Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2006

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2006

 

5-8.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Astrofizyki PAU i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Cracow Epiphany Conference on Astroparticle Physics

 

9.01.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Kościół w Europie w obliczu wyzwań XXI w.

 

10.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Prof. Michał Parczewski, Wczesnośredniowieczne grody karpackie na tle osadnictwa

 

11.01.2006 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Wojciech Drzewiecki, Analiza krajobrazowo-ekologiczna sposobu użytkowania terenu metodą potencjałów częściowych krajobrazu z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej

 

12.01.2006 godz. 17.30, sala 30, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Dziedzictwo Mistrza Marii Burgundzkiej i „Ghent Associates”. Dekoracja malarska godzinek Ms. Czart. 3025 I

 

13.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Rola literatury w procesach autoidentyfikacyjnych Słowian w XIX w.

 

13.01.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczystość Jubileuszowa prof. Woźniaka

 

17.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Piotr Mikietyński, Rozbudowa niemieckiego aparatu okupacyjnego w Królestwie Polskim 1914-1918

 

17.01.2006 godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział V Lekarski PAU
Prof. Stefan Angielski Rola nerek w gospodarce energetycznej ustroju

 

18.01.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Borowski, Badania krakowskiego ośrodka naukowego nad Odrodzeniem

 

18.01.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Empatia w języku, w tekście, w przekładzie

 

20.01.2006 godz. 12.20, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Janusz Badura i dr hab. Fritz Brose, Występowanie skał sudeckich w pokrywach żwirowych zachodniej Polski i Brandenburgii

 

23.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Marek Daniel Kowalski, Akta Kamery Apostolskiej z lat 1431-1471 (Monumenta Polonia Vaticana t. XI)

 

24.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

24.01.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Studia Prudentiana

 

25.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, Wodór jako źródło i nośnik energii. Część II

 

30.01.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Jan Jacek Bruski, Polska dyplomacja wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie, 1932-1933

 

30.01.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Hołda, Sprawiedliwość naprawcza i mediacja w prawie karnym

 

30.01.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wiktor Niewodniczański, Czy stać nas na rezygnację z energii jądrowej?
Prof. dr hab. January Weiner, Glossa

 

 

W LUTYM 2006

 

6.02.2006 godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Jerzy Janik, Pogranicze fizyki i metafizyki

 

8.02.2006 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Urszula Marmol, Filtrowanie danych wysokościowych pochodzących z lotniczego skanera laserowego

 

9.02.2006 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Anna Olszewska, Przedstawienia kosmologiczne w sztuce romańskiej. Jak je czytać?

 

10.02.2006 godz. 10.00-16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU
Dylematy współczesnej ekonomii
Prof. dr hab. Andrzej Malawski: W poszukiwaniu dobrej teorii ekonomicznej
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak: Współczesna ekonomia z perspektywy aksjologicznej
Prof. dr hab. Stanisław Owsiak: Kryzys państwa podatkowego
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija: Bezpośrednie finansowanie pracy w sektorze publicznym warunkiem efektywności rynku
Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak: Refleksje na tle książki J.K. Galbraitha – Gospodarka niewinnego oszustwa
Prof. dr hab. Roman Niestrój: Teoretyczne aspekty marketingu w założeniach nowej ekonomii instytucjonalnej
Prof. dr hab. Kazimierz Górka: Rola opłat oraz podatków ekologicznych w ochronie środowiska w Polsce
Prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz: Jakość jako kategoria techniczna i ekonomiczna
Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk: Procesy gospodarcze w innej perspektywie

 

13.02.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Andrzej Gołaś, Rozważania o Krakowskim Patriotyzmie

 

15.02.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Andrzej Grodzicki, Z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego

 

17.02.2006 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Jerzego Danielewicza, Nowo odkryte teksty Safony i Archilocha

 

21.02.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Agnieszka Kastory, Sprawa organizacji żeglugi dunajskiej w rokowaniach niemiecko-radzieckich 1940-1941

 

21.02.2006 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Roman Pampuch, Nano/mikomaterialy i technologie

 

22.02.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, Przyszłość energetyki

 

22.02.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr hab. Jerzy Brzozowski, Problem strategii przekładu

 

24.02.2006 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Marek Krąpiec, dr Wojciech Rączkowski, dr Małgorzata Danek, dr Marzena Kłusek, Monitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim

 

24.02.2006 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Urszula Cierniak, Listy Jurija Samarina do Iwana Gagarina. Wokół problemów rosyjskiego katolicyzmu XIX w.

 

24.02.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. Łukasz Turski, Czwarty wymiar: H. Poincaré, P. Picasso, A. Einstein & H. Minkowski

 

27.02.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Andrej Miacelski, Nieśwież Radziwiłłowski – historyczna funkcja i stan współczesny

 

27.02.2006 godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. Michał Parczewski, Problematyka etniczna jako przedmiot badań archeologicznych (uwagi dyskusyjne)

 

27.02.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Elżbieta Pyza, Prof. Jerzy Vetulani, Mózg i umysł

 

28.02.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

28.02.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr Marek Hermann, Metaforyka astralna w literaturze rzymskiej

 

 

W MARCU 2006

 

3-4.03.2006 godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i Polska Akademia Umiejętności
Konferencja poświęcona Profesorowi Estreicherowi JR w 100-lecie jego urodzin (4III 1906 r.)

Program Konferencji:
3.03
obradom przewodniczy prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

powitanie uczestników konferencji przez Prezesa TPSP Zbigniewa Kazimierza Witka
referat wprowadzający Sekretarza Generalnego PAU prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego
referaty: Karol Estreicher jr – jego życie i dzieła
film I o Karolu Estreicherze
referaty
film II o Karolu Estreicherze
Pałac Sztuki TPSP – spotkanie Gości Konferencji z władzami PAU i TPSP
referaty wygłoszą profesorowie:
Stanisław Grzybowski, Artur Kijas, Wojciech Kowalski, Stanisław Waltoś, Jerzy Wyrozumski, Wiktori Zin i Zdzisław Żygulski
4.03
obradom przewodniczy dr Dariusz Matelski

referaty: Straty i restytucja polskich dóbr kultury
film III o Karolu Estreicherze
referaty
film IV o Karolu Estreicherze
spotkanie z aktywnymi uczestnikami Konferencji w Pałacu Sztuki TPSP
referaty wygłoszą profesorowie:
Andrzej Chodubski, Wojciech Fałkowski, Jerzy Krasuski, Kazimierz Lankosz, Jan Pruszyński i Jacek Purchla oraz doktorzy: Konrad Ajewski, Daniel Boćkowski, Małgorzata Dajnowicz, Lucyna Kulińska, Monika Kuhnke i Dariusz Matelski i redaktor Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
5.03 Mszę Św. za duszę ś.p. prof. Karola Estreichera jr odprawi w Kolegiacie św. Anny ks. prałat Władysław Gasidło, homilię wygłosi ks. prof. Jerzy Chmiel – członkowie TPSP

 

6.03.2006 godz. 16.15, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Andrzej Fuliński, Fizyka a wolna wola

 

6.03.2006 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Dr Magdalena Lijowska, Dorozumiany wybór statutu kontraktowego

 

7-9.03.2006 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Węgierska Akademia Nauk, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic

6.03 – arrival of participants
Reception (Polish Academy of Arts and Sciences)

7.03
Opening ceremony

Thematic group I: Taxonomy, chronology, intercultural relations of the Lengyel-Polgar and adjacent cultural units
Chairman: Marie Zapotocka
Juraj Pavuk, Zur Fragen der Entstehung und Verbreitung der Lengyel Kultur
Nándor Kalicz, Eszter Kreiter, Zita Tokai, The role of the Sopot Culture in the origin of the Lengyel Culture on the ground of the new excavations in southwestern Hungary (Petrivente, Becsehely)
Pál Raczky, Zsigmond Hajdú, The site of Polgár-Csöszhalom and its cultural connections with the Lengyel Culture
Chairman: Nandor Kalicz
Eszter Banffy, Cultural contacts between Late Neolithic Eastern and Western Hungary (based on finds from the 1957 Csöszhalom excavations)
Alexandra Andres, Emese Gyöngyvér Nagy, Late Neolithic burial rites on the site of Polgár-Csöszhalom-dűlö and their connections
with the Lengyel Culture

Katalin Sebök, Comparative study of the ceramic decorations from Late Neolithic sites of Hungary
Sławomir Kadrow, Lech Czerniak, Adam Golański, The Malice Culture in the Upper Vistula Basin
Chairman: Juraj Pavuk
Anna Zakościelna, Die frühäneolithische Lublin-Volhynien Kultur
Maria Zapotocka, Zur Problematik der Entsehung und Verbreitung der Stichbandkeramik
Vratislav Janak, Lengyel Kultur in Oberschlesien
István Zalay-Gaál, Zengövárkony-Svodin-Friebritz: kulturelle Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyel-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse
Chairman: Pal Raczky
Lech Czerniak, NE boundary of the Post-Linear Cultures
Taras Tkachuk, Malice Culture ceramic “imports” in the Tripolye Culture
Thematic group II: Lithic industries
Gerhard Trnka, Inna Mateiciucova, Innterregional connexions of the Older Lengyel Culture based on lithic raw materials
Elisabetta Starnini, Barbara Voytek, First results of the multidisciplinary study of the chipped stone assemblage from the Tisza Culture site of tell Gorzsa ( Hungary)
8.03
Chairman: Eszter Banffi

Katalin Biro, Judit Regenye, Exploitation and workshop sites in the Bakony Mts: study of the lithic material
Paolo Biagi, Romanian Neolithic/Chalcolithic obsidians
Erzsébet Bácskai, Chipped stone tools from the site Polgár-Csöszhalom-dűlö – a preliminary report
Boris Kavur, Stone tools of the Lengyel Culture in Central Slovenia
Chairman: Gerhard Trnka
Thematic group III: Impact of new discoveries and new approaches to old finds
Krisztina Somogyi, Die besonderen Grabenanlagen der Lengyel Kultur in Koposújlak-Várdomb-dűlö in Kom.Somogy (SW Ungarn)
Tibor Marton, Anett Osztás, A Lengyel enclosure on the site of Szólád ( Southern Transdanubia)
Zsuzsanna M.Virág, András Figler, New sites of the Lengyel Culture in the Kisalföld region (Transdanubia)
Judit P.Barna, Sormás-Törökföfeldek: a new site of the Lengyel Culture in southern Transdanubia
Opening of the exhibition The Danubian heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Ages in the Archaeological Museum (ul. Senacka 3)

Poster Session
9.03
Chairman: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa
Judit Regenye, The Late Lengyel Culture in Hungary reflected by the excavation at Veszprem
Katalin Kovács, Gábor Váczi, The Cemetery of the Tiszapolgár Culture at Hajdúböszörmeny-Ficsoritó-dűlö (Great Hungarian Plain)
Barbara Matraszek, Anna Zakoscielna, Ersten Gräber der danubischen Kulturen in Polen
Marek Nowak, Roman Szczerba, Karol Dziegielewski, Late Lengyel/Polgar in western Lesser Poland reflected by the excavations in Podłęże near Kraków
Chairman: Lech Czerniak
Volker Heyd, Hans Seger’s excavations in Jordansműhl/Jordanow and the present state of research on the Early Copper Age Jordanów Culture
Małgorzata Kurgan-Przybylska, Malice Culture finds in Upper Silesia
Hanna Kowalewska-Marszałek, Microregional studies on Lengyel/Polgar settlement on the Sandomierz Upland
General discussion – Chairman: Janusz K.Kozłowski

 

8.03.2006 godz. 13.30, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Tomisław Gołębiowski, Technologia modelowania numerycznego pola georadarowego przy pomocy metody FDTD

 

9.03.2006 godz. 17.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr Mirosław Piotr Kruk, Ikony w kościołach Rzeczpospolitej

 

10.03.2006 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Jerzy Gordziejew, Struktura etniczna i wyznaniowa miast Wielkiego Księstwa Litewskiego (na przykładzie Grodna)

 

10.03.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Moczko, Instrumentacja wirtualna w badaniach medycznych

 

13.03.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Michał Szulczewski, Cele i problemy polityki naukowej państwa

 

14.03.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Historii II Wojny Światowej PAU
Dr hab. Wojciech Rojek, Umowy wojskowe Rządu RP na uchodźstwie w latach 1939-1945

 

14.03.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Mieczysław Witold Krasny, W poszukiwaniu straconej symetrii

 

15.03.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Karoliny Targosz, Ilustracje botaniczne do dzieł Jacoba Breyniusa

 

15.03.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr hab. Zygmunt Mazur, Benjamin Franklin: człowiek i dzieło – w 300. rocznicę urodzin

 

17.03.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Kazimierza Bartoszyńskiego, Z problemów lektury „Panów Leszczyńskich” Hanny Malewskiej

 

18.03.2006 godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, Einstein po stu latach

 

20.03.2006 godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. Miklos Szabó, Celles et Scythes a la Grande planie hongroise

 

20.03.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Jan Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej na Ukrainę radziecką w latach 1944-1946

 

21.03.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Daniel Boćkowski, Losy polskich uchodźców wojennych na ziemiach II RP wcielonych do ZSRR

 

21.03.2006 godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka Galii V wieku

 

22-24.03 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polish Academy of Arts and Sciences Krakow and Polish Academy of Sciences
ALLEA General Assembly Krakow

