Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Maciej Złowodzki
Zastępcy przewodniczącego Tadeusz Juliszewski
  Edwin Tytyk
Sekretarz Karolina Trzyniec

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.

Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.

Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
     
    Członkowie honorowi
     
    Dr sztuki Janusz Konaszewski, em. prof. WSSiP
Dr Jerzy S. Marcinkowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Bernard Bińczycki
Dr inż. Marcin Butlewski
Dr inż. Grzegorz Dahlke
Dr hab. Ewa Górska, prof. PW
Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
Dr hab. inż. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch
Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prof. dr hab. Leszek Kozioł
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Dr hab. inż. Wiesława Nowacka
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dr hab. Ryszard Paluch, em. prof. UZ
Dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska
Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch. Anna Taczalska
Dr inż. Karolina Trzyniec
Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. med. Jerzy Zagórski
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki