Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2013

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU

 

7–9.01.2013, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cracow Epiphany Conference
ON THE PHYSICS AFTER THE FIRST PHASE OF THE LHC

Strona konferencji

 

9.01.2013, godz. 13.30, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, Metody analizy przestrzennej w naukach o atmosferze

 

9.01.2013, godz. 18.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Przemysław Zarubin, Złodzieje, paserzy, neofici – żydowski margines Krakowa doby stanisławowskiej

 

10.01.2013, godz. 17.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Anna Szałapak, Szopka krakowska na tle szopki europejskiej

 

10.01.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Jakub Adamski, Nurty stylowe w ukształtowaniu późnogotyckich sklepień w Krakowie około połowy XV w.
Przekrycia chórów kościołów Mariackiego, Augustianów i Dominikanów i ich europejski kontekst

 

10.01.2013, godz. 18.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Miasta w natarciu

 

14.01.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Roman Duda, Patriotyzm matematyków Polskich

 

15.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Danuta Quirini-Popławska, Studia Polaków w Uniwersytecie Padewskim w XV i XVI wieku

 

15.01.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Monika Ożóg, Kwestie autorstwa edyktu Teoderyka

 

16.01.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Lek. med. Ewelina Nowak (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), Serce z taśmy produkcyjnej. Czy implanty zastąpią przeszczepy serca?
Doktor nauk humanistycznych Samuel Nowak (absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim), Kultura wysoka, czyli masowe oszustwo

 

16.01.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Marcela Świątkowska, O metodach badania werbalizacji uczuć

 

18.01.2013, godz. 12.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Krystyna Milecka, prof. UAM w Poznaniu, Paleoekologiczne odzwierciedlenie zmian klimatu Polski północnej w późnym glacjale i starszym holocenie

 

18.01.2013, godz. 16.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Dr Leopold Zgoda, O godności
Zaproszenie

 

21.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr hab. Andrzej A. Zięba, Niemcy wobec sprawy ukraińskiej, przełom lat 30. i 40. XX wieku

 

21.01.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Niejasne strony Wszechświata

 

21.01.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Wojciech Michniewski, Czy muzyka jest matematyką?

 

22.01.2013, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski
Małopolski Szlak Powstania Styczniowego

Zaproszenie i program

 

22.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Krzysztof Groń przedstawi problem E-Podręcznika do języka polskiego

 

22.01.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

23.01.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Janusz Sondel, Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego UJ

 

24.01.2013, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Hubert Chudzio, Diaspora polskich sybiraków w świecie w badaniach Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

 

24.01.2013, godz. 16.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Elementy autonomii lotu bezzałogowych aparatów

 

24.01.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Prof. Henryk Klama, Biblijne rośliny lecznicze

 

25.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wojciech Chlebda, Pamięć, niepamięć, metapamięć zbiorowa. Spojrzenie językoznawcy

 

25.01.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż, Charakterystyki złożoności lingwistycznej

 

25.01.2013, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Michał Turała,
Europejski Instytut Fizyki Cząstek (CERN) – centrum doskonałości, transferu wiedzy i technologii

 

28.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
François de Callatay, The exceptional case of coinages struck by Mithridates Euptor, King of Pontus (c. 120-63 BC)

 

29.01.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, XV Korpus Armii Imperium Osmańskiego na froncie wschodniogalicyjskim (1916–1917)

 

31.01.2013, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Henryk Samsonowicz (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Miejsce Polski w Europie
Zaproszenie

 

 

W LUTYM

 

1.02.2013, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Magdalena Sławińska, Poglądy Siergieja Chorużego na aspekty człowieczeństwa w dynamice rozwoju współczesnej kultury

 

5.02.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Jan Jacek Bruski, „Hołodomor”. Dzieje zakłamywania i ponownego odkrywania tragedii lat 1932–1933

 

7.02.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. Anna Lutosławska, Szymborska – wspomnienia i fascynacje
Organizatorzy: Fundacja „Panteon Narodowy”, Polska Akademia Umiejętności

 

7.02.2013, godz. 18.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Mirosław Mika, Współczesne problemy i kierunki badań nad turystyką – perspektywa geograficzna

 

11.02.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Doc. dr hab. Petr Kaleta, Czesi w Galicji

 

11.02.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Tomczak, O różnych postawach społeczeństwa polskiego w okresie zaborów

 

13.02.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Anna Jarocińska, Zastosowanie modeli transferu promieniowania w hiperspektralnych badaniach stanu roślinności łąk

 

14.02.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Andrzej Włodarek, W sprawie datowania nagrobka Władysława Jagiełły

 

18.02.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Matematyka a teologia

 

18.02.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Justyna Drukała, Nowa skóra człowieka

 

19.02.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Maciej Franz, Sytuacja strategiczna w basenie Morza Śródziemnego przed wybuchem drugiej wojny światowej

 

19.02.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

19.02.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Lek. med. Ewelina Nowak, Transplantacja – bać się czy popierać

 

20.02.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Mgr Agnieszka Polończyk (doktorantka, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), Polskie ordery i odznaki wojskowe – historia i teraźniejszość
Mgr Anna Jasiówka (doktorantka, Wydział Lekarski UJ CM), Przeszczepianie narządów – problemy i wyzwania

 

21–22.02.2013, KrakówMałogoszcz
Konferencja naukowa
POWSTANIE STYCZNIOWE. Odniesienia, Interpretacje, Pamięć

Program

 

21–24.02.2013, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
Sesja naukowa 3rd Cracow Maya Conference: Mesoamerican Writing Systems
Program

 

21.02.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, O zasadności budowy Kanału Krakowskiego

 

22.02.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka)

 

22.02.2013, godz. 12.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Piotr Wojtal i dr Jarosław Wilczyński, Krajobraz po uczcie. Badania szczątków zwierząt
ze środkowoeuropejskich stanowisk z okresu górnego pleniglacjału ostatniego zlodowacenia

 

25.02.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Andrzej Wojtyna, Dlaczego Polska powinna przystąpić do strefy euro?

