Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2002

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2002

 

9.01.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Stanisław Doktor, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski,
Możliwości zastosowania wyników interpretacji zdjęć radarowych dla analizy tektonicznej Karpat

 

10.01.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Zgórniak, Salony Diderota

 

14.01.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Ostatnie wykopaliska w Tell el-Farcha (Delta Nilu)

 

14.01.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Pierwsze spotkanie w ramach Seminarium PAU
Profesor Józef Andrzej Gierowski, Powstawanie społeczeństwa obywatelskiego w I Rzeczypospolitej

 

15.01.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Andrzej Nowak, Spory o politykę wschodnią Józefa Piłsudskiego

 

15.01.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Arabia w źródłach antycznych

 

16.01.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr Zygmunt Mazur, Historia a powieść amerykańska po II wojnie światowej

 

17.01.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Stefan Gąsiorowski, Stań badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej

 

18.01.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Irena Bajerowa, Dwie szkoły językoznawstwa polonistycznego w XX wieku – konflikty i współpraca

 

18.01.2002, godz. 12.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Doc. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, Możliwości interpretacyjne subfosylnych wioślarek (Cladocera) w osadach czwartorzędowych
Dr Piotr Gębica i dr Tadeusz Sokołowski, Przejawy procesów peryglacjalnych w Rynnie Podkarpackiej między Tarnowem a Rzeszowem

 

18.01.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Edward Malec, Detekcja fal grawitacyjnych

 

21.01.2002, godz. 11, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Ewa Michna, Aspiracje narodowe liderów ruchu karpackorusińskiego

 

22.01.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja ds. Opiniowania Podręczników Szkolnych PAU
Przedmiotem posiedzenia będą referaty poświęcone podręcznikom historii do klasy I, II, III gimnazjum.
Wygłoszą je: Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, dr hab. Franciszek Leśniak, dr Andrzej Essen
Po referatach prof. dr hab. Andrzej Kastory przedstawi nadesłaną przez dr. Marka Olbrychta recenzję,
poświęconą podręcznikowi historii do klasy I gimnazjum, napisanemu przez Ryszarda Kuleszę

 

23.01.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Julian Dybiec, Raport o studiach zagranicznych Polaków w latach 1795-1918

 

25.01.2002, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Józef Zarek, Religia we współczesnej świadomości kulturowej Słowaków

 

30.01.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Piotr Heczko, Broń bakteriologiczna

 

 

W LUTYM 2002

 

7.02.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Pianowski, Przedromańska rotunda na zamku przemyskim w świetle najnowszych badań

 

8.02.2002, godz. 09.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Naukowa Komisji Nauk Rolniczych PAU
Przyszłość zwierząt dziko żyjących

 

11.02.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Henryk Samsonowicz, Polska Europie, Europa Polsce

 

12.02.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matemetyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Andrzej Oleś, Współczesne trendy metod eksperymentalnych fizyki ciała stałego

 

15.02.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczystość Jubileuszowa prof. dr hab. Zenona Woźniaka

 

19.02.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Ewa Bujwid-Kurek, Kwestie narodowościowe w myśli politycznej Svetozara Markovicia

 

20.02.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki
Dr hab. Kazimierz Trafas, Miasto jako podmiot analiz geoinformatycznych

 

20.02.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki
Dr Piotr Köhler, Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)

 

22.02.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, Oświecenie: uniwersalizm, europejskość, rodzimość

 

25.02.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jan Machnik, Starożytne kurhany w dorzeczu Górnego Dniestru w świetle systematycznej polsko-ukraińskiej akcji inwentaryzacyjnej i badań wykopaliskowych

 

25.02.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Jan Woleński, Aktualność Leona Petrażyckiego

 

26.02.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja d/s Opiniowania Podręczników PAU
Przedmiotem posiedzenia będą sprawozdania z prac podkomisji matematyczno-przyrodniczej:
Prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski - Nad recenzjami podręczników z fizyki do gimnazjum
Dr hab. Anna Dziedzicka - Recenzje podręczników z biologii do gimnazjum

 

26.02.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matemetyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Jerzy Haber, Istota myślenia chemicznego poza opisem matematycznym

 

26.02.2002, godz. 18.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Ewdoksja Papuci-Władyka, Koszary – osada grecka nad Morzem Czarnym (IV–III w. p.n.e.)

