Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2014

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2014

 

7.01.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Antoine Mares, Perception de l’Europe centrale en France et recherche historique au XXe et XXIe siècle
Postrzeganie Europy Środkowej we Francji w świetle badań prowadzonych w XX-XXI w.

 

8–10.01.2014, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XX Cracow EPIPHANY Conference on the Physics at the LHC
Strona internetowa konferencji

 

8.01.2014, godz. 13.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Alicja Kicińska, Wspomaganie podstawowych badań geologicznych
za pomocą analizy geochemicznej na przykładzie wybranego regionu Karpat

 

8.01.2014, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa, Dlaczego Hasmoneusze nie zakładali miast?
Niektóre aspekty wewnętrznej polityki władców Judei w II–I w. p.n.e.

 

9.01.2014, godz. 17.30, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Anna Wyszyńska, Małopolskie kodeksy iluminowane z lat 1490–1540
a metodologia badań nad ubiorem dawnym

 

13.01.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Ks. Biskup Józef Guzdek, Czy Kościół ma jeszcze jakąś rolę do spełnienia w procesie edukacji patriotycznej?

 

15.01.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Regina Bochenek-Franczakowa, Pani Sand, ten geniusz szalony... George Sand w oczach polskich pisarek XIX wieku

 

16.01.2014, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz Prof. dr hab. Tomasz Komornicki,
Dylematy związane z koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

 

17.01.2014, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Krystyna Bartol, „Wygnać poetów”. Współczesne interpretacje Platońskiego postulatu

 

17.01.2014, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Sławomir Żurek, Geneza jezior i torfowisk dorzecza Prypeci w świetle polskich badań okresu międzywojennego

 

17.01.2014, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Tadeusz Marek, Neuronalne układy złożone a regulacyjne funkcje wzorców zachowania

 

20.01.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Andrzej Fuliński, Łamanie ergodyczności a determinizm

 

20.01.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Czego nie wiemy o Janie Matejce

 

21.01.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

21.01.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, W cieniu Stagiryty: kilka słów o proemiach greckich komentarzy do dzieł Arystotelesa

 

22.01.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr. hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Stanisław Zaręczny (1848–1909) – geolog, wybitny znawca Ziemi Krakowskiej

 

22.01.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Krzysztof Pelczar, Poszukiwanie ciemnej materii
Magdalena Igras, Jak komputery 'słyszą' emocje – o algorytmach automatycznej detekcji
Rafał Januszek, Rola paraoxonazy 1 (PON1) w patogenezie miażdżycy

 

23.01.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Elżbieta Wichrowska, Polski Wersal (emigracyjny). Fakty, pytania, wątpliwości

 

23.01.2014, godz. 16.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Szczepan Woliński, Kształtowanie i obliczanie konstrukcji budowlanych

 

23.01.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. Ewa Karpińska, „Robotnicy w XIX i XX wieku” – repozytorium cyfrowe fotografii robotniczych
Posiedzenie odwołane

 

23.01.2014, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Moja Australia – spotkanie z podróżnikiem Markiem Tomalikiem
Zaproszenie

 

24.01.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Bogusław Dopart, Dwa sposoby konstruowania tradycji: unitaryzm i pluralizm

 

28.01.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Ewa Horwath (UJ) wygłosi referat pt.
Eukacja w wymiarze „E”. E-podręczniki do języka polskiego;
2. Prof. Zofia Stasicka przedstawi projekt listu do MEN
w sprawie ujednolicenia programów nauczania przedmiotów ścisłych

 

29.01.2014, godz. 17.00, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, sala 12p (piwnice)
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Henryk Kotarski, Odzwierciedlenie rocznic bitew pod Chocimiem i Wiedniem w materiałach audiowizualnych

 

31.01.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Stefan K. Kozłowski i Dr hab. Marek Nowak, I przyszli ludzie zza wysokich gór: początki neolitu na ziemiach polskich z perspektywy tubylców

 

 

W LUTYM 2014

 

3.02.2014, godz. 14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Patrycja Trzeszczyńska, Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni

 

13.02.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Alicja Kilijańska, mgr Dariusz Nowacki, mgr Krzysztof Czyżewski, O dwóch nieznanych, związanych z Krakowem zabytkach złotnictwa późnogotyckiego

 

13.02.2014, godz. 18.00, Sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Małgorzata Kijowska-Strugała, Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej się antropopresji w Karpatach

 

17.02.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU oraz Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Bukówna na Wschodnim Podkarpaciu: elitarne cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu

 

17.02.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Grażyna Stochel, Światło dla zdrowia – możliwości i zagrożenia

 

18.02.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii – przemiany i perspektywy

 

18.02.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Andrzej Kastory, Rebelia 1953 r. w NRD

 

18.02.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

20.02.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Tadeusz Knych, Nowoczesne materiały i technologie dla systemów przesyłu i dystrybucji energii

 

20.02.2014, godz. 18.00, Sala kameralna Wadowickiego Centrum Kultury
Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Prof. Alois Woldan, Tematyka ropy naftowej w literaturze galicyjskiej – teksty polskie, ukraińskiej i niemieckiej
Zaproszenie

 

21.02.2014, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kastory, Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej strefy wpływów
w latach 1948–1968

 