 

26.02.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.02.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Problemy kultury literackiej w „Liście do Pizonów” Horacego

 

27.02.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Birkenmajer, Polskie badania polarne

 

28.02.2013, godz. 15.00, Sala26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polskie dziedzictwo archiwalne Argentyny

 

28.02.2013, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr Andrzej Kobos, Najdłuższy świt – rzecz o początkach sztuki człowieka
Zaproszenie

 

 

W MARCU

 

1.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, Andrologia – powstanie i rozwój

 

1.03.2013, godz. 13.15, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Marta Lechowska, Tragedia w kulturze postmodernistycznej. „Lipiec” Iwana Wyrypajewa

 

6.03.2013, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Ambasada Republiki Francuskiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Francuski w Polsce
Profesor Michel Spiro, LHC, CERN and the two infinities

Zaproszenie

 

6.03.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Maria Kłańska, „To idzie człowiek”. Autobiografia i listy galicyjskiego Żyda Aleksandra Granacha (1890–1945), aktora w Niemczech i Ameryce

 

7.03.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki,O społecznym komunikowaniu
Organizatorzy: Fundacja „Panteon Narodowy”, Polska Akademia Umiejętności

 

7.03.2013, godz. 18.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Marsz i prof. dr hab. Anna Styszyńska, Mechanizmy kształtowania zmian temperatury powierzchni morza na wodach wokółspitsbergeńskich i temperatury powietrza w Arktyce

 

11.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Piotr Kaczanowski, Importy rzymskie jako źródło do badań kontaktów Cesarstwa z ludami Barbaricum

 

11.03.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jacek Purchla, Kraków – ideopolis?

 

12.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Jan Gancarski, Kultura Otomani-Füzesabony na północnych stokach Karpat

 

13.03.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Grzegorz Lenda, Wykorzystanie funkcji sklejanych do opisu kształtu powierzchni budowli powłokowych

 

13.03.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michał Palmowski, Literatura na ławie oskarżonych. Przypadek Skowytu Allena Ginsberga

 

14.03.2013, godz. 16.00, Sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Tadeusz Chmielniak, Scenariusze dekarbonizacji gospodarki-konsekwencjedla technologii energetycznych

 

14.03.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Mateusz Grzęda, Portret Rudolfa IV: reinterpretacja

 

15.03.2013, godz. 12.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS, Uwarunkowania rozwoju torfowisk źródliskowych w Polsce i ich znaczenia dla rekonstrukcji paleośrodowiskowych

 

15.03.2013, godz. 16.30, Sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Marek Szydłowski, Złożoność Wszechświata a Prostota Modelu Kosmologicznego

 

15.03.2013, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Ambasador Węgier w Warszawie dr Iván Gyurcsík ma zaszczyt zaprosić na obchody Święta Narodowego Węgier
zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Współorganizatorzy: Centrum Węgierskie w Krakowie, Cracovia Andante, Polska Akademia Umiejętności, Węgierski Instytut Kultury
Zaproszenie i program

 

18.03.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Limon, Teatr jak żaden inny – Gdański Teatr Szekspirowski

 

19.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Gaweł Strządała, Zabór austriacki i monarchia Austro-Węgierska w koncepcjach Władysława Studnickiego

 

19.03.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Joanna Janik, Izokrates: polityk czy pedagog?

 

20.03.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Historia badań dendrochronologicznych (od arizońskich początków do współczesnych możliwości)

 

20.03.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Joanna Wieczorek, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przykładzieniedozwolonychpostanowień wzorca umowy - zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krzysztof Piech, Energetyka rozproszonaw kontekście automatyzacji budownictwa w krajach rozwijających się. Projekt „Azja Południowa 2011”

 

21.03.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Monika Golonka-Czajkowska, „NOWE MIASTO NOWYCH LUDZI”. Mitologie nowohuckie

 

22.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Problemy rekonstrukcji językowego obrazu świata

 

22.03.2013, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Andrzej Mączyński, Konstytucyjne problemy prawa rodzinnego, w tym kobiet

 

22.03.2013, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program

 

23.03.2013, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny:
Prof. Marek Krąpiec, Dendrochronologia narzędziem badań przeszłości

 

25.03.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr. Claus Kiefer, Does Time Exist at the Most Fundamental Level?

 

25.03.2013, godz. 16.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Senator RP Bogdan Klich, Główne filary polskiej polityki bezpieczeństwa – perspektywa NATO, UE, USA

 

26.03.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.03.2013, godz. 11.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Endre Varga, Nieznany wątek: węgierski huzar, były oficer rezerwy c.k. armii, rotmistrz, ochotnikiem ułanem w Wojsku Polskim w latach 1919–1923

 

26.03.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

26.03.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Dr Łukasz Tomasz Sroka, Izrael – wczoraj i dziś

 

 

W KWIETNIU

 

4.04.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego,„Europejska wspólnota celów”
Organizatorzy: Fundacja „Panteon Narodowy”, Polska Akademia Umiejętności

 

5.04.2013, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. Anna Raźny i Prof. Hanna Kowalska-Stus, Współczesna rosyjska myśl religijnai polityczna wobec idei globalizmu

 

8.04.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Maria Godyń, Opowieść o utraconej wsi. Pamięć kulturowa przesiedlonych mieszkańców Maniów

 

8.04.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Wiesław Banyś, Szkolnictwo wyższe i nauka fundamentem modernizacji kraju

 

10.04.2013, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Geoinformatyki PAU
Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych

Program

 

10.04.2013, godz. 18.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Nalewajko-Kulikov, Prasa żydowska na ziemiach polskich: zarys historii, problemy metodologiczne i perspektywy badawcze

 

11.04.2013, godz. 16.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Krzysztof Pielichowski, Organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe

 

11.04.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Tomasz Olszacki, Jerzy Serafin, Dom południowy (tzw. Sala Rycerska) na zamku w Szydłowie w świetle najnowszych badań architektonicznych

 

11.04.2013, godz. 18.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Edmund Tomaszewski, Niżówki rzeczne – wybrane zagadnienia metodyczne, zmienność sezonowai wieloletnia

 

12.04.2013, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja poświęcona pamięci Profesora Jerzego A. Janika (1927–2012) w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program

 

15.04.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Paweł i Joanna Szpygiel, Tajemnice jeziora Hańcza

 

16.04.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Marek Waldenberg, Polityka regionalna państw bałkańskich w odniesieniu do procesu integracji z UE

 

16.04.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Jacek Hajduk, Hamlet Szekspira a tragedie Seneki

 

16.04.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Grzegorz Zieliński, Korzyści i zagrożenia wynikające z posiadania konta osobistego

 

17.04.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Ewelina Nowak, Kiedy feniks staje się popiołem? W którym narządzie mieszka dusza? Jaka wątroba przydaje się na Sądzie Ostatecznym?Czyli pytaniaz pograniczażycia i śmierci z perspektywy transplantologii i nie tylko
Dagny Cipora, Moje Brechtowskie Spojrzenie

 

17.04.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Urszula Dąmbska-Prokop, Jak przełożyć Beckettowskie „Bon qu'à ça” ? Parę słów o przekładalności

 

18.04.2013, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Pani Barbara Kłosowicz, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji – jego dzieje i obecna działalność

 

19.04.2013, godz. 12.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Włodzimierz Margielewski, Andrzej Obidowicz, Katarzyna Korzeń, Rejestr zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu w obrębie osadów wypełniających zagłębienia w osuwisku Siódmowo koło Pcimia (Beskid Makowski, Karpaty zewnętrzne)
2. Włodzimierz Margielewski, Wyrazistość rejestru zmian paleośrodowiska późnego glacjalu i holocenu w osadach torfowisk osuwiskowych polskich Karpat fliszowych

 

19.04.2013, godz. 16.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Roman Graczyk, La laïcité w kryzysie. Francuski model świeckości państwa wobec wyzwania masowej imigracji
Zaproszenie

 

19.04.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Józef Spałek, Od klasycznych do kwantowych przejść fazowych na przykładach

 

22–26.04.2013, Lublin
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Historia-Tradycja-Nowoczesność
Zaproszenie, program, strona internetowa

 

23.04.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

23.04.2013, godz. 11.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Alina Fitowa, Glosa do trudnych życiorysów: płk. Janusza Albrechta i płk. Józefa Spychalskiego

 

23.04.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

24.04.2013, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr Grzegorz Chodaczek, Obrazowanie in vivo oddziaływań komórek układu odpornościowego
Zaproszenie

 

24.04.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Paweł Kaźmierczak, Dietrich von Hildebrand. Filozof przeciwko Hitlerowi

 

24–27.04.2013, Kraków
13. Dni Tischnerowskie
Zaproszenie i program

 

25.04.2013, godz. 15.00, Sala Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. M. Strzody 10 (róg ul. Wrocławskiej), w Gliwicach
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jacek Purchla, Dziedzictwo a rozwój
Zaproszenie

 

26.04.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Piotr Skarga wobec humanizmu. Kontynuacja – reinterpretacja – polemika

 

26.04.2013, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Maciej Czerwiński, Do Europy tak, ale tylko z naszymi prześladowcami. Chorwackie spory o niedawną przeszłość

 

26.04.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Edward Malec, Akrecja Bondiego na kosmologiczne czarne dziury – czy istnieją aeony Penrose’a?

 

29.04.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Senator Kazimierz Kutz, Europa regionów – przykład Śląska

 

 

W MAJU

 

7.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Michał Parczewski, Nazwa bieszczadzkiej miejscowości Zwierzyń w świetle danych archeologicznych

 

8.05.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski, Model aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją w partii XVI kopalni Piast zbudowany metodami data mining
Dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, Oddziaływanie złóż surowców fluidalnych na środowisko w aspekcie deformacji powierzchni terenu

 

8.05.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Marzena Zawanowska oraz dr hab. Maciej Tomal, Literackie spotkania w międzywojennej Polsce – Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman

 

9.05.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. dr hab. Teresa Walas,Pisarz w przestrzeni publicznej – H. Sienkiewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska
Organizatorzy: Fundacja „Panteon Narodowy”, Polska Akademia Umiejętności

 

9.05.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Piotr Pajor, Katedra krakowska w pierwszym dwudziestoleciu XIV wieku

 

10.05.2013, godz. 12.00, Sala nr 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Zdzisław Jary, prof. UWr., Struktury peryglacjalne w późnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych jako markery stratygraficzne i klimatyczno-środowiskowe

 

10.05.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Lech Sokołowski, Widmowa ciemna energia
Posiedzenie odwołane ze względu na chorobę Prelegenta

 

13.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Krzysztof Baczkowski, Stosunki jagiellońsko-habsburskie po roku 1515 (Próba nowego spojrzenia)

 

13.05.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Patriotyzm a powszechność Kościoła w kontekście ostatniego konklawe

 

15.05.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Marzena Chrobak, Motyw komunikacji międzyjęzykowej w dramacie poświęconym odkryciu i podbojowi Ameryki

 

16-17.05.2013, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XVII Krakowska Konferencja Metodologiczna
17th Kraków Methodological Conference
The Normative Mind.Dimensions of Decision-Making
Strona konferencji

 

16-22.05.2013, Space Gallery, Kraków, ul. Św. Marka 7
Wystawa:
Moda w XIX-wiecznym świecie islamu a ówczesne konflikty społeczno-kulturowe
Fotografie z kolekcji hrabiego Karola Lanckorońskiego

Organizatorzy: Space Gallery i Fototeka Lanckorońskich PAU
Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach Krakow Photo Fringe 2013
Otwarcie wystawy: 16.05.2013, godz. 17.30, Space Gallery, Kraków, ul. Św. Marka 7
Zaproszenie

 

16.05.2013, godz. 18.00, Sala nr 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. JolantaŚwięchowicz, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo

 

17–19.05.2013, Zakopane
Konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Puzzles of Development from Cell Divisions to Brain Wiring

Zaproszenie

 

17.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Roman Żurek, Mity w gospodarce wodnej

 

17.05.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Aleksander Weron, Anomalna dynamika złożonych systemów fizycznych ibiologicznych – modelowanie stochastyczne i statystyczna identyfikacja

 

20.05.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. dr hab. Adam Olszewski, Twierdzenie Gödla o niezupełności oraz niektóre jego konsekwencje filozoficzne

 

20.05.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Kazimierz Wiech, Na sześciu nogach – czyli o owadach inaczej

 

21.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Wojna grecko-turecka 1919–1922 i jej dalekosiężne skutki

 

21.05.2013, godz. 11.00, Sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Mgr Konrad Sebastian Morawski, Polsko-jugosłowiańskie stosunki prawne w latach 1919–1934

 

21.05.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

21.05.2013, godz. 18.00, Sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Krzysztof Ciałowicz, Badania wykopaliskowe w Tell el-Farcha (Egipt)

 

22.05.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Antoni Jackowski, Wiktor Rudolf Ormicki (1898–1941). Geograf i patriota

 

22.05.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Dr Sebastian Stankiewicz, Estetyka od nowa
Agnieszka Łakomska, Kiedy w świat wyznawanych wartości wkracza brutalna rzeczywistość... Spór o akceptację w życiu i twórczości operowej Benjamina Brittena
Krzysztof Pluszyński, Obraz świata w języku japońskim

 

23.05.2013, godz. 15.00, Sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Joanna Wojdon, Polonia amerykańska w archiwach IPN

 

23.05.2013, godz. 17.00, Sala nr 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Anna Niedźwiedź, Pochówki i pogrzeby w kontekście etnograficznych badań religii przeżywanej wśród katolików w centralnej części Ghany

 

24.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

 

24.05.2013, godz. 13.15, Sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Małgorzata Abbasy, Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle transformacji semantyki pojęć: „naród”, „wolność”

 

24.05.2013, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Polonia medyczna dla nauki w świecie
[sesja satelitarna (nr 13)] organizowana w ramach
VIII Kongresu Polonii Medycznej. Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
Zaproszenie i program

 

24.05.2013, godz. 16.00, Sala nr 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Prof. Jan Prokop, Christianitas i walka cywilizacji

Zaproszenie

 

24.05.2013, godz. 17.00, Sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marcin Wójcik, Bezpośrednia detekcja cząstek ciemnej materii w eksperymencie Dark Side-50 w Gran Sasso

 

28.05.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Andrzej Essen przedstawi ocenę podręcznika autorstwa Stanisława Roszaka i Jarosława Kłaczkowa, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era, 2012
Dr Joanna Janus przedstawi ocenę podręcznika autorstwaJanusza Ustrzyckiego, Historia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Operon, 2012

 

28.05.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Prof. Andrzej Zoll, Lęk przed wolnością. Wolność w perspektywie praw człowieka

Zaproszenie

 

31.05.2013, Zawoja
Babiogórski Uniwersytet
Prof. Jerzy Vetulani, Dlaczego myślimy?

 W CZERWCU

 

3.06.2013, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
MŁODY CZŁOWIEK WOBEC PRACY, WYZYSKU I BEZROBOCIA
PERSPEKTYWY
FIDES I RATIO
Zaproszenie i program

 

5.06.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja książki wydanej przez PAU (w przekładzie polskim z języka estońskiego):
Raimo Pullat (czł. zagr. PAU) i Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym

 

6–7.06.2013, Kraków
Międzynarodowa konferencja naukowa Kościół i świat współczesny
Organizatorzy: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Komisja Kultury Słowian PAU, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Zaproszenie i program, informacja o konferencji

 

6.06.2013, godz. 15.00, Sala Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. M. Strzody 10 (róg ul. Wrocławskiej), Gliwice
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Stanisław Nicieja, Kresowa Atlantyda – historia i mitologia miast kresowych
Zaproszenie

 

7.06.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Fuliński, Jak z układu prostego zrobić układ złożony

 

7.06.2013, godz. 17.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Lech Sokołowski, Widmowa ciemna energia

 

10.06.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
W programie dyskusja na temat: Czy Wołyń 1943 musiał się zdarzyć?
Z udziałem: prof. dr. hab. Andrzeja Sowy, dr. hab. Jana Pisulińskiego i dr. hab. Andrzeja A. Zięby
Prowadzenie: dr hab. Jan Jacek Bruski

 

10.06.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Jan Kozłowski, Od małpoluda do Einsteina: subiektywny pogląd na ewolucję ludzkiego umysłu

 

10.06.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Fedorowski, Subiektywny (?) patriotyzm

 

11.06.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
1.
Prof. dr Dragi Ǵorijev, dr Marija Pandevska, Nazwa i nazywanie w Macedonii pod panowaniem osmańskim jako propagandowy dyskurs na temat wojen bałkańskich
Проф. д-р Драги Ѓоргиев, д-р Марија Пандевска, Името и именувањата во османлиска Македонија како дискурс на пропагандата за Балканските војни
2. Prof. dr Makedonka Mitrova, Wojny bałkańskie w kontekście przyczyn i skutków
Проф. д-р Македонка Митрова, Балканските војни: контекстот на причините и последиците

 

11–13.06.2013, Sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
German-Jewish Culture in Galicia: Influence, Diffusion and Transformation
Program

 

12–13.06.2013, Kraków
Konferencja Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku
Historia – polityka – język – kultura – media

Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
Uroczyste otwarcie, I sesja: 12.06, godz. 9.00, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
II sesja – sekcja I: 12.06, godz. 15.00, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
II sesja – sekcja II: 12.06, godz. 15.00, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Jabłonowskich 5
III sesja: 13.06, godz. 9.00, Polska Akademia Umiejętności, Mała Aula, ul. Sławkowska 17
Program, zaproszenie

 

12.06.2013, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. Marian Kruzel, Laktoferyna białko wielofunkcyjne – od badań laboratoryjnych do zastosowania klinicznego
Zaproszenie

 

12.06.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, Klasyfikacja obiektowa wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych, wykorzystanie cech tekstury w procesie rozpoznania

 

12.06.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Artur Gałkowski, Nazewnictwo włoskie w języku polskim

 

13.06.2013, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Agnieszka Małek, dr Paulina Napierała, prof. Dorota Praszałowicz
Polskie szkoły sobotnie w Wielkiej Brytanii: wyniki badań przeprowadzonych w 2012 roku w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

13.06.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr Brigitte Kurmann-Schwarz, Vollfarbige Glasmalereien der französischen Spätgotik. Eine Rückbesinnung auf die Zeit des Heiligen Ludwigs?

 

13.06.2013, godz. 18.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Krzysztof Gwosdz, Ścieżki rozwojowe miast w konurbacjach przemysłowych

 

14-25.06.2013
11th CONFERENCE
RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ANGLO-SAXON TEXTBOOKS

 

18.06.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Aleksander Lipatow, Mongolskie źródła kształtowania się polityki rosyjskiej

 

18.06.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Tomasz Pudłocki, Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku – zapomniana skarbnica do dziejów nie tylko nauki polskiej

 

19-20.06.2013, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Czas zatrzymany...
Fotografie w spuściznach uczonych i twórców

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
Program

19.06.2013, Sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Opowieści fotografią pisane
Zaproszenie

 

20.06.2013, godz. 10.00, Katowice, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Seminarium naukowe Bezpieczeństwo energetyczne polski – technologie dla energetyki systemowej
Organizatorzy: Komisja Nauk Technicznych PAU; PAN: Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania, Komitet Górnictwa; Główny Instytut Górnictwa

 

20.06.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Klub Aktywnego Popołudnia
Elżbieta Dzikowska, Chiny bliskie i dalekie

 

21.06.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, Kłopoty z językiem wartości (i z wartościami)

 

21.06.2013, godz. 11.00, Sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Referaty na temat problematyki etnografii w „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej”:
Teksty dotyczące antropologii ciała – prof. Zdzisław Libera
Zagadnienia etnografii klasycznej i symbolicznej – prof. Czesław Robotycki
Posiedzenie odwołane

 

21.06.2013, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa poświęcona Adamowi Krzyżanowskiemu
Zaproszenie i program

 

22.06.2013, godz. 11.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2012/2013
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Wykład: prof. Ewa Łętowska, Opowieści niesamowite, czyli medialne bajki o prawie
8. Zamknięcie posiedzenia

 

25.06.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

 

W LIPCU

 

28.06 – 7.07. 2013, Zakopane
53. Cracow School of Theoretical Physics
Conformal Symmetry and Perspectives in Quantum and Mathematical Gravity
Strona konferencji

 

 

WE WRZEŚNIU

 

9–12.09.2013
Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1

Sesja naukowa 9th International Whitehead Conference
Society and Process – from Theory to Practice

Plakat, strona konferencji

 

20.09.2013, godz. 9.00–17.00, Biblioteka Jagiellońska
Sesja naukowa w 100 rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Ewy
Zaproszenie i program

 

20–21.09.2013, Kraków i Niepołomice
Konferencja naukowa w 600-lecie unii horodelskiej
HORODŁO (1413–2013)
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Lietuvos Istorijos Institutas, Miasto Niepołomice
Strona konferencji

 

23–24.09.2013, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych
EuroEmigranci.pl

Organizatorzy: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności
Plakat, strona konferencji - EuroEmigranci.pl

 

24.09.2013, godz. 11.00, WYJĄTKOWO w Collegium Witkowskiego
– Instytut Historii UJ przy ul. Gołębiej 13, sala 108 (na I piętrze)

Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:

