Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2015

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2015

 

8–10.01.2015, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XXI Cracow Epiphany Conference
ON FUTURE HIGH ENERGY COLLIDERS
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://epiphany.ifj.edu.pl/

 

8.01.2015, godz. 17.30, wyjątkowo w sali 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Joanna Wolańska, Malowany fryz Jana Henryka Rosena w dziale polskim Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica w Watykanie (1936)

 

12.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Sylwester Czopek, Organizacja społeczeństwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle badań mikrostruktur osadniczych i funeralnych

 

12.01.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Jarosław Wawrzycki, Principia Mathematica I. Newtona we współczesnej fizyce i matematyce

 

12.01.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Wojciech Narębski, Różnorodność fizjograficzna terenów walk 2 Korpusu we Włoszech i jej znaczenie dla planowania i przebiegu jego działań od Sangro i Mainarde po Bolonię (rozważania weterana-przyrodnika)

 

13.01.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Mirosław Nagielski, Skutki międzynarodowe wojny trzydziestoletniej po 1648 r. (przegląd najnowszej literatury)

 

14.01.2015, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Paweł Pędzicha, prof. PW, Odwzorowania kartograficzne ciał niebieskich

 

14.01.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Leszek Hońdo, Współczesna hebrajska epigrafika

 

15.01.2015, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Krzysztof Ludwin, Barwa i kolor oczami architekta, malarza i dydaktyka

 

15.01.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Koncepcja funkcjonalna w Polskiej geografii człowieka

 

16.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Ostrowski, Niestereotypowe sposoby upamiętniania zmarłych w krajach europejskich w XIV–XVIII w.

 

16.01.2015, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, Zróżnicowanie wiekowe pokryw stokowych na wschodnim Podhalu w świetle badań malakologicznych

 

16.01.2015, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Lech Longa, Chiralny świat materii miękkiej

 

19.01.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Adam Broż, Polskie życie kulturalne w Rzymie w drugiej połowie XX wieku

 

20.01.2015, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Gen. Marian Zacharski, Niemiecki wywiad elektroniczny a sprawa polskich kodów w okresie 1918–1945

 

20.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Jan Rychlík, Przyczyny rozpadu państw wielonarodowych

 

20.01.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Agnieszka Heszen, Nowatorstwo artystyczne „Hymnu Tekli” św. Metodego z Olimpu

 

21.01.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Agnieszka Romanowska, Jarosław Iwaszkiewicz jako tłumacz Szekspira

 

21.01.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Klaudia Trembecka-Wójciga, Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych;
2. Krzysztof Wójcik, Wpływ związków wykazujących powinowactwo do DNA na funkcję białek histonowych i strukturę chromatyny w żywych komórkach

 

22.01.2015, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Robert Piotr Zalewski profesor nadzw., Czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles) są sterowalnym materiałem inteligentnym?

 

23.01.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Elżbieta Żak, Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej

 

26.01.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Stabryła, Kultura klasyczna w świecie współczesnym

 

28.01.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Fenomen Karola Kortuma

 

29.01.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Hubert Chudzio, Polskie osiedla i ich instytucje w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942-1952. Wybrane zagadnienia

 

 

W LUTYM 2015

 

2.02.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Marek Kuś, Czy można wykazać istnienie zjawisk całkowicie przypadkowych

 

4.02.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Justyna Przyborowicz, Hasztag a tożsamość (transmedialna)

 

6.02.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maria Korytowska, Niemcy o Polsce i Polakach 1830: Polenlieder

 

9.02.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Dariusz Stola, Czym była Polska Rzeczpospolita Ludowa? O naturze i ewolucji PRL

 

10.02.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Magdalena Berkowicz, Rola sterowców niemieckich podczas I wojny światowej

 

12.02.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, dr Agnieszka Wypych, mgr Ewelina Henek,
Zróżnicowanie przestrzenne ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Polsce

 

17.02.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Marek Waldenberg, Polska polityka wobec bieżącego konfliktu na Ukrainie

 

19–20. 02.2015, godz. 8.00–19.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa  4th Cracow Maya Conference Into the Underworld:
Archaeological and anthropological perspectives on the afterlife in the Pre-Columbian Americas
Program

 

19.02.2015, godz. 16.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Józef Tutaj, Wybrane problemy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

 

19.02.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Joanna Utzig, Witraże w katedrze we Włocławku w kontekście "unifikacji" stylowej malarstwa południowoniemieckiego
pierwszej połowy XIV wieku

 

23.02.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Jan Piekło, Konflikt na Ukrainie – kontekst globalny: przyczyny i skutki

 

23.02.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Juchnowicz, Fenomen Nowej Huty – z doświadczeń projektowania i budowy miasta

 

24.02.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Danuta Krzyżyk przedstawi referat: Odzwierciedlenie funkcji podręcznika w języku i stylu.
2. Ewa Ogłoza i Helena Synowiec przedstawią opinie o podręcznikach Wydawnictwa STENTOR:
K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, E. Nowak: Świat do przeczytania. Kultura.
Język. Dialogi. Język polski. Liceum i technikum. Klasa 1, część 1. Warszawa 2012.
K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, E. Nowak: Świat do przeczytania. Kultura.
Język. Dialogi. Język polski. Liceum i technikum. Klasa 1, część 2. Warszawa 2012.
K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, E. Nowak: Świat do przeczytania. Kultura.
Język. Dialogi. Język polski. Liceum i technikum. Klasa 2, część 1. Warszawa 2013.
K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, E. Nowak: Świat do przeczytania. Kultura.
Język. Dialogi. Język polski. Liceum i technikum. Klasa 2, część 2. Warszawa 2014.
K. Biedrzycki, E. Jaskółowa, E. Nowak: Świat do przeczytania. Kultura.
Język. Dialogi. Język polski. Liceum i technikum. Klasa 3. Warszawa 2014.

 

24.02.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Dionizos w Atenach. Mit i rytuały

 

25.02.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Wojciech Kocurek, Polskie początki Wydziału Nauk Matematycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu we Fryburgu
i polski wkład we fryburską rewolucję przemysłową

 

26.02.2015, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Dworak (Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu),
Materiały polimerowe XXI wieku: szanse i zagrożenia
Zaproszenie

 

27.02.2015, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Martin Bier, Periodic Outbursts of the Measles in the Netherlands

 

 

W MARCU 2015

 

2.03.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Michał Eckstein, Przyczynowość w przestrzeni stanów. Czy fizyka musi być matematyczna?

 

3.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Arthur Balfour i George Curzon wobec Europy Wschodniej, 1918-1920

 

4.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Jan Kreft, Kiedy (i dlaczego) pożegnamy ostatnią papierową gazetę?"

 

5.03.2015, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Renata Hołda, Między życiem a sztuką. O doświadczaniu miejskiej przestrzeni

 

5.03.2015, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. Jan Nuckowski, Gawęda o Kanonie, Antropometrii, nieco o Ergonomii i tym co je łączy

 

9.03.2015, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Mykola Riabczuk, Czy koniec Ukrainy Radzieckiej stanie się początkiem Ukrainy Europejskiej?

 

9.03.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Penczek, Patrioci w dawnej Łodzi – przybysze i miejscowi

 

10.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Tomasz Kargol, Mieszkańcy wsi w zachodniej Małopolsce a wojsko i konflikty zbrojne w latach 1768-1815

 

11.03.2015, godz. 13.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. Wlodek Kofman, Misja ROSETTA Europejskiej Agencji Kosmicznej komety C-G 67/P: wyniki badań naukowych

 

11.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Stanisław Obirek, Koncepcja proroctwa w teologii Abrahama J. Heschla

 

12.03.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Barbara Hryszko, Miłostki bogów w serii rysunków Aleksandra Ubeleskiego – ikonografia, geneza formy i datowanie

 

12.03.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Sławomir Kurek prof. UP, Przemiany społeczno- demograficzne w krakowskim obszarze metropolitalnym

 

17.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Marek Bankowicz, Koncepcja demokracji i niepolitycznej polityki Tomasza G. Masaryka

 

18.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Urszula Dąmbska-Prokop, Niezwykła powieść niezwykłego autora: Augustin ou le maître est là Josepha Malègue’a

 

20.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maciej Włodarski, Trzy traktaty o sztuce umierania

 

20.03.2015, godz. 13.15, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Tomasz Kwoka, Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii

 

20.03.2015, godz. 15.00, Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie
Otwarcie wystawy Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty z lat 2010–2014. Dar dla Gabinetu Rycin
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU

 

21.03.2015 o godz. 10.30 Walne Zgromadzenie PAU
Prof. Agnieszka Zalewska, „Neutrino - cząstka, która nie miała być nigdy odkryta”.
Fotorelacja

 

23.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU, Wydziału IV Przyrodniczego
oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU poświęcone zagadnieniu:
Sekwencja paleośrodowiskowa i kulturowa jaskini Sarakenos (Beocja, Grecja)
Program:
Wstęp (położenie stanowiska, badania) – M. Kaczanowska
Sekwencja litostratygraficzna – T. Kalicki, J.K. Kozłowski
Badania antrakologiczne – M. Moskal-del Hoyo, M. Ntinou
Ewolucja fauny – A. Nadachowski, B. Miękina, T. Tomek, J. Wilczyński
Badania mt DNA z zębów ludzkich – E. Żądzińska, W. Lorkiewicz
Wyniki badań archeologicznych – M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson

 

23.03.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marek Urbanik, Planety odległych Słońc

 

24.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie recenzje podręczników do historii oraz historii i społeczeństwa
dla szkół ponadgimnazjalnych:
1. Małgorzata Pawlak przedstawi recenzje podręczników:
1) Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski, Historia 1. Starożytność, zakres rozszerzony, cz. 1, Seria Ciekawi świata, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 478/1/2012
2) Adam Balicki, Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Artur Toeplitz, Ilona Zaleska, Historia i społeczeństwo. Seria Odkrywamy na nowo. Starożytność. Przedmiot uzupełniający, OPERON, Gdynia 2013
2. Jarosław Stolicki przedstawi recenzję podręcznika:
Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2, Nowa Era Spółka z o.o., Numer dopuszczenia MEN 642/2/2014
3. Michał Baczkowski przedstawi recenzje podręczników:
1) Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia i społeczeństwo, Wątek: Wojna i wojskowość. Przedmiot uzupełniający, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 665/3/2014
2) Jarosław Centek, Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Przedmiot uzupełniający, Nowa Era Spółka z o.o., Numer dopuszczenia MEN 659/3/2014

 

24.03.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marcin Pawlak, Herodes Attyk - dobroczyńca i tyran

 

25.03.2015, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. Grażyna Adamus, Autoimmunologiczne mechanizmy w degeneracyjnych chorobach oka
Zaproszenie

 

25.03.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Ewa Wyka, Ciekawym wiedzieć i widzieć skutki - czyli kolekcja przyrządów naukowych Stanisława Augusta Poniatowskiego

 

25.03.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Debata oskfordzka, Ekologia i zdrowa żywność
Przebieg debaty zakłada:
1. Prezentację argumentów dwóch drużyn
2. Pytania do drużyny przeciwnej
3. Pytania od słuchaczy (maksymalnie 10 pytań)
4. Podsumowanie stanowiska drużyn

 

26.03.2015, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Edyta Stopyra, Polacy w Marechal Mallet w stanie Parana - wczoraj i dziś

 

26.03.2015, godz. 16.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Autonomia maszyn

 

26.03.2015, godz. 17.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, Między Orientem a Lewantem.
Architektura izraelska jako narzędzie budowy izraelskiej tożsamości narodowej
Zaproszenie

 

27.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Władysław Migdał, Być dobrym jak chleb

 

 

W KWIETNIU 2015

 

1.04.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Reforma publicznych instytucji kultury. Szanse i zagrożenia

 

8.04.2015, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Zenon Kozieł, Idea opracowania oraz koncepcja aplikacji pt. „Geograficzno-statystyczny atlas województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 

9.04.2015, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr n. biol. Anna Grzegorzewicz, Leki przeciwgruźlicze o nowych mechanizmach działania
Zaproszenie

 

9.04.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Geoekosystem wybrzeży klifowych Wyspy Wolin – Stan aktualny, przemiany, tendencje rozwoju

 

9.04.2015, godz. 19.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Psychologia przyjemności – podstawy neuronalne
Mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal, Psychologiczne mechanizmy doświadczenia hedonicznego w relacji z przedmiotami

 

13.04.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Ryszard Paweł Kostecki, Przymiarki do antropologii matematyki w kontekście teorii kategorii

 

13.04.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jan Vincent-Rostowski, Miejsce Polski w Europie dwóch kryzysów

 

14.04.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Marek Czajkowski, Obrona przeciwrakietowa jako element stosunków strategicznych USA - ZSRR w czasie zimnej wojny

 

16.04.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr Albert Boesten-Stengel, Drawing process, forces and motion in Leonardo's Battle of Anghiari

 

17.04.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Alina Nowicka-Jeżowa, Człowiek powodzią porwany”. Kochanowski a reformacja

 

17.04.2015, godz. 11.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Program posiedzenia:
1. Prof. dr hab. Jan Chochorowski, Aktywność rosyjskich łowców z rejonu Morza Białego (tzw. Pomorców) w strefie Spitsbergenu od XVII do XIX wieku
2. Prof. dr hab. Henryk Głąb, Rosyjscy łowcy ze Spitsbergenu w perspektywie badań antropologicznych

 

17.04.2015, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Tomasz Kalicki, Piotr Kittel, Piotr Kalicki, Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Lomas de Lachay (Andy Środkowe, Peru)

 

17.04.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus, Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje

 

17.04.2015, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Adam Kleczkowski, Czarne łabędzie, krewetki, pszczoły – czyli co mają wspólnego ze sobą biologia, ekonomia i fizyka statystyczna

 

20.04.2015, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski – próba nowego spojrzenia

 

20.04.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Henryk Okarma, Chronić czy nie chronić wilka w Polsce?

 

21.04.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mariusz Misztal, Rola Kościoła prawosławnego na Cyprze w okresie tureckim i brytyjskim

 

21.04.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Mgr Paweł Zawora, Kryzys monetarny Imperium Romanum 64-82 AD

 

22.04.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Mgr Marcin Maciuk, Idea stowarzyszenia w umiłowaniu nauki – 200-lecie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

 

22.04.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Stefan Schreiner, Jak drugi kalif Umar ibn al-Chattab stał się mesjaszem Żydów.
Kilka uwag o „Nistarot (tajemnicach) de-Rabbi Szymon bar Jochaj”

 

22.04.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
Mgr Małgorzata Wesołowska, Wartość w filozofii i ekonomii
Mgr inż. Sabina Kaczmarczyk, GEMBA & A3 Report
Mgr inż. Mateusz Macałka, Znakowanie opakowań leków alfabetem Braille`a

 

23.04.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Bronisław Stec, Szumy- sygnały i zakłócenia

 

27.04.2015, godz. 14.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Magdaléna Vášáryová, Miejsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej

 

28.04.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr Krzysztof Smagowicz przedstawi recenzje podręczników:
Józef Krawczyk, Agnieszka Krawczyk, Życie, tom 1-2, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2011, wydanie pierwsze
2. Dr Anna Dziedzicka przedstawi recenzję podręcznika:
Józef Krawczyk, Agnieszka Krawczyk, Życie, tom 3, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2011, wydanie pierwsze

 

 

W MAJU 2015

 

4.05.2015, Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Jerzy Limon
Nagroda w 2015 oraz fotorelacja z uroczystości

 

4.05.2015, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Jerzy Mycka, Pojęcia matematyczne jako narzędzia średniowiecznej refleksji teologicznej, czyli o zaskakujących inspiracjach teologii współczesną matematyką

 

5.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, Nieznana Matriculazione Universita Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591-1598

 

6.05.2015, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Małgorzata Ćwikła, Projekcje. Uwagi na temat badania przyszłości zarządzania kulturą

 

7.05.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. January Weiner, Nauka w internecie - ratunek czy zagrożenie dla cywilizacji

 

8.05.2015, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Brożek, Gleby, środowisko i krajobrazy syberyjskiej tajgi - Jakucja

 

11.05.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Zbigniew Błocki, Czas na zmiany w polskiej nauce

 

12.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Krzysztof Filipow, Order św. Stanisława, jaki znamy i jakiego nie znamy, w 250 rocznicę jego powołania

 

13.05.2015, godz. 13.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Ewa Głowienka-Mikrut, Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o różnicowanej rozdzielczości

 

14.05.2015, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Diaphanum. O malarstwie witrażowym ze stanowiska nauki o obrazie

 

14.05.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Jadwiga Gałka, Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce.

 

15.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Angielska literatura martyrologiczna w tolerancyjnej Rzeczypospolitej, czyli o kształtowaniu tożsamości wyznaniowej

 

15.05.2015, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. Kazimierz Klimek, dr Beata Woskowicz-Ślęzak, Historyczna erozja gleby na zachodnim skłonie Wyżyny Śląskiej. Zapis w aluwiach

 

18.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Renata Hołda, Między życiem a sztuką. Studia z antropologii przestrzeni miejskich

 

19.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Manuskrypty supraskie w zbiorach krajowych i obcych

 

20.05.2015, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Teresa Bela, W kręgu wiktoriańskich tęsknot i lęków: refleksje na temat twórczości poetyckiej i naukowej F. W. Myersa

 

20.05.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Spotkanie przygotowane przez Mateusza Macałkę i Sabinę Kaczmarczyk
W programie dyskusja, Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osób niewidomych

 

21.05.2015, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Magdalena Kwiecińska, Ginące zaścianki. Potomkowie drobnej szlachty na Samborszczyźnie

 

22-23.05.2015, godz. 8.00-17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Perspectives in Medical Biotechnology
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Polish Cell Biology Society, Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, International Associated Laboratory (LIA) JU-CNRS

 

22.05.2015, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Urszula Cierniak, Rosyjski łubek jako odbicie idei mas

 

25.05.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Tomasz Trojanowski, Neurochirurgia – stan obecny i perspektywy
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

26.05.2015, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie:
Prof. J. Nowakowski przedstawi recenzję podręcznika:
B. Kałuża , F. Kamińska, Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, cz. 2: Chemia organiczna. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2013.
Zespół recenzentów:
prof. Z. Stasicka, dr E. Duś, dr A. Dziedzicka, dr J. Studnik – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa OPERON.
Referuje prof. Zofia Stasicka.
Zespół recenzentów:
dr I. Trzcieniecka-Schneider, dr E. Duś, dr A. Dziedzicka, dr J. Kuczyński, dr E. Wasielewska – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa Nowa Era.
Referuje dr Irena Trzcieniecka-Schneider.
Zespół recenzentów:
dr A. Kolasa, dr J. Studnik – przedstawi recenzję podręczników licealnych do przedmiotu przyroda Wydawnictwa ZamKor.
Referuje dr Anna Kolasa.

 

27.05.2015, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Andreas Kleinert, The Leonhard Euler Project

 

28.05.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polonia Brazylijska, jej archiwa i problemy z tym związane

 

28.05.2015, godz. 16.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Tworzywa ceramiczne i ich technologie – tradycja i nowoczesność

 

29.05.2015, godz. 9.00-19.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Progress in Cell Biology: Mitochondria and Chloroplasts
Zaproszenie

 

29.05.2015, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Dr Anna Krzynówek-Arndt, Liberalizm polityczny a rozumienie pracy

 

 

W CZERWCU 2015

 

2.06.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Skorut, Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru

 

2.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stephen Harrison, Horace's hymn to Bacchus (Odes 2.19): poetics and politics

 

9.06.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Krzysztof Baczkowski i dr Henryk Kotarski, Bitwa pod Orszą w 1514 r. i jej polityczne następstwa

 

10.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
W programie:
Spotkanie z prof. dr. hab. Janem Małeckim – pierwszym przewodniczącym Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
oraz promocja VI tomu Prac Komisji HiKŻ PAU
Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne

 

11-13.06.2015, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-19th century to World War II
O konferencji
Program
Strona internetowa

 

11.06.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Michał Myśliński, Fusiery, partacze, przeszkodnicy... Dzieła złotnicze mosiężników krakowskich
jako przykład konwergencji dwóch profesji rzemiosła artystycznego w XIX wieku

 

11.06.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Anna Bucała, Przekształcenia środowiska przyrodniczego Gorców pod wpływem zmian społeczno-gospodarczych

 

11-27.06 13TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST–CENTRAL EUROPE IN ENGLISH–LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS
Zdjęcia z 16.06.2015 (PAU)

 

12.06.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jerzy Danielewicz, Nowy etap badań nad starożytnymi akrostychami greckimi i łacińskimi

 

12.06.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Hubert Jarzębowski, Symboliczne miejsca pamięci ofiar gór we współczesnej kulturze popularnej i turystyce Słowacji

 

15.06.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Karolina Grodziska, Michalina Grekowicz-Hausnerowa. Lwowska dziennikarka i pamiętnikarka

 

16.06.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Nie-partyjne partie, polityczne organizacje społeczne
- dynamika partycypacji politycznej w krajach Europy Środkowej

 

16.06.2015, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Grzegorz Opala (prof. em. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach),
Prognozy demograficzne – sukces czy katastrofa
Zaproszenie

 

17.06.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Danuta Ciesielska, dr hab. Stanisław Domoradzki, Rola fundacji AU im. dr. Wł. Kretkowskiego w kształtowaniu nowoczesnego ośrodka matematycznego w Krakowie na początku XX w.

 

17.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Tomasz Rojek, Początki teorii aktów mowy w fenomenologii getyńsko-monachijskiej

 

18.06.2015, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Lech Mróz, Trójstyk graniczny: Białoruś-Polska-Ukraina - paradoksy sąsiedztwa

 

19.06.2015, godz. 11.00, Sala dydaktyczna Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Program:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wykład pt. "Stan zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem i ginących w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym"
- Dr Józef Skotnicki (Dyrektor Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie)
3. Wręczenie listu gratulacyjnego Panu dr. Józefowi Skotnickiemu, dyrektorowi Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie
4. Wręczenie nominacji na członka Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych przy Wydziale Przyrodniczym PAU
prof. dr hab. inż. Władysławowi Migdałowi
5. Sprawy bieżące

 

19.06.2015, godz. 17.00, sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Wspólnota umiłowania nauki
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie

 

20.06.2015, godz. 11.30, Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Prof. Barbara Płytycz, Nowe oblicze immunologii
Fotorelacja

 

20-28.06.2015, Zakopane
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Cracow School of Theoretical Physics, LV Course, 2015
Particles and resonances of the Standard Model and beyond
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Fizyki
Współorganizatorzy: Polska Akademia Nauk - Instytut Fizyki Jądrowej,
Akademia Górniczo-Hutniczna, Komitet Fizyki PAN, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
Strona internetowa

 

22.06.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Ryszard Paweł Kostecki, Przymiarki do antropologii matematyki w kontekście teorii kategorii

 

23.06.2015, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

26.06.2015, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Ks. dr hab. Aleksander Posack, Euroazjatyzm we współczesnej kulturze i politologii rosyjskiej. Czy Prezydent Putin myśli apokaliptycznie?

 

26.06.2015, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Mgr Martyna Puchała, Projekt dynamicznego oświetlenia domowego na bazie LED
Mgr inż. Rafał Szpakiewicz, Fagerhult Sp. z o.o. Systemy oświetlenia LED w praktyce

 

 

W SIERPNIU 2015

4.08.2015 Otwarcie wystawy „200. rocznica powołania TNK” na Plantach krakowskich
Zaproszenie
Foto- i wideorelacja

 

 

WE WRZEŚNIU 2015

 

22.09.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie:
1. Tomasz Graff przedstawi recenzję podręcznika:
Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski, Historia 1. Średniowiecze, zakres rozszerzony, cz. 2, Seria Ciekawi świata, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 478/2/2012
2. Marek Ferenc przedstawi recenzję podręcznika:
Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, Historia 2. Od renesansu do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej, zakres rozszerzony, Seria Ciekawi świata, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 478/3/2013
3. Jolanta Michałek przedstawi referat:
Rola edukacji historycznej we współczesnej polityce historycznej Rosji

 

16-18. 09.2015, Zakopane
VII międzynarodowa konferencja Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

27-30. 09.2015, Wiśnicz Nowy
XIV Krajowe Sympozjum Wpływ wibracji na otoczenie
Organizatorzy: Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej, Komitet Mechaniki PAN, Komisja Nauk Technicznych PAU
Strona internetowa

 

30.09.2015, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Antoni Więdłocha, Fibroblastyczny czynnik wzrostowy – filogeneza i mechanizm przekazywania sygnału
Zaproszenie

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2015

 

3.10.2015, godz. 9.00-19.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa  From particle physics to biological modeling: in search of beauty in nature
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo Hutnicza
Plakat

 

6.10.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Skorut, Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru

 

7.10.2015, godz. 18.00, siedziba Fundacji dla Modrzejewskiej przy ul. Siennej 5 w Krakowie, II piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Małgorzata Sternal, O przedsiębiorczości artystów

 

8.10.2015, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Zagrożenia zasobów środowiska naturalnego ziemi – czy historia się powtarza?

 

12.10.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Andrzej Bielecki, Zjawisko życia w świetle cybernetyki

 

13.10.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Piotr Olender, Narodziny strategii wojny krążowniczej. Organizacja działalności francuskich korsarzy za panowania Ludwika XIV

 

14.10.2015, godz. 13.30, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Krystian Kozioł, Znaczenie punktów stałych w generalizacji dla MRDB

 

14.10.2015, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Wskaźnik Hirscha publikacji Mikołaja Kopernika i pogrom polskiej humanistyki

 

14.10.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Adam Kaźmierczyk, Nawrócenie Żydów. Misja polskiego Kościoła. Prawda czy mit?

 

15.10.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Albert Boesten-Stengel, Drawing process, forces and motion in Leonardo's Battle of Anghiari

 

15.10.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Maria Łanczont, prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. dr hab. Oleksandr Sytnyk, prof. dr hab. Maryna Komar, prof. dr hab. Beata Hołub,
Warunki lokalizacji osadnictwa paleolitycznego w krajobrazach Wschodniego Przedkarpacia i Podola

 

16.10.2015, godz. 10.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa
Humanistyczne pasje polskich przyrodników XIX–XX w.
Komisji Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Sekcja Historii Nauk Humanistycznych, Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych, Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ
Zaproszenie i program

 

19.10.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Feliks Kiryk, Małopolskie miasta prywatne XIII–XVI wiek

 

19.10.2015, godz. 18.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Tomasz Trojanowski, Jak naprawiać mózg, czyli stan obecny i perspektywy neurochirurgii
Plakat

 

20.10.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Nowakowski, Okoliczności debat religijnych w Czechach XV w.

 

20.10.2015, godz. 14.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i Przyrodniczego
Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki, Tlenek azotu a miażdżyca – aktualny stan wiedzy

 

21.10.2015, godz. 10.30, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Umiejętności
Konferencja naukowa
80 lat Polskiego Słownika Biograficznego. Dorobek i problemy biografistyki narodowej
Zaproszenie i program

 

21.10.2015, godz. 15.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i Przyrodniczego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Mapa cyfrowa i jej przydatność w społeczeństwie informacyjnym

 

21.10.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Urszula Dąmbska-Prokop, O powieści Josepha Malègue'a ciąg dalszy

 

23-24. 10.2015, godz. 9.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV-XVIII wiek)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności

Współorganizator: Instytut Historii Litwy w Wilnie
zaproszenie i program, informator, plakat

 

23.10.2015, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Okoń, Pierwszy polski żywot św. Kazimierza i jego autor

 

23.10.2015, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Jacek B. Szmańda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław Wachniew, Piotr Szwarczewski
Litologia, wiek i skażenie metalami ciężkimi aluwiów pozakorytowych Wisły w Tyńcu

 

26.10.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Elity administracji rządowej w realizacji zadań Unii Europejskiej

 

27.10.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie:
1. Dr Ireneusz Krech przedstawi recenzję podręcznika:
M. Karpiński, M. Dobrowolska, J. Lech, Matematyka 1-3. Podręcznik dla liceum i technikum, Zakres podstawowy, GWO, 2014
2. Dr Irena Trzcieniecka-Schneider wygłosi referat na temat: Argumentacja w podręcznikach

 

27.10.2015, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Julian Gembalski, Organy jako dziedzictwo kultury muzycznej i materialnej Śląska. Problematyka badawcza
Zaproszenie

 

27.10.2015, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Prefiguracje antyczne w poezji Andrzeja Zaniewskiego

 

29.10.2015, godz. 16.00, Centrum Onkologii – Instytut (stary budynek), ul. Wyb. Armii Krajowej 15
Polska Akademia Umiejętności oraz Muzeum w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej
Prof. Janusz Skalski (Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Współczesne możliwości chirurgii serca u dzieci
Zaproszenie

 

29.10.2015, godz. 17.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Aleksandra Rzepkowska, Kulturowe aspekty nazw własnych. Miejskie wędrówki i eksploracje

 

30.10.2015, godz. 12.30, Instytut Zoologii UJ (Kampus UJ), sala konferencyjna 1.02 (obok sekretariatu)
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, Mikroskopia in vivo: o tym jak neutrofile łapią bakterie w sieci (NET)

 

 

W LISTOPADZIE 2015 

 

4.11.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Henryk Pietrzak, Nowe podmioty w przestrzeni medialnej

 

5.11.2015, godz. 11.00,  Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Uroczystość przekazania przez Panią Annę Żulińską papierów rodziny Żulińskich
pochodzących z XIX i XX w., w tym dokumentów Tadeusza Żulińskiego
Zaproszenie

 

6.11.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
The “Polgar island” (Eastern Hungary): environment, settlement structure and interregional contacts
from the Middle Neolithic to the Copper Age

Program:

 • Pál Raczky, Alexandra Anders, Geographical and cultural setting of the Late Neolithic site of Polgár-Bosnyákdomb
 • Pál Raczky, Alexandra Anders, The times of the Late Neolithic settlement complex of Polgár-Csöszhalom
 • Magdalena Moskal-del Hoyo, Maria Lityńska-Zając, Cultivated and wild plants used by people in the “Polgár island”
  during the Middle and Late Neolithic
 • Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, Interregional contacts of the Neolithic/Copper Age inhabitants
  of the „Polgár island”

 

9.11.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Gomułka, Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane?
Zaproszenie

 

10.11.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Krzysztof Kawalec, Zmierzch pancernika

 

12.11.2015, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Włodzimierz Korohoda, Biologia a Medycyna – Kontrowersje, Nadzieje i Zagrożenia

 

12.11.2015, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. Tomasz Kaczmarek, Ustroje administracyjne i funkcjonowanie obszarów metropolitalnych w Europie

 

13.11.2015, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr inż. Michał Bochenek, Regulacja płci u ssaków

 

13.11.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. François Rosset, Filologiczne problemy z Janem Potockim

 

13.11.2015, godz. 16.30, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Romuald A. Janik, A Kaggle competition on brain EEG

 

14.11.2015, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

Porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Janusza Limona
    Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce

 

14–16.11.2015, Tomaszowice
III Debata PAU

Meandry kariery naukowej
Organizator: Polska Akademia Umiejętności

 

16.11.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Marcin Skulimowski, Ontologia mechaniki kwantowej i jej wykorzystanie. 

 

16–17.11.2015, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
Konferencja Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność
Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu
Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji, plakat/program

 

17.11.2015, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Mirosław Dymarski, Nikola Pašić (1845–1926) – serbski radykalny konserwatysta

 

1820.11.2015
Międzynarodowa konferencja naukowa  Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity

18-19.11 - Polska Akademia Umiejętności, Duża Aula, ul. Sławkowska 17
20.11 - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 210, ul. Gołębia 13
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Społeczeństwa Uniwersytetu im. Hrynczenki w Kijowie
Program konferencji, o konferencji, informator, plakat, program panelu młodych historyków

 

18.11.2015, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Leszek Ignatowicz, Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej
Zaproszenie

 

18.11.2015, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Czesław Brzoza, Kontrowersje wokół połączenia gmin krakowskiej i podgórskiej w latach międzywojnia

 

18.11.2015, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Jadwiga Kita-Huber, Zalążki pisarstwa. O zbiorze ekscerptów Jean Paula Richtera

 

19.11.2015, godz. 17.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Marek Pawlak, Zawstydzona tożsamość. Wyobrażenia i relacje władzy w życiu polskich migrantów poakcesyjnych

 

19.11.2015, godz. 17.30, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego:
kampanie inwentaryzacyjne Adolfa Szyszko-Bohusza i Stefana Zaborowskiego

 

20.11.2015, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Klimek, dr Beata Woskowicz-Ślęzak,
Słowianie w środowisku przyrodniczym zachodniego skłonu Płaskowyżu Rybnickiego

 

20-21.11.2015, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
Ergonomia wobec nowych technik i technologii
piątek 20.11.2015, godz. 13.00-18.00,
sobota 21.11.2015, godz. 9.00-13.00
informacja dla uczestników, program

 

23.11.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. nadzw. UKW,
Kronika halicko-wołyńska. O potrzebie nowego krytycznego wydania źródła oraz jego tłumaczenia na język polski

 

23.11.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
W 200. rocznicę powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Dr Dariusz Reśko, Krynica-Zdrój – kurort tradycji i nowoczesności. Co powinno zwyciężyć?
Plakat/zaproszenie

 

24.11.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Zenon Uryga, Antynomie licealnych podręczników literatury

 

24.11.2015, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Między Lwowem i Rzymem, prof. Karolina Lanckorońska (1898–2002) w służbie nauki i kultury polskiej
Zaproszenie

 

24.11.2015, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, Hannibal w Gades: rzecz o sztuce poetyckiej Siliusa Italicusa

 

25.11.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Jacek Rodzeń, „Chemicy są jak kucharze...” – początki chemicznej analizy instrumentalnej
w świetle wynalazków przyrządów optycznych w pierwszej połowie XIX wieku 

 

26.11.2015, godz. 15.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Inga Walc, Emigracyjne archiwum rodziny Chodzków: studium przypadku

 

26.11.2015, godz. 16.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, Nadprzewodniki jednowymiarowe: metody wytwarzania i właściwości

 

26.11.2015, godz. 16.00, Kino „Amok”, scena „Bajka” ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice
Polska Akademia Umiejętności oraz Muzeum w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej
Prof. Adrienne Körmendy (Konsul Generalny Węgier w Krakowie)
Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni”

Zaproszenie

 

26-27.11.2015, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowa
Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego
Загрози – виклики – шанси європейської безпеки
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Instytut Państwa i Prawa im. Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Program, informator, plakat

 

30.11.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Profesor Nina Półtorak, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – skutki w prawie konstytucyjnym i orzecznictwie sądowym

 

 

W GRUDNIU 2015

 

1.12.2015, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Jacek Osiewalski, Zagregowane funkcje produkcji a dynamiczne modele GDP - porównanie bayesowskie
(Aggregate production functions and dynamic GDP models - a Bayesian comparison)

Współautorzy: Justyna Wróblewska i Kamil Makieła

 

4-5.12.2015, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa naukowa konferencja Słowianie – Problemy Geokultury
Organizator: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej UJ
Współorganizator: Komisja Kultury Słowian PAU, Prawosławna Parafia Zaśnięcia NMP
Plakat

 

7.12.2015, godz. 17.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Program:

 • Słowo wstępne i prowadzenie: Prof. Jerzy Wyrozumski
 • Koncert muzyki poważnej: Josepha Haydna Trio fortepianowe C-dur nr 27 w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Krakowie
  (Paulina Matusiak – skrzypce, Gabriela Karpiesiuk – wiolonczela, Salome Chitaia – fortepian)
 • Wykład Prof. Franciszka Ziejki pt. Zaczęło się przed dwustu laty (O Towarzystwie Naukowym Krakowskim,
  jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem)

Plakat

 

8.12.2015 Debata o problemach społecznego ruchu naukowego w dzisiejszej Polsce
Fotorelacja

 

9-10.12.2015, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa z okazji
200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
-
materiały o konferencjina www PAU
- strona konferencji -tnk.krakow.pl/jubileusz

 

9.12.2015, godz. 14.30, Sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy  Wznosząc gmach narodowej wiedzy
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Zaproszenie

 

10.12.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łajczak, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania górnej granicy lasu na Babiej Górze

 

14.12.2015, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Wojciech Wendland, Współczesna sytuacja Tatarów w Europie Wschodniej
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

14.12.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Piotr Węgleński, GMO, szczepienia, in vitro, itp. - najnowsze dzieje głupoty w Polsce
Zaproszenie/plakat

 

15.12.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Rafał Woźnica, Uwarunkowania przywództwa politycznego Symeona II Sakskoburggotskiego

 

15.12.2015, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Alina Fita-Więckowska, Płk Józef Spychalski ps. „Luty” komendant Okręgu Kraków AK

 

15.12.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marek Hermann, Protagoras - homo mensura

 

16.12.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, My, oni, obcy, wrogowie? Polskojęzyczna prasa żydowska II RP o Polakach

 

16.12.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Coghen, O powieściach poetyckich Byrona raz jeszcze – popularne romanse czy kwintesencja romantyzmu

 

17.12.2015, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr hab. Urszula Jarecka , Świat nad przepaścią... Zagrożenia cywilizacyjne związane z nowoczesną wojną

 

17.12.2015, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
Śmierć i zjawiska jej towarzyszące
Zaproszenie

 

18.12.2015, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Sesja na temat historii Towarzystwa oraz roli towarzystw naukowych w upowszechnianiu i popularyzacji nauki
Program/plakat