny i ropa naftowa

 

19.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Maciej Czerwiński, Ideologia narodowa i dziedzictwo faszyzmu.Językowe i dyskursywne aspekty funkcjonowania toposu „Niezależnego Państwa Chorwackiego” w przestrzeni publicznej

 

20.04.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej17
Komisja Historii Nauki PAU
Maciej Mazur, Maurycy Pius Rudzki (1862–1916). W stulecie krakowskiej sejsmologii

 

22.04.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Hanna Kowalska, Cerkiew Katakumbowa

 

25.04.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Dr hab. Jerzy Pisuliński, Europejskie prawo umów

 

25.04.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Prof. January Weiner, Czy warto chronić przyrodę w naszym mieście?

 

26.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

26.04.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sekcja Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Bogusław Major, Laserowa ablacja i osadzanie mono i wielowarstw laserem impulsowym

 

27.04.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, Wodór – źródło i nośnik energii przyszłości

 

28.04.2005 godz. 14.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Oddział Krakowski Krajowego Związku b. Żołnierzy PSZ na Zachodzie z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Bolonii i wkroczenia do miasta na czele wojsk sprzymierzonych oddziałów 2 Korpusu Polskiego oraz otwarcia w Krakowie wystawy „2 Korpus Polski w regionie Marche 1944-46” zapraszają na konferencję naukową

OD ANKONY DO BOLONII. Działania 2 Korpusu Polskiego w regionie Marche i w Emilii–Romanii
Dr Giuseppe Campana, Działania 2 Korpusu Polskiego na odcinku adriatyckim i stosunki między żołnierzami polskimi a ludnością regionu Marche
Dr Tomasz Skrzyński, Charakterystyka żołnierza 2 Korpusu Polskiego i osobiste wspomnienia z walk nad Adriatykiem
Dr Krzysztof Strzałka, 111 Kompania Ochrony Mostó Most w – polsko-włoski oddział 2 Korpusu i jego szlak bojowy od Ankony do Pesaro
Prof. Wojciech Narębski, Działania 2 Korpusu Polskiego w Apeninie Emiliańskim, nad Senio i podczas bitwy o Bolonię
Dr Justyna Chłap-Nowakowa, O poezji i poetach 2 Korpusu Polskiego

 

29.04.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Michał Głowiński, Monolog wewnętrzny Telimeny

 

 

W MAJU 2005

 

6.05.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr Jerzy Machalski, Problem wieku radiogalaktyk

 

9.05.2005 godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. Jarosław Isajewicz, Panslawizm romantyczny a panslawizm polityczny – wczoraj i dzisiaj

 

9.05.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Sześćdziesiąt lat Jałty

 

10.05.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr Renata Zych, Kultura pucharów lejkowatych (IV/III BC) w Karpatach, analiza typu site catchment

 

10.05.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
Współczesne problemy rozwoju miasta Krakowa
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski, Pomorski, Problemy społeczne w rozwoju miasta
Prof. dr hab. Aleksander Böhm, Problemy kształtowania krajobrazu miasta
Prof. dr hab. Barbara Bartkowicz, Rola planu w realizacji zamierzeń inwestycyjnych

 

11.05.2005 godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU, Instytut Historii UJ IPN Oddział w Krakowie, Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie

Sesja naukowa W 70 rocznicę śmierci Naczelnika Państwa. Józef Piłsudski – wyobraźnia i dzieło polityczne
Na otwarcie wystąpi Chór Społecznej Szkoły nr. 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie pod kierownictwem pani Małgorzaty Bajur

1. otwarcie Wiceprezes PAU, Prof. Jan Machnik
2. Andrzej Nowak (UJ), Wizja polityczna Józefa Piłsudskiego
3. Marek Kornat (IH PAN), Józef Piłsudski wobec problemu bolszewizmu i systemu sowieckiego
4. Janusz Cisek (UJ), Echa śmierci Józefa Piłsudskiego w Palestynie
5. Jan Pisuliński (IPN, Rzeszów), Polityka Wschodnia Józefa Piłsudskiego
6. Krzysztof Nowakowski (IPN, Kraków), Józef Piłsudski a Ukraina
7. Jan Jacek Bruski (UJ), Zamach majowy – konteksty ukraińskie
8. Wyobraźnia polityczna Józefa Piłsudskiego – dyskusja panelowa: Moderator: Andrzej Nowak (UJ)

uczestnicy: Włodzimierz Suleja (IPN, Wrocław), Adolf Juzwenko (Ossolineum), Tomasz Gąsowski (UJ), Jan Machnik (PAU)
9. Dyskusja podsumowująca

 

11.05.2005 godz. 13.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Andrzej Leśniak, Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych w geofizyce

 

11.05.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, Oda do Europy – o przekładach „Ody do radości” Fryderyka Schillera

 

12.05.2005 godz. 17.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Joanna Ziętkiewicz-Kotz, Cykl Dawida we wczesnogotyckich modlitewnikach franko-flamandzkich (1240-1320)

 

16.05.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Anna Krochmal, Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku w badaniach polskich i ukraińskich ośrodków naukowych na emigracji

 

17.05.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski PAU
Prof. Willem Gispen, Diabetes and the brain: impaired neuroplasticity

 