 

27.02.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Janusz Pach, Zadania toksykologii klinicznej w rozpoznawaniu i zwalczaniu terroryzmu chemicznego

 

27.02.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Prof. dr hab. Marta Gibińska, Od kroniki historycznej do szekspirowskiego dramatu historycznego. Prolegomena metodologiczne

 

 

W MARCU 2002

 

1.03.2002, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Stanisław Balbus, Słowiańskie propozycje literaturoznawcze w dwudziestowiecznej perspektywie europejskiej

 

4.03.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Piotr Krasny, Architektura cerkiewna w Galicji w II poł. XIX w. Zarys problematyki badawczej

 

7.03.2002, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Tadeusz Mazowiecki, Zagrożenia demokracji w Polsce

 

11.03.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Jerzy Kłoczowski, Patriotyzm polski w długim trwaniu

 

12.03.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja dla Opiniowania Podręczników Szkolnych (Sekcja Humanistyczna)
Dr Tadeusz Borucki - Najnowsze podręczniki do języka rosyjskiego (szkoła podstawowa, liceum, technikum)
Prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski - „Język rosyjski po nowemu” - podręczniki dla gimnazjalistów

 

12.03.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak, Układ immunologiczny w obronie przeciw nowotworom. Wybrane problemy

 

12.03.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Ryszard Legutko, Co wiedział i czego nie wiedział Sokrates

 

13.03.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina, Tomografia sejsmiczna jako narzędzie przestrzennego rozpoznania wnętrza Ziemi

 

14.03.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Dr hab. Maria Hennel-Bernasikowa, Dr Magdalena Piwocka, Badania nad „Skarbami królowej Bony”

 

15.03.2002, godz. 13.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych PAU
Prof. dr hab. Józef Walczyk, Niekonwencjonalne źródła energii

 

16.03.2002, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz, Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata

 

18.03.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr hab. Krzysztof Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi i Jagiełły 1384-1434

 

19.03.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Degradacja racjonal­ności w kulturze europejskiej. Casus: serbski barbaro­geniusz

 

20.03.2003, godz. 17.00, wyjątkowo w Archiwum PAN, ul. Św. Jana 26
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Rita Majkowska, Czy Komisja Historii Nauki PAU może szukać swoich korzeni w działalności komisji Akademii w latach 1873-1952?

 

20.03.2003 godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr hab. Krystyna Stamirowska, Prawda i zmyślenie w powieściach B.S. Johnsona (1933-1973)

 

22.03.2002, godz. 10.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Sesja naukowa poświęcona problematyce jeziora Wigry
Program:
1. Dr Maciej Kamiński, Jezioro Wigry jako obiekt badawczy
2. Dr hab. Andrzej Ber, Budowa geologiczna obrzeżenia jeziora Wigry
3. Prof. dr hab. Jacek Rutkowski, prof. dr hab. Stanisław Rudowski, prof. dr hab. Kaja Pietsch, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak, Odwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym
4. Prof. dr hab. Jacek Rutkowski, dr Katarzyna Król, dr Lech Krzysztofiak, mgr inż. Dorota Prosowicz, Współczesne osady jeziora Wigry (ploso Bryzglowskie)
5. Dr Witold Paweł Alexandrowicz, Zespoły mięczaków w holoceńskich osadach dennych jeziora Wigry
6. Mgr inż. Dorota Prosowicz, Wstępne wyniki badań koncen­tracji metali ciężkich we współczesnych osadach jeziora Wigry (ploso Bryzglowskie)
7. Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba, Geneza gazu i substancji organicznej w jeziorach Wigierskich w świetle wstępnych badań izotopowych

 

25.03.2002, godz. 11, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, Paweł Floreński i prawosławie

 

26.03.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. prof. UMCS Maria Łanczont, prof. dr hab. Kazimierz Klimek, dr Jolanta Noga-Chachaj, dr Bożena Lacka, dr Valentina Zernitskaya, Mineralno-organiczne wypełnienie doliny dopływu Mleczki Wschodniej (Wysoczyna Kańczucka) jako wskaźnik zmian klimatu i działalności społeczeństw prehistorycznych

 

 

W KWIETNIU 2002

 

8.04.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Dr hab. Elżbieta Traple, Co oznacza europejski standard patentowej ochrony farmaceutyków i czy jest groźny dla przemysłu krajowego

 

8.04.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Arcybiskup Alfons Nossol, Postulaty ekumenizmu w Polsce na XXI wiek

 

11.04.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Kazimierz Kuczman, Obrazy ferraryjskie z kolekcji Karola Lanckorońskiego w Zamku Królewskim na Wawelu

 

15.04.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Lech Leciejewicz, Człowiek a środowisko nad środkową i dolną Odrą w czasach pra- i wczesnodziejowych

 

15.03.2002, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Tadeusz Mazowiecki, Zagrożenia demokracji w Polsce

 

16.04.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Rola porozumienia ochrydzkiego w stabilizacji sytuacji politycznej na Bałkanach

 

16.04.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Rola serii ekstremalnych zdarzeń klimatycznych w przekształcaniu geoekosystemów

 

17.04.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU

 

17.04.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Bolesław Orłowski, Pochwała historii techniki

 

17.04.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Żydów PAU

 

19.04.2002, godz. 12.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz, dr Nguyen Quoc Cuong, dr hab. Andrzej Bluszcz, Czwartorzędowe osady rzeczne i stokowe w strefie uskoku Dien Bien Phu w Wietnamie

 

23.04.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji PAU do Opiniowania Podręczników Szkolnych
Program:
1. Marian Łuczyński - Opinia o podręcznikach „Nowa Błękitna Matematyka” dla gimnazjum Wydawnictwa Kleks w Bielsku Białej
2. Ewa Plis - Opinia o podręczniku „Matematyka dla gimnazjum” Stanisława Zielenia, Wydawnictwo Nowik
3. Danuta Ciesielska - Recenzja podręczników z matematyki dla gimnazjum wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
4. Opinia o podręcznikach autorstwa Danuty Zaremby wydanychprzez Wydawnictwo Edukacyjne (autor recenzji Jerzy Szczepański)
5. Opinia o podręcznikach dla I i II klasy gimnazjum wydanych przez Wydawnictwo Sens, pod redakcją R. Kaliny (autor recenzji Jerzy Szczepański)

 

24.04.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych
Prof. dr hab. Mirosław Handke, Polska edukacja a cywilizacja oparta na wiedzy

 

 

W MAJU 2002

 

7.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Renata Madyda-Legutko, mgr Elżbieta Pohorska-Kleja, Przemiany osadnicze i kulturowe nad górnym Sanem w okresie wpływów rzymskich

 

7.05.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej
Prof. dr hab. Romuald Turasiewicz, Tak zwana leksis eiromene Herodota z Halikarnasu

 

9.05.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Historii Sztuki
Dr Maria Hussakowska-Szyszko, Nurt minimalistyczny w sztuce amerykańskiej lat 60-tych wobec dyskursu historii sztuki

 

10.05.2002
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

13.05.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Piotr Wandycz, Nacjonalizm czy patriotyzm? Dmowski kontra Piłsudski

 

14.05.2002, godz. 14.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Etyki Medycznej
1. Prof. dr hab. Zbigniew Chłap, Postanowienia Rady Europy w odniesieniu do Konwencji Bioetyki wobec współczesnych zagrożeń
biologii i medycyny
2. Dr med. Jerzy Umiastowski (Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej), O potrzebie Krajowej dyskusji
nad pojęciami istoty życia i godności człwieka w świetle Europejskiej Konwencji Bioetyki
3. Dr Zbigniew Zalewski, Komentarz do postanowień Rady Europy z zakresu bioetyki dotyczący badań naukowych

 

15.05.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Jan R. Olędzki, Obrazy satelitarne podstawą regionalizacji geograficznych

 

16.05.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Przemysław Nowogórski, Herod Wielki – Idumejczyk na żydowskim tronie

 

17.05.2002, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian
Dr hab. Hanna Kowalska, Współczesna mediewistyka rosyjska

 

17.05.2002, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Historii Nauki PAU i UJ
Marian Smoluchowski, Od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej

 

20.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Dr Jacek Poleski, Naszacowice – wczesnośredniowieczny gród plemienny i wczesnopaństwowy

 

20.05.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska
Prof. Paul Robert Magocsi, O sposobach pisania historii narodów i państw narodowych

 

21.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr hab. Stanisław A. Sroka, Najnowsze wydawnictwa źródłowe do dziejów Węgier w średniowieczu

 

22.05.2002, godz. 17.00, ul. Kopernika 27
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Zdzisław Gajda, Ulica Kopernika - Via Medicorum

 

22.05.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Dr Władysław Witalisz, Epicka Romansowość – romansowa epickość: średnioangielska wizja bohaterów trojańskich

 

23.05.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Astrofizyki PAU
Dr Marian Sojda, Obserwacje astronomiczne o dużej zdolności rozdzielczej. Interferometria na falach radiowych

 

24.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Julian Maślanka, Jak wydawano dzieła Norwida?

 

27.05.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Bogusław Gawlik, Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy

 

28.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Opiniowania Podręczników Szkolnych PAU (Sekcja Humanistyczna)
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa - Koncepcje kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego w gimnazjum
Mgr Maria Dziurzyńska - Podręczniki do kształcenia literackiego w gimnazjum

 

28.05.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Mechanizmy plastyczności mózgu

 

29.05.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prehistorii Karpat PAU
Doc Ph Dr Michal Slivka, Cso., Wyniki najnowszych badań wykopaliskowych na „Spiskim Klasztorisku”

 

29.05.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU ul. Sławkowska 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych
Prof. dr hab. Mirosław Handke, Czy będzie nowe prawo o szkolnictwie wyższym?

 

 

W CZERWCU 2002

 

4.06.2002, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski PAU
Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska, Mózg i serce. Rola mechanizmów neurogennych w chorobach układu krążenia

 

4.06.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Tomasz Polański, Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej

 

7.06.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydziału Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Olga Dobijanka-Witczakowa, J.G. Herdera zapiski rzymskie

 

10.06.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Ks. Arcybiskup Józef Życiński Metropolita Lubelski, Rola wartości etycznych w kształtowaniu postaw patriotyzmu

 

12.06.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr inż. Beata Hejmanowska, Wykorzystanie wysoko-rozdzielczych zobrazowań teledetekcyjnych do określania stanu wybranych elementów środowiska

 

12.06.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologiczna PAU
Dr Andrzej Branny, Aspekty prawno-historyczne świata przedstawionego w angielskiej powieści pierwszej połowy XIX wieku

 

13.06.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Joanna Winiewicz-Wolska, Z dziejów kolekcji Lanckorońskich 1939-1952

 

14.06.2002, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, Literaturoznawstwo jugosłowiańskie po 1945 r.

 

17.06.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU i Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
Promocja książki dr Heleny Duć-Fajfer, "Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku"
Prezentacji książki dokonają: prof. Antoni Podraza, prof. Grzegorz Przebinda, prof. Aleksander Naumow, dr Andrzej Zięba i red. Elżbieta Fiałek
Podczas spotkania posłuchamy łemkowskiej poezji śpiewanej w wykonaniu Agnieszki Korobczak i Petra Murianki

 

18.06.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Ewa Orlof, Stosunek Józefa Piłsudskiego do słowackich emigrantów politycznych w Polsce w latach 1919-1929

 

19.06.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Piotr Hübner, Polska Akademia Umiejętności – zrzeszenie, instytucja czy korporacja?

 

20.06.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Żydów PAU
Dr hab. Czesław Brzoza, Kontrowersje wokół języka ojczystego Żydów krakowskich

 

21.06.2002, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Archiwum Nauki PAU i PAN
W 50 rocznicę śmierci Władysława Konopczyńskiego (1880-1952) - Temu, który odważył się być prawym

 

22.06.2002, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU
Gustaw Holoubek, Rozmowy o kulturze

 

24.06.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II PAU
Prof. Dr Sc. Juraj Pavúk, Kultury (Epilengyel) IV tysiąclecia przed Chr. w Kotlinie Karpackiej i ich relacje z obszarem Polski

 

25.06.2002, godz. 11.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Szczur i prof. dr hab. Lesław Morawiecki przedstawią swoje opinie na temat podręcznika do historii dla I klasy liceum autorstwa dr. hab. Marka Wilczyńskiego oraz dr. Krzysztofa Polka


 

WE WRZEŚNIU 2002

 

25.09.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Dr Maria Stinia, Podręczniki w galicyjskim szkolnictwie średnim 1860-1918


 

W PAŹDZIERNIKU 2002

 

9.10.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Dr Małgorzata Mycke-Dominko, Systemy informacji przestrzennej w Lasach Polskich jako jedno z zastosowań geomatyki

 

10.10.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Anna Zachwieja-Baranowska, Święci anargyrowie Kosma i Damian w sztuce bizantyńskiej – geneza kultu i przemiany ikonograficzne do wieku XI

 

14.10.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Członek Honorowy PAU Redaktor Jan Nowak Jeziorański, Patriotyzm i nacjonalizm

 

15.10.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Andrzej Essen, Ewolucja sytuacji międzynarodowej w basenie Dunaju i na Bałkanach w okresie polokarneńskim

 

16.10.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa, Pisarze świadkami Rewolucji Francuskiej

 

17.10.2002, godz. 15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Historii Nauki PAU
Ignacy Domejko 1802-1889. 200. rocznica urodzin

 

21.10.2002, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski, Corpus importów rzymskich w ziemiach polskich. Możliwości interpretacji kontaktów Europy Środkowej z Imperium Rzymskim w świetle znalezisk archeologicznych

 

22.10.2002, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Etyki Medycznej PAU
Prof. dr hab. med. Józef Kałuża, Autonomia lekarza. Między prawem a etyką lekarską

 

22.10.2002, godz. 10.30-17.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Naukowa AK
Wkład Polskiego Wywiadu w Zwycięstwo Aliantów w II Wojnie Światowej

 

24.10.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Dr Dorota Gil, Mediewistyka w służbie ideologii. Dzisiejsza reinterpretacja serbskiej tradycji kulturowej

 

25.10.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Maria Bobrownicka, Lud-naród-społeczeństwo. Kategorie zbiorowej tożsamości w odrodzeniu narodowym Słowian habsburskich

 

25.10.2002, godz. 12.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Paleogeografii PAU
Dr Włodzimierz Margielewski, doc. dr hab. Andrzej Obidowicz, dr Stanisław Pelc, Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału
i holocenu w osadach torfowiska niskiego pod Kotoniem (Beskid Makowski, Karpaty zewnętrzne)

 

25.10.2002, godz. 17.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki
Dr Ewa Gładysz, Centaury - Egzotyczne przypadki oddziaływań promieniowania kosmicznego

 

26.10.2002, godz. 09.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Historii Nauki PAU
Po co nam Historia Nauki?

 

29.10.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
Prof. dr hab. Stefan Skowronek i prof. dr hab. Jerzy Rajman przedstawią ocenę podręcznika dla liceum ogólnokształcącego pt.:
„Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia. Starożytność i średniowiecze”, autorstwa Tadeusza Cegielskiego, Włodzimierza Lengauera, Michała Tymowskiego

 

29.10.2002, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel, Kardiologia inwazyjna na przełomie wieków – Czy zawał serca został już pokonany?

