Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2017

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU

 

10.01.2017, godz. 11.00, sala 26, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Piotr Mikietyński, Niemiecko-turecka współpraca wojskowa przed i w trakcie pierwszej wojny

 

10.01.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Piotr Kotowicz, Renata Madyda-Legutko, Judyta Rodzińska-Nowak, Przemiany kulturowe i osadnicze w rejonie góry Wroczeń (pow. sanocki) od okresu halsztackiego po okres rzymski

 

10.01.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Nauk Ścisłych i Technicznych, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Ewolucja układu nerwowego i zachowania
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski, Demokracja wspierana konfliktami

 

11.01.2017, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. arch. kraj. Kamila Walenciak, Koncepcja modelu postępowania badawczego dotyczącego wykorzystania wolontariackiej informacji geograficznej w procesie projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej

 

11.01.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Dariusz Niemiec, Badania archeologiczne przy Starej Synagodze w latach 2014-2016

 

12.01.2017, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Adam Spodaryk, Stan i perspektywy badań nad twórczością Michała Lancza z Kitzingen

 

12.01.2017, godz. 18.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Jacek Szmańda, dr Piotr Gierszewski, prof. Milan Lehotski, Wpływ zapór wodnych na funkcjonowanie systemów fluwialnych na przykładzie zapory we Włocławku (Wisła) i Gabcikovie (Dunaj)

 

16.01.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. dr hab. Damian Wąsek, Problemy i szanse teologii w dialogu z neuronaukami

 

17.01.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Renata Król-Mazur, Realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych mniejszości w Polsce - od teorii do rzeczywistości - casus mniejszości ormiańskiej

 

17.01.2017, godz. 16.00, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Konrad Szaciłowski, Molekularna magia nanomateriałów
Zaproszenie

 

18.01.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uwagi filologa na marginesie współczesnych polskich przekładów Biblii

 

19.01.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Interdyscyplinarne badania Uniwersytetu Jagiellońskiego w antycznym mieście Nea Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru
Zaproszenie

 

20.01.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Elwira Buszewicz, Idea humanitas w środowisku Akademii Krakowskiej doby renesansu

 

20.01.2017, godz. 12.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, dr Adam Wawrusiewicz, mgr Marcin Frączek, Kontekst środowiskowy subneolitycznego stanowiska Grądy-Woniecko w dolinie Narwi - pierwsze wyniki
2. Mgr Marcin Frączek, dr Paweł Przepióra, dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych IG UJK w Kielcach - datowania TL/OSL

 

20.01.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. Aleksander Połunow, "Жертвы западного империализма: отдаленные народы Азии и Африки во внешней политике России в конце XIX - начале XX в."

 

20.01.2017, godz. 16.30, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Steven Bass, The cosmological constant: what is it telling us?

 

23.01.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Michał Kobusiewicz, Polskie badania (1984-2014) sztuki naskalnej w północno-wschodniej Afryce. Problemy interpretacji 

 

23.01.2017, godz. 18.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Piotr Chłosta, Chirurg XXI wieku – technolog czy artysta?
Zaproszenie

 

24.01.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Prof. dr hab. Helena Synowiec, dr hab. Ewa Ogłoza przedstawią ocenę cyklu podręczników: Beata Drabik, Jakub Pstrąg, Andrzej Zawadzki, Klucz do świata: literatura, język i komunikacja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007-2012, klasy od I do III szkoły ponadgimnazjalnej, części od 1 do 5
2. Podjęcie decyzji w sprawie konferencji w listopadzie 2017 r. Ustalenie programu oraz harmonogramu przygotowań organizacyjnych
3. Informacja redakcji Opinii Edukacyjnych o pracach nad tomem XIV i stanie przygotowań do wydania tomu XV
4. Dyskusja nad ministerialnym projektem podstaw programowych dla szkół podstawowych

 

24.01.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr hab. Zygmunt Woźniczka, mgr Ewa Petrykiewcz, Refleksje na temat związku pomiędzy południowo-wschodnimi Kresami a resztą ziem polskich
Koncert młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu
Zaproszenie

 

24.01.2017, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Agnieszka Heszen, Polihymnia chrześcijańska. Greckie hymny III i IV wieku 

 

25.01.2017, godz. 14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Nauk Ścisłych i Technicznych, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka, Nadciśnienie tętnicze w podeszłym wieku i jego leczenie

 

25.01.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Pudłocki, Ludzie wobec wyzwań epoki – anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945–1952

 

26.01.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Rafał Habielski, Kajetan Morawski – ambasador wolnej Polski w Paryżu

 

26.01.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Edward Nęcka, Czy inteligencja się liczy?
Zaproszenie

 

26.01.2017, godz. 17.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Grzegorz Odoj, Konstruowanie nowej tradycji historycznej miasta postindustrialnego - przypadek Mysłowic

 

26.01.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, Architecture Recovery – nowe spojrzenie na przyszłość architektury
Zaproszenie

 

27.01.2017, godz. 17.00, sala 26, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marek Biesiada, Soczewki grawitacyjne ważnym narzędziem współczesnej kosmologii

 

 

W LUTYM

 

1.02.2017, godz. 17.00, sala 26, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Rafał Maciąg, Najnowsze problemy zarządzania humanistycznego wobec cywilizacyjnych zmian wprowadzanych przez nowe technologie np. sztuczną inteligencję

 

8.02.2017, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Robert Marcjan, Geoprzetwarzanie we wspomaganiu decyzji dla potrzeb poszukiwania osób zaginionych i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych

 

9.02.2017, godz. 18.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Robert Guzik, Transport publiczny a dostępność w obszarach wiejskich Szwajcarii

 

13.02.2017, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. prof. Józef Bremer SJ, Tożsamość osoby w jej neuronaukowym obrazie

 

14.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, "Każdy żeglarz, który atakuje fort jest głupcem". Dardanele, 19 lutego – 18 marca 1915

 

16.02.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, przy współudziale dr Marii Pappa, prof. Steliosa Andreou i dr. Jakuba Niebieszczańskiego,
Badania nad osadnictwem pradziejowym (neolit – początki epoki żelaza) w dolinie rzeki Anthemous w Środkowej Macedonii
Zaproszenie; abstrakt

 

16.02.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab. Marek Walczak, Z nowych badań nad sztuką w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie

 

17.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr. hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska, Innowacyjne narzędzia genetyki molekularnej w hodowli zwierząt

 

17.02.2017, godz. 12.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Badania archeologiczne i z zakresu archeologii środowiskowej w Rozprzy w Polsce środkowej
1) Wyniki badań archeologicznych i paleogeograficznych w Rozprzy – dr hab. P. Kittel, dr J. Sikora
2) Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej i nasypu wału w Rozprzy
– prof. dr hab. K. Wasylikowa, inż. Z. Tomczyńska, dr  A. Golyeva, dr hab. A. Mueller-Bieniek
3) Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy
– mgr O. Antczak, prof. S.J. Brooks, prof. S. Elias, dr hab. P. Kittel, prof. dr hab. inż. M. Krąpiec,
dr T.P. Luoto, dr D. Okupny, dr D. Pawłowski, dr M. Płóciennik, dr M. Rzodkiewicz, dr J. Sikora,
dr hab. R. Stachowicz-Rybka, inż. Z. Tomczyńska, dr hab. A. Wacnik
Plakat 1, plakat 2

 

20.02.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Paweł Taranczewski, Spór Czapskiego z malarstwem czystym
Zaproszenie

 

20.02.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stefan Dousa, Kulisy pracowni rzeźby
Zaproszenie

 

21.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mariusz Misztal, Geneza konfliktów religijnych i narodowościowych na Cyprze

 

21.02.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU i Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie cywilizacyjne?

 

22.02.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Giordano Bruno, Mikołaj Kopernik i Księżyc, czyli heliocentryzm w Anglii 1603 roku

 

23.02.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Łukasz Turski, Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze sens?
Zaproszenie

 

23.02.2017, godz. 18.00, Tawerna Mestwin, ul. Straganiarska 20-22, Gdańsk
Stacja Naukowa PAU w Gdańsku zaprasza na prezentację książki
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie

 

24.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Ostrowski, Cylindry i krynoliny a sprawa polska. Polityczne konotacje stroju w Polsce pod władzą carów

 

24.02.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Janusz Brzychczyk, Energia symetrii materii jądrowej: Od jąder atomowych do gwiazd neutronowych

 

27.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Krzysztof Ożóg, Corpus academicum Cracoviense. Badania nad studentami i mistrzami Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim

 

27.02.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Sądownictwo konstytucyjne jako element europejskiej kultury prawnej

 

28.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Zenon Uryga, Polonistyczne podręczniki do gimnazjum. Próba spojrzenia na zamknięte już doświadczenie 

 

28.02.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Z dziejów Polski XIV w. Kazimierzowskie państwo prawa
Zaproszenie

 

28.02.2017, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Joachim Śliwa, Egipt starożytny oczami Polaków

 

 

W MARCU

 

3.03.2017, Katowice
Konferencja Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP
Zaproszenie

 

3.03.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Dymitr Romanowski, Bohater i święty w twórczości Fiodora Dostojewskiego

 

6.03.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dyskusja nad projektowanymi zmianami kodeksu postępowania administracyjnego (projekt rządowy, druk sejmowy nr 1183 z 28 grudnia 2016 r.)
Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

 

8.03.2017, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Jean-Sébastien Bouffard, Stewart Wyseman, Współczesne trendy w rozwoju geoinformacji na świecie na przykładzie rozwiązań kanadyjskiej firmy PCI Geomatics

 

8.03.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr Jacek Toporski, MD, PhD, Przeszczepianie haploidentycznych komórek krwiotwórczych u dzieci, czyli każdy pacjent ma dawcę
Zaproszenie

 

8.03.2017, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Maria Vovchko, Konwersje żydowskie we Lwowie w II połowie XIX i na początku XX wieku. Próba analizy

 

9.03.2017, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU i Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
SESJA KARPACKA
1. Prof. dr hab. Józef Chowaniec (PIG-PIB), Potencjał geotermiczny Karpat polskich w świetle uwarunkowań geologicznych
2. Dr hab. Leszek Jankowski (PIG-PIB), dr hab. Włodzimierz Margielewski prof. IOŚ PAN (IOŚ PAN),
Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat polskich: od analizy form rzeźby do reinterpretacji budowy geologicznej

 

9.03.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Jak Kraków odzyskiwał średniowieczną skórę, czyli o odnowie elewacji ceglanych w wiekach XIX i XX

 

9.03.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska, Nowoczesne biuro – standard polski na tle zachodnioeuropejskich tendencji

 

10.03.2017, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Andrzej Kułak, Nieznana europejska historia tranzystora

 

14.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Marek Herma, prof. UP, Wkład wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w budowę zrębów organizacyjnych Marynarki Wojennej odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej

 

15.03.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michał Choiński, Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa
Zaproszenie

 

16.03.2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
poświęcone 25-leciu polsko-greckich badań nad prehistorią Grecji i basenu Morza Egejskiego
1. Prof. Adamantios Sampson (Uniwersytet Egejski), Excavations in the Sarakenos Cave and on the Aegean islands
2. Dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) and Dr Maria Ntinou (Uniwersytet w Walencji), Contributions to the evolution of the Late Pleistocene environments in Greece
3. Dr Jarosław Wilczyński (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN), Contributions to the changes in faunal record in the Late Pleistocene Greece
4. Prof. Krzysztof Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), Contributions to the Middle Palaeolithic in the Argolid
5. Prof. Janusz K. Kozłowski (Uniwersytet Jagielloński), Contributions to the Upper Palaeolithic and Mesolithic in Greece and in the Aegean Basin
6. Dr Małgorzata Kaczanowska (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), New approach to the Neolithization of the Aegean Basin and of the Southern Balkans
Zaproszenie

 

16.03.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Franciszek Czech, Zagrożenia naukowe w teoriach spiskowych

 

16.03.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Patrycja Trzeszczyńska, Konstruowanie i praktykowanie pamięci o nie-swojej przeszłości. Przykład Bieszczadów

 

17.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Albert Gorzkowski, „Człowiek, którego przenika ból”. Biblia – troska – milczenie w twórczości Abrahama Joshuy Heschela

 

18.03.2017, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU
Wykład publiczny: Prof. Janusz Jurczak, Maria Skłodowska-Curie – uczona bez granic

 

20.03.2017, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Bartosz Brożek, Szósty zmysł: jak myśl sięgnęła abstrakcji?

 

20.03.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Pająk, Czy można uniknąć współczesnych epidemii?
Zaproszenie

 

21.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. PAN, Cyryl i Metody w procesie inkulturacji Słowian

 

21.03.2017, godz. 16.00, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 (budynek główny, I piętro)
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU, Sekcja „Inżynieria Lądowa i Wodna”
Prof. Stanisław Gaca oraz dr inż. Mariusz Kieć, Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako problem badawczy

 

21.03.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, „Nie pomogą ci dary Wenus”: Ioannes Tzetzes i astrologiczne odczytanie Homera

 

22.03.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Mróz, Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908)

 

23.03.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Artur Patek, Polskie groby w Tel Awiwie

 

24.03.2017, godz. 12.00, sala 24, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. dr Achim Brauer, Laminowane osady Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie) i Gościąż (Kotlina Płocka) na linii europejskiego transektu paleoklimatyczno-paleośrodowiskowego okresu postglacjalnego

 

24.03.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Marek Jamrozy, Aktywność i stagnacja czarnych dziur - czyli o cyklicznej emisji radiowej galaktyk

 

28.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr) wygłosi referat pt.: E-podręcznik do historii jako wyzwanie
2. Dyskusja panelowa, moderator dr hab. Karol Sanojca (UWr); zagajenie dyskusji wygłosi dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska (UWM): Historia nowożytna w e-podręczniku - krytyczny przegląd rezultatów

 

28.03.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. Krzysztof Meyer, Polityczne tło przemian w muzyce XX wieku
Zaproszenie

 

30.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr Maria Novotná, Dr Marian Sojak CSc, Pohrebisko v Spišskom Podhradí a vzťahy s mierzanowickou kultúrou

 

30.03.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Mieczysław Chorąży, Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?
Zaproszenie

 

31.03.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Józef Kuffel, „Heroiczna świętość” i wybrane współczesne ujęcia mitu bohaterskiego bądź jego imitacje 

 

 

W KWIETNIU

 

3.04.2017, godz. 18.00, Sala Audytoryjna II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Przyrodniczych PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr hab. Ewa Łupikasza, Znaczenie zmian klimatycznych w Arktyce dla klimatu Europy
Zaproszenie

 

3.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Arkadiusz Sobczyk, Państwo zakładów pracy

 

5.04.2017, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zapraszamy na dziewiąte SPOTKANIE Z KARLĄ poświęcone działalności dobroczynnej i charytatywnej Karoliny Lanckorońskiej
Zaproszenie

 

5.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Marta Lenartowicz, System społeczny jako rama poznawcza: Autopoiesis i ewolucja systemów społecznych nauki

 

6.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. Leszek Balcerowicz, Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju
Zaproszenie

 

10.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Sławomir Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych

 