21.02.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Piotr Żmigrodzki, Wielki Słownik Języka Polskiego PAN

 

21.02.2014, godz. 11.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Warunki naturalne i zapis zmian środowiska przyrodniczego w osadach torfowiska Rąbień (na tle innych torfowisk regionu łódzkiego)
W programie referaty:
1. Prof. dr hab. Sławomir Żurek, Torfowiska regionu łódzkiego
2. Dr hab. Marek Kloss, prof. dr hab. Sławomir Żurek, Zmiany sukcesyjne osadów biogenicznych torfowiska Rąbień
3. Dr Milena Obremska, Analiza palinologiczna profilu R-2 z torfowiska Rąbień
4. Dr inż. Danuta J. Michczyńska, Konstrukcja bezwzględnej skali czasu dla rekonstrukcji paleoklimatycznych w osadach torfowiska Rąbień
5. Prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, dr Daniel Okupny, Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego osadów torfowiska Rąbień
6. Dr Mateusz Płóciennik, Rekonstrukcja warunków klimatycznych i siedliskowych na podstawie szczątków Chironomidae
7. Dr hab. Jacek Forysiak, Znaczenie wyników analiz paleoekologicznych osadów badanych torfowisk dla pealeogeografii regionu łódzkiego

 

21.02.2014, godz. 16.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Dr Wojciech Arndt, Artykuł 18 Konstytucji RP a instytucjonalizacja tzw. związków partnerskich
Zaproszenie

 

24.02.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Boris Andrejewicz Uspienski, Glagolitic Script as a Manifestation of Sacred Knowledge (On the Origin of Glagolica)

 

24.02.2014, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Lech Sokołowski, Granice fizyki w kosmologii

 

24.02.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr hab. Leszek Hońdo, Udział żydów w rozwoju kultury europejskiej

 

25.02.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Dr Joanna Janus przedstawi ocenę podręcznika:
Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński, Po prostu historia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2012

 

25.02.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Krzysztof Pawłowski, Kronika Dzierzwy – uwagi filologa

 

28.02.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Agata Krzywdzińska, Wartości w medialnych relacjach polsko-rosyjskich

 

 

W MARCU 2014

 

5.03.2014, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Interdyscyplinarne posiedzenie naukowe Polskiej Akademii Umiejętności i Krakowskiego Oddziału PAN
Robotyka Urologiczna
Program posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i słowo wstępne (Prof. Franciszek Ziejka)
2. Przedmowa „Od autorów” książki „Robotyka urologiczna” (czyta Jerzy Trela)
3. „Wybrane zagadnienia prawne związane z robotyką urologiczną” (prof. Fryderyk Zoll)
4. „Technika robotów urologicznych – wczoraj, dziś i jutro” (prof. Ryszard Tadeusiewicz)
5. „Robotyka urologiczna – korzyści dla chorego, lekarza i płatnika” (prof. Zygmunt Dobrowolski)
6. „Ocena ekonomiczna skutków wdrożenia robotyki w urologii” (prof. Ryszard Borowiecki)
7. „Aspekty społeczne upowszechniania robotyki urologicznej” (prof. Tadeusz Włudyka)
8. Dyskusja

 

6.03.2014, godz.16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie),
Czy istnieje życie poza Ziemią?
Zaproszenie

 

6.03.2014, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Red. Katarzyna Kolenda-Zalewska, Europa - wspólna sprawa?
Organizatorzy: Fundacja „Panteon Narodowy”, Polska Akademia Umiejętności

 

7.03.2014, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Bartłomiej Dybiec, Dynamiczne sieci społeczne: powstawanie hierarchii i jej trwałość

 

10.03.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Roman Murawski, Jak matematycy ujarzmili nieskończoność

 

10.03.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej K. Wróblewski, Kiedy zginie nasza cywilizacja?

 

12.03.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Analiza przestrzenna przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych

 

12.03.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Obraz Polski w literaturze izraelskiej twórców drugiej i trzeciej generacji

 

13.03.2014, godz. 18.00, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. Św. Jana 12
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Piotr Migoń, Geoturystyka w Sudetach – od XVIII-wiecznych pionierów po aktualne wyzwania

 

17.03.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Wiśniewski, Piękne lata Akademii Sztuk Pięknych

 

18.03.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Płaneta, Amerykańska „dyplomacja medialna” wobec konfliktów zbrojnych na Bałkanach
w latach 90. XX wieku

 

18.03.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Krzysztof Bielawski, Ofiara podczas misteriów eleuzyjskich w źródłach filologicznych

 

19.03.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Elżbieta Tabakowska, Ikoniczność a gramatyka (kognitywna): traktat o nieagresji

 

19.03.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Dr. Krzysztof Woźniak, Czy powinniśmy wyznaczać sobie cele?,
2. Anna Wojna-Pelczar, Obrazowanie płuc z użyciem hiperspolaryzowanych gazów szlachetnych 3He i 129Xe

 

20.03.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Katarzyny Barańskiej, Kulturowa odpowiedzialność zarządzania

 

20.03.2014, godz. 16.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Profesorowie Politechniki Krakowskiej
Kazimierz Furtak, Elżbieta Nachlik i Andrzej Rudnicki, Problemy rozwoju infrastruktury technicznej w Karpatach