Prof. dr hab. Zofia Stasicka, Najważniejsze błędy w szkolnej chemii i ich źródła
Prof. dr hab. Jan Sładkowski, Kilka uwag o nauczaniu fizyki w szkole
Dr Anna Dziedzicka, Błędy w podręcznikach biologicznych
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider, Błędy typu filozoficznego w podręcznikach szkolnych
Dr Jerzy Kuczyński, Najczęściej powtarzające się błędy w podręcznikach szkolnych do fizyki

 

30.09.2013, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja książki Anny Dzieduszyckiej-Machnikowej pt.
Sokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma (PAU, 2013)

 

 

W PAŹDZIERNIKU

 

1.10.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

3.10.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Dr Stefan Jan Jaworski, Wybory – masz wolny wybór

 

3.10.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jan Nowicki, Mężczyzna i one

 

9.10.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. Janusz Wynalek, Analiza przestrzenna przemieszczeń Zapory Wschodniej obiektu hydrotechnicznego „Żelazny Most”
Posiedzenie odwołane

 

9.10.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Agnieszka Friedrich, Publicystyka antysemicka na łamach „Roli” Jana Jeleńskiego

 

10.10.2013, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Kimmel (Rice University, Houston, Texas, USA oraz Politechnika Śląska w Gliwicach), Teoria ewolucji w świetle postępów w biologii
Zaproszenie

 

10.10.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, Kenotafia Władysława Warneńczyka

 

11.10.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Piotr Chlebowski, dr Adam Cedro, Prezentacja krytycznego wydania „Poematów” w ramach „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida

 

11.10.2013, godz. 16.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, Bioetyka: anatomia sporu
Zaproszenie

 

14.10.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. W. Hugh Woodin, The Continuum Hypothesis and the search for Mathematical Infinity

 

14.10.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Karol Musioł, Czy zmieniać uniwersytet?

 

15.10.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Janusz Smołucha, Państwa Europy Środkowej wobec zagrożenia tureckiego w 2. połowie XV w.

 

16.10.2013, godz. 16.30, Dworek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Modlnicy koło Krakowa
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Mgr Wioletta Wójtowicz (doktorantka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie), Biometryczne znaki wodne
Lek. Ewelina Nowak (Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie), Atlas chorób rzadkich - czy wędrujemy po mapie bez granic, bez kompasu?

 

16.10.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Coghen, Tradycja i innowacja w „Pielgrzymce Childe Harolda”

 

17.10.2013, godz. 18.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Wincenty Pol – 150 lat „Geografii Ziemi Świętej”

 

18.10.2013, godz. 12.30, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dr Aneta Słomka i prof. dr hab. Elżbieta Kuta, Adaptacja, mikroewolucja i specjacja Violaceae na glebach metalonośnych

 

18.10.2013, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcone prezentacji udziału PAU w projektach Union Académique Internationale
Wprowadzenie – Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prezentacja I tomu nowej serii Corpus Vasorum Antiquorum i dalszych tomów tej serii – Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Prezentacja I tomu Corpus Antiquitatum Americanensium – podseria Polonia-Perú – Dr Michał Wasilewski
Przedstawienie dalszych tomów CAA serii Pologne – Prof. dr hab. Andrzej Krzanowski

 

18.10.2013, godz. 13.15, sala nr 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dymitr Romanowski, Relacje państwa i Kościoła w myśli Lwa Tichomirowa

 

18.10.2013, godz. 16.00, sala nr 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. C.R. Calladine, BUCKLING OT THIN CYLINDRICAL SHELLS: A PARADOX RESOLVED

 

18.10.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Danuta Makowiec, O sztuce synchronizowania

 

22.10.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

>22.10.2013, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Irena Paczyńska, Grypsy z KL Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego

 

22.10.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

22.10.2013, godz. 18.00, sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Prześladowcy i prześladowani w „Peristephanon” Prudencjusza

 

23.10.2013, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr Zygmunt Gałdzicki, Fascynacja mózgiem: genetyczne i urazowe uszkodzenia mózgu – nowe perspektywy
Zaproszenie

 

23.10.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Ewa Głowniak, Szlakiem jurajskich amonitów w zbiorach Komisji Fizjograficznej w Krakowie: sylwetka naukowa profesora Józefa Siemiradzkiego (1858–1933)

 

24.10.2013, godz. 15.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Iwona Dacka-Górzyńska, Groby polskie na południu Francji

 

25.10.2013, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego PAU
313–2013 EUROPA: z czego wyrasta i ku czemu zmierza
Zaproszenie

 

25.10.2013, godz. 11.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1) Włodzimierz Margielewski1, Jan Urban1, Czesław Szura2, Wojciech Gubała2
[ 1 Instytut Ochrony Przyrody PAN; 2 Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń, Grupa Malinka, Wisła ]
Jaskinie niekrasowe (szczelinowe) polskich Karpat zewnętrznych – geneza, występowanie oraz znaczenie w procesie grawitacyjnego rozpadu stoków
2) Jan Urban1, Marzena Schejbal-Chwastek2, Karel Žák3, Włodzimierz Margielewski1
[ 1 Instytut Ochrony Przyrody PAN; 2 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 3 Institute of Geology, ASCzR, Prague, Czech Republic ]
Skład mineralny oraz izotopowy (izotopy C oraz O) wybranych nacieków w niekrasowych jaskiniach beskidzkich
3) Helena Hercman1, Jacek Pawlak1, Jan Urban2, Włodzimierz Margielewski2
[ 1 Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa; 2 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków ]
Datowanie nacieków w jaskiniach niekrasowych polskich Karpat fliszowych metodą U/Th – aspekty metodologiczne i interpretacja wyników
4) Włodzimierz Margielewski1, Jan Urban1, Karel Žák2, Valentina Zernitskaya3
[ 1 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; 2 Institute of Geology, ASCzR, Prague, Czech Republic; 3 Institute for Natural Management, NASB, Minsk, Belaru ]
Datowane nacieki i osady jaskiń niekrasowych polskich Karpat fliszowych oraz ich związek ze zmianami klimatycznymi w późnym glacjale i holocenie

 

25.10.2013, godz. 12.00, Ogród Zoologiczny, ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
związane z otwarciem Pawilonu „Żyrafiarnia” w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym

 

28.10.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Marcin Wilczek, Turcja, Polska, Unia Europejska – w przededniu 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych

 

28.10.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jacek Purchla, Hitlerowskie wizje Krakowa

 

 

W LISTOPADZIE

 

4.11.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Hubert Chudzio, Polskie cmentarze w Afryce Wschodniej

 

7.11.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Róża Thun, Europa bez granic

 

7.11.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Marcin Szyma, Chór liturgiczny w średniowiecznych kościołach Krakowa. Wybrane przykłady

 

13.11.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Piotr Wężyk, Technologie LiDAR w badaniach geoprzestrzeni

 

13.11.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Anna Dąbrowska, Problematyka żydowska w twórczości Somy Morgensterna

 

14.11.2013, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Romuald Będziński, Podstawowe problemy w badaniach oraz modelowaniu struktur tkankowych i implantów

 

14.11.2013, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Walka Polaków o wolność w XX wieku
Zaproszenie

 

14.11.2013, godz. 18.00, sala nr 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska, Silne wyże nad Europą

 

15.11.2013, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Naukowe Na różnych drogach nauki...
Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku
Zaproszenie i program
godz. 14.00, sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy By wznieść się ponad szczyty...
Zaproszenie

 

15.11.2013, godz. 12.00, sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
na którym zostaną przedstawione referaty dotyczące problematyki etnograficznej obecnej w wydawnictwie PAU „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”:
1. Teksty dotyczące antropologii ciała – omówi Prof. dr hab. Zbigniew Libera
2. Zagadnienie etnografii klasycznej – nakreśli Prof. dr hab. Czesław Robotycki

 

16.11.2013, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
UROCZYSTE POSIEDZENIE NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Michała Tendery Komórki macierzyste w kardiologii – rzeczywistość, nadzieja czy ułuda

 

16–18.11.2013, Tomaszowice
I Debata PAU

Oceny nauki
Organizator: Polska Akademia Umiejętności

 

18.11.2013, godz. 16.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. dr hab. Piotr Łabuda, Proces Jezusa w przekazie Talmudu

 

18.11.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Michał Kleiber, Edukacja, nauka, kultura – czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom

 

18.11.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Prof. Stanisław Nicieja, Moje kresy. Tajemnica Zbyszka Cybulskiego

 

19.11.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Tomasz Graff, Zbigniew Oleśnicki i jego wizja polskiej polityki na obszarze Europy Środkowej

 

19.11.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

20.11.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz, Portret naukowca w czasie II Wojny Światowej
Członkowie PAUeczki Akademickiej wraz z absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie - spotkanie muzyczne dedykowane pamięci Pana Profesora Andrzeja Szczeklika

 

20.11.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Clarinda Calma, The Szersznik MS DDV8: An Affectionate Memorial of Edmund Campion. Dzieło uwieczniające serdeczną pamięć o Edmundzie Campionie: Szersznik MS DDV8 w Cieszynie

 

21.11.2013, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Dominic Pacyga, The Chicago Polonia prior to 1920: The Creation of Community and of „Countervailing Power”
(referat zostanie wygłoszony w języku angielskim)

 

22.11.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Andrzej Borowski, Pojęcie renesansu w aktualnym obrazie europejskiej kultury wczesnonowożytnej

 

22.11.2013, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Piotr Gębica, doc. dr Andrij Jacyszyn, prof. Marek Krąpiec, dr Anna Budek, dr Natalia Czumak, prof. Leszek Starkel, prof. Wiaczesław Andrejczuk, dr Bogdan Ridusz,
Stratygrafia aluwiów i fazy holoceńskich powodzi w dolinach przedpola Wschodnich Karpat
Dr Katarzyna Król, prof. dr hab. Jacek Rutkowski, dr inż. Jerzy Zasadni, dr Lech Krzysztofiak, mgr inż. Andrzej Świąder, Jezioro Wigry w świetle analizy zdjęć lidarowych

 

22.11.2013, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Małgorzata Abassy, Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit

 

22.11.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Krzysztof Kułakowski, Indeterminizm obliczeniowy w złożonych układach społecznych

 

22.11.2013, godz. 17.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Elżbieta Richter-Wąs, Odkrycie bozonu Higgsa przez eksperymenty LHC. Spełnienie marzeń

 

23.11.2013, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
debata pt. Lwów 1918
Prof. nadzw. dr hab. Czesław Partacz, Geneza wojny o Lwów
Dr Paweł Naleźniak, Losy ludności cywilnej Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919
Dr hab. Andrzej A. Zięba, Trzeci element: Żydzi w dobie walk polsko-ukraińskich o Lwów, 1918–1919
prelekcja multimedialna
Tomasz Kuba Kozłowski, Opowieści z Kresów: Obrona Lwowa

 

25.11.2013, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Józef Szujski (1835–1883)
Zaproszenie i program

 

26.11.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.11.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Dariusz Czaja, Wenecja jako widmo. Ćwiczenia z antropologii miasta

 

27.11.2013, godz. 14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Piruza Mnacakanian, Nowe ustalenia badawcze na temat kultury Ormian polskich w oparciu o zbiory rękopiśmienne przechowywane w Matenadaranie

 

27.11.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Janusz Sondel, Historia prawa w turystyce

 

28.11.2013, godz. 9.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Nauki o antyku a problemy kultury
Organizatorzy: Wydział I Filologiczny i Komisja Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej Akademii Ignatianum
Zaproszenie i program

 

 

W GRUDNIU

 

2.12.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Agnieszka Słowik, Nowoczesne metody leczenia udaru mózgu

 

3.12.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. Anna Grabowska, Płeć mózgu – mity czy fakty: spojrzenie z perspektywy neuroobrazowania

 

5.12.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Dmytro Pawliw, Groby skrzynkowe kultury pomorskiej w zachodniej Ukrainie (wpływy czy migracja ludzi?)

 

5.12.2013, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. dr hab. Teresa Walas, Pisarz przestrzeni publicznej: H. Sienkiewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska

 

5.12.2013, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Franciszek Ziejka (Uniwersytet Jagielloński), Polska wigilia w literaturze i sztuce
Zaproszenie

 

6–7.12.2013, godz. 8.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera
Program

 

6.12.2013, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin profesora Witolda Mańczaka
Zaproszenie i program

 

9.12.2013, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marcin Kula, Czy hagiografia narodowych dziejów jest patriotyczna?

 

10.12.2013, godz. 13.00, sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Henryk Kotarski, Odzwierciedlenie rocznic bitew pod Chocimiem i Wiedniem w materiałach audiowizualnych

 

11.12.2013, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. Artur Nowakowski, Aplikacje geoinformatyczne Zespołu Obserwacji Ziemi CBK PAN

 

11.12.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Kazimierz Krzykalski, Emanuel Silberstein – literat krakowskiej haskali. Nowe fakty

 

12.12.2013, godz. 16.00, sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Piotr Augustyniak, Monitorowanie zdrowia i czynności osób starszych, mieszkających samotnie

 

12.12.2013, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marta Leśniakowska, Nadmiar i bezmiar. Neurotyczna osobowość historii sztuki

 

12.12.2013, godz. 18.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Przemiany środowiska i rozwój krajobrazu Sorkaplandu (Spitsbergen) pod wpływem ocieplenia klimatu w XX i XXI w.

 

13.12.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Albert Ammerman, First Argonauts in the Eastern Mediterranean
Prof. Janusz K. Kozłowski, dr Jolanta Kamińska-Szymczak, Pierwsze osadnictwo epipaleolityczne na Cyprze – stanowisko Aspros koło Paphos
Dr Małgorzata Kaczanowska, Pomiędzy Morzem Egejskim a Cyprem – sekwencja stanowiska Nissi Beach

 

13.12.2013, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Adam Izdebski, Marta Tycner-Wolicka, Tymon Słoczyński, Grzegorz Koloch,
Zmiany struktury gospodarczo-przyrodniczej terenów Polski i środkowej Europy w ostatnich dwóch tysiącach lat: ekonometryczna analiza danych palinologicznych

 

13.12.2013, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Maciej Czerwiński, Synteza dziejów narodu a pamięć kulturowa (na przykładzie niektórych krajów słowiańskich)

 

13.12.2013, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Ryszard Kutnera, Nukleacja, kondensacja oraz przejście typu lambda w sieciach złożonych. Zastosowanie do opisu ewolucji rynku finansowego

 

16.12.2013, godz. 16.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Bartosz Brożek, dr Mateusz Hohol, Jak mózg tworzy matematykę?

 

16.12.2013, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Dorota Praszałowicz, Młoda polska emigracja: stare i nowe wzory

 

17.12.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Wojciech Drelicharz, Inter Regnum Poloniae et Regnum Bohemiae. Średniowieczne dziejopisarstwo śląskie wobec dwóch środkowoeuropejskich królestw

 

17.12.2013, godz. 11.00, sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

17.12.2013, godz. 15.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Idesbald Goddeeris, Wielka Emigracja w Belgii, 1831–1870.
Prezentacja książki La Grande Emigration polonaise en Belgique (1831–1870) Elites et masses en exil à l’époque romantique, wyd. Peter Lang Edition

 

17.12.2013, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

17.12.2013, godz. 17.00, sala 31 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Jacek Osiewalski, Modelowanie dynamiki dziennych cen na różnych rynkach z uwzględnieniem zależności długookresowych

 

17.12.2013, godz. 18.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Józef Korpanty, Rzymskie ideały i wartości w epoce cesarza Augusta

 

18.12.2013, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr Tomasz Cierpicki, Struktura i funkcja białek uczestniczących w patogenezie białaczek
Zaproszenie

 

18.12.2013, godz. 16.15, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Paweł Tomaszewski, Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego

 

18.12.2013, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Angel Zuazo Lopez, Obecność literatury w kulturze kubańskiej
Anna Jankowska, Czy niewidomi chodzą do kina – audiodeskrypcja

 

18.12.2013, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Marty Gibińskiej-Marzec, Polskie dusze Makbeta

 

19.12.2013, godz. 17.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Węcławowicz, Jest w Krakowie ulica Retoryka, „na opuszku miasta”

 

19.12.2013, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dr Konrad Meus, Sklepy i handel targowy w Wadowicach w XIX w.

 

20.12.2013, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Maciej Grochowski, dr Anna Kisiel, dr Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich