Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2012

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU

 

9–11.01.2012, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cracow Epiphany Conference
ON PRESENT AND FUTURE OF B-PHYSICS
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji

 

9.01.2012, godz. 16.15, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Jerzy Mioduszewski, Jak to się składa na całość (w matematyce)?

 

9.01.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Dr Bardbara Wolek-Kocur, Nowe media, a przemiany obyczajowe

 

11.01.2012, godz. 13.30, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Edyta Woźniak i mgr Sylwia Nasiłowska, Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod presją działalności rolniczej
ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu

 

11.01.2012, godz. 18.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Regina Lubas-Bartoszyńska, Teoria literatury wobec aktualnych problemów krytyki autobiograficznej

 

12.01.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz Wiesława Kordaczuk, Zbiory emigracyjne Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

12.01.2012, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz i dr Bożena Degórska,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa

 

12.01.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Max Dvořák ogląda Tintoretta albo o manieryzmie

 

16.01.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Mieczysław Rokosz, Zabytkowe dzwony jako przedmiot badań nauk pomocniczych historii

 

16.01.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Antoni Tajduś, Czy grozi nam kryzys energetyczny?

 

17.01.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Mariusz Wołos, Elita polityczna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1925–1927
w świetle raportów sowieckich dyplomatów

 

17.01.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Joanna Komorowska, Przeszłość w ocenie greckich astrologów

 

18.01.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Jürgen Heyde, Motyw „getta” w polsko-żydowskiej prasie i publicystyce w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

 

19.01.2012, godz. 17.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Wpływ programów pomocowych dla Romów
na ich sytuację społeczo-ekonomiczną w Polsce

 

20.01.2012, godz. 12.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, profesor AGH, Martwica w Groniu na Podhalu
i jej znaczenie dla wyznaczania granicy Późny Glacjał – Holocen

 

23.01.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Tadeusz Słomka, Gaz łupkowy – mity i rzeczywistość

 

24.01.2012, godz. 11.00, sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mariusz Czapla, W obronie Kresów Wschodnich.
Walki grupy KOP gen. Wilhelma Orlik-Ruckemana we wrześniu 1939 r.

 

24.01.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

24.01.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

25.01.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Konrad Rudnicki, Historia odkrycia galaktyk

 

25.01.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Wojciech Ganczarek (Wydział Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej UJ, Kraków), Dwie kultury – pół wieku później
2. Katarzyna Kwarcińska (Instytut Socjologii UKSW, Warszawa), Czy Polska może stać się drugą Norwegią? Refleksje z podróży

 

26.01.2012, godz. 15.15, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Dr hab. Krzysztof Maślanka, Funkcja dzeta Riemanna – uniwersalność i tajemnica

 

26.01.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Lotnicza przestrzeń badawcza Politechniki Rzeszowskiej

 

30.01.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jan Prokop, Prof. Jerzy Zdrada, Co Polska może wnieść do Europy

 

 

W LUTYM

 

9.02.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot, „Dziwna” ikonografia obrazu Madonny z Pergoli

 

9.02.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Janina Pietruszka, Kultura tradycyjna i folklor małopolski

 

10.02.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU
W programie:
1. Dr Agata Bareja-Starzyńska (Uniwersytet Warszawski) – Projekt publikacji In the Heart of Mongolia.
100th Anniversary of W. Kotwicz’s expedition to Mongolia in 1912 (Selected Source Material and study)
;
2.
Dr hab. Jerzy Tulisow (Uniwersytet Warszawski) – Wyprawa prof. Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku;
3. Prof. Osamu Inoue (Shimane University, Japonia) – Old maps showing Erdene Zuu Monastery
from the Kotwicz’s collection, (Dawne mapy ze spuścizny W. Kotwicza obrazujące klasztor Erdene Zuu)

 

13.02.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Tadeusz Luty, Nauka wspierana polityką czy polityka oparta na wiedzy

 

14.02.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Mateusz Drozdowski, Udział Naczelnego Komitetu Narodowego
w tworzeniu zaplecza logistyczno-organizacyjnego Legionów Polskich

 

15.02.2012, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, System informacji o archiwalnych mapach
i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego

 

16.02.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Ewa Łupikasza, Tendencje ekstremalnych opadów dobowych w Europie (1951–2008)

 

17.02.2012, godz. 10.30–14.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wydziałów PAU:
I Filologicznego i VI Twórczości Artystycznej
Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków
Zaproszenie i program

 

17.02.2012, godz. 12.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. PAN; Prof. dr hab. Marek Krąpiec; Dr Leszek Jankowski; Dr Valentina Zernitskaya
Rejestr zmian paleośrodowiskowych późnego glacjału i holocenu w torfowisku Hamernia koło Józefowa (Roztocze Środkowe)

 

20.02.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. István Kovács, Byliśmy z wami do końca. Polscy uczestnicy węgierskiego powstania 1848–1849

 

20.02.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Agnieszka Zalewska i Prof. Kacper Zalewski, Dwugłos w sprawie nadświetlnych neutrin

 

20.02.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Dr hab. Paweł Jochym, Czy Wikipedia ma przyszłość

 

21.02.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Krzysztof Nowak, Mniejszości narodowe w Praskiej Wiośnie

 

21.02.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

22.02.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Piotr Flin, prof. UJK, Ludwik Silberstein

 

23.02.2012, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie)
Komórki macierzyste: nadzieja chorych i dylematy
Zaproszenie

 

23.02.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz Wiesława Kordaczuk, Zbiory emigracyjne Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

23.02.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec, Zimne spajanie deformacyjne szansą tworzenia zaawansowanych technologii i materiałów

 

24.02.2012, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Urszula Cierniak, „Sfinks na tronie”, czyli o polityczno-religijnych utopiach czasów Aleksandra I

 

27.02.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jerzy Niewodniczański, Energetyka jądrowa w Europie

 

28.02.2012, godz. 11.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr. hab. Michał Parczewski, Nowe odkrycia osad wczesnosłowiańskich w dorzeczu Sanu

 

28.02.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Dr Danuta Ciesielska i dr Stanisław Domoradzki, Przegląd koncepcji kształcenia nauczycieli matematyki
w II połowie XIX i w XX w.

2. Dr Jerzy Szczepański, O polskich podręcznikach do matematyki w latach 1919–2010

 

28.02.2012, godz. 18.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr. hab. Tomasz Polański, Sztuka chrześcijańska w literaturach orientalnych.
Źródła greckie, syryjskie i koptyjskie IV–VII w.

 

 

W MARCU

 

1.03.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Piotr Kłapyta, Późnoglacjalny etap deglacjacji Tatr Zachodnich na skłonie N i S

 

5.03.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Michał Németh, Język i historia Karaimów łuckich w świetle XIX-wiecznych rękopisów karaimskich

 

5.03.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Dr Jan Krawczyk, Informacja a życie

 

7.03.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Sztuka strategii w dyskursie w świetle rozwoju teorii gier

 

8.03.2012, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII, Jak jest możliwa teologia nauki?

 

8.03.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Piotr Grotowski, Od „Hypotheseis” do „Wizji Proklosa”. Podwójne portrety
na frontyspisach rękopisów bizantyńskich (X–XIV w.) jako wizualne odzwierciedlenie tekstu

 

12.03.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marcin Wodziński, Dwa oświecenia: Polscy mężowie oświeceni wobec tzw. kwestii żydowskiej

 

13.03.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Krzysztof Filipow, Skryte oddziały Wojska Polskiego. Samoobrona Litwy i Białorusi 1918–1919

 

15.03.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr n. med. Dmitry Nevozhay, Biologia syntetyczna: inżynieria genetyczna XXI stulecia
Zaproszenie

 

17.03.2012, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
W
ykład publiczny:
Prof. Andrzej Udalski, Dwadzieścia lat fotometrycznego przeglądu nieba – OGLE

 

19.03.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Raimo Pullat, Od morza wódki do mare narcoticum. Przemyt spiritusu na wodach Bałtyku w okresie międzywojennym

 

19.03.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Dr hab. Rafał Barański, Modyfikowanie rzeczywistości, czyli jak powstrzymać GMO

 

20.03.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Agnieszka Kastory, Losy Europejskiej Komisji Dunaju po drugiej wojnie światowej

 

20.03.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

20.03.2012, godz. 18.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SI, Ustawodawstwo synodalne w odniesieniu do herezji w późnym antyku

 

21.03.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, Sód a prewencja nadciśnienia tętniczego – aktualny stan wiedzy

 

21.03.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, prof. UJ, Klasa szkolna jako przestrzeń polsko-żydowskiego kontaktu kulturowego

 

22.03.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polacy – uczestnicy interwencji francuskiej w Meksyku w latach 1863–1868

 

22.03.2012, godz. 17.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. Jerzy Sławomir Wasilewski, Dylematy wokół tabu

 

23.03.2012, godz. 12.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr W. Granoszewski, dr T. Malata, dr O. Polechowska, prof. dr hab. E. Stworzewicz, prof. dr hab. A. Wójcik,
Zapis paleoekologiczny najstarszych osadów glacjalnych i peryglacjalnych w profilu Jawornika
na Pogórzu Strzyżowskim w Karpatach Zachodnich

 

23.03.2012, godz. 17.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Odrzywołek, Niektóre problemy pomiaru odległości we Wszechświecie

 

22.03.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Maciej Mizian, Dwory i pałace – nieznane oblicza Nowej Huty

 

26.03.2012, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Adam Stefan Sapieha. 100-lecie konsekracji i ingresu
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Zaproszenie i program

 

26.03.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Adam Daniel Rotfeld, Rosja na rozdrożu

 

27.03.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Izabela Kaczmarzyk (Akademia Ignatianum w Krakowie) przedstawi ocenę podręcznika:
Wacław Panek, Wiedza o kulturze.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Polskie w Wołominie, Wołomin 2012
2. Błażej Baszczak (Uniwersytet Zielonogórski) przedstawi ocenę podręcznika:
Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak, Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2009

 

27.03.2012, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Holoceńska aktywność człowieka zapisana w historii drzew
W programie zostaną przedstawione referaty:
1. Dr hab. Dorota Nalepka
, prof. PAN; dr hab. Adam Walanus, prof. AGH, Metoda konstruowania map izopolowych
2. Dr hab. Andrzej Obidowicz, Holoceńska historia jodły (Albies alba)
3. Dr Wojciech Granoszewski, Holoceńska historia graba (Carpinus betulus)
4. Dr Jacek Madeja, Holoceńska historia buka (Fagus sylvatica)

 

28.03.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kreiner, Górskie obserwatoria astronomiczne w Polsce: Pop Iwan, Lubomir, Suhora

 

28.03.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Klementyna Suchanow, Bohaterowie kubańskiej rewolucji
2. Justyna Dyrda, Holandia-historia kultury dzisiaj

 

29.03.2012, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr nauk ekonomicznych Krzysztof Lachowski (Krajowa Rada Spółdzielczości w Warszawie)
Spółdzielczość - przeszłość czy przyszłość?
Zaproszenie

 

29.03.2012, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. dr hab. Michał Heller, Wstęp do teologii nauki

 

29.03.2012, godz. 16.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Józef Nizioł, Drgania – wróg czy przyjaciel

 

30.03.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Maciej A. Nowak, Różne oblicza złożoności

 

 

W KWIETNIU

 

3.04.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Adam Łomnicki, Dlaczego starzejemy się i umieramy?

 

11.04.2012, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. UAM, dr hab. Beata Medyńska-Gulij, Przetwarzanie danych czasowo-przestrzennych
i ich geowizualizacja w portalach internetowych

 

12.04.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Sektor kreatywny szansą rozwoju miast i regionów?

 

12.04.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Andrzeja Stecha portrety astronoma Jana Heweliusza w Gdańsku i Oksfordzie

 

13.04.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Marcin Misiaszek, Pomiar prędkości neutrin – ciąg dalszy

 

16.04.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Patrycja Gąsiorowska, Klasztor klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne

 

16.04.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Joanna Kurczewska, Kłopoty z patriotyzmem

 

17.04.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Czekalski, Albania po śmierci Envera Hodży – destrukcja systemu komunistycznego

 

17.04.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Aneta Kliszcz, Wergiliusz w komentarzu Robortella

 

18.04.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Agnieszka Polończyk (Instytut Kulturoznawstwa UJ),
Koncepcja Wewnętrznego Dowodzenia jako filar kultury organizacyjnej Bundeswehry po 1955 roku;
2. Marek Szlezer (Akademia Muzyczna w Krakowie),
Jadwiga Sarnecka: zapomniany talent kompozytorski okresu Młodej Polski;
3. Anna Golda (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ),
Od frontu czy kuchennymi drzwiami – drogi wejścia wirusów

 

18.04.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe
Komisji Neofilologicznej PAU oraz Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Aleksandra Bednarowska, Ja obcy nikt z kraju nicości – twórczość pisarki żydowskiej Maszy Kaleko

 

20.04.2012, godz. 10.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
w programie:
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr inż. Anna Kostka, dr inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr Lech Krzysztofiak,
Rozwój jeziora Wigry w późnym glacjale i holocenie
2. Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. Uniw. Białostockiego,
Profil pyłkowy z Wigier a dane palinologiczne rocznie laminowanych osadów jeziora Szurpiły
3. Mgr Paweł Szpygiel i mgr Joanna Szpygiel,
Wirtualna wędrówka wzdłuż ścian jeziora Hańcza
4. Dr hab. Andrzej Ber, prof. PIG, dr Katarzyna Pochocka-Szwarc,
Jezioro Hańcza – powrót do lodowcowej przeszłości

 

20.04.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Michał Masłowski, Transcendencja pozioma we współczesnej kulturze polskiej

 

23.04.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr hab. Jacek Nowak, Społeczne wytwarzanie przestrzeni w kontekście wielokulturowości

 

23.04.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Ryszard Markiewicz, Czy należy bać się ACTA?

 

23.04.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Andrzej Strupczewski, Atomowa alternatywa – czy warto budować elektrownie jądrowe

 

24.04.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

24.04.2012, godz. 11.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Paweł Libera, Problem udziału władz polskich w procesie formowania Komitetu Niepodległości Kaukazu (1923–1934)
i stworzeniu ostatecznej wersji Paktu Konfederacji Kaukaskiej

 

24.04.2012, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Szczepański (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach),
Pożegnanie Małych Ojczyzn?
Zaproszenie

 

24.04.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

24.04.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Dr Stanisława Trebunia-Staszel, O nowotarskich i zakopiańskich góralach – rzut oka na dawne czasy

 

25.04.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, Konstanty Jelski. Przyrodnik i badacz Ameryki Południowej

 

26.04.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Jerzy Kuzicki, Duchowieństwo polskie w życiu polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)

 

26.04.2012, godz. 16.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, Platyna z rodem – szlachetne z użytecznym

 

27.04.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, Medycyna w czasach genomowych
Zaproszenie

 

 

W MAJU

 

8.05.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Renata Madyda-Legutko, Okres rzymski w dorzeczu górnego Sanu. Podsumowanie wyników najnowszych badań

 

9.05.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Mgr Ewa Dziurzyńska i dr Martina Šumova, „Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem”
– wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy
Polskiej Akademii Umiejętności z Akademią Nauk Republiki Czeskiej

 

9.05.2012, godz. 18.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Małgorzata Grzegorzewska, Przekształcić doświadczenie słabości w nadzieję:
o 'anatomii' Hamleta Władysława Matlakowskiego (1850–1895)

 

10.05.2012, godz. 18.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Magdalena Opała, Warunki klimatyczne Górnego Śląska w ostatnich stuleciach
w świetle danych dendrochronologicznych, historycznych i instrumentalnych

 

14.05.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Marek Ziółkowski, Ciągłość tradycji lokalnych i narodowych w sytuacji zmian przestrzennych

 

15.05.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Andrzej Nowak, Skąd się wzięła linia Curzona? (nowe materiały archiwalne)

 

16.05.2012, godz. 15.30, Mała Aula PAU gmachu przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Jakub Goldberg (1924–2011) historyk Żydów polskich
Zaproszenie i program

 

17.05.2012, godz. 17.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Zdzisław Nowak i Filip Wróblewski, „Duże zwierzę” Jerzego Stuhra – antropologiczne tropy analizy dzieła filmowego

 

17.05.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Przedstawienie „ambasadora Izaaka”
na obrazie Justusa z Gandawy Ustanowienie Eucharystii
w kontekście pierwszych poselstw Uzun Hasana do Królestwa Polskiego w latach 1472 i 1475

 

18.05.2012, godz. 12.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn, Prof. Ph. D. Dumitru Murariu, Jaskinie w Bihor (Rumunia) – archiwum przeszłości

 

18.05.2012, godz. 13.15, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dymitr Romanowski, Nikołaj Bierdiajew – dwa oblicza rosyjskiej tożsamości

 

24.05.2012, godz. 15.00, Sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Władysław Stępniak, Wokół problematyki rozproszenia po świecie archiwaliów polskich

 

24.05.2012, godz. 16.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cena, Komfort cieplny człowieka w pomieszczeniach;
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Fundamenty i granice możliwości nauk technicznych

 

24.05.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Marcin Witkowski, Wśród zbójników i rycerzy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego

 

25.05.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, Złożoność, przypadek, samoorganizacja:
paradygmaty ewolucji naukowo – kulturalnej w pracach Ilii Prigogine'a

 

28.05.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Stanisław Grodziski, Z dziejów dynastii Habsburgów

 

28.05.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Janusz Zdebski i dr Kamil Wódka, Sport jako fenomen współczesności

 

29.05.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

29.05.2012, godz. 11.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Mirosław Dymarski, Wojny bałkańskie 1912–1913. Preludium wielkich przemian

 

29.05.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

29.05.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Cristiano Castelletti, Aratean tradition in Valerius Flaccus’ Argonautica: from acrostics to astrology

 

30.05.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Wioletta Wójtowicz (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH),
Analiza okresowych szeregów czasowych na przykładzie danych z rynku energii elektrycznej
;
2. Bartłomiej Nawrotek (Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ),
Granice postępu w medycynie na przykładzie kardiologii interwencyjnej
;
3. Bartosz Krzyżanowski (Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ),
Czy izotop prawdę Ci powie? – zastosowanie radioizotopowych metod obrazowania w diagnostyce medycznej

 

 

W CZERWCU

 

1.06.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Jayant V. Narlikar, The Case for an Alternative Cosmology

 

11.06.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Anna Dzieduszycka-Machnik, Sokołów koło Stryja – miasteczko, które nie istnieje

 

13.06.2012, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Konrad Nering, System krótkoterminowej prognozy hydrologicznej

 

13.06.2012, godz. 16.15, Mała PAU gmachu przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz i redaktor Jan Stępień, Godni pamięci, znani i nieznani. Cykl audycji biograficznych

 

14.06.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof Czyżewski i dr hab. Marek Walczak,
Wprowadzenie do badań nad galerią biskupów w klasztorze Franciszkanów w Krakowie

 

14.06.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Mirosław Żelazny, Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego źródeł w Tatrach

 

15.06.2012, godz. 9.00–15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa w 40. rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego
PRZECIW MELANCHOLII – PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY
Organizatorzy: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio,
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski
Współorganizatorzy: Accademia dei Rampanti, Padwa; Wydawnictwo Literackie

Zaproszenie i program

 

18.06.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona.
Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski
w historiografii XVIII–XXI w.

 

19.06.2012, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Armia Krajowa i jej dziedzictwo
Organizatorzy: Fundacja Armii Krajowej w Londynie,
Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU, Małopolski Kurator Oświaty
Zaproszenie i program

 

19.06.2012, godz. 11.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Aleksander W. Lipatow, Historia a polityka historyczna

 

21.06.2012, godz. 15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr hab. Katarzyna Lisowska (Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach)
Inżynieria genetyczna - czy w służbie ludzkości, czy też korporacji?
Zaproszenie

 

21.06.2012, godz. 17.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Ewa Kocój, Muzeum i sacrum. Fenomen Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie

 

22.06.2012, godz. 10.00–18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?
Organizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
godz. 14.00, Sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 - Otwarcie i zwiedzanie wystawy
Zaproszenie i program

 

23.06.2012, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.30 - Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
godz. 11.30 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2011/2012
4. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
5. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
6. Wykład: prof. Andrzej Borowski, Ksiądz Piotr Skarga SJ – vir bonus dicendi peritus
7. Zamknięcie posiedzenia

 

26.06.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.06.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

28.06.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Biomechaniczne aspekty dysfunkcji oraz stosowania implantów kręgosłupa

 

29.06.2012, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Rafał Majerek, Repetycje i przewartościowania. Zagadnienie tradycji narodowej
w dyskursie słowackim po 1989 roku

 

 

W LIPCU

 

3–4.07.2012, Sesja naukowa Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka
organizowana przez Komisję Kultury Słowian PAU, Katedrę Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej
Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

03.07.2012, godz. 9.30-19.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
04.07.2012, godz. 9.00-18.00, Prawosławna Parafia pw. NMP przy ul. Szpitalnej 24

Program

 

8–13.07.2012, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Light Cone Cracow 2012
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

11.07.2012, godz. 10.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU i Zakładu Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN
Porządek zebrania:
Prof. Moshe Inbar (Uniwersytet w Hajfie, Izrael)
1. Environmental impact of the 2011 Puyehue Volcano eruption on the Patagonian meseta in Argentina
2.
Dead Sea – environmental impact of the rapid lowering of the lake level-lowest point on Earth

 

 

W SIERPNIU

 

3.08.2012, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Stefan Witold Alexandrowicz, Nosorożec ze Staruni i jego kuzyn z Wadowic

 

 

WE WRZEŚNIU

 

12.09.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr Jolanta Grembecka, Terapia celowana - nowa metoda w leczeniu przeciwbiałaczkowym
Zaproszenie

 

14.09.2012, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Jerzy Wyrozumski, Król Kazimierz Wielki – organizator państwa i prawodawca

 

17.09.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Alexander Vilenkin, Many worlds in one

 

21.09.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Herbert Mang, Computational civil engineering mechanics: elucidating general features of material and structures

 

21.09.2012, godz. 16.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Dr Andrzej Kowal, Psychiatria w sprawie człowieka. Refleksja o osobie i twórczości prof. Antoniego Kępińskiego

Zaproszenie

 

25.09.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Katarzyna Kołakowska przedstawi recenzję podręcznika:
S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina Nova. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej,
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012

 

25.09.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

25.09.2012, godz. 17.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
V SPOTKANIE Z KARLĄ
z udziałem Andrzeja Paluchowskiego, który zaprezentuje swoje wspomnienia
o Karolinie Lanckorońskiej i związane z Nią edycje z lat 2002–2012
oraz prezentacja tematów w ramach cyklu Karolina Lanckorońska w polskich szkołach

Zaproszenie

 

26.09.2012, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jan Miodek (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego),
Kultura i polszczyzna młodych pokoleń

Zaproszenie

 

26–28.09.2012, Zakopane
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy: Katedra Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie
Program

 

27.09.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Dr Tomasz Graff, Wadowiczanie znani i nieznani w XIV–XVI wieku

 

28–29.09.2012, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa 50-lecie terapii genowej: wkład profesora Szybalskiego do nauki i ludzkości
50 years of gene therapy: the contribution of Professor Waclaw Szybalski to science and humanity

organizowana przez: PAU, UJ, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Strona internetowa

 

 

W PAŹDZIERNIKU

 

2.10.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Program:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wystąpienie Prof. dr. Mykoły Dubyna – Prezydenta Akademii Nauk i Szkolnictwa Wyższego Ukrainy
oraz Prof. dr. Stanisława Rudyka – Wiceprezydenta Akademii Nauk i Szkolnictwa Wyższego Ukrainy
nt. Sytuacja szkolnictwa wyższego na Ukrainie po transformacji ustrojowej
3. Wykład Prof. dr. hab. inż. Władysława Migdała
(Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
nt. Żywność szkodzi?! – stop medialnym rewelacjom
4. Sprawy organizacyjne
5. Wolne wnioski

 

8.10.2012, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Publiczna sesja naukowa na temat działania polskiego Prawa o Zamówieniach Publicznych w dziedzinie nauki

 

9.10.2012, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa W zatroskaniu o Ojczyzny dobro – duchowni katoliccy w służbie Ojczyźnie w epoce nowożytnej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności, Fundacja „Panteon Narodowy”
Zaproszenie i program

 

9.10.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Janusz Rak (Montreal Children’s Hospital Research Institute, Department of Pediatrics),
Nowotwór jako następstwo zaburzeń harmonii oddziaływań międzykomórkowych
Zaproszenie

 

10.10.2012, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Lucyna Florkowska, Modelowanie numeryczne oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na budynki

 

10.10.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Łukasz Tomasz Sroka, Relacje polsko-żydowskie w Radzie Miasta Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914

 

11.10.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, „Nasz aparat to skarb nieoceniony!”
O zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

11.10.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Studia z zakresu prognoz zmian środowiska i gospodarki przestrzennej

 

12.10.2012, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. prof. UJ Celina Juda, Tzvetan Todorov – specyfika emigracyjnego doświadczenia bułgarskiego ekspata

 

15.10.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Daniel Beauvois zaprezentuje własną książkę pt. Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832

 

16.10.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Stanisław A. Sroka, Promocje doktorskie Polaków na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV wieku

 

17.10.2012, godz. 16.30, Dworek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Modlnicy koło Krakowa
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Mgr Agnieszka Polończyk, (studia doktoranckie, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ),
Cichociemni – historia niezwykłych Spadochroniarzy z okresu II wojny światowej
2. Mgr Justyna Dyrda, (Germanistyka, Bibliotekoznawstwo i Informacja Techniczna. Uniwersytet Pedagogiczny),
Krakowski szlak turystyczny po obiektach medycyny i farmacji
3. Lek. med. Przemysław Borowy, (Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM),
Osteoporoza – gdzie jest granica między starzeniem, a chorobą. Jak ją rozpoznawać

 

17.10.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Ewa Willim, Werbalne klasy znaczeniowe (Aktionsarten) w aspektologii angielskiej na tle tradycji słowiańskiej

 

19.10.2012, godz. 11.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Julian Maślanka, Wizja Polski w „Starej baśni”
(z okazji 200. rocznicy urodzin Kraszewskiego)

 

19.10.2012, godz. 12.30, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dr hab. Jolanta Jura, Nanocząsteczki – korzyści i zagrożenia

 

22.10.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Posiedzenie będzie poświęcone śp. Prof. Jerzemu Janikowi (1927–2012)
Program:
1. Odczytanie referatu, który Prof. Janik zamierzał wygłosić w PAU 7 maja br.
pt. Zjawisko filozofujących przyrodników
2. Dyskusja nad referatem z udziałem fizyków – kwestie filozofii mechaniki kwantowej
3. Prezentacja zdjęć z Seminarium w Castel Gandolfo (Prof. Andrzej Fuliński)
4. Krótki komunikat dra hab. Stanisława Domoradzkiego na temat wywiadu,
którego Profesor Janik udzielił mu w lutym br., dotyczącego tajnego nauczania w czasie wojny

 

22.10.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Agnieszka Zalewska, CERN – od antyatomów po cząstkę Higgsa

 

23.10.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Piotr Mikietyński, Bałkany jako teren rywalizacji mocarstw w latach I wojny światowej

 

23.10.2012, godz. 11.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia
Dr Ewa Ogłoza przedstawi recenzję podręcznika:
Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Świat do przeczytania. Kultura, język, dialogi. Język polski.
Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1. Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR. Warszawa 2012

 

23.10.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

23.10.2012, godz. 18.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Iwona Milewska, Łacińskie opisy gramatyki sanskrytu

 

24.10.2012, godz. 13.00, Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Spotkanie w ramach Wszechnicy Długoszowej
Organizatorzy: Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa”, Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku,
Urząd Miejski w Kłobucku oraz środowiska długoszowskie
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Dlaczego jest raczej coś niż nic?
Zaproszenie

 

24.10.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, Ewolucja koncepcji ochrony środowiska w pracach Walerego Goetla

 

25.10.2012, godz. 15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Piotr Sztompka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Idea sprawiedliwości społecznej w kulturze europejskiej
Zaproszenie

 

25.10.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Michał Turała, CERN - centrum doskonałości, transferu wiedzy i technologii

 

26.10.2012, godz. 10.00, Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17
27.10.2012, godz. 9.00, Sala Panoramiczna MCK, Rynek Główny 25

Sesja naukowa Mosty w cywilizacji i kulturze Europy Środkowej
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Zaproszenie i program

 

26.10.2012, godz. 12.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. PAN; dr Piotr Kołaczek; dr Adam Michczyński; dr hab. Andrzej Obidowicz, prof. PAN; prof. dr hab. Anna Pazdur, Rejestr zmian paleośrodowiska mezo- i neoholocenu w obrębie torfowiska osuwiskowego Jesionowa (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne)

 

26.10.2012, godz. 12.30, Aula Instytutu Pediatrii przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Frederica P. Perera, Role of prenatal exposures to environmental contaminants in epigenetic alterations and child health and development

 

26.10.2012, godz. 17.00,Sala24gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marek Urbanik, Wielkie kosmiczne Ucho

 

26.10.2012, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Dr Witold Alexandrowicz,
Czas w geologii

 

29.10.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Róża Thun, Unię ja widzę ogromną (i silną)

 


W LISTOPADZIE

 

5.11.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Wojciech Kosiński, Miasto jako dzieło sztuki

 

7–9.11.2012, Muzeum Archeologiczne w Krakowie przy ul. Senackiej 3
Międzynarodowa konferencja archeologiczna
KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH
The Baden Culture around the Western Carpathians

Program

 

8.11.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Piotr Krasny, Z badań nad teorią sztuki religijnej we Francji w XVII wieku

 

8.11.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Kraków kolebką polskiej geografii

 

9.11.2012, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Janusz Hołyst, Kolektywne emocje w społecznościach internetowych

 

12.11.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Szczepan Białynicki-Birula, Dylematy patriotyczne Kresowiaka, czyli po co jeżdżę do Nowogródka

 

14.11.2012, godz. 10.00–15.30, Aula Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego
(budynek Wydziału Leśnego, al. 29 Listopada 46)

Spotkanie członków Komisji Geoinformatyki PAU podczas Krakowskiego Dnia GIS, na sesji referatowej „Żywioły Ziemi”

 

14.11.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Jan Prokop, „La belle époque” jako klimat i legenda

 

14.11.2012, godz. 18.00, Stradomskie Centrum Dialogu w Krakowie przy ul. Stradomskiej 11
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Aleksander B. Skotnicki, Historia Żydów w międzywojennym Krakowie na przykładzie dziejów rodzin

 

15–17.11.2012,Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
The 3rd International Conference of Oriental Studies
Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU,
Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Program sesji

16.11.2012, godz. 12.00, Sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26

Otwarcie wystawy W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r.

Zaproszenie

 

17.11.2012, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
UROCZYSTE POSIEDZENIE NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Stefana Pokorskiego, Cząstka Higgsa – koniec pewnej historii

 

19–20.11.2012, Aula Główna im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ,
Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

Konferencja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Joanny D’arc
Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny D’arc (1412–2012)
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Akademia Ignatianum w Krakowie
Program

 

19.11.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Paweł Taranczewski, Człowiek jesieni – przegląd obrazów i rysunków

 

19.11.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UW, O pojęciu dowodu w matematyce

 

19.11.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Zbigniew Święch, Niezwykłe losy Władysława III Warneńczyka – nowe odkrycia

 

20.11.2012, godz. 11.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Jerzy Radomski, Żołnierze II Korpusu Generała Andersa na studiach we Włoszech w latach 1945–1951

 

20.11.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

20.11.2012, godz. 18.00, Sala 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, Aleksander i jego Arystoteles.
Traktat „O duszy” jako dzieło filozofa i komentatora

 

21.11.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr Maria Wysocka, Aspekty immunologiczne skórnej postaci chłoniaka T-komórkowego
Zaproszenie

 

21.11.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i Przyrodniczego
Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki, Transplantacja szpiku jako metoda terapeutyczna w nowoczesnej hematologii

 

22.11.2012, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr hab. Artur Patek, prof. UJ, Z kart polskiej obecności w brytyjskim kinie i teatrze
(Izabella Teleżyńska, Anna Korwin Kochanowska)

 

23.11.2012, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Bartłomiej Brążkiewicz, Tożsamość ideowa i idea państwowości.
Współcześni rosyjscy dysydenci: Larisa Arap, Andriej Nowikow, Artiom Basyrow

 

23.11.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Michał Praszałowicz, Jak cząstki naszego Wszechświata zyskują masę?

 

26.11.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Lidia Korczak, Najnowsze badania nad dokumentami horodelskimi

 

27.11.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

27.11.2012, godz. 11.00, DużaAula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Pochodzenie dwóch nazw karpackich – Beskid i Zwierzyń
– w świetle źródeł archeologicznych

 

27.11.2012, godz.13.00, Sala 31gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. László Tapolcai, Polacy i Polska w węgierskiej historiografii po 1990 roku

 

28.11.2012, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Alicja Łasocha-Rafalska, Kontakty Marii Skłodowskiej-Curie ze środowiskiem krakowskim

 

28.11.2012, godz. 17.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Krakowie
„KRAKÓW – WSCHODNI KIERUNEK ROZWOJU”
Program:
Otwarcie posiedzenia i wprowadzenie – Przewodniczący Komisji PAU i PAN: prof. Witold Cęckiewicz
Prowadzenie obrad i dyskusji – Prezes TUP: prof. Barbara Bartkowicz
wypowiedzi:
1. Wiceprezydent Miasta Krakowa – mgr inż. arch. Elżbieta Koterba,
Perspektywiczne możliwości rozwoju Krakowa w kierunku wschodnim
2. Architekt Miasta Krakowa – prof. Andrzej Wyżykowski,
Konkurs pt. Kraków – Nowa Huta przyszłości – wnioski dla rozwoju Krakowa
3. Dyskusja: Problemy kształtowania nowej struktury przestrzennej miasta w gospodarce rynkowej

 

28.11.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi

 

29.11.2012, godz.15.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)
Polska w Europie w latach Zimnej Wojny (1943–1991)

Zaproszenie

 

29.11.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Marcin Brocki, Antropologia kulturowa w przestrzeni publicznej

 

30.11.2012, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
W programie:
1. Dr Marcin F. Przybyło, Badania prehistoryczne w działalności Komisji Antropologicznej AU/PAU (1877–1919). Uwagi na marginesie lektury "Materiałów do Antropologii Krajowej" oraz "Materiałów Antropologiczno-Archeologicznych"
2. Prof. Jan Chochorowski, Gotfryd Ossowski (1835–1897) – archeolog, wybitny uczony, niezwykły człowiek … technik drogowy syberyjskiego traktu pocztowego

 

30.11.2012, godz. 16.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Witold Dzielski, Wątek żydowski stosunków polsko-amerykańskich
Zaproszenie

 

30.11.2012, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Feliks Kiryk, Uniwersytet dawniej i dziś

 

 

W GRUDNIU

 

5.12.2012, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Czy studia w Polsce powinny być płatne?
Zaproszenie

 

6.12.2012, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Paweł Prokop, dr Subir Sarkar, Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników
na zmiany użytkowania Piemontu Wschodnich Himalajów

 

7.12.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Inspiracje antyczne w poezji Wisławy Szymborskiej

 

7.12.2012, godz. 11.00, Collegium Śniadeckiego UJ przy ul. M. Kopernika 27 w Krakowie
(sala konferencyjna w piwnicach)

Sesja
Komisji Historii Nauki PAU oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN – Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych
Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego historyczną siedzibą nauk
(astronomia, botanika, geografia)

Program:
11.00-11.30 – Prof. dr hab. Alicja Zemanek, 229 lat działalności botaników w budynku Collegium Śniadeckiego UJ
11.30-12.00 – Dr Jan Mietelski, Dawne Obserwatorium Astronomiczne UJ
12.00-12.30 – Prof. dr hab. Janina Trepińska, Działalność uniwersyteckiej stacji meteorologicznej w ciągu 220 lat istnienia
12.30-13.00 – przerwa
13.00-15.00 – Zwiedzanie ekspozycji muzealnych czynnych w Collegium Śniadeckiego UJ:
- Zbiory Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ (parter)
(prowadzący: prof. dr hab. Alicja Zemanek)
- Zbiory Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Z. Czeppego (II p.)
(prowadzący: dr hab. Piotr Köhler)
- Ekspozycja astronomiczna i meteorologiczna w dawnej kopule obserwacyjnej na dachu budynku
(prowadzący: dr Jan Mietelski, prof. dr hab. Janina Trepińska)

 

7.12.2012, godz. 12.30, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dr hab. Małgorzata Lenartowicz, Białka ATP7 – strażnicy stężenia jonów w komórce

 

7.12.2012, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr. hab. Jakub Zakrzewski, Zimne atomy w sieciach optycznych – plastelina XXI wieku

 

10.12.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Bogdan Dembiński, Platońska filozofia matematyki

 

10.12.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Szwed, Czas edukacji

 

11.12.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Jakub Polit, W przeddzień japońskiego najazdu. Armia Republiki Chińskiej w 1937 r.

 

11.12.2012, godz. 18.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Sławomir Sprawski, Herodot (VIII 137–139) a tradycja dynastyczna Argeadów

 

12.12.2012, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Sylwester Czopek, Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wojciech Pasterkiewicz, Wołodymyr Petehyrycz,
Bykiw, wielokulturowe stanowisko archeologiczne na północnym przedpolu Karpat Wschodnich

 

12.12.2012, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Konrad Nering, Ogólnodostępne źródła danych geograficznych

 

12.12.2012, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Magdalena Ruta, Literatura jidysz w powojennej Polsce

 

13.12.2012, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krystyna Jackowska, Portrety Jana Heweliusza

 

13.12.2012, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Dr Konrad Meus, Wadowice i wadowiczanie w latach Wielkiej Wojny (1914–1918)

 

14.12.2012, godz. 12.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, prof.AGH, Holoceńska martwica w Sulisławicach koło Wolbromia

 

14.12.2012, godz. 13.15, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Barbara Oczkowa, prof. UJ, Języków słowiańskich przygody z tożsamością narodową, i nie tylko

 

14.12.2012, godz. 16.00, Sala 24gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Prawa człowieka w polskim konstytucjonalizmie

Zaproszenie

 

17.12.2012, godz. 17.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr Ulrich Ernst, Nowe polskie prawo prywatne międzynarodowe w kontekście europejskim

 

17.12.2012, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Stefan W. Alexandrowicz i red. Jan Stępień opowiedzą o cyklu radiowych audycji biograficznych:
Godni pamięci, znani i nieznani

 

18.12.2012, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Położenie mniejszości narodowych i etnicznych
w Republice Chorwacji po 1995 r.

 

18.12.2012, godz. 11.00, Sala31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

18.12.2012, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

19.12.2012, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow (Department of Plastic Surgery, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA),
Terapie komórkowe w transplantologii
Zaproszenie

 

20.12.2012, godz. 15.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Wiesław Caban, Badania nad dziejami Polaków w Rosji w ośrodkach naukowych Syberii i Kaukazu

 

20.12.2012, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Geofizyka nowoczesnym narzędziem pomiarowym współczesnego górnictwa