 

20.03.2014, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Od Macedonii i Polesia do Karaibów:
badania Józefa Obrębskiego na jamajskiej wsi doby kolonialnej

 

20.03.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Masza Site, Gnieźnieńska memoria św. Wojciecha około roku 1000. Rewizja podstawy źródłowej

 

21.03.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Piotr Dymmel, Z prac nad bibliografią podmiotową i przedmiotową Jana Długosza

 

22.03.2014, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny:
Prof. Marian Fikus, Architektura – sztuka współkształtowania przestrzeni miejsca

 

25.03.2014, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Jerzy Radomski, Ułuda i rzeczywistość. Powojenne losy bohaterów spod Monte Cassino (1945-1957)

 

25.03.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. mgr Agnieszka Kolasa przedstawi recenzję podręcznika Marii Wesołowskiej - Starnawskiej, Andrzeja Pilipiuka i Witolda Starnawskiego „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum. Bliżej świata”, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2009.
2. mgr Renata Kossowska przedstawi recenzję podręcznika Arkadiusza Janickiego „W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012,
3. dr Irena Trzcieniecka-Schneider przedstawi recenzję podręcznika Magdaleny Gajewskiej i Krzysztofa Sobczaka „Filozofia, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”, Wyd. Operon, Gdynia 2012.
4. Zespół recenzentów: dr Zofia Gołąb-Meyer, dr Jerzy Kuczyński, prof. dr hab. Jan Sładkowski, przedstawi opinie o podręcznikach:
M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach (z aneksami M. i M. Godlewskich), „Z fizyką w przyszłość. Podręcznik do liceum na poziom rozszerzony”, Wydawnictwo ZamKor.
- M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk i E Wojtowicz, „Zrozumieć fizykę. Podręcznik do liceum na poziom rozszerzony”, Wydawnictwo Nowa Era.
- G. Kornaś, „Fizyka 1. Podręcznik, zakres rozszerzony. Ciekawi świata”, Wydawnictwo OPERON.

 

26.03.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jan Woleński, Filozofia nauki a historia nauki

 

27.03.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Przemysław M. Żukowski, Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) i jego wspomnienia

 

28.03.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Lucjan Suchanek, Emigracja. Homo emigrans. Emigrantologia

 

28.03.2014, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
1. Prof. dr hab. Adam Nadachowski, Nowe spojrzenie na rekonstrukcje środowiskowe w plejstocenie w oparciu o dane faunistyczne
2. Prof. dr hab. Marek Krąpiec; dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec; dr hab. Włodzimierz Margielewski; prof. mgr inż. Katarzyna Korzeń; dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN; prof. dr hab. inż. Adam Łajczak, Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka (Kotlina Orawsko-Nowotarska) w świetle analiz dendrochronologicznych, palinologicznych i geologicznych

 

28.03.2014, godz. 13.00, Instytut Zoologii UJ (Kampus 600-lecia Odnowienia UJ; ul. Gronostajowa, sala 0.14 (parter)
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, Symplast i apoplast a różnicowanie komórek

 

28.03.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Magdalena Pytlak, We własnych oczach. Bułgarzy wobec mniejszości wyznaniowych z perspektywy kultury popularne

 

28.03.2014, godz. 16.15, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Spotkanie dyskusyjne pt.: Aktualne zagadnienia bioetyczne w praktyce legislacyjnej i orzeczniczej sądów
Wystąpienie wprowadzające wygłosi p. Leszek Bosek - dr hab. nauk prawnych
Zaproszenie

 

 

W KWIETNIU 2014

 

3.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. Leszek Kozioł, Ergonomiczne aspekty pracy w zmieniającej się organizacji

 

7.04.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Paweł Zeidler, Chemia w świetle filozofii

 

7.04.2014, godz. 17.00, Libraria Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU i Redakcji czasopisma "Lehahayer"
Dr Tomasz Knothe, Armenia i Europa

 

7.04.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Michał Karoński, Polska nauka czy nauka w Polsce?

 

9.04.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Jerzy Zasadni, Andrzej Świąder, Wizualizacja Tatr podczas ostatniego zlodowacenia

 

9.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Szalom Asz - dramaturg ideowo zaangażowany?

 

10.04.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Michał Kurzej, Program ikonograficzny kościoła św. Anny w Krakowie

 

10.04.2014, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Dariusz Ilnicki, Struktura przestrzenna szkolnictwa wyższego w Polsce i obszary oddziaływania uczelni

 

11.04.2014, godz. 9.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Nauka i Innowacja
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
Strona konferencji

 

11.04.2014, godz. 12.00, sala24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Danuta J. Michczyńska, Leszek Starkel, Dorota Nalepka, Anna Pazdur,
Zmiany hydrologiczne w późnym glacjale i holocenie na obszarze młodoglacjalnym

 

11.04.2014, godz. 16.30, sala24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr. hab. Andrzej Sitarz, Nieprzemienna Geometria Oddziaływań Fundamentalnych

 

14.04.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Antoni Wit, Dyrygent we współczesnym świecie

 

15.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Peter Švorc, Włączenie Słowacji do Czechosłowacji (1918/1919)
Začlenenie Slovenska do Československa (1918/1919)