 

29.10.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, „Uczta mędrców” Atenajosa w świetle najnowszych badań

 

30.10.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Haber, Chemia – przekleństwo czy błogosławieństwo ludzkości

 

 

W LISTOPADZIE 2002

 

5.11.2002, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Astrofizyki PAU
Spotkanie poświęcone niektórym problemom Układu Słonecznego
Wykłady:
Prof. M. Podolak (Tel Aviv University), Origin of the Solar System
Prof. J. Leliwa Kopystyński, (Uniwersytet Warszawski), Ice in the Solar System
Dr hab. K. Życzkowski, (Instytut Fizyki, UJ), Stability of the Solar System

 

6.11.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisji Neofilologii PAU,
Dr Kazimierz Jurczak, Rumuński okres w twórczości literackiej E. Ciorana i M. Eliadego. (Współczesne spory interpretacyjne)

 

13.11.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Pachelski, Geoinformatyczne bezpośrednie opisywanie położenia

 

14.11.2002, godz. 13.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Sesja Naukowa Sprawa Galileusza. Czy Kościół się pomylił?
Referaty:
Prof. George Coyne, SJ (dyr. Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego) „The Galileo Myth” (tłumacz: Ks. Prof. M. Heller)
Dr Tadeusz Sierotowicz (Instytut Filozoficzny w Bergamo) „Galileusz A. Fantolego – refleksje tłumacza”
Prof. Karolina Targosz (IHN PAN) „Polski wątek Sprawy Galileusza – Galileo Galilei e il mondo polacco (1969) Bronisława Bilińskiego”
Dr Jarosław Włodarczyk (Wydawnictwo Prószyński i Ska, IHN PAN) „Obserwacje i teorie astronomiczne w czasach Galileusza”
Dr Michał Kokowski (IHN PAN, KHN PAU) „Blaski i (pół)cienie Galileusza A. Fantolego”
Dyskusja panelowa:
Prof. A. Strzałkowski (IF UJ, Przewodniczący KHN PAU)
Prof. A. Staruszkiewicz (IF UJ, Sekretarz Wydziału Matematyczno-Fizycznego PAU)
Ks. Prof. M. Heller (PAT, Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne)
Autorzy referatów

 

14.11.2002, godz. 17.30, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki
Prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun., Odzyskana makata perska szacha Tahmastpa I w Muzeum Czartoryskich – mistyczny obraz świata

 

15.11.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Filologiczny PAU
Prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa i prof. dr hab. Janusz Pelc, Związki emblematyki polskiej z niderlandzką. Rola Jezuitów

 

15.11.2002, godz. 15.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Archiwum Naukowego PAN i PAU
Wojciech Maria Bartel (1923–1992)

 

16.11.2002, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
Prof. Lech Kalinowski, Karolina Lanckorońska. Humanista – badacz

 

18.11.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jan Pirożyński, Mentalność Zofii Jagiellonki. Próba opisu.
(odwołano)

 

18.11.2002, godz. 18.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon

 

19.11.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Prof. dr hab. Marek Waldenberg, Europa Środkowa a polityczny kształt Unii Europejskiej

 

20.11.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. dr Zbigniew Wójcik, Z dziejów zabiegów o Akademię Górniczą w Krakowie

 

21.11.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Jacek Balbus, Czeska humanistyka XX wieku w kontekście europejskim

 

22.11.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Paleogeografii PAU
Paleogeografia Zalewu Szczecińskiego w świetle badań interdyscyplinarnych
Program:
1. R.K. Borówka, Krajobrazy Zalewu Szczecińskiego i jego otoczenia
2. A. Osadczuk, Współczesna sedymentacja w Zalewie Szczecińskim
3. R.K. Borówka, A. Osadczuk, T. Duda, R. Woziński, B. Kosińska, Pokrywa osadowa Zalewu Szczecińskiego oraz obszaru ujściowego Odry
4. M. Latałowa, R.K. Borówka, Palino - i chronostratygrafia osadów dennych Zalewu Wielkiego
5. J. Święta, M. Latałowa, Sukcesja roślinności lokalnej
6. A. Witkowski. M. Bąk, M. Lutyńska, M. Olas, Sukcesja zespołów okrzemkowych
7. R. Woziński, B. Wawrzyniak-Wydrowska, R.K. Borówka, Zespoły malakofauny
8. M. Latałowa, Mikrofosylia pozapyłkowe
9. R.K. Borówka, J. Tomkowiak, Geochemia osadów dennych
10. M. Latałowa, A. Witkowski, B. Wawrzyniak-Wydrowska, J. Święta, R. Woziński, R.K. Borówka, Ekosystemy Zalewu Szczecińskiego w późnym glacjale i holocenie
11. R.K. Borówka, A. Osadczuk, Zmiany hydrograficzne w obszarze ujściowym Odry podczas późnego glacjału i holocenu
12. A. Witkowski, Holoceńskie zmiany zasolenia i poziomu wody południowo- zachodniego Bałtyku w świetle badań okrzemkowych
13. K. Osadczuk, R.K. Borówka, Rozwój Bramy Świny
14. M. Latałowa, Związek zmian hydrologicznych w rejonie Zalewu szczecińskiego z historią wczesnośredniowiecznego portu w Wolinie – argumenty paleoekologiczne

 

25.11.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko, Bohdan Chmielnicki piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego

 

25.11.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Prawnicza PAU
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz i prof. dr hab. Janusz Barta, Ochrona baz danych

 

26.11.2002, godz. 11.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników PAU
Dr Jolanta Nocoń - Treści „mniej ważne”? Kształcenie językowe w wybranych podręcznikach do I klasy liceum
Dr Andrzej Kudra - Opinia o podręczniku Krzysztofa Mrowcewicza pt. „Przeszłość to dziś do I klasy liceum”

 

26.11.2002, godz. 18.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Mgr Przemysława Marciniaka, Charakterystyka teatru bizantyńskiego

 

26-27.11.2002, godz. 09.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Komisja Kultury Żydów PAU
Sesja Naukowa Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach

 

27.11.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Oleś, Współczesna technologia osłania cywilizację (tarcza nad USA)

 

25.11.2002, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Witold Cęckiewicz, O idei i symbolice w kształtowaniu architektury Łagiewnickiego Sanktuarium

 

 

W GRUDNIU 2002

 

2.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU
Prof. dr hab. Jan Pirożyński, Mentalność Zofii Jagiellonki. Próba opisu

 

3.12.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział Przyrodniczy PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Morycowa, Historia rozwoju koralowców sześciopromiennych

 

9.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Dr Grzegorz Motyka, Spór o UPA w najnowszej polskiej i ukraińskiej historiografii

 

10.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Środkowoeuropejska PAU
Dr Aleksandra Stankowicz, Jedność w wielokulturowej Bośni

 

10.12.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Juliusz Domański, „Sokrates humanistów”

 

11.12.2002, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina, Informatyczne aspekty przestrzennego rozpoznania wysadów solnych metodą sejsmiczną

 

11.12.2002, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Neofilologii PAU
Posiedzenie odwołano

 

12.12.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Sztuki PAU
Mgr Anna Baranowa, Wit Stwosz prototypem „artysty przeklętego”. O wątkach Stwoszowskich w spektaklu Tadeusza Kantora Niech szczezną artyści

 

13.12.2002, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Nauk Rolniczych PAU
Program:
1. Problemy leśnictwa w związku z planowanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
2. Problemy ogrodnictwa w związku z planowanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej

 

16.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wydział II PAU
Dr Henryk Kotarski, Jan III Sobieski jako wódz. Problemy warsztatowe

 

16.12.2002, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Jerzy Kłoczowski, Patriotyzm polski w długim trwaniu

 

17.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja do Oceny Podręczników PAU
Prof. Andrzej Staruszkiewicz - Ocena dotychczas opublikowanych podręczników fizyki dla liceum

 

18.12.2002, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Prahistorii Karpat PAU
Polsko-ukraińskie spotkanie okrągłego stołu poświęcone omówieniu wyników archeologicznych badań terenowych
w Międzyrzeczu Sanu i Dniestru w 2002 roku oraz perspektyw dalszych wspólnych prac naukowych na tym obszarze

 

18.12.2002, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Historii Nauki PAU
Prof. Jerzy Wyrozumski, Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski

 

19.12.2002, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Julian Kornhauser, Literatura bośniacko-hercegowińska w poszukiwaniu nowego kanonu

 

20.12.2002, godz. 12.30, sala 24 gmachu PAU ul. Sławkowska 17
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Krytyczny przegląd malakofauny z wykopalisk staruńskich
Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski, Ocena koleopterofauny z wykopalisk staruńskich