16-17.05.2004, Aula PAU ul. Sławkowska 17
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
Krakowski Festiwal Nauki
IX Krakowska Konferencja Metodologiczna Struktura i Emergencja
OTWARCIE: Prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Prof. Aleksander Koj (Wydział Biotechnologii UJ) - Zjawisko emergencji w biologii
Głos uzupełniający: dyskusja.
Prof. Włodzimierz Korohoda (Wydział Biotechnologii UJ) - Myśli i opinie wybranych przyrodników przyrodników emergencji i redukcjonizmie
Prof. Elżbieta Kałuszyńska (Inst. Filozofii UWM) - Modele świadomości
SESJA POPOŁUDNIOWA 1

Dr Jacek Dębiec (Center for Neural Science, New York University) - Struktura świata w strukturach mózgu
Dr Mieszko Tałasiewicz (Inst. Filozofii UW) - Zasada kompozycjonalności: somatyczna odsłona sporu redukcjonizm – emergentyzm
SESJA POPOŁUDNIOWA 2

Prof. Roman Duda (Inst. Matematyczny UWr.) - Strukturalizm a matematyka
Dr hab. Krzysztof Wójtowicz, (Inst. Filozofii UW) - Strukturalizm matematyczny, realizm – antyrealizm
Dyskusja - Prowadzenie: Prof. Andrzej Pelczar (Inst. Matematyki UJ)

15.05, Aula PAU
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA 1
Prof. Roman Murawski, dr Izabela Bondecka (Zakład Logiki Matematycznej UAM) - Strukturalistyczna epistemologia matematyki.
Ks. prof. Stanisław Wszołek, dr Wojciech Załuski (Wydział Filozoficzny PAT) - Zaangażowanie publiczne filozofa. Platońska alegoria jaskini w świetle teorii racjonalnego wyboru.
Dr Robert Poczobut (Katedra Filozofii UwB) - System – struktura – emergencja.
SESJA POPOŁUDNIOWA 1

Dr hab. Witold Strawiński (Inst. Filozofii UW) - Kiedy dochodzi w układach fizycznych do emergencji własności oraz struktur leżących u podstaw tych własności?
Dr hab. Leszek Sokołowski, (Obserwatorium Astronomiczne UJ) - Teorie efektywne i emergencja fizycznego obrazu świata.
SESJA POPOŁUDNIOWA 2

Prof. Michał Tempczyk (Inst. Filozofii UMK) - Czasoprzestrzeń jako struktura emergentna.
Dyskusja na temat: Struktura i emergencja w nauce i filozofii - Prowadzi: Ks. prof. Michał Heller (Wydział Filozoficzny PAT, Dyrektor OBI)

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI: Ks. prof. Michał Heller (Wydział Filozoficzny PAT, Dyrektor OBI)

 

18.05.2005 godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Memoriał Generał Marii Wittek Koło w Krakowie, Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz WSK w Toruniu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności

Kobiety w konspiracjach Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej

 

18.05.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Marek Ďurčanski, Gollowa szkoła historyczna i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich

 

20.05.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Edward Balcerzan, Czy „paradygmat” ocali jedność literaturoznawstwa?

 

20.05.2005 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Bolesław Ginter, Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, Prof. dr hab. Anna Pazdur, Prof. dr hab. Stefan Skiba, Dr Agnieszka Wacnik, Dr Piotr Wojtal, Dr Marta Połtowicz, Środowisko przyrodnicze w rejonie obozowiska magdaleńskiego na Płaskowyżu Głubczyckim

 

20.05.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Andrzej Dudek, „Historyczne” i „nowe” chrześcijaństwo w refleksji Dymitra Mereżkowskiego

 

23.05.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jarosław Wenta i prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski, Nowa edycja Kroniki Pruskiej Piotra z Dusburga

 

23.05.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Czy Europejski Traktat Konstytucyjny jest potrzebny polskiemu społeczeństwu

 

24.05.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dyskusja nad podstawami programowymi: język polski: dr hab. Dariusz Rott; historia: dr hab. Czesław Nowarski; biologia: dr hab. Dziedzicka; matematyka: dr Jerzy Szczepański

 

24.05.2005 godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr Aleksandra Klęczar, Grecy, Żydzi, Rzymianie i Egipcjanie w „Contra Apionem” Józefa Flawiusza

 

25.05.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej Fuliński, Entropia w Życiu i we Wszechświecie

 

30.05.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i „Dziennika Polskiego”
Prof. Teresa Walas, Dylematy kultury polskiej po komunizmie

 

31.05.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Twórczości Artystycznej PAU, Komisja Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
Współczesne problemy estetyki miasta
Prof. dr hab. Aleksander Böhm, Problemy estetyki w obszarach zabytkowych
Prof. dr hab. Wojciech Kosiński, Problemy estetyki w nowych zespołach miejskich

 

 

W CZERWCU 2005

 

3.06.2005 godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Embriologii i Morfologii PAU, Wydział nauk Biologicznych PAN

Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii UJ
Sesja poświęcona pamięci Profesor Haliny Krzanowskiej

 

6.06.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Mgr Magdalena Kwiecińska, Tożsamość stanowa i narodowa potomków rodu Kulczyckich z Kulczyc w okolicy Sambora w XX w.

 

6.06.2005 godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Co warto wiedzieć o Konstytucji Europejskiej

 

8.06.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Włodzimierz Wójcik, prof. AGH i mgr inż. Joanna Dragosz, Model rzeki Raby z wykorzystaniem programu QUEL2E

 

8.06.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr hab. Zygmunt Mazur, Spiskowa teoria dziejów: Dan Brown i „Kod Leonarda da Vinci”

 

9.06.2005 godz. 17.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Niestacjonarne szeregi czasowe a trwałe zależności w gospodarce. Nobel 2003 dla C. Grangera

 

9.06.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Anna Różycka Bryzek, Cykl maryjny we freskach graeco operae fundacji Władysława Jagiełły w kolegiacie sandomierskiej. Fakty artystyczne i hipotezy historyczne

 

13.06.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Leon Kieres, Śledztwo katyńskie: obowiązek czy nieodpowiedzialność

 

14.06.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Sylwester Czopek, W sprawie odrębności kulturowej w polskiej strefie karpackiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

 

17.06.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Joachim Diec, Oblicza Islamu w Rosji

 

17.06.2005 godz. 11.00, Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3.
Polska Akademia Umiejętności i Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Historia Zbiorów archeologicznych AU i PAU i ich dalsze losy

 

18.06.2005 godz. 11.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU

Prof. dr hab. Stanisław Grodziski, W 500. rocznicę Konstytucji Nihil Novi

 

21.06.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Sławomir Łukasiewicz, Projekty federalistyczne jako płaszczyzna kontaktów emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971

 

21.06.2005 godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU - Sekcja Inżynierii i Technologii Materiałów Ceramicznych
Bioceramika w leczeniu chorób i urazów kostnych
Dr hab. inż., Anna Ślósarczyk, prof. AGH , Materiały bioceramiczne dla medycyny
Prof. dr hab. nauk med. Tadeusz Cieślik, Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu

 

22.06.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Jan Szarek, Postęp w hodowli bydła

 

22.06.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Ryszard Marciniak, Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów

 

24.06.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Roman Laskowski, O pamięci i pamiętaniu

 

28.06.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

29.06.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, Uwagi o jakości życia – wrażenia z konferencji w Wilnie

 

 

WE WRZEŚNIU 2005

 

6.09.2005 godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
5-8.09.2005 (Kraków-Radom)
56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

 

7.09.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Józef Lityński, Atmosferyczny dwutlenek węgla i jego rola w zmianach klimatu

 

8-11.09.2005 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAU oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
PROGRAM
8 IX
uroczyste otwarcie Kongresu, Aula PAU
wystąpienia:

Prof. Andrzej Białas, Prezes PAU
Ks. kardynał Franciszek Macharski
Prezydent Lech Wałęsa
Prof. Andrzej Stelmachowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Otwarcie wystawy „Ignacy Domeyko – Obywatel Świata. Dary uczonego dla Akademii Umiejętności”, Aula PAU
- występ Jana Oberbeka, gitara klasyczna, Aula PAU
- otwarcie wystawy malarstwa Andrzeja Filipowicza z Białorusi, Dom Polonii
9 IX
sesja plenarna, Aula Collegium Novum UJ

sesja studencka, Collegium Novum UJ, sala 30 (wg oddzielnego programu)
wieczór z folklorem polskim, występ Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”, Hotel Polonez
10 IX
sesja plenarna, Aula PAU

dyskusja panelowa - „Możliwości współpracy polskich towarzystw naukowych na obczyźnie z instytucjami krajowymi”, Aula PAU
11 IX
Msza Św. w Katedrze na Wawelu

zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu

 

20.09.2005 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński

International Conference, Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) Linguist, Publicist, Man
Kamil Galiullin Sajt «Kazanskaja lingvističeskaja škola»: sostojanije i perspektivy razvitija
Zinaida Paholok, Kruszewski’s family – spiritual phenomenon at the intersection of cultures and epochs
E.F.K. Koerner, Baudouin de Courtenay, Kruszewski and Saussure
Joanna Radwańska-Williams, The relationship between Baudouin and Kruszewski in its psychological and biographical aspects
Panel discussion on Baudouin & Kruszewski - Moderator: Wayles Browne
Afternoon Session I Chairperson: Magdalena Smoczyńska
Renata Budziak,Jan Baudouin de Courtenay wobec problemów narodowościowych
Maryla Papierz, Jan Baudouin de Courtenay i Słowacy
Joachim Mugdan, Jan Baudouin de Courtenay on Jews and Judaism
Afternoon Session II Chairperson: Edward Stachurski
Valerij Gretchko, Baudouin de Courtenay and the international language movement
Magdalena Smoczyńska Jan Baudouin de Courtenay's child language data
Dorota Kiebzak-Mandera Foreign languages in Jan Baudouin de Courtenay's child language data
The closing of the conference

 

26-28.09.2005 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAU i Katedra Judaistyki UJ

Międzynarodowa konferencja naukowa „700 lat Żydów w Krakowie”
Program konferencji:

26 IX
uroczyste otwarcie konferencji

- Prof. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności
- Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
- Prof. Józef Gierowski – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Hanna Zaremska (Polska Akademia Nauk): Dlaczego Kraków?
Prof. Elchanan Reiner (Tel Aviv University): Jesziwa Remu w Krakowie
Prof. Stefan Schreiner (Universität Tübingen): R. Mojżesz Isserles o Karaitach – kilka uwag o jego halachicznych regulacjach i ich wykorzystaniu
Prof. Jacob Elbaum (The Hebrew University): Dwa typy biblijnej egzegezy: Remu (Kraków 1530–1572) i R. Eliezer Aszkenazy (Wenecja [?] 1513 – Kraków 1586) na temat Księgi Estery
Prof. Moshe Rosman (Bar Ilan University): Materialne aspekty żydowskiego małżeństwa w Krakowie w okresie nowożytnym
Prof. Karl Groezinger (Universität Potsdam): Żydowskie legendy z Krakowa
Mgr Anna Jakimyszyn (Uniwersytet Jagielloński): Od narodzin do śmierci – analiza żydowskich zwyczajów w świetle statutu gminy żydowskiej z 5355 (1595)
Dr hab. Adam Kaźmierczyk (Uniwersytet Jagielloński): Krakowscy konwertyci (1650–1750)
27 IX
Prof. Ada Rapoport-Albert (University College London): Radykalny egalitaryzm w „Ma’or wa-szemesz” Kalonimosa Kalmana Epsteina – nowe spojrzenie

Dr Haim Gertner (The Hebrew University/Yad Vashem): „Święte nagrobki”: Stary Żydowski Cmentarz w Krakowie oraz początki ortodoksyjnej historiografii w połowie XIX w.
Dr Rachel Manekin (The Hebrew University): Pomiędzy akulturacją a asymilacją: młode żydowskie kobiety w Krakowie fin de si`ecle
Dr Naftali Loewenthal (University College London): Żydowska duchowość kontra współczesność i ucisk w XX wiecznym Krakowie
Prof. David Assaf (Tel Aviv University): Dr Emanuel Melzer i jego wkład w rozwój badań nad dziejami Żydów w Polsce. Wręczenie dr. Emanuelowi Melzerowi dyplomu PAU
Dr Emanuel Melzer (Tel Aviv University): Syjonizm i jego wpływ na społeczne i kulturalne życie Żydów krakowskich w okresie międzywojennym (1919–1939)
Dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński): Asymilacja po krakowsku: przypadek Salomona Spitzera
Prof. Antony Polonsky (Brandeis University): Polityczna kariera Adolfa Grossa
Dr Hanna Kozińska-Witt (Universität Leipzig): Radni żydowscy w samorządzie miejskim Krakowa w okresie międzywojennym. Podsumowanie pierwszych wyników badań
Prof. Czesław Brzoza (Uniwersytet Jagielloński): Walka o władze w Gminie Krakowskiej w okresie międzywojennym
Dr Sean Martin (University of Phoenix, Cleveland): Przyszłe pokolenia: pomoc dla dzieci żydowskich w Krakowie w latach 1918–1939
28 IX
Dr Elvira Groezinger (Universität Potsdam): Relacje żydowsko-chrześcijańskie w pieśniach jidysz Mordechaja Gebirtiga

Prof. John Klier (University College London): Odbudowa „Zrujnowanego ogrodu”: studia polsko-żydowskie w angielskojęzycznym świecie po 1945 roku
Dr Edyta Gawron (Jagiellonian University): Społeczno-religijne instytucje żydowskie w Krakowie w okresie PRL-u
Prof. Jonathan Weber (University of Birmingham): Żydowski Kraków – prawdziwy i wyimaginowany. Uwagi z socjologii pamięci
Podsumowanie konferencji – dyskusja panelowa

 

26.09.2005 godz. 18.15 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Mieczysław Chorąży, Doc. Marek Sanak, Czy jesteśmy niewolnikami genów?

 

27.09.2005 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Stanisław Skórka, Elektroniczne podręczniki w Internecie. Charakterystyka i próba oceny

 

29.09.2005 godz. 16.15 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Spraw Europejskich PAU
Hermine Poppeller - Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, wygłosi referat na temat współpracy regionalnej między Polską i Austrią

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2005

 

3.10.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Michalewicz, Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i jego inwentarz

 

6.10.2005 godz. 12.00 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie – Wydział II, Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej im. Francesco Nullo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii

Terre e Liberta – Ziemie i Wolność (Włochy i Polska od XIX w. do zjednoczenia Europy)
PORZĄDEK DZIENNY
1. Dr Giovanni Sciola (Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie) – wprowadzenie

2. Prof. dr Learco Andalo (Uniwersytet Boloński) – Informacja o wystawie „Terre e Liberta” (pl. Szczepański 4)
3. Dr hab. Michał Baczkowski (UJ) – Włosi w Legionach J.H. Dąbrowskiego
4. Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (UJ) – Współpraca włoskich i polskich patriotów w dobie Risorgimento
5. Dr Krzysztof Strzałka (UJ) – II Korpus Polski i Brygada Maiella w latach 1944–1945

6. Dr Elżbieta Orman (Słownik Biograficzny PAN) – „Energiczna Pedagogika” Karoliny Lanckorońskiej – organizacja studiów
dla II Korpusu Polskiego we Włoszech w latach 1945–1947
7. Dyskusja
Sesję poprzedzi otwarcie wystawy pod tym samym tytułem w Pałacu Sztuki (Pl. Szczepański 4) przygotowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Bolońskiego

 

7.10.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Henryk Markiewicz, Jak tytułuje się książki o literaturze

 

7.10.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr Andrzej Kus, Najmłodsze obiekty Wszechświata obserwowane radiowo

 

12.10.2005 godz. 13.30, Sala 225 w Budynku A0 IIp AGH,al. Mickiewicza 30
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Marian Noga, PIONIER – Polski Internet Optyczny

 

12-14.10.2005 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych, Weterynaryjnych i Leśnych PAU, Małopolskie Centrum Biotechniki Sp z o.o. w Krasnem, Instytut Zootechniki

17 A .I. Vets Meeting w Krakowie
Program:
12.10, PAU
Spotkanie grupy Rep Vet

Spotkanie grupy Quali Vet
13.10, PAU
Powitanie – Stefan Wierzbowski (Polska Akademia Umiejętności)
Tadeusz Wijaszka (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach) “Sytuacja epizootyczna i organizacja służby weterynaryjnej w Polsce“

Jan F. Żmudziński (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach) “Skuteczność stosowanych metod zabezpieczenia rozrodu bydła przed wirusowymi chorobami zakaźnymi”
Czas dla głównych sponsorów
Zygmunt Pejsak (Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach) „Zaburzenia w rozrodzie u świń jako konsekwencja zakażeń wirusowych”
Piotr Jakubowski (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ) “Organizacja i stan sztucznego unasieniania bydła i świń w Polsce”
Marian Tischner (Akademia Rolnicza w Krakowie)  “Biotechnologia w rozrodzie koni”
Dyskusja
ODDZIELNE SESJE
SESJA BYDŁO

Lisette de Ruigh (CRV – HG) - Systemy utrzymywania buhajów - sesja interaktywna
SESJA TRZODA
Anja Riesenbeck (GFS Topgenetik) - Zaburzenia płodności u świń wywoływane przez grupowy system utrzymania
Rob Bergsma (IPG) - Wpływ wad morfologicznych plemników na wyniki płodności
Juan Vazquez (University of Murcia) - Inseminacja niską dawką, przegląd publikowanych rezultatów
Michał Bochenek - (Instytut Zootechniki w Balicach) Struktura chromatyny plemników knura i niektóre czynniki powodujące uszkodzenia
WSPÓLNA SESJA
Raport grupy Rep Vet

Raport grupy Quali Vet
Ulrich Witschi (Swissgenetics) “Sztuczne unasienianie w gospodarstwach: nowe wyzwania?”
Claus Leiding (BVN Neustadt) “Wizytacja Europejskiej Komisji Żywności i Weterynarii w państwach członkowskich UE”
George Valergakis (Aristotle University of Thessaloniki)“Analiza porównawcza kosztów sztucznego unasieniania i krycia naturalnego w hodowli bydła mlecznego”
Wieczór Galicyjski
14.10, Instytut Zootechniki w Balicach
Michał Bochenek (Instytut Zootechniki w Balicach) “Sortowanie plemników buhaja oraz obecny stan stosowania metody”

Gry Brandt Boe-Hansen (The Royal Veterinary and Agricultural University in Denmark) “Ocena jakości nasienia buhajów i knurów”
Geert Hoflack (Ghent University in Belgium) “Ocena przydatności rozpłodowej”
Wojciech Niżański (Akademia Rolnicza we Wrocławiu) “Komputerowo wspomagana analiza jakości nasienia (CASA) – zasady i możliwości“
Zdzisław Smorąg ( Instytut Zootechniki w Balicach ) “Biotechnologia w rozrodzie bydła i trzody chlewnej”
Małgorzata Pozor ( University of Florida ) “Ocena ultrasonograficzna układu naczyniowego jądra ogiera”
Jaroslaw Jędraszczyk ( MCB Krasne ) “Korelacja między obrazem parenchymy jąder buhaja a potencjałem wytwórczym plemników”
Janneke van Wagtendonk ( Fonterra Co-operative Group Ltd. ) “Przygotowanie i użycie świeżego nasienia buhajów”
Marek Koziorowski ( University of Rzeszow ) “Przeciwprądowy transport zwrotny oraz transport docelowy hormonów w obrębie sfery naczyniowej układu rozrodczego 
Zwiedzanie Wydziału Biotechnologii Rozrodu Instytutu Zootechniki w Balicach
15.10
Wycieczka do Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem
Zwiedzanie historycznego zamku w Łańcucie

 

17.10.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Ewa Łętowska, Trudności z Państwem Prawa

 

18.10.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr hab. Marek Kornat, Koncepcja „Trzeciej Europy” Józefa Becka

 

19.10.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Zbigniew Wójcik, Nauka w Krakowie w czasie działalności oświatowej Stanisława Staszica (1807-1826)

 

19.10.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa, „Wolność w okowach” – o Pamiętnikach Pani Roland

 

20.10.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Mykoła Riabczuk, Kultura ukraińska dzisiaj - kontekst postkolonialny

 

20.10.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof Czyżewski, dr Marek Walczak, Ikonografia księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy

 

21-22.10.2005 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Polsko-Węgierska

Wierchy. Góry w historii kultury i cywilizacji Europy Środkowej / The Mounts. Mountains in History and Civilisation of the Middle Europe

 

21-22.10.2005 Novotel Kraków Centrum
Konferencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z cyklu Fundacja dyskusje o nauce
Sukces w nauce

 

24.10.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficznego
Prof. dr hab. Marian Zgórniak, Raporty rtm. Aleksanda Mazaraki wysyłane do Sztabu Generalnego WP na temat działalności japońskiej misji wojskowej w Polsce oraz wydarzeń rewolucyjnych na Syberii i Dalekim Wschodzie (grudzień 1919 – lipiec 1920)

 

24.10.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Józef Jachimski, Wirtualna rekonstrukcja zabytkowych budowli i fresków

 

25.09.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Krzysztof Kawalec, Dr Małgorzata Pawlak, Dr Karol Sanojca, zrecenzują podręcznik:
Zofia T. Kozłowska, Piotr i Irena Unger, Stanisław Zając, „Historia. Podręcznik do Liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”

 

27.10.2005 godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr Jerzy Danielewicz, Nowo odczytane teksty liryków greckich: Archiloch i Safona

 

27.10.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Technicznych PAU; Sekcja Informatyki, Automatyki i Robotyki
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Równania macierzowe i ich zastosowania

 

28.10.2005 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii PAU
Dr Tadeusz Sokołowski, Prof. dr hab. Anna Pazdur, Dr Agnieszka Wacnik, Dr Jacek Madeja, Dr Marta Wardas, Dr Barbara Woronko, Profil osadów stożka Prądnika w pobliżu dworca PKP w Krakowie

 

28.10.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Dorota Gil, Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem i dialogiem międzyreligijnym prawosławnych i muzułmanów w Sandžaku

 

28.10.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Dr hab. Marian Wójcik, Detekcja cząstek ciemnej, zimnej materii

 

 

W LISTOPADZIE 2005

 

5.11.2005 godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki i Komisja Astrofizyki PAU
Cosmology in the 21 st Century and Nicholas Copernicus: Cosmologist
PROGRAM
Welcome: Professor Andrew Białas, President of the Polish Academy of Arts and Sciences
Chairmen of the Meeting: professor Kasimir Grotowski
Greetings; Mrs Patricia Gruber, President, and Mr Peter Gruber, Chairmen, The Peter Gruber Foundation
Professor Owen Gingerich, Research Professor of Astronomy & History of Science, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, Cambridge, MA, USA, Nicholas Copernicus: Cosmologist
Professor James E.Gunn, Eugene Higgins Professor of Astronomy, Princeton University, Princeton, NJ, USA Recipient of the 2005 Cosmology Price of the Peter Gruber Foundation Surveying the Sky: Cosmology in the Early 21 st Century
Professor Kasimir Grotowski, Final remarks, and invitation to Coffee and Tea

 

7.11.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Ks. Prof. Dr Michał Heller, Czy istnieje materia?

 

8.11.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Doc. dr hab. Robert Zaborowski, Uczucie we fragmentach presokratyków: ‘logos’

 

9.11.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr hab. Piotr Werner, Uwarunkowania przestrzenne rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce

 

9.11.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Jakub Siemek, Gaz ziemny i ropa naftowa na świecie i w Polsce – problemy bezpieczeństwa energetycznego

 

10.11.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. Klementyna Żurowska, Kto budował kryptę pod prezbiterium kościoła św. Gereona (św. Marii Egipcjanki) na Wawelu?

 

14.11.2005 godz. 18.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Piotr Sztompka, Zaufanie - fundament życia społecznego

 

15.11.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr Kazimierz Strzałka, W jaki sposób cykl ksantofilowy może przyczynić się do rozwiązania problemów energetycznych ludzkości

 

15.11.2005 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU; Sekcja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Elektrokardiografia cyfrowa

 

16.11.2005 godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAU, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne

Prof. dr hab. med. Stanisław J. Konturek, Od nerwów i hormonów do bakterii w patofizjologii żołądka. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 2005

 

18.11.2005 godz. 10.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Zakład Kartografii Geologicznej) oraz Wigierski Park Narodowy
Dr inż. S. Pawełczyk, prof. dr hab. Anna Pazdur, dr hab. inż. Marek Krąpiec, Zapis zmian klimatycznych i działalności człowieka w składzie izotopowym i sekwencjach przyrostów rocznych drzew w rejonie Suwałk i Augustowa
Dr inż. Natalia Piotrowska, Efekt rezerwuarowy w datowaniu radiowęglowym osadów Zatoki Słupińskiejeziora Wigry
Mgr Kamila Paśnicka, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, mgr Agnieszka Kierzek, Rekonstrukcja warunków sedymentacji w Zatoce Słupiańskiej jeziora Wigry w świetle analizy diatomologicznej wiercenia WZS-03
Prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska, prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak, Chemizm wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego
Dr Mieczysław Dąbrowski, Tendencje wymiany wody w jeziorze Wigry

 

18.11.2005 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Olga Dobijanka-Witczakowa, Fryderyka Schillera droga do Weimaru. (W dwusetną rocznicę śmierci)

 

18.11.2005 godz. 14.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAU i Archiwum Nauki PAU i PAN

W 140. rocznicę powołania Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z przeszłości Komisji Fizjograficznej…
Program
Otwarcie: Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas

Mgr Joanna Czechowska, Widziana oczami współczesnych Komisja Fizjograficzna TNK i AU w świetle materiałów z zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU
Działalność najstarszych sekcji Komisji Fizjograficznej zaprezentują:

– prof. dr hab. Janina Trepińska – Sekcja Meteorologiczna
– prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz – Sekcja Orograficzno-Geologiczna
– dr hab. Piotr Köhler – Sekcja Botaniczna
– prof. dr hab. Jerzy Pawłowski – Sekcja Zoologiczna
Dyskusja
Posiedzeniu towarzyszyć będzie ekspozycja ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU

 

19.11.2005 godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU

Program
1. Zagajenie Prezesa

2. Uroczyste przekazanie przez Prezesa PAN Prezesowi PAU aktu darowizny Domu Pracy Twórczej w Zawoi
3. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
4. Wykład członka honorowego PAU Profesora Władysława Bartoszewskiego, Polska w XXI wieku:
pamięć i przyszłość
5. Dyskusja

 

21.11.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, Czy zmieniać kodeks karny?