 

16.04.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Engelking, prof. PAN, Środowisko etnograficzne w międzywojennym Wilnie. O poszukiwaniach biograficznych

 

23.04.2014, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr hab. Ilona Kryczek (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA),
Nowotwór jako następstwo niepożądanego działania układu odpornościowego
Zaproszenie

 

23.04.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Adam Broż, Emeryk August Hutten-Czapski (1897-1979) - wspomnienia sekretarza

 

23.04.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Justyna Dyrda, Czas najwyższy, by wyjść z siebie
2. Jacek Pietrzyk, Edukacja ekologiczna - wyzwanie dla współczesności

 

23.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Caterina Squillace, Zróżnicowanie kulturowe metafory i metonimii jako problem przekładowy

 

24.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarzadzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Roman Batko, Cyborg i organizacje przyszłości. Perspektywa humanistyczna zarządzania
w nadchodzącej(?) rzeczywistości rozszerzonej

 

24.04.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Prywatne archiwa polonijne, problem czy wyzwanie?

 

24.04.2014, godz. 16.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Profesor Tadeusz Uhl, Modelowanie i symulacje wielodziedzinowe i wieloskalowe w zastosowaniach inżynierskich

 

24.04.2014, godz.16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Paszewski, Biologiczny i kulturowy wymiar człowieka
Zaproszenie

 

24.04.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki,
O architekturze zakładów produkcji i sprzedaży win w Europie Środkowej

 

25.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wacław Twardzik i dr Jan Pietrow, O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo
posiedzenie odwołane

 

25.04.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Daria Janowiec, Problem kultury masowej w opinii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej

 

25.04.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Bronisław Rudak, Fenomen magnetarów

 

28.04.2014, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, "Cztery strony świata" - początki Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

 

29.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1) Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz, Z chemią w przyszłość. Zakres rozszerzony uzupełniony treściami z wcześniejszych etapów edukacyjnych. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2014, ss. 312, numer dopuszczenia 534/3/2014
recenzuje Janusz Nowakowski
2) Bożena Kałuża, Feliksa Kamińska, Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik zakres podstawowy, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej ŻAK, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 461/2012
recenzuje Anna Kolasa
3) M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska. To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Wydanie II. Warszawa 2013, nr dopuszczenia 528/1/2012
recenzuje Ewa Wasielewska
4) K. M. Pazdro, Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 565/3/2012
recenzuje Zofia Stasicka

 

29.04.2014, godz. 11.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Henryk Kotarski, Bitwa pod Racławicami. Siła tradycji

 

29.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Bzinkowski, „Odyseja” Nikosa Kazantzakisa – interpretacja

 

 

W MAJU 2014

 

8–9.05.2014, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XVIII Krakowska Konferencja Metodologiczna – The Limits of Physics and Cosmology
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński,
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Filozofii
Strona konferencji

 

8.05.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Paweł Dettloff, Nieznane dzieła XVIII-wiecznego malarza Jana Neinderffera w Krakowie

 

9.05.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Krystyna Koziec, Fizjologia bólu

 

9.05.2014, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Prawidłowości ewolucji rzeźby gór

 

12.05.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, O psuciu prawa karnego

 

14.05.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Anna Barańska, Dwuetapowe modelowanie zjawisk losowych na przykładzie rynku nieruchomości

 

14.05.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Anna Jakimyszyn, Mężczyzna, kobieta i dziecko w modlitwach dla kobiet (tchines) z XVI–XVII w.

 

14.05.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Dr Marek Żurawski, Potencjał medycznego zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
2. Mgr Aldona Mzyk, Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią
3. Mgr inż. Magdalena Wojnarowska, Etykietowanie środowiskowe: moda czy konieczność?

 

15.05.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Efekt odwrócenia. Organizacje pozarządowe i niezamierzone skutki ich działań

 

15.05.2014, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łajczak, Uwarunkowania rozwoju torfowisk w Karpatach i ich antropogeniczna degradacja

 

16.05.2014, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Zofia Berdychowska, Między gramatyką i pragmatyką: tentego, tentegować

 

16.05.2014, godz. 16.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Wojciech Słomczyński i Prof. Karol Życzkowski, Matematyka przedwyborcza: Każdy głos się liczy!

 

16.05.2014, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Sebastian Szybka, Oddziaływania czarnych dziur

 

19.05.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Zdzisław Pietrzyk, Jak nie zostać rektorem Uniwersytetu? (Kartki z dziejów krakowskiej Almae Matris)

 

20.05.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab., prof. ATH Aleksandra Stankowicz, Narracje kosowskie w południowosłowiańskim folklorze, literaturze i polityce

 

20.05.2014, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Żukowski, Dzienniki gen. Jakuba Szyszko-Bohusza i wspomnienia pamiętnikarskie gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza

 

20.05.2014, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Adam Łukaszewicz, Pokażcie mi grób Aleksandra!

 

21.05.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michał Choiński, Amerykańskie kaznodziejstwo rewiwalistyczne w XVIII w. – kazania Jonathana Edwardsa

 

22.05.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Pani Aleksandra Szemioth, Polacy na Syberii 1939-1956 – represje, deportacje i łagry

 

22.05.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr Michał Kracik, Projektowanie dla środowisk ekstremalnych

 

23.05.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Czesław Brzoza, Charakterystyka źródeł do dziejów Żydów krakowskich w międzywojniu (1918-1939)

 

23.05.2014, godz. 16.15, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Oświęcimska
Dr Rafał Lis, Konstytucja Trzeciego Maja w świetle rozwoju doktryny praw człowieka i obywatela.
Refleksje nad znaczeniem tradycji konstytucyjnej dawnej Rzeczypospolitej
Zaproszenie

 

24.05.2014, godz. 10.30, Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Nasze 25-lecie. Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej
Zaproszenie

 

26.05.2014, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Andrzej Sitarz, Pointless spaces (po polsku z wyjątkiem tytułu)

 

26.05.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Nauka narodowa czy europejska? Zagraniczne stacje naukowe PAN – cele, zadania, aspiracje

 

27.05.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Dr Karol Sanojca przedstawi opinię o podręcznikach:
1. Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, ss. 187.
2. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Podręcznik do liceum i technikum, Wyd. WSiP, Warszawa 2013, ss. 256.
3. Adam Balicki, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Przedmiot uzupełniający. Seria: Odkrywamy na nowo, Wyd. OPERON, Gdynia 2013, ss. 128.
Dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Anna Waśko, dr hab. Marcin Norbert Pawlak przedstawią opinie o podręczniku:
Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, cz. 1,
Wyd. Nowa Era, ss. 576 (numer dopuszczenia MEN 642/1/2013)

 

28.05.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Sławomir Łotysz, Kamizelka kuloodporna. Polski wynalazek wszechczasów

 

29.05.2014, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Zenon Waszczyszyn, Zastosowania sieci neuronowych w naukach technicznych: Organizacja badań i wybrane wyniki

 

29.05.2014, godz.16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr Piotr Orleański (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie), Polskie projekty satelitarne
Zaproszenie

 

30.05.2014, godz. 10.30, Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości - Czerwiec 89
Zaproszenie

 

30.05.2014, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Kultura masowa w Rosji i radziecki eksperyment antropologiczny

 

 

W CZERWCU 2014

 

2.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU i Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Aleksander Lipatow, Rosyjskość i polskość w świetle cywilizacyjnej aksjologii europeizmu

 

5.06.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Mgr Kamil Kamysz, Interaktywna książka dla dzieci. Nowe technologie w projektowaniu komunikacji wizualnej

 

6.06.2014, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie
Organizatorzy: Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

6.06.2014, godz. 18.00, Libraria Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Armen Artwich, Sumgait i Chodżały

 

9.06.2014, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Chorwaci w Karpatach w IX-X w. – mit i rzeczywistość dziejowa

 

9.06.2014, godz. 18.00, Space Gallery, ul. Św. Marka 7
Fototeka Lanckorońskich PAU i Space Gallery
Otwarcie wystawy w ramach Krakow Photo Fringe 2014
Rzeźba rzymska na starej fotografii
Zaproszenie

 

9.06.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Hausner, Konkurencyjna Polska w warunkach integracji europejskiej

 

11.06.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Urszula Cisło-Lesicka, Trójwymiarowa baza danych obiektów topograficznych w Polsce. Czy to daleka przyszłość?

 

11.06.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Sprawa Michała Weicherta przed Sądem Społecznym przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

 

11-13. 06.2014, godz. 10.00-18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa "Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science"
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności

 

12.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Pál Raczky, Time/space configurations in the Late Neolithic Polgár – Csőshalom Site

 

12.06.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Zoltán Gyalókay, Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku

 

12.06.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Robert Guzik, Dostępność komunikacyjna a rozwój obszarów wiejskich

 

12–20. 06.2014, Zakopane
54 Cracow School of Theoretical Physics:
Quantum Chromodynamics meets Experiment
Strona internetowa

 

13.06.2014, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie

 

13.06.2014, godz. 14.30, Sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie

 

13.06.2014, godz. 16.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Krzysztof A. Meissner, Czy odkrycie cząstki Higgsa zakończyło odkrywanie cząstek elementarnych?

 

14.06.2014, godz. 11.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
Porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2013/2014
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: prof. Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo?
7. Zamknięcie posiedzenia

 

16-18. 06.2014, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa American Ethnicity and East European Immigration
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Programplakat

 

16.06.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Jan Konior SJ, Czego Europa może nauczyć się od Państwa Środka

 

17.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Działalność niepodległościowa w Galicji przed wybuchem I wojny światowej

 

18.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Co wniosły do problematyki pradziejowej polsko-ukraińskie badania przyrodnicze i archeologiczne nad górnym Dniestrem – w rejonie Kotliny Halicko-Bukaczowskiej.
1. Piotr Gębica – badania geomorfologiczne
2. Krystyna Harmata, Kazimierz Szczepanek, Natalia Kalynovyc, Piotr Kołaczek, Jacek Madeja, Katarzyna Cywa – badania paleobotaniczne
3. Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz – archeologiczna prospekcja terenowa
4. Małgorzata Rybicka, Wojciech Pasterkiewicz – archeologiczne badania wykopaliskowe

 

18.06.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Stanisław Jasionowicz, Język mitu – „lingua franca” komparatystyki?

