Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2007

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2007

 

8.01.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Mózg a świadomość

 

9.01.2007, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dra hab. Czesław Brzoza, Brygadowe Kompanie Wartownicze w Niemczech w latach 1945-1946

 

10.01.2007, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Marian Bubak, prof. dr hab. inż. Marian Noga, O możliwości wykorzystania systemów gridowych do wspomagania powodziowych zespołów kryzysowych

 

10.01.2007, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#

 

10.01.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologii PAU
Dr hab. Barbara Sosień, Romantyczne powroty i przemiany królowej Saby.

 

11.01.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Magdalena Łanuszka, Dekoracja malarska średniowiecznego rękopisu „Powieści o Róży” (Ms. Czart. 2920 IV)

 

12.01.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Henryk Markiewicz, Aleksander Brückner jako pisarz

 

15.01.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Przemysław Stanko, Problemy badawcze zbioru dokumentów Katedry i Diecezji Krakowskiej Stanisława Kurasia (tom III)

 

15.01.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Franciszek Ziejka, Święta nasza polska mowa…

 

16.01.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Krasuski, Wschód i Zachód Europy – porównanie struktur

 

16.01.2007, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego
Dr hab. med. Maciej Małecki, Molekularne podłoże cukrzycy

 

17.01.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Jan Staszel, Prof. Zbigniew Wójcik, Mgr Imam Mahmud, Julian Talko-Hryncewicz – lekarz, antropolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

19.01.2007, godz. 12.30, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii PAU
Prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk, Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Zmiany poziomu jezior w okolicach Chojnic w świetle badań osadów późnego glacjału i holocenu stref brzegowych

 

22.01.2007, godz. 18.15 w Dużej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Kazimierz Lankosz, Prawo międzynarodowe wobec zderzenia cywilizacji

 

23.01.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Zrecenzowane zostaną podręczniki do historii dla liceum i technikum (poziom podstawowy i rozszerzony)
z serii Poznać przeszłość, zrozumieć dziś Wydawnictwa STENTOR:
- Paweł Żmudzki, Starożytność – średniowiecze, klasa 1, Warszawa 2005, referuje dr Anna Waśko
- Michał Kopczyński, Czasy nowożytne, część 1: 1492-1696, klasa 2, Warszawa 2006, referuje dr Marek Ferenc
- Michał Kopczyński, Czasy nowożytne, część 2: 1697-1871, klasa 2, Warszawa 2006, referuje dr Henryk Palkij

 

23.01.2007, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr. Henryk Podbielski, Teoria stylu Hermogenesa z Tarsu

 

26.01.2007, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Hanna Kowalska, Polityka a unia Kościoła

 

26.01.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Stanisław Bajtlik, Soczewkowanie grawitacyjne a dowody na istnienie ciemnej materii

 

30.01.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. inż Barbara Kwiecińska, Ślady życia zachowane w skałach

 

31.01.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

 

W LUTYM 2007

 

05.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU - odwołane z powodu choroby Prelegenta
Dr Andrzej Pukszto, Jakiej Litwy chcemy? Wokół projektów i wizji państwa litewskiego z lat 1905-1920

 

05.02.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Nieustępliwość problemu interpretacji mechaniki kwantowej

 

06-07.02.2007, budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
IV edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich,

Polskiej Akademii Umiejętności i Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach. W stulecie urodzin Abrahama Joszuy Heschela

 

08.02.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Józefa Mehoffera portret Konstantego Laszczki ..W pracowni", albo o ograniczeniach „faktologii”

 

12.02.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Andrzej Nowak, Republika, Imperium, Modernizacja: trzy wzory polskiego patriotyzmu

 

13.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Aleksander Woźny, Sprawa polskiego archiwum wojskowego

 

14.02.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Zygmunt Mazur, Amerykańska literatura etniczna

 

19.02.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Andrzej Wajda, "Post mortem. Opowieść katyńska" - twórca o swoim filmie

 

20.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Mirella Moczała Korzeniewska, Opozycja w Serbii i Serbskiej Cerkwi Prawosławnej
wobec wojen na terenie byłej Jugosławii w latach 1991-1995

 

21.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Patrice Dąbrowski, ,,Odkrywanie" Karpat: epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pograniczy

 

21.02.2007, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Janusz Mirek, System zdalnego monitoringu sejsmometrycznego SEJS-NET

 

21.02.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Dr Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie II RP i drugiej wojny światowej

 

23.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr Brigitte Schulze, Projekt badawczy w ramach nauczania uniwersyteckiego:
dramaty Szekspira w dramatch polskich XIX i XX wieku

 

23.02.2007, godz. 12.30, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Mgr Marcin Szymanek, Viviparus diluvianus (Kunth) ze stanowisk w okolicach Białej Podlaskiej
jako wskaźnik zmian klimatyczno-środowiskowych w interglacjale mazowieckim
Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, dr Janusz Badura, dr hab. Teresa Kuszell prof. UWr, mgr Ewa Bardczak,
Profil osadów interglacjału eemskiego w Pile

 

23.02.2007, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr. hab. Julian Kornhauser, „Kultura kłamstwa” Dubravki Ugrešić jako powieść polityczna

 

26.02. 2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Danuta Zydorek, Edycja ,,Kazań na dni postne" i ,,Traktatu o Ewangeliach" Arnobiusza Młodszego z Kodeksu krakowskiego 140 (43)

 

26.02.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Judith Schlanger-Olszowy, Unikatowy słownik hebrajsko-łacińsko-starofrancuski, czyli jak mnisi uczyli się hebrajskiego w XIII wieku

 

27.02.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Anna Dziedzicka i dr Krzysztof Smagowicz przedstawią recenzję podręcznika:
J. Stawarz (i inni), Biologia, cz. II, dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wyd. Nowa Era.
2. Sprawy związane z przygotowaniem do druku i wydaniem kolejnych tomów Prac Komisji.

 

27.02.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Graus Methousa – Anus Ebria. Przestrzeń semiotyczna i profilowanie postaci.

 

 

W MARCU 2007

 

02.03.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marcin Kubiak, Mikrosoczewkowanie grawitacyjne układów wielokrotnych

 

03–04.03.2007, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
II Konferencja Estreicherowska

Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
Straty Kultury Polskiej podczas II wojny światowej 1939-1945 i po jej zakończeniu do 1953 r.

Program

 

05.03.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Piotr Petelenz, O nieodwracalności naiwnie

 

12.03.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Andrzej Mencwel, Polityka historyczna i wizja polityczna

 

13.03.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości
Dr Piotr Olender, Ewolucja morskiej sztuki wojennej 1860-1914

 

14.03.2007, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej

 

14.03.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Jerzy Brzozowski, Problem figur przekładu

 

15.03.2007, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Fides et Ratio PAU
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, „Spotkanie” w poezji Karola Wojtyły

 

16.03.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Anna Brzózka, Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki

 

17.03.2007, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
ok. godz. 12.00
Wykład publiczny: Prof. Richard Pipes, Dzisiejsza rosyjska opinia publiczna

 

19.03.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Jerzy Garbiński, Białoruska prasa religijna na Zachodzie (1945-2005), jej zasięg wyznaniowy i zakres tematyczny

 

19.03.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Piotr Weiser, Żydowscy filozofowie wobec Holocaustu

 

20.03.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Jan Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR 1944-1946 - kwerenda w archiwach kijowskich

 

21.03.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, Emil Godlewski sen. (1847-1930) pionier fizjologii roślin

 

22.03.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Xavier Deryng, Jak uprawiać historię sztuki polskiej wieków XIX i XX?

 

23.03.2007, godz. 11.30, sala nr 24 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Paleoekologia jeziora Zeribar w Górach Zagros (Iran) w czasie ostatnich 48 tysięcy lat
Program sesji:
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa,
Wprowadzenie: historia badań, położenie stanowiska, rozwój roślinności regionalnej i lokalnej
Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Okrzemki z osadów późnego plejstocenu i holocenu
Doc. dr hab. Andrzej Hutorowicz, Ramienice ze schyłku późnego plejstocenu i holocenu
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Zespoły mięczaków z plejstoceńskich osadów Jeziora Zeribar
Doc. dr hab. Adam Walanus, Funckja głębokość-wiek w profilach osadów jeziora Zeribar na podstawie dat 14C i danych paleobotanicznych
Prof. dr hab. Jerzy J. Langer, Osady denne jeziora Zeribar w świetle badań fizykochemicznych
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, Podsumowanie: korelacja wyników badań uzyskanych na podstawie analizy różnych danych

 

23.03.2007, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Sylwia Nowak, Nowa serbska proza a polityka

 

23.03.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Rolf H. Siemssen, Explosive hydrogen burning and the breakout from the hot CNO

 

26.03.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Mieczysław Markowski, Średniowieczne komentarze do „Arystotelesa łacińskiego” z Biblioteki Dolnej Saksonii

 

26.03.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Edmund Wittbrodt, Doświadczenia Polski z dwuletniego członkostwa w Unii Europejskiej

 

26.03.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Prof. Magdalena Fikus, Gen nie wyrok

 

27-30.03.2007
Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24,
Sala Mehofferowska Wydawnictwa Literackiego, ul. Długa 1,
Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Koła Naukowego Studentów MISH UJ
oraz Koła Naukowego Studentów Komparatystyki UJ

 

27.03.2007, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU
poświęcona wielkiemu Człowiekowi i Uczonemu Profesorowi Kazimierzowi Morawskiemu (1852–1925)

Program

 

27.03.2007, godz. 11.00, sala 24 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Jan Gancarski, Wyniki najnowszych badań nad systemem fortyfikacyjnym w początkach epoki brązu na grodzisku w Trzcinicy koło Jasła
Po części naukowej odbędzie się zebranie administracyjne, na którym zostaną przeprowadzone wybory nowych władz Komisji

 

27.03.2007, godz. 11.00, sala 26 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Hanna Gulińska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska, Ciekawa chemia. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2006.
Referują: prof. Janusz Nowakowski i prof. Zofia Stasicka
2. Hanna Gulińska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska, Ciekawa chemia. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2006.
Referują: prof. Janusz Nowakowski i prof. Zofia Stasicka.
3. Hanna Gulińska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska, Ciekawa chemia. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2006.
Referują: prof. Janusz Nowakowski i dr Anna Kolasa.
4. H. Gruszka, A. Turkowska-Horodyska - Na chemicznej planecie. Podręcznik do chemii dla gimnazjum. Część 1. MAC EDUKACJA. (105/05).
Referują: dr Ewa Wasielewska i prof. Zofia Stasicka.
5. H. Gruszka, T. Baran - Na chemicznej planecie. Podręcznik do chemii dla gimnazjum. Część 2. MAC EDUKACJA (116/06).
Referują: dr Ewa Wasielewska i prof. Zofia Stasicka.

 

28.03.2007, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych
Badania w Polsce materiałów bezołowiowych w świetle Dyrektywy UE RoHS
Porządek posiedzenia:
Prof. dr hab. inż. Z. Moser, Stan rozwoju badań materiałów bezołowiowych na początku 2007 roku
Dr K. Bukat, Meniskograficzna metoda badania zwilżalności bezołowiowych materiałów lutowniczych
Mgr inż. J. Sitek, Problemy zwilżalności materiałów łączonych w bezołowiowym lutowaniu rozpływowym
Docent dr hab. W. Gąsior, Modelowanie napięcia powierzchniowego i właściwości termodynamicznych w stopach metali
Docent dr hab. L. Zabdyr, Termodynamiczne podstawy nowoczesnego projektowania materiałów
Prof. dr hab. inż. P. Zięba, Lutowanie dyfuzyjne
Dr W. Zakulski, ELFNET – europejska współpraca przy wprowadzaniu lutów bezołowiowych

 

28.03.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych
Prof. Akito Takasaki, Quasicrystal as one of hydrogen storage materials

 

 

W KWIETNIU 2007

 

02.04.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Andrzej Oleś, Przystosowanie natury do powstania życia

 

02.04.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Magdalena Nowotny, Czy warto starać się o prawdę w tłumaczeniach

 

11.04.2007, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Paweł Skawiński i mgr inż. Marcin Guzik, Elektroniczny Atlas Tatr

 

13-14 kwietnia 2007, Duża / Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Polskiej Akademii Umiejętności pt.:
„Anonim zw. Gallem i jego Kronika na tle historiografii XII wieku z perspektywy nowszych badań”
Program

 

16.04.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w Polsce średniowiecznej – próba syntetycznego spojrzenia na całość ruchu

 

16.04.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów
Dr Paweł Szkołut, Symbol orła w starożytnej sztuce judaizmu

 

16.04.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Prof. Adam Łomnicki, Czym teoria ewolucji nie jest

 

17.04.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Andrzej Romanowski, Dzienniki Legionowe 18.07.1915–24.02.1916 Michała Römera

 

17.04.2007, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału V Lekarskiego PAU
Wykłady:
Prof. dr Andrzej ŚródkaProf. dr Rudolf Weigl, uczony i człowiek
Prof. dr Piotr HeczkoSzczepionka przeciw durowi plamistemu w czasach Weigla i dziś
Prof. Zdzisław SzafranWspomnienia mojego ojca o pracy u prof. Weigla

 

18.04.2007, godz. 11.00, sala 26 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Wojciech Krukar, Historia osadnictwa Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich
w świetle kartograficznej dokumentacji nazewnictwa terenowego

 

18.04.2007, godz. 18.00, sala 26 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Jadwiga Kita-Huber, Pisarstwo do żadnego innego niepodobne. Zapoznany geniusz Jean Paul Richter

 

18-21.04.2007, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Komisji Astrofizyki PAU i Obserwatorium UJ: H.E.S.S. Collaboration Meeting

 

19.04.2007, godz. 17.30, sala 24 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Anna Oleńska, Jan Klemens Branicki – Sarmata nowoczesny. O dwoistości wizerunku kreowanego poprzez sztukę

 

20.04.2007, godz. 12.15 w sali nr 5 (parter) Instytutu Zoologii UJ przy ul. Ingardena 6
Posiedzenie Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Porządek posiedzenia:
1. Wykład dr Zbigniewa Polańskiego (Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytutu Zoologii UJ),
Jak powstaje funkcjonalna gameta: badania cyklu komórkowego i epigenetycznych modyfikacji chromatyny w oocytach myszy

2. Dyskusja
3. Informacje o stanie zaawansowania prac nad organizacją kolejnej Konferencji Embriologicznej (ref. Prof. Jerzy Klag)
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

20.04.2007, godz.12.30, sala 24 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Janusz Olszak, Poziomy teras fluwialnych jako zapis ewolucji dolin Kamienicy i Ochotnicy w Gorcach
Mgr inż. Jerzy Zasadni, Osady późnego glacjału i holocenu oraz formy rzeźby wysokogórskiej północnego skłonu Tuxer Hauptkamm
(Alpy Filerwalskie, Austria)

 

23-26.04.2007, Duża/Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja międzynarodowa Polskiej Akademii Umiejętności i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
pod patronatem Międzynarodowej Unii Akademii (program UAI nr 57 Moravia Magna)
Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century
Program
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa:
Monety bizantyńskie z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1; Sala pod Kozami

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A.

 

24.04.2007, godz. 11.00, sala 24 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Jan Nemeczek, Polska a rozpad Czechosłowacji w marcu 1939 r.

 

24.04.2007, godz. 11.00, sala 26 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Leszek Mrozewicz, Robert Śniegocki, Historia. Dzieje starożytne, Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Cz. I
Referuje dr Małgorzata Pawlak
2. Marek Kamiński, Grażyna Pańko, Robert Śniegocki, Historia. Średniowiecze. Podręcznik dla I klasy liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Cz. II
Referuje dr Anna Waśko
3. Marek Kamiński, Robert Śniegocki, Historia. Od renesansu do czasów napoleońskich. Podręcznik dla 2 klasy liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Cz. I
Referuje dr Karol Sanojca
4. Robert Śniegocki, Historia.Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej. Podręcznik dla 2 klasy liceum ogólnokształcącego,
profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Cz. II
Referuje dr Karol Sanojca
5. Robert Śniegocki, Historia. Burzliwy wiek XX. Podręcznik dla 3 klasy liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum.
Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Referuje prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 

24.04.2007, godz. 18.00, sala 26 (parter) PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Analiza stylistyczna pojedynku Eneasza z Turnusem (Wergiliusz En. ks. XII)

 

26.04.2007, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Fides et Ratio PAU
Ks. prof. dr hab. Michał Heller, Historyczne tło działalności Jana Pawła II w dziedzinie „nauka a wiara”

 

27.04.2007, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziałów III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego
Jeffrey M. Lyness, Creative Resilience & Aging: Duke Ellington’s Artistry in his Final Decades

 

 

W MAJU 2007

 

07.05.2007, godz . 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Dr hab. Lech Sokołowski, Uzasadnianie antropiczne, czyli człowiek we wszechświecie

 

08.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr. hab. Marian Zgórniak, Sprawa niedoszłej wojny prewencyjnej i niemieckie studia nad planem ewentualnej wojny z Polską w 1933 r.

 

08.05.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU , IV Przyrodniczego PAU i V Lekarskiego PAU
Prof. Witold Zuchiewicz, Aktywne uskoki Polski: potencjalne zagrożenie?

 

09.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Wojciech Krukar, Historia osadnictwa Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich w świetle kartograficznej dokumentacji
nazewnictwa terenowego

 

09.05.2007, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński, Badanie ruchu obrotowego Ziemi: przegląd wybranych zagadnień

 

09.05.2007, godz. 15.00, Duża Sala Wykładowa (II piętro) Collegium Śniadeckiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie
Sesja Komisji Historii Nauki PAU i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
215. rocznica założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie
PROGRAM SESJI:
Prof. Janina Trepińska, Obserwacje i zapisy stanu pogody w OA UJ
Prof. Jerzy M. Kreiner, Obserwacje 20 cm refraktorem harwardzkim w Krakowie
Dr Jan Mietelski, Tematyka prac astronomicznych w pierwszej siedzibie Obserwatorium Krakowskiego
Prof. Marek Urbanik, Obserwatorium Astronomiczne UJ w epoce współczesnej

 

11.05.2007, godz.12.30, sala 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Piotr Gębica, dr Anna Budek, dr Andrzej Jacyšyn, dr hab. Marek Krąpiec, prof. dr hab. Leszek Starkel,
Nowe wyniki badań nad stratygrafią aluwiów i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża

 

14.05.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Prawniczej PAU
Dr Marcin Czepelak, Wybór sądu i prawa a dwustronne umowy o ochronie inwestycji zagranicznych

 

14.05.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Janina Jóźwiak, Kryzys demograficzny w Polsce. Zagrożenie czy wyzwanie dla przyszłości

 

15.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Andrzej A. Zięba, Ukraiński lobbing w polityce międzynarodowej (lata 30. XX wieku): stracona szansa czy syzyfowy trud?
Wnioski z analizy nowego źródła – archiwum Ukraińskiego Biura w Londynie

 

16.05.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Woźniak, Political correctness w przekładach literatury dziecięcej: o Koziołku Matołku i nie tylko

 

17-18.05.2007, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
XI Krakowska Konferencja Metodologiczna, Prawa przyrody

 

17.05.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Ks. Prof. Andrzej Witko, Misterium śmierci i zbawienia w sewilskim kościele La Caridad

 

18.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego i Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Mieczysław Tomaszewski, Muzyka współczesna na rozdrożu?

 

21.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Doc. dr Iwanna Łuczakiwśka, Werbunek i deportacja ludności ukraińskiej do Niemiec w latach 1939–1941 oraz warunki pracy i pobytu

 

21.05.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz, Organizacje gospodarcze i zawodowe ludności żydowskiej II Rzeczypospolitej
na przykładzie województwa lwowskiego

 

21.05.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Prof. Paweł Taranczewski, Wacława Taranczewskiego malarskie medytacje

 

22.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
I. Przedstawienie przez doktorantów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego recenzji podręczników:
1. Krzyżyk D., Odcień słowa. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Podręcznik do kształcenia językowego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. VIDEOGRAF EDUKACJA. Katowice 2003
– mgr Anna Woźniakowska (doktorantka UŚ)
2. Rosiek S., Maćkiewicz J., Majchrowski Z., Język polski. Między tekstami. Część 1. Początki. Średniowiecze (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. Gdańsk 2006
- mgr Anna Woźniakowska, mgr Agnieszka Machnik (doktorantki UŚ)
3.
Rosiek S., Grześkowiak R., Nawrocka E., Oleksowicz B., Język polski. Między tekstami. Część 2. Renesans. Barok. Oświecenie (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. Gdańsk 2006
– mgr Ewelina Limanowska, mgr Anna Woźniakowska (doktorantki UŚ)
4. Wyka M., Historia literatury polskiej. Dwudziestolecie międzywojenne i okupacja. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WYDAWNICTWO LITERACKIE. Kraków 2004
- mgr Katarzyna Gzik (doktorantka UŚ)
5. Wyka M. i Zespół, Literatura polska po roku 1945. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. Kraków 2005
– mgr Agnieszka Gurbin (doktorantka UŚ)
II. Dyskusja nad propozycjami wyróżnień dla autorów i wydawców podręczników szkolnych

 

22.05.2007, godz. 18.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr Carolina Cupane Kislinger (Österrechische Akademie der Wissenschaften), He glossa ton Rhomaion. Sprache und Identityät in Byzanz

 

23.05.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Dr Ewa Wyka, Instrumentarium naukowe epoki stanisławowskiej

 

24.05.2007, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza

zapraszają na promocję książki
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia
Program:

Otwarcie – Prof. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny PAU
Prof. Zbigniew Wójcik, Być Polakiem w Chile w XIX w
Prof. Wojciech Narębski, Ignacy Domeyko – twórca polskiej mineralogii chemicznej
Prof. Zdzisław Jan Ryn, Z listów miłosnych Ignacego Domeyki

Promocji towarzyszyć będzie wystawa „Mapy, rękopisy i autografy Ignacego Domeyki ze zbiorów PAU”

 

25-26 maja 2007, godz. 10.00, sale PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ i Komisji Kultury Słowian PAU
oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze

 

28.05.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jan Machnik, Znaczenie ostatnich polsko-ukraińskich badań archeologicznych nad górnym Dniestrem
dla najstarszych dziejów środkowo-wschodniej części Europy

 

29.05.2007, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU
Prof. Walter Oelert, Antimatter – the mirrored world of matter

 

29.05.2007, godz.16.00-20.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
KRAKÓW – POTRZEBA WIZJI, POTRZEBA PLANU
Program posiedzenia:
Godz. 16.00 Otwarcie Sesji
Prof. Witold Cęckiewicz, Rola wizji w kształtowaniu kierunków rozwoju miasta
Prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Ewolucja potrzeb społecznych m. Krakowa. Próba prognozy rozwoju
Prof. Jacek Purchla, Kryzys planowania czy kryzys miasta?
Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rozwój informatyki a przyszłość miast
Prof. Barbara Bartkowicz, Istota planowania w harmonijnym rozwoju miasta
Prof. Aleksander Böhm, Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie przyszłego Krakowa
Prof. Jacek Gyurkovich, Rola kompozycji w kształtowaniu przestrzennym współczesnego miasta
Prof. Marian Tracz, Aktualne i perspektywiczne problemy komunikacyjne miasta Krakowa
Godz. 18.00 Dyskusja
Godz. 19.50 Podsumowanie i zamknięcie obrad

 

30.05.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz i doc. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski, Brudna broń jądrowa. Śmierć Aleksandra Litwinienki

 

31.05.2007, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Fides et Ratio PAU
Siostra dr Teresa Obolevitch Sł. BDNP, Rosyjski Kościół Prawosławny a nauka. XX wieczne debaty wokół teorii ewolucji

 

 

W CZERWCU 2007

 

01.06.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Robert G. Stokstad, Neutrino Astronomy at the South Pole

 

04.06.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Stanisław Biernat, Czym się zajmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu?

 

05.06.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Intertekstualna gra z odbiorcą w „Fasti” Owidiusza

 

9-13.06.2007, Główny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Dziesiąte Spotkanie Europejskie
współfinansowane przez Uniwersytet Warszawski i PAU
From the Planck Scale to the Electroweak Scale

 

11.06.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Jan Prokop, Pamięć narodowa a wiedza historyka

 

12.06.2007, godz. 11.00, sala nr 24 PAU (parter) przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Michał Parczewski, Stan badań nad początkami średniowiecznego osadnictwa na Łemkowszczyźnie

 

12.06.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Piotr Szkółka, Turcja wobec II wojny światowej

 

13.06.2007, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Janusz Magiera, Analiza obrazów satelitarnych Indochin w prospekcji mineralnej

 

13.06.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Władysław Witalisz, Z czego śmiał się Camelot – komedia w arturiańskiej prozie Thomasa Malory’ego

 

14.06.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Urszula Bęczkowska, Prace Karola Kremera przy restauracji Collegium Maius w latach 1839-1860

 

15.06.2007, godz. 10.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum
Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie

oraz Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
„Rozród koni” poświęcone pamięci prof. dr. hab. Władysława Bielańskiego w 25 rocznicę śmierci
Program posiedzenia:

10.15 – Otwarcie - Prof. dr hab. Adam Bielański (Członek Czynny Polskiej Akademii Umiejętności)
Wręczenie Medalu im. Prof. Władysława Bielańskiego mgr inż. Władysławowi Byszewskiemu
Prof. dr hab. Janusz Żmija - Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, Spojrzenie na dzieło Władysława Bielańskiego po 25 latach
Mgr Izabela Pawelec-Zawadzka, Hodowla koni rasy czystej krwi arabskiej
Dr Eric Palmer, Klonowanie koni
Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Nowe trendy w hodowli koni
Prof. dr hab. Marian Tischner, Przygotowanie klaczy do sezonu reprodukcyjnego
Prof. dr hab. Adam Okólski, Zaburzenia płodności klaczy

 

18.06.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Andrzej Gil, O potrzebę nowego ujęcia dziejów Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej XVII-XVIII w.

 

18.05.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Ojciec Leon Knabit, Klasztory i uniwersytety u podstaw cywilizacji europejskiej

 

19.06.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Jiří Marvan, Střední Evropa a její evropský kontext – Pohled euro-lingvistický

 

20.06.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski oraz prof. dr hab. Alicja Zemanek, Trzechsetna rocznica urodzin Karola Linneusza

 

21.06.2007, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Fides et Ratio PAU
Ks. dr hab. Janusz Mączka, Neoscholastyczni mistrzowie Jana Pawła II. Apologetyczne aspekty filozofii przyrody

 

22.06.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka Galii V wieku

 

22.06.2007, godz. 15.30 w sali wystawowej Archiwum przy ul. Św. Jana 26
Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,

Archiv Akademie Věd České Republik, Ústav Dějin a Archiv Univerzity Karlovy
zapraszają na otwarcie wystawy Między Krakowem a Pragą
Tadeusz Kowalski (1889-1948) – Jan Rypka (1886-1968) – Bedřich Hrozný (1879-1952) Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów

Wystawa będzie prezentowana w związku z wydaniem książki
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym

 

23.06.2007, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
od godz. 10.15 Walne Zgromadzenie PAU
od godz. 11.30 Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU

1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2006/2007
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Wykład Prof. dr. hab. Macieja Żylicza, Stres a choroby cywilizacyjne
8. Zamknięcie zebrania

 

26.06.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Dr Jerzy Szczepański przedstawi opinię o podręcznikach:
1. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Irena Pancer, Renata Ropela, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasy I–III,
Wydawnictwo Podkowa Bis, Gdańsk 2005.
2. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Irena Pancer, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasa I,
Wydawnictwo Podkowa sp.j., Gdańsk 2005.
3. Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Irena Pancer, Renata Ropela, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasa II,
Wydawnictwo Podkowa sp.j., Gdańsk 2003.
Dr Maria E. Pliś przedstawi opinię o podręcznikach:
1. Leokadia Ewa Wojciechowska, Matematyka, podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych, WSiP, część 1, Warszawa 2003; część 2,
Warszawa 2004.
2. Jacek Szuty, Podręczniki: Matematyka 1 i Matematyka 2, Zasadnicza szkoła zawodowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004.
Dr Danuta Ciesielska przedstawi opinię o podręcznikach:
1. Urszula Łączyńska, Matematyka dla każdegoCzęść 1 i 2 Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, Wydawnictwo REA,
Warszawa 2003
2. Edward Lesiak, red. naukowa prof. Tadeusz Stanisz, Matematyka krok po kroku. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej,
Wydawnictwo RES POLONA, Warszawa 2003.
Mgr Beata Drabik przedstawi opinię o podręczniku
Aldony Skudrzykowej i Krystyny Urban, Mowa i życie. Kształcenie językowe. Język polski – ćwiczenia. Dla klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002

 

29.06.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Roman Kuźniar, Polska wobec tożsamości międzynarodowej UE

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2007

 

08.10.2007 godz. 16.15, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Kazimierz Grotowski, Gdy ludzie prześcigną biologię – Nowy wspaniały świat Ray Kurzweila

 

10.10.2007 godz. 13.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Mariusz Szymanowski, Metody interpolacji przestrzennej temperatury powietrza w obszarze zurbanizowanym

 

11.10.2007 godz. 17.30, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Joanna Wolańska, Udział Józefa Mehoffera w „rearmenizacji” lwowskiej katedry ormiańskiej

 

12.10.2007 godz. 11.00, sala 26 (parter) gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Witold Mańczak, Językoznawstwo ogólne a indoeuropeistyka

 

12.10.2007 godz. 17.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur (Obserwatorium Astronomiczne UJ), Proces szybkiego dynamo
z udziałem promieniowania kosmicznego w dysku galaktycznym

 

15.10.2007 godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Ihor Ševčenko, Ukraina między bizantyńskim Wschodem i łacińskim Zachodem

 

15.10.2007 godz. 17.00, sala 24 (parter), gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Monika Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie u progu XXI wieku

 

15.10.2007 godz. 16.15, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Dr. Albrecht Wagner, International Collaborations - the Globalisation of Science Using Large Research Facilities

 

15.10.2007 godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Włodzimierz Maciąg, Człowiek – istota o wielu wymiarach

 

16.10.2007 godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Zapomniany świat wschodniogalicyjskich Żydów w pierwszej połowie XX wieku
(z problematyki konfliktów etnicznych)

 

16.10.2007 godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr Joachim Śliwa, Tadeusz Smoleński w Egipcie, 1907 (w stulecie wykopalisk w Szarunie i Gamhud)

 

17.10.2007 godz. 18.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Stanisław Jasionowicz, Pragnienie zatraty jako współczesne doświadczenie poetyckie (Michaux, Poświatowska, Plath)

 

22.10.2007 godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Andrzej Pukszto, Jakiej niepodległości chcemy. Wokół dylematów politycznych w okresie 1915-1920

 

22.10.2007 godz. 18.15, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Jerzy Stępień, Solidarność - ostatnia konfederacja?

 

23.10.2007 godz. 11.00, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Prof. AŚ, dr hab. Maciej Szargot (AŚ w Kielcach), mgr Tomasz Pawlus (UŚ) przedstawią recenzję podręcznika:
S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksowicz, G. Tomaszewska, Język polski. Między tekstami. Część 3: Romantyzm (echa współczesne).
Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum
, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006.
Prof. UŚ, dr hab. Jan Jakóbczyk (UŚ), dr Barbara Szargot (AŚ w Kielcach) przedstawią recenzję podręcznika:
S. Rosiek, B. Oleksowicz, Język polski. Między tekstami. Część 4: Pozytywizm. Młoda Polska (echa współczesne).
Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2005.
Mgr Ewelina Limanowska (UŚ), mgr Agnieszka Machnik (UŚ) przedstawią recenzję podręcznika:
S. Rosiek, Z. Majchrowski, Język polski. Między tekstami. Część 5: Wiek XX. Współczesność. Podręcznik dla liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony
, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006.

 

24.10.2007 godz. 16.15, Mała Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Doc. dr hab. Krzysztof R. Prokop, Ksiądz Tadeusz Glemma (1895–1958)
członek PAU, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego UJ, historyk Kościoła
(w związku z 50. rocznicą śmierci)

 

26.10.2007 godz. 12.30, sala 24 (parter), gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Janusz Badura, dr Bogusław Przybylski, dr Andrzej Wiśniewski, Osadnictwo paleolityczne we Wrocławiu
w obrębie pradoliny wrocławsko-bremeńskiej
Dr Zdzisław Jary, Zmiany klimatu zapisane w górnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych
w Polsce i w zachodniej części Ukrainy

 

26.10.2007 godz. 10.15, Duża Aula PAU, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Problem zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

PROGRAM
10.15 OtwarcieProf. dr hab. Stefan Wierzbowski, Przewodniczący Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
WprowadzenieProf. dr hab. Jerzy R. Starzyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dr inż. Kazimierz Szabla, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
Aktualny stan drzewostanów świerkowych w Beskidach i ich geneza
Mgr inż. Bogdan Gieburowski, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
Problemy związane z zamieraniem świerczyn w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Prof. dr hab. Zbigniew Sierota, dr inż. Anna Żółciak, dr inż. Paweł Lech, dr inż. Monika Małecka,
Zakład Fitopatologii Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie,
Udział grzybowych chorób infekcyjnych w kształtowaniu stanu zdrowotnego drzewostanów świerkowych w Beskidach
Dyskusja
12.15 Dr inż. Wojciech Grodzki, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie,
Przestrzenne uwarunkowania rozwoju obecnej gradacji kornika drukarza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
Prof. dr hab. Janusz Sabor, Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Działania zmierzające do unormowania gospodarki nasiennej w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
oraz zachowania zasobów genowych beskidzkich świerczyn
Dr inż. Józef Barszcz, dr inż. Stanisław Małek, Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Uwarunkowania przebudowy świerczyn beskidzkich w RDLP Katowice w świetle badań drzewostanów i siedlisk

 

26.10.2007 godz. 17.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Naukowa pt. Panorama Uczonych połączona z promocją książki Po drogach uczonych
zawierającej rozmowy z członkami PAU, przeprowadzone przez Andrzeja Kobosa

Program
Andrzej Białas, Wprowadzenie
Piotr Sztompka, Środowisko naukowe i jego etos
Jerzy Vetulani, Kroniki arystokracji intelektu
Andrzej Kobos, Refleksje rozmówcy

 

 

W LISTOPADZIE 2007

 

5.11.2007, godz. 16.15, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz, Świat świadomości

 

6.11.2007, godz. 11.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Michał Parczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wędrówka średniowiecznego Dubiecka

 

8.11.2007, godz. 15.15, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji PAU Fides et Ratio
Prof. dr hab. Jerzy Janik, Odkrywanie tego, co jest, z Janem Pawłem II

 

9.11.2007, godz. 11.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maria Podraza-Kwiatkowska, Z rozważań nad literackim przeżywaniem nocy (Od Novalis do K. L. Konińskiego)

 

12.11.2007, godz. 17.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Prawniczej PAU - NIE ODBYŁO SIĘ
Dr Janusz Raglewski, Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym – wybrane zagadnienia

 

12.11.2007, godz. 18.15, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Wyzwolenie Wyspiańskiego dzisiaj odczytane
W dyskusji panelowej udział wzięli: Prof. Marta Wyka (UJ), Prof. Andrzej Nowak (UJ), Prof. Jan Machnik (PAU), Dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)

 

13.11.2007, godz. 17.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Naukowe Wydziałów PAU: III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego
Prof. Krzysztof Kaczanowski (Zakład Antropologii UJ), Historia myśli o pochodzeniu człowieka

 

14.11.2007, godz. 13.30, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki (Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, Zakład Grafiki Komputerowej),
Fotografia cyfrowa – wybrane problemy

 

14.11.2007, godz. 18.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Ryszard Siwek, Literatura belgijskich frankofonów – specyfika i uwarunkowania

 

15.11.2007, godz. 17.30, sala 24 (parter), gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, 15 lat inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na Ukrainie

 

16.11.2007, godz. 10.15, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisja Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski SAP
zapraszają na konferencję naukową
Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?

Program:
Godz. 10.15 – Otwarcie: Sekretarz Generalny PAU, prof. Jerzy Wyrozumski
Prof. Andrzej Pelczar – Archiwum w nauce, nauka w archiwum
Prof. Zbigniew Mirek – Archiwa w naukach przyrodniczych
Prof. Zdzisław Gajda – Archiwa w naukach medycznych

Mgr Adam Cieślak – Archiwa naukowe w Europie i na świecie na wybranych przykładach
Dr Marek Ďurčanský – Archiwa specjalistyczne i ich rola w gromadzeniu źródeł do historii nauki w Republice Czeskiej.
Tradycja – stan aktualny – perspektywy

Godz. 14.00 – Otwarcie wystawy:
Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907–1992) w stulecie urodzin
Godz. 14.45 - Dr Rita Majkowska – Kształtowanie się modelu archiwum jako placówki naukowej
Mgr Diana Błońska – Źródła do dziejów nauki w zbiorach Archiwum UJ
Mgr Ewa Dziurzyńska – Różnorodność źródeł do historii nauki na wybranych przykładach ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU
Mgr Janina Potocka-Schwartz – Archiwum Matematyków Polskich przy Oddziale Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie – idea i stan obecny
Mgr Lidia Serbin-Zuba – Archiwum Historyczne Elektroenergetyki Polskiej – idea powołania i specyfika zasobu

Dyskusja

 

17.11.2007, godz. 11.00 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
W sto trzydziestą piątą rocznicę powstania Akademii Umiejętności i osiemnastą rocznicę jej odrodzenia
Uroczyste posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

z następującym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Prof. Piotra Sztompki, Zaufanie-brakujące ogniwo polskiej transformacji
4. Dyskusja

 

19.11.2007, godz. 11.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Zofia Włodek, Profesorowie krakowscy wobec tez husyckich

 

19.11.2007, godz. 11.00, sala nr 26 (parter), PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Babiński i Dr hab. Maria Szmeja, O pograniczach

 

20.11.2007, godz. 11.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Stanisław Gregorowicz, Historia w propagandzie politycznej Federacji Rosyjskiej

 

20.11.2007, godz. 18.00, sala nr 26 (parter), PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Narcyz i Plotyn: od piękna ku Pięknu

 

21.11.2007, godz. 16.15, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Dr Piotr Daszkiewicz (Paryż) oraz Dr hab. inż. Radosław Tarkowski (AP, Kraków),
Konstanty Jelski (1837-1896) i jego działalność w zakresie nauk przyrodniczych

 

23.11.2007, godz. 9.30, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa PAU z okazji
100-lecia urodzin Profesora Mariana Mięsowicza
połączona z promocją książki Marian Mięsowicz życie i dzieło 1907-1992
Program sesji
Strona internetowa

 

26.11.2007, godz. 18.15, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. dr hab. Janusz Limon, Medycyna i sztuki piękne

 

27.11.2007 godz. 11.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Prof. Zofia Stasicka przedstawi recenzję podręcznika:
S. Hejwowska, R. Marcinkowski - Chemia ogólna i nieorganiczna. Chemia 1. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
(wydanie drugie zmienione). Wydawnictwo OPERON. (264/03).
Dr Anna Kolasa przedstawi recenzję podręcznika:
S. Hejwowska, R. Marcinkowski, J. Staluszka - Chemia organiczna. Chemia 2. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
. Wydawnictwo OPERON. (290/03).
Dr Ewa Wasielewska przedstawi recenzję podręcznika:
S. Hejwowska, R. Marcinkowski, J. Staluszka - Równowagi i procesy jonowe. Chemia 3. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
. Wydawnictwo OPERON. (430/03).
Prof. Zofia Stasicka przedstawi recenzję podręcznika:
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska - Chemia ogólna i nieorganiczna. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Wydawnictwo NOWA ERA. (422/02).
Dr Anna Kolasa przedstawi recenzję podręcznika:
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska - Chemia organiczna 2. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Wydawnictwo NOWA ERA. (412/03).
Prof. Janusz Nowakowski przedstawi recenzję podręcznika:
M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska - Chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym
. Wydawnictwo NOWA ERA. (220/04)

 

27-28.11.2007, godz. 11.00-12.45, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Katedry Judaistyki UJ oraz Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
I Krakowska Konferencja Młodych Judaistów Żydzi i judaizm - przeszłość i teraźniejszość
Program

 

27.11.2007, godz. 17.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: V Lekarskiego, III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i IV Przyrodniczego
Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, Psychologia lekarska we współpracy z medycyną – podstawowe cele i zadania

 

28.11.2007, godz. 16.00, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Nanokompozyty polimerowe- otrzymywanie, właściwości, zastosowania
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (PK)
, Nanokompozyty polimerowe – stan obecny i perspektywy rozwoju
Dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH, Nanostruktura kompozytów polimerowych wyznaczana metodami WAXD i SAXS
Dr inż. Stanisław Kuciel (PK), (Nano)kompozyty biodegradowalne
Dr hab. inż. Dariusz Bieliński, prof. PŁ, Nanokompozyty elastomerowe: budowa, właściwości, zastosowanie
Dr inż. Agnieszka Leszczyńska (PK), Badania nad nanokompozytami polimerów inżynierskich

 

30.11.2007, godz. 13.15, sala nr 26 (parter), PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Hanna Kowalska, Ochrona zabytków. Polityka i prawo

 

30.11.2007, godz. 17.00, Duża Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński zapraszają
na sesję z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Wincentego Pola (1807–1872) poety i geografa
Program

 

30.11.2007, godz. 17.00, Mała Aula, PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Janusz Ziółkowski, Astrofizyczne Czarne Dziury

 

 

W GRUDNIU 2007

 

3.12.2007, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Legocki, Miejsce człowieka we współczesnym świecie.
Rozważania na temat nowej filozofii przyrody
.

 

3.12.2007, godz. 17.15, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr Janusz Raglewski, Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim prawie karnym – wybrane zagadnienia

 

4.12.2007, godz. 16.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
zapraszają na konferencję naukową
Pięćdziesiąta rocznica powrotu Ołtarza Mariackiego „na swoje miejsce” [ks. Ferdynand Machay]
Program

 

5.12.2007, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Oddział w Krakowie
Polska Akademia Umiejętności
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Gminne Centrum Edukacji w Igołomi
zapraszają na sesję naukową
z okazji ćwierćwiecza wyniesienia do chwały ołtarzy przez sługę Bożego papieża Jana Pawła II
świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)
Program

 

6.12.2007, godz. 10.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN i Wydział IV Przyrodniczy PAU
Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. h. c. Jana Stacha, członka PAU i PAN, w 130. rocznicę Jego urodzi
n

Program:
10.30 Otwarcie sesji
10.50 Prof. dr Marian Młynarski, Prof. Stach, jakiego znałem
11.10–11.40 Przerwa na kawę

11.50 Prof. dr Jerzy Pawłowski, Prof. Stach – muzealnik, nauczyciel, działacz sportowy
12.00 Prof. dr Barbara Rzebik-Kowalska, Badania paleontologiczne prof. Stacha

14.00 Prof. dr Andrzej Szeptycki, Badania prof. Stacha nad owadami bezskrzydłymi
14.20 Prof. dr Wanda M. Weiner, Zasługi prof. Stacha dla systematyki Collembola
14.40 Dr Igor Kaprus, Prof. Stach – badacz fauny Ukrainy

15.00 Dyskusja, zamknięcie sesji

 

6-7.12.2007, godz. 14.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Zootechniki - PIB
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Polska Akademia Umiejętności

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji
Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt
organizowanej w ramach sieci naukowej Biotechnologia Rozrodu Zwierząt
finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

przy współudziale: Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura
Program konferencji

 

7.12.2007, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Marek Kutschera, Kosmologiczny model inflacyjny w biologii.

 

10.12. 2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Jan M. Małecki, Czy historyk może być patriotą

 

11.12.2007, godz. 16.15, sala nr 24 (parter) budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etyki Medycznej PAU
Prof. dr hab. Janusz Skalski, Godność lekarza, etyka odpowiedzialności zawodowej a wzajemne relacje wśród kardiochirurgów

 

12.12. 2007 godz. 11.00 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Włodzimierz Osadczy, Święta Ruś – promocja książki

 

12.12.2007, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Zbigniew Fąfara, Symulacja przestrzennego rozkładu koncentracji węglowodorów

 

12.12.2007, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Krakowskie ogniwa paliwowe
poświęcone pamięci Profesora Leszka Suskiego
W programie:
Prof. dr hab. inż. L. Stoch, Rola prof. Suskiego w kształtowaniu badań nad ogniwami paliwowymi w Polsce
Prof. dr hab. M. Rękas (AGH), Wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe
Dr inż. P. Jasiński (PG), Ogniwa paliwowe jednokomorowe
Prof. dr hab. K. Przybylski (AGH), Badania nad ogniwami paliwowymi w programie Pr 7 Unii Europejskiej
Prof. dr hab. P. Tomczyk (AGH), Mikroelektrody w badaniu procesów w ogniwach paliwowych
Mgr inż. J. Świądrowski (GIG), Otrzymywanie wodoru z węgla
Dyskusja

 

12.12.2007, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologiczneji PAU
Prof. dr hab. Teresa Bela, C. S. Lewis jako mediewista i badacz renesansu

 

13.12.2007, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU Fides et Ratio
Dr Paweł Polak, Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w Polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka–wiara

 

13.12.2007, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Joanna Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego „marchand amateur”

 

14.12.2007, godz. 8.30-14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Kierunki rozwoju hodowli koni sportowych półkrwi w Polsce
Program posiedzenia:
Część administracyjna
8.30 Andrzej Libik (sekretarz Komisji), Sprawozdanie z działalności w 2007 roku i plany na 2008
Część naukowa
10.15 Kazimierz Kosiniak-Kamysz (Katedra Hodowli Koni AR, Kraków), Nowe trendy w hodowli koni
11.00 Antoni Chłapowski (Centrum Hipiki, Jaszkowo), Konie wierzchowe potrzebne w Polsce i na międzynarodowym rynku
12.30 Marek Trela (Stadnina Koni, Janów) , Kierunki i rozwój hodowli koni półkrwi w Polsce – koń małopolski
Dyskusja

 

14.12.2007, godz. 11.00, sala nr 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU poświęcona datowaniu utworów czwartorzędowych
W programie:
1. Dr hab. Adam Walanus, prof. AGH, Czy potrzebny jest wiek konwencjonalny 14C?
2. Dr hab. Tomasz Goslar, prof. UAM, Jak podawać wyniki datowania 14C? – Dogmat i rozsądek.
3. Dr inż. Danuta Michczyńska, dr inż. Adam Michczyński, prof. dr hab. Anna Pazdur, prof. dr hab., Leszek Starkel,
Kalendarzowe wartości granic chronostratygraficznych dla terenu Polski.
4. Prof. AGH dr hab. Marek Krąpiec, Dendrochronologia – datowanie absolutne i względne.
5. Prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Archeologia wobec dat radiowęglowych.

 

14.12.2007, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maciej Grochowski, Miejsce partykuł w systemie części mowy (na przykładzie języka polskiego)

 

17.12.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Juliusz Domański, Philosophica,paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej

 

17.12.2007, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego
Profesor Karol Musioł, Laser dobry na wszystko

 

18.12.2007, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Ewa Bojenko-Izdebska, Specyfika transformacji byłej NRD i jej wpływ na zjednoczone Niemcy

 

18.12.2007, godz. 11.00, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski przedstawi
(na podstawie recenzji własnych oraz prof. dr. hab. Andrzeja Staruszkiewicza i dr Zofii Gołąb-Meyer)
opinie o podręcznikach:
Krzysztof Horodecki i Artur Ludwikowski, „Fizyka dla gimnazjum”, cz. 1-4, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2002-2004;
Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska i Elżbieta Zając, „Ciekawa fizyka”, cz. 1-4, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA 2002-2004;
Leszek Krupiński, Grażyna Barna, Ryszard Dusza i Jolanta Fornalska, „Eureka 2000, podręcznik do fizyki i astronomii
dla uczniów gimnazjum”, moduł 1-4, MAC EDUKACJA SA 2002-2004.
2. Dr Krzysztof Beiersdorf przedstawi opinię o podręcznikach:
Adam Kąkol, „Biologia, moje środowisko”; „Biologia, mój organizm”, Wyd. Oświatowe Ortus, Piaseczno 2003.

 

18.12.2007, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Nadzwyczajne posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU i Komisji Prehistorii Karpat PAU
związane z promocją książki The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe
wydanej pod red. J. K. Kozłowskiego i P. Raczkyego

 

18.12.2007, godz. 18.00, sala nr 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras S.J., Wizja tysiącletniego królestwa mesjańskiego w starożytnym Kościele

 

19.12.2007, godz. 16.00, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Ks. dr hab. Janusz Mączka, Obraz nauki w neoscholastycznych podręcznikach filozofii przyrody

 

20.12.2007, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie organizacyjne Międzywydziałowej Komisji PAU do Badań nad Polskimi Środowiskami Emigracyjnymi