11.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Kamil Ruszała, Uchodźcy wojenni w Austro-Węgrzech w trakcie pierwszej wojny światowej

 

12.04.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Roman Krzysiek, MD, PhD, Kontrola funkcji regulatorowych komórek Tregs Foxp3+ jako cel terapii przeciwnowotworowej
Zaproszenie

 

12.04.2017, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Bogumił Szady, Ontologia miejscowości w historycznych systemach informacji przestrzennej

 

12.04.2017, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Anita Staroń, Powieściopisarstwo rachilde wobec tendencji estetycznych we Francji przełomu XIX i XX wieku

 

12.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Hanna Kozińska-Witt, Administracyjna integracja dzielnicy żydowskiej w organizm miejski Krakowa: początki okresu autonomicznego

 

18.04.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Maciej Kawka, O języku tzw. postprawdy w mediach, czyli jak fikcja stała się rzeczywistością
Zaproszenie

 

20.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Piotr Dyczek, Stolica Ilirii - Rhizon
Zaproszenie

 

20.04.2017, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Marcin Galent, Postprawda – czy nowe technologie informatyczne mogą stanowić zagrożenie cywilizacyjne?
Zaproszenie

 

20.04.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Aneta Nisiobęcka, Adaptacja Polaków z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce w okresie 1945-1954

 

20.04.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Paweł Nurowski, Tajemnice planowania misji kosmicznych
Zaproszenie

 

20.04.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Kilka uwag o stylu i ikonografii nagrobka króla Władysława Jagiełły

 

20.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Józef Partyka, Obszarowa ochrona przyrody w Polsce i udział w niej geografa

 

21.04.2017, godz. 9.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Interdyscyplinarne sympozjum poświęcone pamięci profesor Jolanty Rokoszowej w 20. rocznicę śmierci
FENOMEN MILCZENIA W KULTURZE I JĘZYKU
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU

 

21.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Stanisław Bajtlik, Astronomiczne okrycia w ostatnich kilkunastu miesiącach
Posiedzenie odwołane

 

24.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Janusz Sondel, Wykład poświęcony pamięci prof. Fryderyka Zolla w setną rocznicę jego śmierci

 

24.04.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Maciej Kozłowski, Prezydent Donald Trump. Jaka Ameryka, jaki Świat?

 

24.04.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Wiesław Ochman, Czy muzyka łagodzi obyczaje?
Zaproszenie

 

25.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Pani Ewa Tartakowsky, Nauczanie i podręczniki historii we Francji. Przekaz i odbiór narracji narodowej

 

25.04.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ, Realizm polityczny a polskie myślenie o polityce 

 

25.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU (KNT; Sekcja Mechaniki i Budowy Maszyn)
Dr hab. inż. Janusz Gołdasz i prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński, Semiaktywne tłumiki MR działające w trybie zaworowym

 

25.04.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Polscy następcy Marii Skłodowskiej-Curie w medycynie
Zaproszenie

 

25.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Hubert Wolanin, Dlaczego trzeba (było) napisać gramatykę łacińską od nowa?

 

26.04.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Danuta Ciesielska, O wybitnych matematykach, którzy byli zagranicznymi członkami AU i PAU

 

28–30.04.2017, Gorlice, Kraków, Jaworzno, Legnica
Obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”
АКЦИЯ «ВІСЛА» – ЛЕМКЫ 1947–2017
Akcja „Wisła” – Łemkowie, 1947–2017
ЗАПРОШЫНЯ / ПРОГРАМ
Zaproszenie / program
Plakat

 

28.04.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz, Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

 

28.04.2017, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Jarosław Kwapień, Rola interpunkcji w lingwistycznym prawie Zipfa

 

 

W MAJU

 

8.05.2017, godz. 11.00, Centrum Kultury Śląskiej (Pałac hrabiów Henkel von Donnersmarck) w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1
Konferencja naukowa
Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich
Program

 

8.05.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Michael Waligórski, Na Wschód czy na Zachód? – o udziale Polaków w międzynarodowych laboratoriach badawczych ZIBJ w Dubnej i CERN w Genewie

 

8.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Przedmiotem posiedzenia będą wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego.
Wprowadzenie do dyskusji będzie miał pan dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

 

9.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Tomasz Kargol, Świadczenia wojenne w Austro-Węgrzech w czasie pierwszej wojny światowej

 

10.05.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Kultura akademicka – koniec utopii?

 

10.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno „Roli”

 

11.05.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marek Zgórniak, Od pisuaru do Wawelu. Z twórczości Sławomira Odrzywolskiego

 

11.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna Liro, Działalność naukowa Studium Turyzmu UJ

 

15.05.2017, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Leon Wachholz – w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci
Program, strona internetowa

 

16.05.2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki PAU
Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów
Zaproszenie, plakat

 

16.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Polskie propozycje polityki "okrągłego stołu" i próby ich realizacji w międzywojennym dwudziestoleciu
Zaproszenie

 

16.05.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Modele odbiorcy fotografii dziennikarskiej
Zaproszenie, plakat

 

16.05.2017, godz. 16.00, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU  (Sekcja Informatyki, Automatyki i Robotyki)
Prof. Kazimierz Wiatr, dr Mariusz Sterzel, CYFRONET JAKO CENTRUM KOMPETENCJI GRIDOWO-CLOUDOWYCH
Zaproszenie

 

16.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Ryszard Szewczyk, O zbędności sektora finansowego

 

17.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Nawrocka, Tango, kryminał, melodramat. Kultura popularna w twórczości Manuela Puiga

 

18.05.2017, godz. 11.00, sala 209 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski, "Mare Nostrum Praehistoricum" poświęcony prehistorii i granicom Morza Śródziemnego 

 

18.05.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Bartosz Nowożycki, Stefan Przezdziecki Polak i kosmopolita w Watykanie

 

18.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW, Nowe wyzwania antropologii politycznej – usieciowione ruchy społeczne

 

18.05.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. Karolina Trzyniec, Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu wyszkolenia operatorów maszyn i pojazdów rolniczych

 

19.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wojciech Bałus, Architektura – człowiek – język. Od ciała do słowa

 

19.05.2017, godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Piotr Gębica, prof. dr hab. Sylwester Czopek, dr hab. Anna Michno, dr hab. Agnieszka Wacnik, dr Piotr Kołaczek, mgr Mateusz Sobucki, mgr Sławomir Superson, dr Mariusz Klimek,
Nowe dane o ewolucji doliny Sanu w rejonie Stubna - Nakła w późnym glacjale i holocenie

 

19.05.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Stanisław Bajtlik, Astronomiczne okrycia w ostatnich kilkunastu miesiącach
Posiedzenie odwołane

 

22.05.2017, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Michał Eckstein, Konforemny cykliczny kosmos Rogera Penrose'a

 

22.05.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Janusz Ryś, Co kryją w sobie komórki nowotworowe? 
Zaproszenie

 

23.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Mgr Bartosz Jan Kołoczek, Liber memorialis Lucjusza Ampeliusza – rzymski podręcznik z II w. po Chr.

 

24.05.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Alicja Rafalska-Łasocha, Ludwik Chrobak - krystalograf. Okres krakowski

 

25.05.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Dariusz Brzeziński, Wolność i bezpieczeństwo w płynnej nowoczesności. Analiza zagrożeń cywilizacyjnych w twórczości Zygmunta Baumana

 

25.05.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Maxwell, Einstein, i co dalej?
Zaproszenie

 

26.05.2017, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa konferencja Komisji Biologii Rozwoju PAU
Progress in Developmental Biology
Zaproszenie, o konferencji, plakat, Conference Info, Conference Programme, Poster Info

 

29-30.05.2017
Konferencja  Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy
29.05 – PAU, ul. Sławkowska 17
30.05 – Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3/4
O konferencji, program, plakat

 

29.05.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Adam Bodnar, Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej
Zaproszenie

 

30.05.2017, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Paweł Madej, Typ Wysoka - jeden z karpackich wariantów kultury mierzanowickiej

 

30.05.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, GMO - kontrowersyjna strona nauki
Zaproszenie, plakat

 

30.05.2017, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Korneliusz Gallus - tajemniczy, pierwszy prefekt Egiptu

 

 

W CZERWCU

 

1.06.2017, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych do 1831 r. w zasobach archiwalnych Ukrainy
Zaproszenie, plakat

 

2.06.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. inż. Jan Szczepanik, prof. nadzw., Nauka i technika w przemyśle maszyn rolniczych

 

2.06.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Spór o heroizm w polskim filmie wojennym lat 60.

 

5.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Piotr Kardas. Przedmiotem posiedzenia będzie problematyka rozproszonej kontroli zgodności ustaw z Konstytucją

 

6.06.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Jan Rychlik, Sposoby kształtowania się świadomości narodowej narodów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej

 

7.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. Sławomir Magala, Dobroć zmiany. Ekologia polityczna reprywatyzacji w kulturze

 

7.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Marcin Starzyński, Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia
Zaproszenie

 

8.06.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katharina Georgi-Schaub, Unknown Masters. Spotlights on the Art of Illumination in Late 15th-century Nuremberg

 

8.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr inż. Ewa Adamiec, Pyły drogowe i ich wpływ na środowisko miejskie
Posiedzenie odwołane

 

9.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Tobias Fischer, The Origin of heavy elements – the puzzle at low metallicity

 

14.06.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Mariusz Chrostek, Kluczowa rola lwowskich filologów w badaniach polskiego romantyzmu

 

16-18.06.2017, PAU, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA)
PIASA 75th Annual Meeting
Invitation, plakat , program

Zaproszenie, o konferencji
Strona internetowa

 

19.06.2017, godz. 14.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Sesja naukowa Komisji Filozofii Nauk PAU i Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
Marian Smoluchowski (1872-1917). Fizyk wobec wyzwań filozoficznych
Program
Plakat

 

20.06.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr Zdzisław Janeczek, Społeczno-patriotyczna i wojskowa działalność rodu Potockich herbu Pilawa
Zaproszenie

 

20.06.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk, Jakość światła

 

21.06.2017, PAU, ul. Sławkowska 17
Spotkanie Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI)
Więcej, plakat

 