 

24.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
I. Małgorzata Kaliszewska przedstawi recenzje trzytomowej serii podręczników:
G. Kulesza, J. Kulesza, Wyspy szczęśliwe. Język polski. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego (dla klas 4-6 szkoły podstawowej), Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2011-2014 (wraz z ćwiczeniami i obudową metodyczną).
II. Stanisław Domoradzki, Danuta Ciesielska przedstawią referat pt.
O roli historii matematyki w edukacji.
III. Jerzy Szczepański przedstawi recenzje podręczników:
- Marcin Karpiński, Małgorzata Dobrowolska, Jacek Lech, Matematyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2013, wydanie pierwsze (numer dopuszczenia: 606/2/2013).
- Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, MATeMAtyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa 2013 (numer dopuszczenia: 378/2/2013)
- Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, MATeMAtyka. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa 2013 (numer dopuszczenia: 360/ 2/2013).

 

25.06.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy, Wspomnienie prof. dra Józefa Dietla – ojca balneologii polskiej i wskrzesiciela Krynicy w 210. rocznicę urodzin

 

25.06.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Adrian Gamoń, Personal Branding. Wyróżnij się i osiągnij sukces
2. Aleksandra Milewska, Białka APOBEC3 - nowy element wrodzonej odporności przeciwko wirusom

 

26.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Program:
1. Wykład prof. dra hab. Walerego Pisarka, Kultura a media
2. Wykład prof. dra hab. Bogusława Nierenberga, Media
3. Wykład prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, Kultura

 

26.06.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Błażej Skoczeń, Modelowanie sprzężonych zjawisk termo-mechanicznych zachodzących w nadprzewodzących akceleratorach cząstek elementarnych

 

26.06.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, O rozwiązaniach i aspektach estetycznych budynków biurowych

 

27.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika, Wielowarstwowość polskich tekstów średniowiecznych. Problem nadawcy i odbiorcy, intencji i funkcji
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

27.06.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dominika Kaniecka, Blogosfera i literatura. Chorwacki sen o byciu pisarzem

 

30.06.2014, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Tkanina Afryki Zachodniej - tradycja i współczesność / kente, adinkra, bogolan

 

 

WE WRZEŚNIU 2014

 

4–7.09.2014, Kraków
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ
Strona internetowa – kptnno.krakow.pl

 

13.09.2014, godz. 10.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Zaproszenie

 

15-16.09.2014, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Monarchia, wojna, człowiek:
codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej
Zaproszenie i program

 

23.09.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
Dr Anna Dziedzicka przedstawi ocenę podręczników:
Ewa Pytka-Gutowska, Ewa Jastrzębska pt. Bliżej biologii, t. 1-3 dla gimnazjum, wyd.WSiP, Warszawa 2013-2014

 

29.09. – 01.10. 2014, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Program

 

30.09.2014, godz.16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Adam Zagajewski (University of Chicago), Czym jest - czym była - "polska szkoła poezji"
Zaproszenie

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2014

 

29.09. – 01.10. 2014, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Program

 

6.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Ryszard Horodecki, Kwantowa inskrypcja – osobliwy kod Natury

 

8.10.2014, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr hab. Andrzej Myc (University of Michigan, Ann Arbor, MI), Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe
Zaproszenie

 

8.10.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Beata Hejmanowska,
Model koncepcyjny jakości danych przestrzennych oraz wykorzystanie rozkładu Laplace'a do szacowania niepewności

 

8.10.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

9.10.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Willa Decjusza na Woli Justowskiej - mit i rzeczywistość

 

10–11.10.2014, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Polska–Rosja w sferze kultury i religii
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Komisja Kultury Słowian PAU

 

10.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika, Między pratekstem a przekazem, czyli co bada filolog mediewista

 

10.10.2014, godz. 11.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Paweł Bergman (PAN Wrocław), Kształtowanie się populacji Wrocławia od 1945 r.
– pochodzenie regionalne, struktura społeczna, struktura zawierania małżeństw

 

15.10.2014, godz. 11.00, Instytut Zoologii UJ (Kampus 600-lecia Odnowienia UJ; ul. Gronostajowa 9), sala konferencyjna 1.02 (I piętro)
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Prof. Małgorzata Kloc, Structural RNA and binary phenotype

 

15.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Anna Walczuk, Mityczny wymiar słowa w poezji Elisabeth Jennings

 

16.10.2014, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Krystyna German, mgr Piotr Głuszek, mgr Łukasz Pyzowski,
Współczesne konflikty w krajobrazie karpackich dolin rzecznych

 

17.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Stanisław Grodziski, O zapomnianej kronice. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662–1829

 

20.10.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Paweł Olko, Fizyka w walce z rakiem – od Marii Skłodowskiej do terapii protonowej

 

21.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Grzegorz Maria Kowalski, Konstytucjonalizm w Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym

 

21.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Stanisław Turlej, Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego

 

22.10.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Posiedzenie poświęcone pamięci Profesora Bronisława Średniawy (17.06.1917 – 10.08.2014)
1. Odczytanie tekstu autobiograficznego pt.
„Wspomnienia fizyka w 90. roku życia i w sześćdziesięciolecie promocji doktorskiej” (Alma Mater 2007, s. 89–90)
2. Edward Malec, „Profesor Średniawa – reprezentant i historyk szkoły naukowej Myrona Mathissona i Jana Weyssenhoffa”
3. Michał Kokowski, „Bronisław Średniawa jako historyk nauk ścisłych”
4. Komentarze, uzupełnienia, dyskusja

 

22.10.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Szymon Czauderna, Inżynieria Genomowa – rewolucja biologiczna naszych czasów
2. Tomasz Lech, Wpływ genu Trp53 na jakość gamet męskich u samców myszy

 

23.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK, Chemomechanika na przykładzie reakcji alkaliczno-krzemionkowej w betonie

 

23.10.2014, godz. 17.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Krzysztof Zanussi (Studio Filmowe TOR w Warszawie), Czy los można wyliczyć?
Zaproszenie

 

24.10.2014, godz. 11.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Badania paleośrodowiskowe stanowiska archeologicznego "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Program:
Dr Krzysztof Tunia, Archeologiczna problematyka stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Dr hab. Anna Michno, Morfologiczne uwarunkowania stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Mgr Danuta Makowicz-Poliszot, Analiza archeozoologiczna kości zwierzęcych stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN, Analiza archeobotaniczna szczątków roślinnych stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka

 

24.10.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Kultura masowa w oczach współczesnych rosyjskich konserwatystów

 

28.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Edward Duś i dr hab. Adam Hibszer przedstawią opinię o podręcznikach:
A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz, E. Sulejczak, Bliżej geografii (Część 1, 2, 3 dla gimnazjum), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
2. Dr Joanna Studnik i dr Jerzy Kuczyński przedstawią opinię o podręcznikach do fizyki (zakres rozszerzony):
M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, Z fizyką w przyszłość, część 3, Wydawnictwo ZamKor;
M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz, Zrozumieć fizykę, 3, Wydawnictwo Nowa Era
3. Dr Joanna Studnik i dr Piotr Urban przedstawią opinię o podręczniku do fizyki (zakres rozszerzony):
G. Kornaś, Fizyka 2, Wydawnictwo OPERON.

 

29.10.2014, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
w 10 rocznicę śmierci prof. Lecha Kalinowskiego
Prof. Adam Małkiewicz, Lech Kalinowski (1920–2004): uczony – nauczyciel – inspirator

 

30.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Paweł Tylek, Starych drzew się nie przesadza?

 

 

W LISTOPADZIE 2014

 

4.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Grzegorz Chomicki, Losy Stefana i Franciszka Łukaszewiczów

 

5.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr. hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego

 

6.11.2014, godz. 10.45, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

 

7.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Ivan Petrov, O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo

 

7.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
oraz Seminarium Historiae Byzantinae przy Zakładzie Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ
Prof. Claude Mutafian, The last Kingdom of Armenia (Cilicia, 11th-14th c.)

 

12.11.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Kamila Maciuka, Integracja systemów gps i glonass w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych

 

12.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. PAN, dr hab. Stefan Gąsiorowski, Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska

 

13.11.2014, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Rozwój badań nad rzeźbą Karpat w ośrodku krakowskim
Organizatorzy: Komisja Geograficzna PAU i Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
PROGRAM
1. Prof. dr hab. Leszek Starkel, Równoległość badań nad przeszłością i teraźniejszością rzeźby Karpat
w ośrodku krakowskim

2. Dr hab. Piotr Gębica, Ewolucja stoków Karpat w świetle badań prof. Tadeusza Gerlacha
3. Dr Witold Bochenek, Wkład metodyczny w rozwój geomorfologii fluwialnej
w świetle badań prof. Wojciecha Froelicha

4. Prof. dr hab. Leszek Starkel, Rola neotektoniki w ewolucji rzeźby Karpat fliszowych
w świetle badań prof. Witolda Zuchiewicza

5. Dyskusja

 

13.11.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Agnieszka Gronek, Analiza stylistyczna malowideł w cerkwi Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

 

14.11.2014, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919
Organizatorzy: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie i program

14.11.2014, godz. 14.00, Sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie
Zaproszenie

 

15.11.2014, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

Porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego, Ćwierćwiecze odrodzonej PAU

 

15-17.11.2014, Tomaszowice
II Debata PAU
Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce
Organizator: Polska Akademia Umiejętności

 

17.11.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Zdzisław Pogoda, O narodzinach hipotezy Poincarégo - fakty i mity

 

17.11.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Brzeziński, Czy potrzebne są testy inteligencji?

 

18.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Węc, Relacje polsko-niemieckie w UE i NATO

 

18.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Sławomir Sprawski, Zapomniany syn Jazona i Medei

 

19.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Anetta Undas, Przeciwzakrzepowe działanie aspiryny – aktualny stan wiedzy

 

19.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Jan Prokop, Memory boom i kanon literacki

 

19.11.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Mikołaj Maga, Medycy w Krainie Tygrysów - moja azjatycka wyprawa z IFMSA-Poland
2. Paweł Kułakowski, Nanokomunikacja z wykorzystaniem zjawiska FRET

 

20.11.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Nowe sensory w nieinwazyjnej diagnostyce krążenia

 

21.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée
Program:
1. Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Wokół konstytucji De magistris scholasticis Soboru Laterańskiego IV.
Szkolnictwo w średniowiecznej Polsce. Stan badań i postulaty badawcze
2. Dr hab. Krzysztof Bracha, Wokół konstytucji Inter caetera Soboru Laterańskiego IV.
Kaznodziejstwo w średniowiecznej Polsce. Stan badań i postulaty badawcze

 

21.11.2014, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Woźniak, Kultura masowa w rosyjskiej myśli teoretycznej

 

24.11.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Janusz Pezda, Polskie skarby w sercu Paryża

 

25.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Anna Kolasa przedstawi recenzję podręcznika:
A. Sikorski, Chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 468/2012
2. Zofia Stasicka przedstawi recenzję podręcznika:
M. Czaja, B. Karawajczyk, J. Ortryl, A. Smaga, Chemia 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Operon, Warszawa 2013, nr dopuszczenia 636/1/2013
3. Janusz Nowakowski przedstawi recenzję podręcznika:
B Kałuża, F. Kamińska, 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Żak, Warszawa 2013, nr dopuszczenia 648/1/2013

 

26.11.2014, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marian Zembala (Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chirurgii Serca w Zabrzu),
Transplantacje szansą i nadzieją w ratowaniu życia i zdrowia
Zaproszenie

 

26.11.2014, godz. 16.15, Collegium Maius (Libraria) ul. Jagiellońska 15
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski i dr Małgorzata Taborska, Dzieje myśli geograficznej w Polsce

 

27–28.11.2014, PAU, ul. Sławkowska 17
Polsko-ukraińska konferencja
Obywatelska partycypacja w życiu społecznym, publicznym i politycznym
w Polsce i na Ukrainie w okresie przemian ustrojowych

Громадянська участь у суспільному, публічному і політичному житті
в Польщі та в Україні в період системної трансформації

Program

 

27.11.2014, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN, PLUS RATIO QUAM VIS i NE CEDAT ACADEMIA. Uniwersyteckie dewizy z wojną w tle

 

 

W GRUDNIU 2014

 

1.12.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Marcin Gorazda, Problem przyczynowości w ekonomii

 

2.12.2014, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Renata Madyda-Legutko, dr Krzysztof Tunia, Osady obronne (?) ludności kultury puchowskiej
nad Dunajcem

 

3.12.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Ewa Kocój, Muzeum i sacrum. Przypadek Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie

 

8.12.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Wojciech Cellary, Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie,
czyli kształcenie w dobie tabletów

 

9.12.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Zdzisław Kapera, Efekty prac polskich kryptologów Poste du Commendement Bruno
między styczniem i czerwcem 1940 r.

 

10.12.2014, godz. 13.30, Mała Aula przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Stanisława Szombary, Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej

 

10.12.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Alina Molisak, Miasto i występek. Literacki obraz żydowskiej Warszawy i żydowskiego Berlina

 

10.12.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Paweł Zarychta, Archiwum prywatne a pamięć kultury. O spuściźnie rękopiśmiennej
Rosy Marii i Davida Assingów w Zbiorze Varnhagena w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej

 

10.12.2014, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. J.S. Bach. Adagio z I Sonaty g-moll na skrzypce solo
2. K. Szymanowski. Koncert skrzypcowy
3. F. Chopin – (niespodzianka)
Wykonawcy: Katarzyna Jawor – skrzypce i Weronika Krówka – fortepian

 

11.12.2014, godz. 15.00, Mała Aula przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr. hab. Jan Lencznarowicc, Polsko-żydowskie doświadczenia, australijskie wyzwania
– Ryszard Krygier na Antypodach

 

11.12.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof Czyżewski, mgr Dariusz Nowacki, dr hab. Marek Walczak i mgr Agata Wolska
Zespół naczyń eucharystycznych w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie. Zarys problematyki badawczej

 

11.12.2014, godz. 18.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ, Zmiany powierzchni lasów w Karpatach od połowy XIX wieku:
co mówią mapy topograficzne, zdjęcia naziemne oraz współczesne dane lotnicze i satelitarne?

 

12.12.2014, godz. 11.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Maria Kaczmarek, Między biologią a humanistyką: ujęcie biokulturowe
w badaniach ontogenetycznych człowieka

 

12.12.2014, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Jan Urban, Związek skałek piaskowcowych Gór Świętokrzyskich
z grawitacyjnymi przekształceniami stoków

 

15.12.2014, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jacek Kubiak, Lekkość bytu - czyli życie pod lupą biologa

 

16.12.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Bohdan Hud, Circulus vitiosus konfliktów polsko-ukraińskich w czasach najnowszych

 

16.12.2014, godz. 17.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Kuchnia i pamięć. Antropologiczna lektura
i komentarz do zbioru kulinarnych zapisków

 

16.12.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Maciej Salamon, Konstantynopol – przesłanki lokalizacji nowej stolicy

 

17.12.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Franciszek Rzechulka (18871973) – droga od górnictwa do geologii

 

18.12.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, Synteza nanocząstek metali szlachetnych w układach mikroreaktorów

 

19.12.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Wacław Uruszczak, Bolesław Ulanowski (18601919), historyk prawa polskiego i kościelnego,
sekretarz generalny Akademii Umiejętności w Krakowie