Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Przewodniczący Andrzej Kastory
Zastępcy przewodniczącego Jerzy Kuczyński
Karol Sanojca
Sekretarz Grzegorz Chomicki

 

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych w szkołach, zwłaszcza średnich, która by całkowicie niezależnie opiniowała podręczniki (około 50 rocznie) wchodzące do użytku szkolnego. Zakładano, że działanie Komisji przyniesie duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulać autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. Prognozy sprawdziły się. Bieżąca działalność Komisji i wydawane przez nią „Prace” wzbudziły duże zainteresowanie. Na wniosek Komisji wręcza się na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu PAU dyplomy wyróżniające autorów i wydawców najlepszych podręczników.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma:
„Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. Marek Zrałek
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Michał Jan Baczkowski
Dr Danuta Ciesielska
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Robert Czuchnowski
Dr Anna Dziedzicka
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
Dr hab. Marek Ferenc
Dr hab. Beata Gola
Dr hab. Tomasz Graff
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Dr Joanna Janus
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek
Dr Anna Kolasa
Dr Katarzyna Kołakowska
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Dr hab. Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Dr hab. Danuta Krzyżyk
Dr Jerzy Kuczyński
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Dr Marian Łuczyński
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr Ewa Odrowąż
Dr hab. Ewa Ogłoza
Dr hab. Małgorzata Pawlak
Dr hab. Marcin Pawlak
Dr Małgorzata Pietrzak
Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Karol Sanojca
Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
Dr hab. Aneta Słomka
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Prof. dr hab. Zofia Stasicka
Dr hab. Maria Stinia
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Dr Jerzy Szczepański
Dr hab. Elżbieta Szostak
Dr Zbigniew Tabarowski
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Dr Jarosław Wilamowski
Prof. dr hab. Zenon Uryga