 

22.11.2005 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. Dr. Gerald Stourzh, Alexis de Tocqueville und seine Konzeptionen von „Gleichheit“ in der modernen Demokratie

 

22.11.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

23.11.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Roman Duda, Historia lwowskiej szkoły matematycznej 1919–1945

 

23.11.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Stanisław Prędota, Odmiany narodowe języka niderlandzkiego. Uwagi wstępne

 

24-25.11.2005, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”, AGH, PAU

Polskie i ukraińskie badania geologiczne (2004-205) w Staruni na obszarze występowania nosorożców włochatych i innych wymarłych kręgowców
24.11
Otwarcie obrad:

Słowo wstępne Prezesa Towarzystwa Badania Przemian Środowiska "Geosfera" Prof. dr hab. inż. Macieja J. Kotarby
Wystąpienia:
Rektora Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku Prof. dr Yevstakhya I. Kryzhanivsky 'ego
Dyrektora Instytutu Surowców Energetycznych Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie Prof. dr Miroslava I. Pavlyuka
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia
Rektora (1999-2005) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza
Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Prof. dr hab. Andrzeja Białasa
- Interdyscyplinarne badania polsko-ukraińskie w Staruni na obszarze występowania wymarłej fauny w latach 2004-2005 - prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba
- Historia stanowiska paleontologicznego i starej kopalni ozokerytu w Staruni -prof. zw. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
- Zbiory staruńskie w muzeach przyrodniczych Lwowa i Krakowa oraz historia badań paleontologicznych - prof. dr hab. Henryk Kubiak, dr Daniel M. Drygant
- Dyskusja

- Stanowiska archeologiczne na obszarze Staruni - dr Leonid G. Matskievy
-
Historia poszukiwań naftowych w rejonie Staruni - prof dr Oleg M. Adamenko, dr Orest R. Stelmakh, dr Mykola S. Zinchuk, prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba
- Dyskusja

- Budowa geologiczna i występowanie węglowodorów w okolicach Staruni - dr Yuriy V. Kołtun, dr Igor V. Dudok, prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba, prof. dr Oleg M. Adamenko, prof. dr Miroslav I. Pavlyuk, prof. dr hab. Wacław Burzewski, dr Orest R. Stelmakh
- Mioceńskie solonośne warstwy worotyszczańskie w rejonie Staruni - dr Stepan S. Korin
- Cechy geomorfologiczne i neotektoniczne poligonu geodynamicznego "Starania" - dr Orest R. Stelmakh
- Dyskusja

- Holoceńska terasa rzeki Wielki Łukawiec w Staruni: osady i dendrochronologia - prof. zw. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz, dr inż. Witold S. Alexandrowicz, prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
- Charakterystyka utworów przypowierzchniowych w rejonie Staruni na podstawie sondowań elektrooporowych
- dr inż. Włodzimierz J. Mościcki
- Elementy budowy geologicznej byłej kopalni ozokerytu w Staruni w świetle badań grawimetrycznych - prof. dr hab. inż. JanuszMadej, dr inż. Sławomir Porzucek
- Dyskusja
- Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt

25.11
- Badania organo-geochemiczne i korelacje genetyczne pomiędzy skałą macierzystą a węglowodorami z wypływów powierzchniowych i akumulacji wgłębnych w rejonie Staruni - prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba, dr inż. Dariusz Więclaw, dr. Yuriy V. Kołtun, prof. dr Michaeł D. Lewan, dr Leszek Marynowski, dr Igor V. Dudok
- Wstępne przypowierzchniowe badania geochemiczne i płytkie pomiary termiczne wzdłuż wybranego profilu w Staruni - dr inż. Marek Dzieniewicz, dr inż. Henryk Sechman, dr inż. Włodzimierz J. Mościcki
- Badania geochemiczne, skład cząsteczkowy i izotopowy oraz identyfikacja genetyczna gazów strefy przypowierzchniowej w rejonie Staruni - prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba, dr inż. Marek Dzieniewicz, dr inż. Henryk Sechman
- Charakterystyka mikrobiologiczna i rozkład stężeń węglowodorów gazowych, dwutlenku węgla i wodoru w strefie przypowierzchniowej w rejonie Staruni - prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz, dr Maria J. Chmiel, dr inż. Marek Dzieniewicz, dr inż. Henryk Sechman
- Dyskusja

- Skład izotopowy i chemiczny wód wgłębnych i powierzchniowych z okolic Staruni - dr inż. Marek Duliński, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba
- Datowanie metodą I4C szczątków nosorożców włochatych i mamuta ze Staruni - dr inż. Tadeusz Kuc, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, prof. dr hab. Henryk Kubiak, prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba
- Koncepcja międzynarodowego parku "epoki lodowcowej" - nieczynna kopalnia ozokerytu w Staruni jako centrum ekoturystyczne - prof. dr Oleg M. Adamienko, prof. dr Yevstakhy I. Kryzhanwsky, prof. dr Vasyl I. Yekeryk, dr Orest R. Stelmakh, dr Larysa V. Mishchenko, dr Nataliya O. Zorina, dr Denys O. Zorin, dr Mykola V. Ambrozyak
- Dyskuja panelowa
Podsumowanie i perspektywy dalszych prac badawczych w Staruni

 

28.11.2005 godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Jerzy Kopacz i Dr Luboš Šbela, Wytwórczość krzemienna w początkach epoki brązu na Morawach: kultura unietycka i věteřouska

 

28.11.2005 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Włodzimierz Osadczy, „Zbieranie” ziem ruskich – polityka okupacyjna władz rosyjskich w Galicji Wschodniej w latach 1914-1915

 

28.11.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Marta Wyka, Literatura jako sposób na życie – o czytaniu książek

 

29.11.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Jacek Poleski, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Karpatach polskich

 

29.11.2005 godz. 16.30, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Komisja Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN oraz Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. Jacek Purchla, Kraków wobec Europy

 

29.11.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Marek Kutschera, Ciemna materia: za i przeciw

 

30.11.2005 godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa AR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt

i Komisja Rozrodu Niższych Kręgowców PAN
Rozród Ryb
Prof. dr hab. Krzysztof Bieniarz, słowo wstępne

Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Hormonalna kontrola dojrzewania i rozrodu samic ryb kostnoszkieletowych
Prof. dr hab. Włodzimierz Popek, Rola szyszynki w dojrzewaniu samic karpia
Prof. dr hab. Ryszard Kolman, Rozród ryb jesiotrowatych
Prof. dr hab. Jan Glogowski, Fizjologia i biochemia nasienia ryb jesiotrowatych i jego kriokonserwacja
Prof. dr hab. Ryszard Wojda, Rozród ryb reofilnych
Prof. dr hab. Krzysztof Goryczko, Manipulacje genetyczne prowadzone w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Prof. dr hab. Krzysztof Formicki, Wpływ pola magnetycznego na wczesne stadia ontogenezy ryb
Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, Metale ciężkie a rozród ryb
Prof. dr hab. Ryszard Bartel, Ekologiczne uwarunkowania rozrodu łososia i troci
dyskusja plenarna
Prof. dr hab. Piotr Epler, podsumowanie i zakończenie seminarium

 

30.11.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Zbigniew Moser, Zagrożenia ołowiem i badania w Polsce materiałów bezołowiowych

 

 

W GRUDNIU 2005

 

1.12.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Etyki Medycznej PAU
Dziecko jako obiekt seksualny – perspektywy psychiatryczne, psychologiczne i prawne
Prof. dr hab. med. Jacek Bomba Kierownik Kliniki Psychiatrii Collegium Medium UJ, Dziecko jako obiekt seksualny
Dr hab. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Collegium Medicum, Opiniowanie sądowo-psychiatryczne sprawców przestępstw seksualnych
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, Katedra Prawa Karnego UJ, Problem pedofilii z punktu widzenia Prawa Karnego

 

5.12.2005 godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Andrzej Schinzel, Odkrycie czy konstrukcja. Dwa spojrzenia na matematykę

 

8.12.2005 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Andrzej Betlej, Nieznany nagrobek i mauzoleum Jabłonowskich w kościele Księży Jezuitów we Lwowie

 

9.12.2005 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Sekty jako aspekt kultury społecznej Rosji

 

9.12.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Dr Jarosław Dyks, Błyski gamma i hipernowe

 

12.12.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Włodzimierz Osadczy, Cerkiew greckokatolicka w Galicji w czasie pierwszej wojny światowej

 

12.12.2005 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Ks. Dr Tomasz Piotr Drwal, Księga Koheleta – przykład trudności interpretacji literackiej i teologicznej w Biblii

 

12.12.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Andrzej Stelmachowski, Wierność Macierzy

 

13.12.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja II Wojny Światowej PAU
Prof. dr hab. Marian Zgórniak, Ruch Oporu i walki partyzanckie w raportach niemieckiego dowództwa wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie (1943 - 15 I 1945)

 

13.12.2005 godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr hab. Artur Patek, Z rozważań nad życiem społeczno-gospodarczym Spiszu w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.)

 

13.12.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Powrót Isidorosa. Niezwykły epilog dramatycznych wydarzeń w Aleksandrii i w Rzymie

 

14.12.2005 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Janusz Magiera, Wykrywanie powierzchni zrównań metodą przestrzennej analizynumerycznego modelu terenu. Przykład z Alp Wschodnich

 

14.12.2005 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Stefan W. Alexandrowicz, Polskie korzenie Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu INQUA

 

14.12.2005 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Monika Coghen, Gotycyzm i historia w tragediach lorda Byrona

 

16.12.2005 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleografii Czwartorzędu PAU
Dr Włodzimierz Margielewski, Rejestr zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu w obrębie form i osadów osuwisk Beskidu Makowskiego i Wyspowego

 

16.12.2005 godz. 13.15, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. UJ dr hab. Katarzyna Duda, Żydzi i religia w okresie bolszewickim. "Dwieście lat razem” Aleksandra Sołżenicyna

 

16.12.2005.godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Relacje z sympozjów, które były organizowane w ostatnim okresie przedstawią:
prof. Krzysztof Bieniarz Rozród ryb,
prof. Zdzisław Smorąg Transgeniczne zwierzęta – uzyskiwanie i wykorzystywanie w rolnictwie i medycynie
prof. Stefan Wierzbowski 17th European AI Vets Meeting

 

19.12.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kolendo, Opis ziem między środkowym Dunajem a Bałtykiem w „Germanii” Tacyta i jego źródło

 

19.12.2005 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Dr Zdzisław J. Kapera, Cztery bitwy o rękopisy z Qumran

 

20.12.2005 godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Aleksander Sytnyk, Andij Bohucki i Maria Łanczont, Badania na stanowiskach paleolitycznych i stratygrafia lessów w okolicy Halicza
Jan Machnik, Dymytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Badania wielokulturowego stanowiska we wsi Bykiw, rejon Drohobycz. Osada obronna z wczesnego okresu epoki żelaza

 

20.12.2005 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Dariusz Rott zrecenzuje książkę Krzysztofa Biedrzyckiego, Dariusza Pasieki, Barbary Pędrackiej, Opowieść o człowieku, Znak, Kraków, 2005
Mgr Paweł Sporek zrecenzuje książkę Witolda Bobińskiego, Anny Janus-Sitarz, Bogusława Kołcza, WSiP, Warszawa 2002