PROGRAMME
22.03 Welcome Reception
23.03
Registration
Opening Session
Chair: Pieter JD Drenth
Words of Welcome
President of ALLEA: Pieter J.D. Drenth
Presidents of Polish Academies: Andrzej Bialas and Andrzej Legocki
European Commission DG XII: representative
Third World Academy of Sciences: Mohamed H.A. Hassan, Executive Director
Presidential address
First Academic Session: History, Culture and Environment
Chair: Andrzej Bialas & Andrzej Legocki
Leszek Starkel /January Weiner, Interdisciplinary approach to the studies and protection of the natural environment
Jacek Purchla, Cultural diversity and protection of cultural heritage in Central and Eastern Europe
Reports Working Groups
Niceas Schamp, Science & Media
Evaluating for Science

Second Academic Session: Ethical Issues
Chair: Gérard Toulouse
Henk ten Have, The need and desirability of an (Hippocratic) oath or pledge for scientists
Third Academic Session: Intellectual Property Rights Issues
Chair: Roger Elliott
Emmanuel Roucounas, The advisability of a grace period
Ian Russell, Pros and cons of Open Access publishing
Closure
24.03
Fourth Academic Session: The European Research Area and the Academies
Chair: Pieter J.D. Drenth
Robert Jan Smits, Recent developments in FP7
Norbert Kroo, A view from the ERC
Jüri Engelbrecht, European collaboration
Business Meeting / Installation of the new President
Closure
Excursion to Royal Castle on Wawel Hill and evening reception
25.03
Excursion to the Wieliczka salt mines and to the medieval wooden architecture of the Western Carpathians

 

24.03.2006 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Mgr Paweł Jarosik, Położenie, sytuacja geomorfologiczna i uwarunkowania geologiczne stanowiska nr 5 w Pęcławicach, pow. Łęczyca, woj. łódzkie
Dr Elżbieta Dziubek, mgr Ireneusz Marchelak, dr Lubomira Tyszler, Rozwój zasiedlenia osady w Pęcławicach, stan. 5, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (badania archeologiczne na trasie autostrady A-1)
Dr Aldona Bieniek, Studnie średniowieczne i inne obiekty archeologiczne ze stanowiska Pęcławice 5 jako źródło informacji o roślinności w otoczeniu osady
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Malakofauna jako wskaźnik środowiska średniowiecznej osady w Pęcławicach koło Łęczycy

 

27.03.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesor Ryszard Gryglewski, Artyści ducha: rzecz o uczonych (o tych, którzy zadają kłopotliwe pytania Przyrodzie)

 

28.03.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

31.03.2006 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Tożsamość narodowa współczesnych Słowian a kwestie językowe

 

31.03.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Dr Łukasz Bratek, Czy możliwy jest Wszechświat bez ciemnej energii, a z ciemną materią

 

 

W KWIETNIU 2006

 

3.04.2006 godz. 10.00 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jerzy Buzek, VII Program Ramowy Unii Europejskiej - jak dać szanse TECHNOLOGOM nie zaniedbując HUMANISTÓW

 

3.04.2006 godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Jan Woleński, Czy nauki przyrodnicze potrzebują założeń filozoficznych

 

4.04.2006 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Gwidon Szefer, Konstrukcje inteligentne

 

6.04.2006 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr Albert Boesten-Stengel, Himmelfahrt und Höllensturz? Bilderfindung und Typengeschichte in Michelangelos Jüngstem Gericht

 

7.04.2006 godz. 10.30-14.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Osiedlanie się dzikich zwierząt w miastach - przyczyny i skutki

Prof. dr hab. Jacek Goszczyński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, Lis – czy są dla niego granice adaptacji?
Dr Jerzy Romanowski, Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny, Kuna – pożyteczny sojusznik czy kłopotliwy współlokator?
Dr Robert Czuchnowski, Instytut Nauk o Środowisku, UJ, Ptaki drapieżne w mieście - wybór czy przypadek?
Prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Nauk o Środowisku, UJ, Dzik - największy miejski problem?

 

7.04.2006 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Julian Maślanka, Julian Klaczko jako pisarz polityczny

 

10.04.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. Feliks Kiryk, Nieznane materiały do dziejów wymiany handlowej Polski z Węgrami w XV w.

 

10.04.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Włodzimierz Mokry, Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie

 

11.04.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii II Wojny Światowej PAU
Dr hab. Jan Rydel, Odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej jako problem historyczno-polityczny w Niemczech XX w. (Historicker Streit)

 

11.04.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział IV Przyrodniczy PAU
Prof. dr Jerzy F. Głazek, Datowania wznoszenia Tatr, przykład obliczania tempa procesów geologicznych

 

12.04.2006 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Tomasz Pirowski, Integracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów - propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazów

 

19.04.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Tomasz Majewski, Trudne początki fitopatologii w Polsce

 

21.04.2006 godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Wydziału I Filologicznego PAU
Wacław Borowy (1890-1959). Uczony – Humanista

 

21.04.2006 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Bartłomiej Wyżga, Wcinanie się rzek polskich Karpat w czasie trwania XX wieku

 

21.04.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. Janusz Gil, Promieniowanie rentgenowskie i radiowe pulsarów

 

24.04.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesor Stefan Chłopicki, O hartowaniu serca

 

25.04.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

25.04.2006 godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Stalin wobec koncepcji federacji Słowian południowych

 

25.04.2006 godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. Marian Szarmach, Filostrata „Żywoty” – problemy interpretacyjne

 

26.04.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Lankosz, Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej wielokulturowej społeczności międzynarodowej

 

26.04.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Uczczenie śp. Prof. dr hab. Olgi Dobijanki-Witczakowej, przewodniczącej Komisji Neofilologicznej PAU
Wspomnienie o zmarłej wygłosi prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr hab. Zygmunt Mazur, Benjamin Franklin: człowiek i dzieło – w 300. rocznicę urodzin

 

28.04.2006 godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anny Raźny, Czy nieprawosławny może być Rosjaninem?

 

 

W MAJU 2006

 

5.05.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. R. H. Anders, Differential rotation of spiral galaxies

 

8.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Henadź Siemianczuk, Sytuacja polityczna na Białorusi po wyborach

 

8.05.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Aleksander W. Lipatow, Carat moskiewski – imperium petersburskie- totalitaryzm radziecki

 

9.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mankowicz, Łotwa w czasie II wojny światowej. Problemy geopolityczne i militarne

 

9.05.2006 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Nowicki, Ultrasonografia – obrazy wnętrza ciała. Historia i przyszłość

 

10.05.2006 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Robert Olszewski, Modelowanie rzeźby terenu w kartografii klasycznej i współczesnej

 

11.05.2006 godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, "La Cathédrale" Joris-Karla Huysmansa i symboliczna interpretacja katedr gotyckich w XIX w.