21.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michael Sobczak, Światopogląd chrześcijański w prozie pisarki austriackiej Pauli von Preradović

 

22.06.2017, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Marzena Woźny, Działalność Włodzimierza Demetrykiewicza na przełomie wieków w Karpatach

 

22.06.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Franciszek Marek, Wkład Śląska w dorobek polskiej kultury ogólnonarodowej
Zaproszenie

 

23.06.2017, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Roztocze – starożytna terra incognita? Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne
Program

 

23.06.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Ryszard Tokarski, Słowo i dzieło malarskie w przekładzie intersemiotycznym
Posiedzenie odwołane

 

26.06.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Anna Wolff-Powęska, Polacy – Niemcy. Trudna droga normalizacji po 1989 r.
Zaproszenie

 

27.06.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Jerzy Szczepański, Jak uczniowie liceum odbierają podręczniki do matematyki?

 

27.06.2017, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Personalistyczny projekt etyki mediów - próba systematyzacji etosu medialnego
Zaproszenie
Plakat

 

29.06.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Ewa Kocój, Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje, osadnictwo, dziedzictwo kulturowe – wstępny raport z badań w ramach grantu NPRH

 

30.06.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Piotr Laskowski, (Anty)heroizm Jana Wacława Machajskiego

 

 

WE WRZEŚNIU

 

5-8.09.2017
The EMMI workshop
Challenges in Photon Induced Interactions
Strona internetowa 

 

13-15.09.2017, PAU, ul. Sławkowska 17
Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century
Program

 

13-15.09.2017, Zakopane
VIII międzynarodowa konferencja naukowa Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
Zaproszenie

 

18-22.09.2017, PAU, ul. Sławkowska 17
Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa, plakat

 

18.09.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
1. Prof. Jerzy Wyrozumski zaprezentuje pracę p. Prof. Bożeny Wyrozumskiej na temat: Lustracja myt i ceł w Małopolsce w 1564 r.
2. Ks. prof. Szymon Fedorowicz, Pontyfikał Erazma Ciołka

 

26.09.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider przedstawi ocenę podręcznika do katechezy autorstwa
Ks. Tadeusza Panusia i Renaty Chrzanowskiej, Mocni wiarą. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum

 

26.09.2017, godz. 17.00, Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Krystian Probierz, Chuquicamata oraz inne atrakcje geoturystyczne pustyni Atacama (Chile)
Zaproszenie
Plakat

 

27.09.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Małgorzata B. Bieńkowska-Haba, MD, PhD, Autostopem do jądra komórki – czyli mechanizm zakażenia wirusem HPV16
Zaproszenie

 

29.09.2017, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
IV. Konferencja Estreicherowska w 70. rocznicę VI. podróży rewindykacyjnej do Niemiec Karola Estreichera jr.,
największego rewindykatora w historii Europy
Zaproszenie

Plakat

 

 

W PAŹDZIERNIKU

  

4.10.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Monika Kostera, Etnograficzne badania organizacji

 

4.10.2017, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Martyna Rusiniak-Karwat, Bund w Polsce w latach 1944-1949 (Odbudowa czy samozniszczenie?)

 

10.10.2017, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa In memoriam Prof. Jerzy Vetulani. In memoriam Prof. Krzysztof Wędzony
Zaproszenie

 

11.10.2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Zaproszenie

 

12.10.2017, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Tadeusz Gromada, Charakter i przyszłość Polonii Amerykańskiej

 

12.10.2017, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Brog - ewangelicki epizod w XVI-wiecznym Krakowie

 

12.10.2017, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr inż. Ewa Adamiec, Pyły drogowe i ich wpływ na środowisko miejskie

 

13.10.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Bartłomiej Brążkiewicz, Petersburg - miasto bohater

 

14-15.10.2017, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Balicka 253 c (Mydlniki), Aula
Konferencja Substancje toksyczne w środowisku pszczół
Zaproszenie
Program

 

17-21. 10.2017
V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
„Inteligencja polska w świecie”
Plakat
, zaproszenie, program
Strona internetowa

 

18.10.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr Grzegorz Bułaj, PhD, Leczenie chorób neurologicznych w oparciu o neuropeptydy oraz terapie łączone z oprogramowaniem komputerowym
Zaproszenie

 

23.10.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcona pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”
Zaproszenie
Plakat

 

24.10.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Maria Wojtak, Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) – propozycja autorska
Zaproszenie
Plakat

 

24.10.2017, godz. 17.00, Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Ks. abp dr Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Misja Kościoła

 

24.10.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Leszek Zinkow, Motywy egipskie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

 

25.10.2017, godz. 16.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Paweł Polak, Rola historii nauki w działalności naukowej i filozoficznej Mariana Smoluchowskiego (1872-1917) – wybrane aspekty. (Z okazji 100. rocznicy śmierci)

 

25.10.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Katarzyna Jaśtal, Między epistolografią a literaturą. Korespondencja Rahel Varnhagen z Hermannem von Pückler-Muskau

 

26.10.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Agata Ulanowska, Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu. Badania porównawcze egejskich technik tkackich
Zaproszenie

 

27.10.2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ jako badacz dawnej literatury i kultury – w stulecie urodzin
Zaproszenie, plakat

 

27.10.2017, godz. 16.30, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Wiesław Gumuła, O teorii osobliwości społecznych – we współczesnym kontekście

 

30.10.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Preferencje i przewidywania wykorzystania wyników debaty nad scenariuszami przedstawionymi w Białej Księdze Komisji Europejskiej
Zaproszenie

 

30.10.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Adolf Juzwenko, Ossolineum – geneza, misja, historia
Zaproszenie

 

 

W LISTOPADZIE

 

6.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Jan Zimmermann, Paradoks postępowania administracyjnego. Refleksje na tle książki „Aksjomaty postępowania administracyjnego”

 

7.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Anna Bojęś-Białasik, dr Dariusz Niemiec, prof. dr hab. Jacek Poleski, dr Marcin Szyma, mgr Mateusz Woźniak,
Średniowieczny kościół i klasztor na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych

 

7.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Od komórek macierzystych do regeneracji mięśni
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Dobre ziarno i żyzna gleba - przepis na długowieczność hematopoetycznych komórek macierzystych
Prof. dr hab. Adam Nadachowski, OCIEPLENIA CZY OZIĘBIENIA? Jak fluktuacje klimatu w późnym plejstocenie wpływały na migracje i wymieranie zwierząt
Prof. dr hab. Stefan Skiba, Badania gleb górskich w Polsce

 

8-10.11.2017, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej
Informator, program, plakat

 

9.11.2017, godz. 17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Carolyn Guile, Case Study: An Unknown Eighteenth-Century Polish Architectural Drawing in America

 

10.11.2017, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Zdzisław Golda, Struktura rezonansowa Układu Słonecznego

 

13.11.2017, Instytut Historii PAN, Warszawa
Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
Więcej

 

13.11.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Bartłomiej Skowron, Matematyka jako sieć. Filozofia matematyki Saundersa MacLane'a

 

14.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Paweł Krokosz, Rosyjskie siły zbrojne w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku

 

15.11.2017, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Dariusz Rozmus, Założenia badawcze archeologii żydowskiej

 

15.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Bogdan Piotrowski, Kazimierz Eiger: Warszawianin i ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej

 

16-17.11.2017, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
Więcej, zaproszenie

 

16.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Tell el-Farcha jako polityczne i ekonomiczne centrum w początkach państwa egipskiego
Zaproszenie

 

16.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP, dr Małgorzata Luc, Krajobraz zrenaturalizowany i zrekultywowany byłych krakowskich kamieniołomów

 

18.11.2017, godz. 11.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

 

18-20.11.2017, Tomaszowice
V Debata PAU
Nauczanie Uniwersyteckie i Kształcenie Elitarne
Organizator: Polska Akademia Umiejętności

 

20.11.2017, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 listopada 46, Kraków
III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem
Zaproszenie, program, strona internetowa

 

20.11.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Krzysztof Ingarden, Szkice na mankietach – Architektoniczne eksperymenty
Zaproszenie

 

21.11.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Ľubica Harbuľová, Snahy Sibíri o autonómiu v rokoch 1917-1919 a miesto československých légií v tomto procese

 

21.11.2017, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, Kraków (wejście od strony AGH), sala 109 C5 I piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU (Sekcja ENERGETYKI)
Prof. Wojciech Nowak, Rola Centrum Energetyki AGH w tworzeniu nowej kultury innowacji w energetyce
Prof. Tadeusz Chmielniak, Energetyka wodorowa. Szanse i bariery rozwoju

 

21.11.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Epitafium królowej Carateny – kilka uwag o problemach wyznaniowych na dworze Gibikungów

 

22.11.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jan Woleński, Leon Petrażycki. Życie i dzieło (Z okazji 150. rocznicy urodzin)

 

23-24.11.2017, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
Zaproszenie, program, plakat,
o konferencji

 

23.11.2017, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Mgr Mikołaj Murkociński, Działalność polskich agend rządowych na terenie Afryki Wschodniej 1942-1945

 

23.11.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Katarzyna Ceklarz (doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ),
60. lat konkursu palm wielkanocnych w Rabce. Idea, rola i znaczenie na tle historii muzeum i miasta

 

24.11.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Okoń, Teatr kolegiów jezuickich w dawnej Polsce a wychowanie obywatelskie

 

24.11.2017, godz. 12.00, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (sala konferencyjna "błękitna") ul. Lubicz 46 w Krakowie
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN
Warunki funkcjonowania źródeł i torfowisk źródliskowych z martwicami wapiennymi w Wardzyniu na Wysoczyźnie Łódzkiej
1. Jacek Forysiak, Torfowiska źródliskowe w Wardzyniu i ich specyfika na tle etapów rozwoju torfowisk w centralnej Polsce
2. Daniel Okupny, Osady badanych torfowisk i ich środowiska sedymentacyjne
3. Maciej Ziułkiewicz, Tomasz Gruszczyński, Jerzy J. Małecki, Próba rekonstrukcji warunków paleohydrogeologicznych na podstawie osadów kopuły źródliskowej
4. Radosław Dobrowolski, Specyfika osadów martwicowych z Wardzynia i ich znaczenie paleoekologiczne

 

24.11.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Ks. dr Aleksy Kucy, Niewykonalna misja: metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku

 

24-26.11.2017
Konferencja naukowa 650 lat Prokocimia
Plakat, strona internetowa

 

28.11.2017, godz. 10.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Konferencja Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Podręczniki szkolne w Polsce
Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość
Zaproszenie, plakat

 

28.11.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Płaneta, Koniec humanitaryzmu? Od empatii do ironii: media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku
Zaproszenie

 

28.11.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr hab. n. med. Robert Król, Transplantacja wątroby - blaski i cienie
Zaproszenie

 

30.11.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Tadeusz Niedźwiedź, Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne
Zaproszenie

 

 

W GRUDNIU

 

1.12.2017, godz. 11.30, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. dr hab. Janusz Piontek, Ludność dorzecza Odry i Wisły w późnej starożytności i średniowieczu. Pochodzenie, warunki życia, stan biologiczny

 

4.12.2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk
w setną rocznicę śmierci (1917–2017)
Zaproszenie, plakat

 

4.12.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. UJ dr hab. med. Wojciech Płazak, Aktualne problemy medycyny: technika czy etyka?

 

4.12.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Maciej Gutowski wspólnie z prof. dr hab. Piotrem Kardasem będzie mówił o stosowaniu Konstytucji w orzecznictwie sądów powszechnych (na kanwie książki M. Gutowski, P. Kardas, „Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji”, Warszawa 2017)

 

5.12.2017, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Stefan Skiba, Gleba i jej rola w środowisku przyrodniczym
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Rola ekstremalnych zdarzeń opadowych w rozwoju rzeźby górskiej
Prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański, Geofizyka jądrowa

 

6.12.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Dokąd zmierzamy? Wokół reformy sektora kultury w Polsce

 

8.12.2017, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Ewa Szuszkiewicz, Rezonanse Laplace'a w układach planetarnych

 

11.12.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Sylwester Czopek i dr Katarzyna Trybała-Zawiślak, Chotyniec koło Radymna, północno-zachodnia enklawa świata scytyjskiego
Zaproszenie

 

11.12.2017, godz. 13.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja książki Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)
Zaproszenie, o książce

 

11.12.2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
o. Zygfryd Kot SI, Święta Przestrzeń w ikonach Bożego Narodzenia
Zaproszenie

 

12.12.2017, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Mikołaj Berczenko, Pierwsza wojna  światowa na morzu - co można wyczytać ze starych pocztówek

 

12.12.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
spotkanie pt. Ryciny ornamentalne: ich bogactwo i niezwykłość
połączone z prezentacją  Katalogu grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
autorstwa Magdaleny Adamskiej
Zaproszenie

 

13.12.2017, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Małgorzata Buśko, Procedury prawne i technologiczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości

 

13.12.2017, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Adam Redzik, prof. UW, Emil Szlechter (1906-1995) – francusko-polski badacz prawa klinowego

 

13.12.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Metamorfoza Metamorfoz i "dialog" z Owidiuszem w Komedii Dantego

 

14.12.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Panel dyskusyjny dotyczący prowadzonych obecnie polskich badań archeologicznych w Gruzji i Armenii
Dr hab. Krzysztof Jakubiak, Metsamor (Armenia) - duża wieś czy małe miasto z wczesnej epoki żelaza? Kilka obserwacji na temat znaczenia osady w świetle ostatnich badań
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Co o dziejach rzymskiego fortu w Apsaros mówią relikty architektoniczne?
Dr Piotr Jaworski, Co o dziejach rzymskiego fortu w Apsaros mówią znaleziska monet?
Zaproszenie

 

14.12.2017, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Ks. prof. Andrzej Szostek MIC, Bóg miłosierny - sąd ostateczny – imigranci

 

14.12.2017, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, Fotografie Staatliche Bildstelle z Krakowa i okolic – dzieje, charakterystyka, recepcja

 

14.12.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Izabela Sołjan, Z dziejów Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

14.12.2017, godz. 18.15, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, Ergonomiczne zmiany ciągników i maszyn rolniczych – porównanie obiektów muzealnych i współczesnych

 

15.12.2017, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Słowianie jako obiekt badań naukowych

 

15.12.2017, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Karol Życzkowski, Dynamika układów złożonych: podejście geometryczne

 

19.12.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Antoni Cetnarowicz, Opinia słoweńska wobec walki Polaków z germanizacją w zaborze pruskim w II połowie XIX w.

 

19.12.2017, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Agnieszka Hess, Media w dialogu obywatelskim, dialog obywatelski w mediach
Zaproszenie, plakat

 

19.12.2017, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Andrzej Jajszczyk, Wyzwania niezawodności internetu optycznego

 

19.12.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Sławomir Bralewski, Bóstwa opiekuńcze cesarza Konstantyna Wielkiego

 

20.12.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Irmina Gadowska, Rodzinne mauzolea i monumentalne nagrobki na nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi – formy i dekoracje

 

21.12.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej, PAU, ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Alicja Soćko-Mucha, Inspiracja, szkoła, intelektualna moda? O recepcji Bachtinowskiej teorii śmiechu w antropologii kulturowej