 

12.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, Rola antyku w programie artystycznym i ideowym Kaplicy Zygmuntowskiej

 

12.05.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Michał Jaroszyński, W poszukiwaniu pierwszych obiektów Wszechświata

 

15-17.05.2006, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
19te Miedzynarodowe Sympozjum Fizyki Statystycznej

 

16.05.2006 godz. 17.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mankowicz, Spór o genezę państwowości białoruskiej

 

17.05.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Ewa Andruszko, Problemy „przekładu” tekstu dramatycznego

 

19.05.2006 godz. 11.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Doc. dr hab. Andrzej Ber, Sytuacja geologiczna osadów interglacjału augustowskiego
Dr Hanna Winter, dr Zofia Kopikowa, Zapis palinologiczny sukcesji augustowskiej w profilach Polski północno-wschodniej
Dr Renata Stachowicz-Rybka, Charakterystyka zbiorowisk jeziornych na podstawie dwóch stanowisk interglacjału augustowskiego
Doc. dr hab. Barbara Marciniak, Badania diatomologiczne osadów jeziornych interglacjału augustowskiego w Polsce

 

18-20.05.2006, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Festiwal Nauki UJ

 

22.05.2006 godz. 10.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komisja Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie

Sesja naukowa w 10-lecie śmierci prof. Mieczysława Klimaszewskiego
Program:
Prof. dr hab. Tadeusz Gerlach, Życie i działalność Profesora Klimaszewskiego
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Koncepcja kartowania geomorfologicznego Profesora Klimaszewskiego
Doc. dr Tadeusz Ziętara, Profesor Klimaszewski i badania aplikacyjne środowiska w służbie praktyki

Wspomnienia o Profesorze Klimaszewskim
Prof. dr hab. Adam Kotarba, Rozwój badań nad rzeźbą Tatr
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Rozwój badań nad ewolucją rzeźby Karpat fliszowych w ostatnim glacjale
Prof. dr hab. Kazimierz Klimek, Nowsze wyniki badań geomorfologicznych Sudetów Wschodnich i ich przedpola

Dyskusja
Sesji będzie towarzyszyła mała wystawa zorganizowana przy współpracy Archiwum Naukowego PAN-PAU i Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IG i PZ PAN

 

22.05.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesor Mieczysław Tomaszewski, Czego nie wiemy o Chopinie

 

23.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

23.05.2006 godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział V Lekarski PAU
Prof. dr hab. Andrzej Pilc, Poszukiwanie nowych leków psychotropowych

 

24.05.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Jan Woleński, Metodologiczne i socjologiczno-historyczne rozumienie nauki

 

25.05.2006 godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Anthony Polonsky – Brandeis University (USA), Z dziejów Żydów polskich w XX wieku

 

29.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Roland Wittmann, Sposób uprawiania polityki przez Senat Republiki Rzymskiej

 

30.05.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Renata Madyda-Legutko, prof. UJ, dr Judyta Rodzińska-Nowak, mgr Joanna Zagórska-Telega, Cmentarzysko w Prusieku, gmina Sanok
Uwagi o przenikaniu ludności kultury przeworskiej w górne dorzecze Sanu

 

30.05.2006 godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Henryk Górecki, Automatyka dawniej, dziś i jutro

 

30.05.2006 godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Józef Korfanty, Krytyka Mores Romanorum u Petroniusza i Ammiana Marcellina

 

 

W CZERWCU 2006

 

5.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Doc dr Iwanna Łuczakiwśka, Represyjny system NKWD wobec inteligencji w Galicji Wschodniej w latach 1939-1941

 

5.06.2006 godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filozofii Przyrody PAU
Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz, Ewolucja obrazu świata

 

7-9.06.2006 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich Polski, Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum AK, Memoriał Gen. Marii Wittek

Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych

 

7.06.2006 godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Doc. dr Jadwiga Miszalska, Polski sonet od Kochanowskiego do Mickiewicza a przekłady z języka włoskiego

 

8.06.2006, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Naukowa Instytutu Historii Sztuki UJ i Polskiej Akademii Umiejętności

Józef Kremer (1806-1875). W 200. rocznicę urodzin

 

8.06.2006 godz. 17.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Pianowski, Dr Janusz Firlet, Z najnowszych badań zespołu katedralnego na Wawelu

 

9.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Zuzanna Topolińska, Wokół struktury semantycznej zdania

 

9.06.2006 godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. UJ dr hab. Lidia Liburska, Socjalne chrześcijaństwo – koncepcja Sergiusza Bułgakowa

 

12.06.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków

 

13.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wojen i Wojskowości PAU
Dr Jacek Solarz, Doktryny wojenne Paktu Północnoatlantyckiego (1949-1991)

 

14.06.2006 godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Piotr Wężyk, Wykorzystanie technologii skaningu laserowego (LiDAR) w leśnictwie i ochronie przyrody

 

19.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Elżbieta Orman, Poniatowscy z Tahańczy. O gospodarczej aktywności szlachty na Ukrainie w I poł. XIX w.

 

19.06.2006 godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Profesor Tadeusz Jezierski, Więź między człowiekiem a koniem

 

20.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Tadeusz Kopyś, Idea turańska – pochodzenie języka węgierskiego a rozwój węgierskiego nacjonalizmu w pierwszej połowie XX w.

 

20.06.2006 godz. 17.00, Duża Aula, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Tomasz Szmuc, Metody formalne w inżynierii oprogramowania

 

21.06.2006 godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Alicja Zemanek, O symbiozie nauki i sztuki w czasach renesansu - kolekcja akwarel roślin "Libri picturati"

 

23.06.2006 godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
Dr Maria Skrzyszowska, Klonowanie ssaków – metody, następstwa i ograniczenia

 

24.06.2006 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.15
- Walne Zgromadzenie Członków PAU - część zamknięta
godz. 12.00
- Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU - część otwarta

z następującym porządkiem dziennym:
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2005/2006
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Informacja o wyborze nowych władz PAU
7. Wykład: Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Państwo prawa
8. Zamknięcie zebrania

 

27.06.2006 godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

 

WE WRZEŚNIU 2006

 

6-9.09.2006
2nd International Conference of the European Society for the History of Science

Program konferencji

 

14-16.09.2006 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej: od nowożytności do postnowoczesności
organizowana przez Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patterns of Patriotisms in Eastern and Central Europe: From Early-Modern to Post-Modern
organized by East European Commission of the Polish Academy of Arts and Sciences and Institute of History of the Jagellonian University in collaboration with Ministry of Culture and National Heritage and the Foundation for the Jagellonian University
14.09
sesja pierwsza
Powitanie uczestników konferencji przez prof. Jerzego Wyrozumskiego, sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności
Adres prof. Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jurate Kiaupiene (Instytut Historii, Litewska Akademia Nauk), Formuły patriotyzmu używane w języku narodu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku
Kestutis Gudmantas (Instytut Literatury Dawnej i Folkloru, Litewska Akademia Nauk), Patriotyzm litewskiego arystokraty z pierwszej połowy XVI stulecia: Olbracht Gasztołd i jego otoczenie
Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku), Białoruś czyli ojczyzna Salomona Rysińskiego
Krzysztof Stopka (Instytut Etnologii, Uniwersytet Jagielloński), "Nacja nasza polska". Kształtowanie się patriotyzmu polskiego wśród Ormian w okresie staropolskim
Zenon E. Kohut (Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta), From Polity to Patriotism: Emerging Concepts of Fatherland in Cossack Ukraine, 1660’s–1670’s
sesja druga
Frank Sysyn (Centre of Russian and East European Studies, University of Toronto), Ojczyzna w XVIII-wiecznej ukraińskiej kulturze politycznej
Richard Butterwick (School of Slavonic and East European Studies, University College London), Spory o patriotyzm w dobie Sejmu Czteroletniego
Andrzej Nowak (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński), Republika i imperium: dwa patriotyzmy
Andrzej Walicki (University of Notre Dame, Polska Akademia Nauk), Główne typy polskich ideologii narodowych okresu zaborów
15.09 sesja trzecia
Jan Prokop (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), "Polsko, twoja zguba w Rzymie" - o ludziach szalonych i ludziach rozsądnych w tradycji polskiego patriotyzmu
Andrzej A. Zięba (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński), Ojczyzna wybrana. Dylematy ideowe XIX-wiecznych patriotów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
Henryk Głębocki (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński), Adama Gurowskiego patriotyzm słowiańsko-rosyjski
Bohdan Gancarz („Arcana”, „Gość Niedzielny”), Ukraiński patriotyzm terytorialny Wiaczesława Łypynśkiego
Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk), Jakiego Polaka potrzebuje nacjonalista? (Z dylematów teoretycznych i praktycznych nacjonalizmu polskiego przełomu XIX i XX wieku)
sesja czwarta
Larisa Arżakowa (Uniwersytet Państwowy w Petersburgu), Patriotyzm i geopolityka: pomieszanie pojęć w historiografii rosyjskiej XIX wieku
Michaił Dołbiłow (Sankt Petersburg European University), An Ambivalent Motherland: A Sense of Patriotism Among the Post-1863 Russifiers of the North-Western Region
Darius Staliunas (Instytut Historii, Litewska Akademia Nauk), The European Idea in the Lithuanian Discourse at the Turn of the Nineteenth Century
Theodore Weeks (University of Northern Illinois), Patriotism in an Ethnically-Mixed City: Beginnings of the Lithuanian Language Press in Vilnius - Wilno
Andrzej Pukszto (Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza oraz Katedra Politologii, Uniwersytet Witolda Wielkiego), Formuły patriotyzmu Litwinów, Polaków i Żydów na Litwie na początku XX wieku
16.09 sesja piąta
Olena Arkusza (Instytut Ukrainoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Polsko-ukraińskie dyskusje o charakterze narodowym Galicji Wschodniej na początku XX wieku
Marian Mudryj (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), Formacja "gente Rutheni natione Poloni" w XIX-wiecznej Galicji a pojęcie ojczyzny
Krzysztof Kawalec (Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski), „Państwo” czy „naród”. Spór o kształt patriotyzmu w Polsce odrodzonej, 1918-1939
Piotr Wandycz (Yale University, Polska Akademia Umiejętności), Aleksander Skrzyński o patriotyzmie
Jan Lencznarowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński), Emigracja – patriotyzm – ojczyzna. Obowiązek polskiej emigracji politycznej wobec Polski w pojałtańskiej Europie, 1945-1956

 

18.09.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Ks. dr Szymon Jackowski-Fedorowicz, Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku. Świadek kultury Kościoła krakowskiego XV-XVII wieku

 

23.09.2006, godz. 11.00, Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17
Sesja naukowa w 110 rocznicę urodzin profesora Tadeusza Ważewskiego

Organizowana przez Komisję Historii Nauki PAU, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Tadeusz Ważewski – uczony i nauczyciel
Prof. dr hab. Czesław Olech, Równanie Ważewskiego
Prof. dr hab. Andrzej Lasota, O równaniach różniczkowych, które nie miały zastosowań
Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Metoda topologiczna Ważewskiego

Sesji towarzyszyć będzie ekspozycja z cyklu W służbie nauki przygotowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU

 

26.09.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

29.09.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Rewokacje biblijne w „Peristephanon” Prudencjusza

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2006

 

2.10.2006, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr Włodzimierz Ostrowski,Wpływ nauki na rozwój sztuki współczesnej

 

8-11.10.2006, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
International ICFA Workshop on HEP Networking, Grid and Digital Divide Issues for Global e-Science

Program konferencji

 

11.10.2006, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Beata Figarska-Warchoł, Zastosowanie analizy przestrzennej do badań sedymentacji aluwialnej Wisły na E od Krakowa

 

12-14.10.2006 w salach 24 i 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
In Search of (Non)Sense Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines

 

16.10.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny” – doświadczenia i perspektywy

 

17.10. 2006, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Erhard Cziomer, Rosja jako partner strategiczny Niemiec od początku XXI wieku

 

17.10.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego, przy udziale członków Komisji Nauk Rolnych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Piotra Eplera pt.: Zagrożenia środowiska wodnego spowodowane ingerencją człowieka
Dr Marek Jelonek, Warunki jakie muszą spełniać absolutnie niezbędne budowle hydrotechniczne, aby jak najmniej szkodziły biologii wód

 

17.10.2006, godz. 9.45, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział I Filologiczny PAU
Sesja naukowa
JULIAN KLACZKO (1825-1906).
KRYTYK LITERACKI – PISARZ POLITYCZNY – BADACZ SZTUKI

Ryszard Löw (Tel Aviv): Julian Klaczko w opinii i literaturze hebrajskiej
Prof. dr hab. Zofia Trojanowiczowi (Poznań): Julian Klaczko wobec Mickiewicza i Norwida. Strategie krytyka
Dr hab. Andrzej Waśko (Kraków): Twórczość Zygmunta Krasińskiego w ocenie Klaczki
Dr Iwona Węgrzyn (Kraków): Klaczko wobec romantyków
Mgr Zbigniew Baran (Kraków): „Die deutschen Hegemonem” J. Klaczko. Od antyniemieckości do słowiańskiej utopii
Prof. dr hab. Andrzej Borowski (Kraków): Klaczko o renesansie włoskim
Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (Kraków): Julian Klaczko – krytyk i historyk sztuki
Dr hab. Włodzimierz Bernacki (Kraków): Współpraca Klaczki z Walerianem Kalinką
Dr Arkady Rzegocki (Kraków): Zarys myśli politycznej Juliana Klaczki
Prof. dr hab. Julian Maślanka (Kraków): Klaczko – patriota. (O korespondencji w „Gońcu Polskim”)

 

18.10.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr Andrzej Pelczar, Stromata Brosciana

 

18.10.2006, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Maria Maślanka Soro, Pluralizm stylowy u Dantego

 

19.10.2006, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Zygmunt Waźbiński, Udział Krystyny Szwedzkiej w editio princeps „Traktatu o malarstwie" Leonarda da Vinci (1651)

 

20.10.2006 godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Doc. dr hab. Andrzej Ber, Nowelizacja polskich zasad nomenklatury stratygraficznej czwartorzędu

 

20.10.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zebranie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Marek Urbanik, Mocny dowód na istnienie ciemnej materii.
Odwołane – choroba prelegenta

 

21.10.2006, godz. 10.15, Duża Sala PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU oraz Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Choroby układu moczopłciowego suk i kotek

Prof. dr hab. Hartwig Bostedt, Uniwersytet Justusa Liebiga - Giessen, Przyczyny i leczenie nietrzymania moczu u psów
Dr Jacek Ingarden, Klinika Weterynaryjna Therios - Myślenice, Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie EPC (endometritis - pyometra complex) u suk
Prof. Roman Lechowski, SGGW Warszawa, Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii kłębuszkowego zapalenia nerek u psów
Prof. Zdzisław Boryczko, prof. Hartwig Bostedt, prof. Andrzej Max, dr Sławomir Giziński, dr Piotr Jurka, dr Tomasz Seweryn,
Warszawa/Giessen, Możliwości wykorzystania antygestagenu (Alizin) w rozrodzie małych zwierząt (leczeniu ropomacicza, antykoncepcji, przerywaniu ciąży oraz wywoływaniu porodu u suk i kotek, leczenie gruczolako-włókniaka gruczołu sutkowego u kotek)
Dr Andrzej Koncki, BHT Animal Trade, Stosowanie wybranych preparatów firmy Virbac w terapii chorób psów i kotów

 

23.10.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa PAU i Dziennika Polskiego

Prof. Stefan Witold Alexandrowicz, Polowanie na nosorożca - o wykopaliskach w Staruni i ich perspektywach

 

23.10.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Valery Bulhakau, Nastroje i opinie białoruskich elit wobec aktualnych wydarzeń na Białorusi

 

24.10.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
Program

 

24.10.2006, godz. 17.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Józef Korpanty, Wokół pojęcia „Lepos”

 

25.10.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Zipper, Niezwykłe własności nanorurek węglowych – nadzieje i zagrożenia

 

27.10.2006, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, Polska na tle systemowych liderów

 

 

W LISTOPADZIE 2006

 

6.11.2006, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Ks. Prof. dr Piotr Lenartowicz, O biologicznych nanomaszynach – czyli pokusa inteligentnego projektu

 

8.11.2006, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Piotr Struzik (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Kraków, Zakład Badań Satelitarnych),
System satelitów meteorologicznych jako narzędzie monitorowania procesów zachodzących w atmosferze i na powierzchni Ziemi

 

8.11.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Historii Nauki PAU
Ettore Majorana (1906–1938). Życie i wkład do nauki światowej
Prof. Krzysztof Fiałkowski, Uniwersytet Jagielloński, Życie Majorany
Prof. Henryk Arodz, Uniwersytet Jagielloński, Teoria Majorany cząstek o dowolnym spinie
Prof. Kazimierz Bodek, Uniwersytet Jagielloński, Teoria Majorany jądra atomowego
Prof. Marek Zrałek,Uniwersytet Śląski, Neutrino Majorany

 

9.11.2006, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof J. Czyżewski i mgr Dariusz Nowacki, Co wiemy o złotnictwie krakowskim wieku XVII?

 

10.11.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Marek Urbanik, Mocny dowód na istnienie ciemnej materii

 

13.11.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny PAU, O potrzebie Panteonu Narodowego

 

14.11.2006, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziałów V Lekarskiego i III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU
Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki, Kierownik Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Endorfiny, ból, uzależnienia

 

14.11.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Michał Baczkowski, Garnizon austriacki w Krakowie w latach 1796-1809

 

17.11.2006, godz. 10.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa poświęcona problematyce jeziora Wigry
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (Zakład Analiz Środowiskowych i Kartografii), Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej (Zakład Zastosowań Radioizotopów) oraz Wigierskiego Parku Narodowego

Dr inż. Natalia Piotrowska, prof. dr hab. Stanisław Hałas, prof. dr hab. Anna Pazdur, prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski:
Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w historii Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry
Mgr Wioletta Staniszewska: Sukcesja zgrupowań małżoraczków (Ostracoda) w holoceńskich i późnoglacjalnych osadach
w wierceniu WZS-03 w Zatoce Słupiańskiej jeziora Wigry

Prof. dr hab, inż. J. Rutkowski, prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak:
Wpływ temperatury na zmienność zawartości wapnia (Ca2+) w wodach jeziora Wigry
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Tanatocenozy muszlowe na brzegach jeziora Wigry
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski, Aktualne rozpoznanie budowy geologicznej otoczenia jeziora Pietronajć (Wigierski Park Narodowy)
Prof. dr hab. Sławomir Żurek, dr Danuta Drzymulska, Wstępne wyniki badań nad genezą torfowisk przybrzeży wigierskich

 

17.11.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Adam Zagajewski, O pisaniu wierszy w trudnych czasach

 

17.11.2006, godz. 14.30 w sali wystawowej Archiwum Naukowego PAN i PAU przy ul. św. Jana 26
otwarcie wystawy
Tadeusz Ważewski, twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych

 

17.11.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr Andrzej S. Targowski, Western Michigan University Haworth College of Business, Department of Information System, Czy mądrość uratuje cywilizację?

 

18.11.2006, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Porządek dzienny

1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład członka zagranicznego PAU Prof. K. Piotra Zaleskiego, Energia atomowa w dzisiejszym świecie

 

20.11.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów
Prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki, Społeczność żydowska przedwojennego Krakowa

 

20.11.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Wykład Prof. Tadeusza Popiela, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej, Członka Czynnego PAU, Rak żołądka - postępy w leczeniu.

 

21.11.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Marek Waldenberg, Kryzys Unii Europejskiej – ale jaki?

 

21.11.2006, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, Interferencje filozoficzne w pismach astrologicznych II wieku

 

22.11.2006, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Witold Byrski, prof. nadzw. AGH, UMIEJĘTNOŚĆ STEROWANIA, czyli cybernetyka i jej narzędzia

 

24.11.2006, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dymitrij Romanowski, Elementy tradycji prawosławnej w twórczości Gogola

 

27.11.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz, „Monumenta Poloniae Cartographica” kontynuacja inicjatywy Karola Buczka
Wprowadzający prof. dr hab. Andrzej Tomczak

 

27.11.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Odwołane - Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich
Prof. Edmund Wittbrodt, Doświadczenia Polski z dwuletniego członkostwa w Unii Europejskiej

 

28.11.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

29.11.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Odwołane - Posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych
Prof. dr hab. Kazimierz Lankosz, Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej wielokulturowej społeczności międzynarodowej

 

 

W GRUDNIU 2006

 

1-2.12.2006, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa”

spotkanie promocyjne z okazji zakończenia po 55 latach reedycji dwujęzycznej dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
1.12
Msza św. w kościele OO. Paulinów na Skałce
Zwiedzenie Biblioteki klasztornej
Złożenie kwiatów przy grobie Jana Długosza
Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, O Panteonie na Skałce

Część naukowa spotkania
Przemówienie Rektora UJ prof. dra Karola Musioła
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz generalny PAU, Wprowadzenie do tematyki spotkania
Dr Lidia Korczak (UJ), Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza i problemy ich edycji
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ), Komentarz krytyczny w edycji Roczników Jana Długosza
Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (UJ) i dr hab. Stanisław A. Sroka (UJ), Węgry w Rocznikach Jana Długosza
Dr Marek Kowalski (UJ), Liberbeneficiorum Jana Długosza i problemy jego reedycji
Ks prof. dr hab. Jan Związek, Kraków-Częstochowa-Kłobuck w relacji ks. Jana Długosza
Andrzej Wójcicki, Kanonicy regularni w Kłobucku
2.12
Andrzej Sękiewicz, Prezes PSE „Wieniawa”, Działalność Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” w Kłobucku
Wypowiedzi przedstawicieli Miejscowości i Ośrodków Długoszowskich
Podpisanie wspólnej Deklaracji Miast i Ośrodków Długoszowskich w Kraju i Za Granicą o kontaktach kulturalno-edukacyjnych i współpracy
Zamknięcie spotkania

 

4.12.2006, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, Wpływ nauk przyrodniczych na filozofię

 

4.12.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Klonowanie – więcej szans czy ryzyka? O dokonaniach i skutkach inżynierii genetycznej mówić będą: Prof. Zdzisław Smorąg, Prof. Ryszard Słomski, Dr Jacek Jura, Dr Maria Skrzyszowska, O. Dr Jerzy Brusiłło

 

5.12.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Jarosław Kusiak, Doc. dr hab. Maria Lityńska-Zając, Prof. dr hab. Maria Łanczont, Mgr Agata Saska, Prof. dr hab. Stefan Skiba, Mgr Arkadiusz Karasiński, Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak,
Archeologia w beskidzkim przełomie Skawy

 

6.12.2006, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Christer O. Kiselman, Członek zagraniczny PAU, Esperanto: Language and Culture

 

6.12.2006, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU
Szkliste rolnicze nawozy mineralne - materiały przywracające równowagę biogeochemiczną środowiska
Prof. dr hab. inż. L. Stoch, PAU, członek kor., Materiały w ochronie, regeneracji i kształtowaniu środowiska glebowego
Dr hab. I. Wacławska (AGH), Szkliste, ekologiczne nawozy mineralne o długotrwałym działaniu
Dr A. Lis-Krzyścin (AR Kraków), Szkła nawozowe w świetle praktyki ogrodniczej
Inż. A. Wencel (Instytut Szkła i Ceramiki), Produkcja szkieł nawozowych

 

8.12.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Małe ojczyzny Stanisława Pigonia

 

8.12.2006, godz. 12.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Tomasz Kalicki, Prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski, Doc. dr hab. Krzysztof Sobczyk, Mgr Damian Stefański, Dr hab. Piotr Wojtal, Mgr Jarosław Wilczyński,
Dynamika powstawania nagromadzeń kości mamutów w obozowiskach paleolitycznych: przykład ze stanowiska Kraków, ul. Spadzista

 

8.12.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Odrzywołek, „Turbulencje” w symulacjach gwiazd Supernowych

 

11.12.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Wasilij Szczukin, Na dół, do nieba. Dyskurs utopijny w architekturze i dekorze moskiewskiego metra (1938-1954)

 

11.12.2006, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Spór o politykę karną w Polsce: problem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności

 

11.12.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Rodziński, Człowiek współczesny wobec współczesnej sztuki. Między podziwem, obrzydzeniem i nadzieją

 

12.12.2006, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. Andrzej Nowak, Neoimperializm w polityce rosyjskiej

 

12-13.12.2006, Duża Aula i sale 24, 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Wydziału I Filologicznego PAU
Językoznawstwo historyczne i typologiczne w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego

Program konferencji:
12.12
OBRADY PLENARNE – AULA PAU
Otwarcie konferencji, wystąpienia oficjalne
Prof. Julian Maślanka – dyrektor Wydziału Filologicznego PAU
Prof. Marcela Świątkowska – dziekan Wydziału Filologicznego UJ
Prof. Zenon Uryga – były rektor WSP/AP w Krakowie
Profesor Tadeusz Milewski we wspomnieniach przyjaciół i uczniów: Prof. Tadeusz Ulewicz, Dr Monika Leeming, Prof. Maria Zarębina, Prof. Krystyna Pisarkowa, Prof. Józefa Kobylińska, inne osoby
Mgr Jochem August, Profesor Tadeusz Milewski – więzień „Sonderaktion Krakau” w obozach koncentracyjnych KL Sachsenhausen i KL Dachau (6 XI 1939 do 26 IX 1940)
Koncepcje naukowe profesora Tadeusza Milewskiego
Prof. Witold Mańczak, O rozprawie habilitacyjnej Tadeusza Milewskiego
Prof. Aleksandra Cieślikowa, Kontynuacja myśli Profesora Tadeusza Milewskiego o antroponimii w pracach onomastycznych
Prof. Urszula Dąmbska-Prokop, Stylistyka Profesora Milewskiego z perspektywy XXI wieku
Prof. Zdzisław Wąsik, Wkład Profesora Tadeusza Milewskiego do językoznawstwa ogólnego
Prof. Stanisław Koziara, Profesor Milewski jako badacz języka religijnego w Polsce
Dr Zbigniew Babik, Tadeusz Milewski wobec akcentologii bałto-słowiańskiej
Dr Władysław Sędzik, Tematy etnogenetyczne Profesora Tadeusza Milewskiego
Prof. Tomasz Marszewski, Dr Janusz Kamocki, Tadeusz Milewski jako etnograf
dyskusja
OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A - sala 24
Prof. Stanisław Prędota, Morfologia języka niderlandzkiego i języka afrikaans
Prof. Wiesław Witkowski, Uwagi o dyftongach starogreckich (i nie tylko) trochę inaczej
Prof. Jadwiga Waniakowa, Nazwy papieru w językach Europy
Prof. Anna Bochnakowa, Specyficzne użycie przymiotników court, long, bas, creux w języku francuskim
Prof. Halina Grzmil-Tylutki, Typologia gatunków wświetle francuskiej szkoły dyskursu
Dr Iwona Piechnik, Geneza i typologia fińskiego partitiwu
Dr Anna Chudzik, Typy językowej konceptualizacji przestrzeni w badaniach Paula Levinsona i jego współpracowników
z Instytutu Psycholingwistyki im. Maxa Plancka
Mgr Adam Królikowski, Z problemów lingwistyki filozoficznej

dyskusja
SEKCJA B - sala 26
Prof. Ralf-Peter Ritter, Die Kultur der Skythen und Sarmaten im Lichte der armenischen Namen iranischer Provenienz
Prof. Irena Sawicka, Klasyfikacja arealna języków na przykładzie fonetyki bałkańskiej
Prof. Axel Holvoet, Cechy typologiczne języków bałtyckich w porównaniu ze słowiańskimi
Prof. Wojciech Smoczyński , Zapożyczenia polskie w języku staropruskim
Prof. Krzysztof Tomasz Witczak, Dyferencjacja języków indoeuropejskich
Dr Wojciech Sowa , Balkanindogermanisch: zwischen Dialektologie und Typologie
Dr Krzysztof Stroński, Ergatywność w hindi – problemy pochodzenia i dystrybucjiformalnej
Dr Marcin Michalski, Konstrukcja dopełniaczowa w języku arabskim zwana idafą
dyskusja
13.12
OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A - sala 24
Prof. Jerzy Rusek, Bałkanizmy leksykalne w językach południowosłowiańskich
Prof. Wiesław Boryś, Z problemów etymologii słowiańskiej
Dr Barbara Perczyńska, Konkurencyjność form cerkiewnosłowiańskich i ruskich w odmianie imion
w najstarszych ruskich zabytkach hagiograficznych
Dr Franciszek Sowa, Gwary góralskie w dialektologii polskiej i słowackiej
Dr hab. Katarzyna Węgorowska, Wokół gwar przejściowych i gwar mieszanych
Dr Agata Kwaśnicka, Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej
Dr Barbara Cynarska-Chomicka, Kulinaria w słownictwie dialektu rezjańskiego
Dr Bogumił Ostrowski , Między znojem a mrozem (stopniowanie doznań termicznych w świetle leksyki słowiańskiej)
dyskusja
SEKCJA B - sala 26
Prof. Jerzy Reichan, Formacje z przyrostkiem -iny w funkcji niekategorialnych nazw czynności w gwarach polskich
na tle danych historycznojęzykowych
Prof. Aleksander Zajda, Historia pól wyrazowych „accusare”, „accusatio” w języku polskim
Prof. Władysław Śliwiński, Związki składniowe z leksemami chrześcijanin /chrześcijanka w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza na tle dziejów polszczyzny do końca XIX wieku
Dr Izabela Kępka, Językowe wyznaczniki perswazji w polskich kazaniach od średniowiecza po XIX w. (na wybranych przykładach)
Dr Ewa Młynarczyk, Ze słownictwa krakowskich statutów cechowych
Dr Renata Dźwigoł, Stereotypy etniczne w polszczyźnie
dyskusja
OBRADY PLENARNE – AULA PAU
Prof. Kazimierz Polański, Koncepcje typologiczne Profesora Tadeusza Milewskiego na tle najnowszych prądów w językoznawstwie
Prof. Jerzy Bańczerowski, Wyraz w aspekcie typologicznym
Prof. Romuald Huszcza, Prof. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Uniwersalia itypologia struktury tematyczno-rematycznej
Prof. Roman Laskowski, Wilhelm Humboldt i współczesne językoznawstwo
Prof. Hubert Wolanin , Językoznawstwo historyczne w językoznawstwie antycznym
Prof. Stefan Warchoł, Fonologia gwar przejściowych i mieszanych w świetle koncepcji fonologicznej Profesora Tadeusza Milewskiego
Prof. Krystyna Kowalik, Struktura morfonologiczna segmentów afiksalnych w języku polskim
Prof. Maria Zarębina , O składni „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
dyskusja
Podsumowanie konferencji – prof. Leszek Bednarczuk

 

13.12.2006, godz. 13.30, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, Kartowanie użytkowania Ziemi z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej

 

13.12.2006, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr Bronisław Średniawa, Kontakty i współpraca fizyków polskich z Albertem Einsteinem

 

14.12.2006, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Grzegorz Młyński, I Wojna Światowa w Afryce Wschodniej

 

14.12.2006, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katarzyna Brzezina, Stowarzyszenie Rzeźbiarzy i Pozłotników w Krakowie (1883-1945)

 

15.12.2006, godz. 15.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Świąteczne spotkanie opłatkowe Rady i Zarządu Fundacji "Panteon Narodowy Na Skałce" oraz członków PAU

Godz. 16.30 otwarcie wystawy "Koncepcja rozbudowy Panteonu Narodowego na Skałce"
oraz wykład Prof. dr hab. Franciszka Ziejki "Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony:" - O godne uczczenie Jana Kochanowskiego w Panteonie Narodowym

 

18.12.2006, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów
Dr Kai Struve (Simon-Dubnow Instytut, Lipsk), Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej a rozruchy antyżydowskie w lecie roku 1941 na wschodnich terenach polskich
Dr Hanna Kozinska-Witt (Simon-Dubnow Instytut, Lipsk), Udział Żydów w samorządach miejskich w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 krakowska Rada Miasta i tradycja galicyjska

 

18.12.2006, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Prof. Antoni Jackowski (UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej), W drodze do sacrum. Człowiek pielgrzymujący. (Pielgrzymki jako akcent integracji międzyludzkiej)

 

19.12.2006, godz. 10.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Prehistorii Karpat PAU
Sesja poświęcona polsko-ukraińskim badaniom archeologicznym i przyrodniczym w międzyrzeczu Sanu i Dniestru w 2006 r.
Prof. Andryj Bogucki, Prof. Maria Łanczot, Prof. Aleksander Sytnyk, Najnowsze wyniki interdyscyplinarnych badań w Jezupolu koło Halicza
Prof. Jan Machnik, Mgr Dmytro Pawliw, Mgr Vołodymyr Petehyrycz, Mgr Wojciech Pasterkiewicz,
Osada z X w. przed Chr. we wsi Bykiw koło Drohobycza; próba rekonstrukcji założenia obronnego na polu kurhanowym w świetle badań w latach 2005 – 2006
Dr Vira Hupało, Dalszy ciąg archeologicznych badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w rejonie Sudowej Wyszni (d. Sądowej Wiszni) przy północnej krawędzi Wysoczyzny Chyrowsko-Gródeckiej
Prof. Jan Machnik, Mgr Dmytro Pawliw, Mgr Vołodymyr Petehyrycz,
Pierwsze rezultaty systematycznych poszukiwań archeologicznych między rzeką Siwką a Łomnicą na północ od Kałusza. Odkrycie nieznanych dotąd grup kurhanowych i grodziska
Dr Taras Tkaczuk, Kurhany między Łomnicą a Łukwą na południe od Halicza

 

19.12.2006, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

20.12.2006, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Maria Kłańska, Między Północą a słoneczną Italią. W stulecie śmierci Henryka Ibsena

 

21.12.2006, godz. 11.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Program posiedzenia: Sprawa starań Komisji o powołanie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
W posiedzeniu będzie uczestniczyć Pani Prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, Dyrektor Wydziału Przyrodniczego PAU