Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2008

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2008

 

7.01.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Antonina Kowalska, CAŁUN TURYŃSKI w świetle nowych badań


9.01.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Paweł Pędzich, Zastosowanie całek eliptycznych do konstrukcji odwzorowania Cassiniego-Soldnera

 

10.01.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Marcin Szyma, Tak zwany zbór ariański w Hawłowicach Górnych koło Przemyśla w świetle najnowszych badań

 

14.01.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Dzimitry Kliabanou, Białoruś w zwierciadle socjologicznym: wiedza Polaków o wschodnim sąsiedzie

 

14.01.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki

 

15.01.2008, godz. 18.00, sala 26 (parter) budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Adam Łukaszewicz, Miranda quidem sed gesta, czyli o przerażających zdarzeniach w Egipcie przed 1880 laty

 

16.01.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Maria Kalczyńska, Władysław Dąbrowski (1884-1970). Społecznik i bibliofil polski w Paryżu

 

16.01.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Prędota, O welleryzmach niderlandzkich. Uwagi wstępne

 

17.01.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU Fides et Ratio
Prof. Andrzej Półtawski, Teleologia a przyczynowość wg Roberta Spaemanna

 

18.01.2008, godz. 12.30, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Halina Dobrzańska, dr hab. Tomasz Kalicki, mgr Bartłomiej Szymoniewski,
Przemiany środowiska w rejonie Krakowa w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu

 

18.01.2008, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Wokół mitów demokracji

 

21.01.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Janusz Smołucha, Rozwój instytucji sekretariatu w Kurii Rzymskiej w XV wieku

 

21.01.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. dr hab. Jerzy Żołądź, dr Jan Blecharz, Jak się tworzy mistrzów sportu

 

22.01.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Jan Jacek Bruski, Między ukrainizacją a rusyfikacją. Sowiecka polityka narodowościowa na Ukrainie
w ocenach dyplomacji i wywiadu II RP

 

23.01.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy wobec szkolnictwa początkowego w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846)

 

25.01.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Antyczne klasyfikacje prozy i początki teorii narracji

 

25.01.2008, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lech Miodyński, Synkretyzm kodów kulturowych - węzeł gordyjski macedońskiej autoidentyfikacji

 

25.01.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizykij PAU
Dr hab. Janusz Brzychczyk, Księżycowe testy praw grawitacji

 

28.01.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr. hab. Zdzisław Mach, Zreformowany Traktat Europejski

 

 

W LUTYM 2008

 

4.02.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Dr Andrzej Kobos, Najdłuższy świt. Malarstwo jaskiniowe – otwarte problemy

 

11.02.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Ambasador Maciej Kozłowski, Jan Karski – bohater trzech narodów

 

12.02.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego
Prof. dr hab. Jacek Rajchel, Kamień w architekturze Krakowa

 

13.02.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Zbigniew Perski, Pomiary deformacji powierzchni terenu metodami satelitarnej interferometrii radarowej
InSAR i PSInSAR. Metodyka, wyniki i najnowsze osiągnięcia

 

14.02.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Wojciech Walanus, Henryk Slacker - fundator kamiennego krucyfiksu w kościele Mariackim w Krakowie

 

18.02.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Jerzy Kapko (Politechnika Krakowska), Cuda chemii materiałów

 

19.02.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Joachim Diec, Polonofobia jako składnik strukturalny rosyjskich doktryn imperialnych

 

20.02.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Jerzy Kordylewski, Dr Jan Mietelski, „Notaty codzienne” prof. Tadeusza Banachiewicza

 

20.02.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Barbara Sosień, Narcyz romantyczny: co można zobaczyć w zwierciadle (proza Théophila Gautier)

 

21.02.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etyki Medycznej PAU
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. PAT, Podręcznik „Elementy etyki medycznej” na tle innych podręczników tej dyscypliny

 

22.02.2008, godz. 12.30, sala nr 24 (parter) budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Wojciech Froelich, Zastosowanie wyników badań współczesnych procesów hydrogeomorfologicznych
do interpretacji paleogeograficznych

 

25.02.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Ambasador Jan Tombiński (Stały Przedstawiciel RP przy UE), W jaki sposób UE podejmuje decyzje

 

26.02.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Ewa Stawowy oceni następujące podręczniki:
E. Chojnicki (red.), Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące, liceumprofilowane, technikum,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
T. Stryjek, E. Tyszko-Kulik, P.W. Zawadzki, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN,
Warszawa 2007.
Z. Smutek, J. Maleńka, B. Surmach, Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Podręcznik, część I,
wydanie trzecie zmienione, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2007.
2. Dr hab. Czesław Mesjasz oceni następujący podręcznik:
Sylwester Grzegorczyk, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic,
podręcznik do nauczania dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum
, WSiP, 2007.
3. Prof. dr hab. Marek Zrałek przedstawi na podstawie recenzji dra Jerzego Kuczyńskiego (podręczniki z serii I, II, III, IV),
dra Piotra Rączki (podręczniki z serii I, II, III), oraz własnych (podręczniki z serii IV) podsumowującą ocenę następujących podręczników gimnazjalnych do fizyki:
I. K. Chyla, Fizyka i astronomia dla klasy I gimnazjum (222/99), Wyd. Debit.
K. Chyla, D. Ostrowski, W. Wodziczko, Fizyka i astronomia dla klasy II gimnazjum (282/00), Wyd. Debit.
K. Chyla, W. Wodziczko, Fizyka i astronomia dla klasy III gimnazjum (145/01), Wyd. Debit.
II. K. Gębura i in., Impuls . Fizyka dla klasy 1 gimnazjum (32/99), Wyd. LEKTORKLETT.
K. Gębura i in., Impuls. Fizyka dla klasy 2 gimnazjum (172/00), Wyd. LEKTORKLETT.
K. Gębura, A. Maryanowska, B. Mól, B. Śniadek i in., Impuls. Fizyka dla klasy 3 gimnazjum (163/01),
Wyd. LEKTORKLETT.
III. A. Kaczorowska, Fizyka i astronomia II. Klasa I gimnazjum (93/00), Wyd. Żak.
A. Kaczorowska, Fizyka i astronomia. Klasa II gimnazjum (20/00), Wyd. Żak.
A. Kaczorowska, Fizyka i astronomia . Podręcznik dla uczniów klasy III gimnazjum (348/00), Wyd. Żak.
IV. M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, B. Sagnowska, M. Godlewska, D. Szot-Gawlik, pod red. B. Sagnowskiej,
Zrozumieć świat. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum . Część 1 (34/05), Wyd. ZamKor.
M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, B. Sagnowska, M. Godlewska, D. Szot-Gawlik, J. Kreiner, pod red. B. Sagnowskiej,
Zrozumieć świat. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Część 2 (144/05), Wyd. ZamKor.
M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, B. Sagnowska, M. Godlewska, D. Szot-Gawlik, pod red. B. Sagnowskiej,
Zrozumieć świat. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Część 3 (45/06), Wyd. ZamKor.
M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, B. Sagnowska, M. Godlewska, D. Szot-Gawlik, pod red. B. Sagnowskiej,
Zrozumieć świat. Podręcznik do fizyki dla gimnazjum. Część 4 (16/07), Wyd. ZamKor.

 

26.02.2008, godz. 11.00, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Olender, Nowe spojrzenie na działania morskie w wojnie polsko-japońskiej 1904-1915 r.

 

26.02.2008, godz. 18.00, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Joanna Komorowska, "Quaestiones platonicae" jako dokument myśli średnioplatońskiej

 

27.02.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Magdalena Sitarz, Literatura jako medium pamięci: świat żydowski i chrześcijański w powieściach Szolema Asza

 

28.02.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU Fides et Ratio
Ks. dr Tadeusz Pabjan, Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera

 

29.02.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Piotr Salwa, Boccaccio w XVI-wiecznej Francji – modele recepcji

 

29.02. 2008, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, Metafora powrotu do źródeł w kulturze serbskiej XX wieku

 

 

W MARCU 2008

 

3.03.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz, Poziomy świadomości

 

5.03.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Narębski, Szkolnictwo średnie i wojskowe 2. Korpusu Polskiego w relacji ucznia-żołnierza

 

6.03.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, Przemówienia Jana Pawła II do Polonii i Polaków za granicą w latach 1979-2003

 

7-8.03.2008, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe
organizowana w 10 rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego
przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Komisję Wschodnioeuropejską PAU

Program

 

10.03.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz (Członek Czynny PAU), Polskie Państwo Podziemne. Próba bilansu

 

11.03.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Jacek Poleski (Instytut Archeologii UJ), Małopolskie grody plemienne i wczesnopaństwowe – specyfika strefy karpackiej

 

11.03.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr. hab. Józef Korpanty, Dlaczego Eneasz zabił Turnusa?

 

12.03.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Mariusz Szubert, Rzeźba podczwartorzędowa w okolicach Częstochowy w świetle metody krigingu

 

12.03.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Malanowski (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa), Analiza stabilności i wrażliwości dla zadań sterowania optymalnego

 

12.03.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Wacław Rapak, Henri Michaux – dzieło otwarte

 

13.03.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Wieża krakowskiego ratusza w średniowieczu

 

15.03.2008, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Walne Polskiej Akademii Umiejętności
ok. godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wykład publiczny: Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Neurobiologia moralności

 

17.03.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, Tradycje unijne w historii Europy. Wokół nowych ujęć historii naszego Kontynentu

 

18.03.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Aleksandra Stankowicz, Drogi akulturacji Żydów sefardyjskich w Bośni

 

26.03.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Sarnicki – geograf, nauczyciel, twórca blokodiagramów i map plastycznych

 

26.03.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, Księgi pamięci gmin żydowskich jako źródło wiedzy o historii i kulturze polskich Żydów

 

28.03.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Irena Bajerowa, Z historii językowego obrazu świata wartości

 

28.03.2008, godz. 12.30, sala nr 24 (parter), siedziba PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Maria Łanczont i prof. dr hab. Teresa Madeyska, Skała Podolska – kluczowy profil czwartorzędu zachodniej Ukrainy

 

28.03.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego),
Kwantowa czasoprzestrzeń

 

31.03.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Przemysław Urbańczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), Geneza „Polski” i „Polaków”

 

31.03.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. dr hab. Kazimierz Grotowski (Członek Czynny PAU), Kiedy komputer zastąpi ludzki mózg

 

 

W KWIETNIU 2008

 

1.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Zofia Stasicka oceni następujące podręczniki:
B. Wiłkomirski – Chemia 1. Moduł 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
Zakres podstawowy.
MAC EDUKACJA (231/02).;
B. Wiłkomirski – Chemia. Moduł 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
Zakres podstawowy
. MAC EDUKACJA (185/03).
Dr Ewa Wasielewska oceni następujący podręcznik:
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, W. Sułkowski – Chemia. Część II. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (klasa II).
ROŻAK (86/03).;
Dr Anna Kolasa oceni następujące podręczniki:
S. Hejwowska, R. Marcinkowski, J. Staluszka – Chemia organiczna. Chemia 2. Zakres podstawowy.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie zmienione).
OPERON (71/05).;
W. Danikiewicz – Chemia dla licealistów. Chemia organiczna (zakres rozszerzony – klasy I–III). K. PAZDRO (136/02).
Prof. Janusz Nowakowski oceni następujący podręcznik:
M. M. Poźniczek, Z. Kluz – Wybieram chemię. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony). Część 1, ZamKor (97/07).

 

2.04.2008, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU, Sekcja metalurgii i inżynierii materiałowej
Szkła metaliczne
Program posiedzenia:
Leszek Stoch, Stan szklisty
Tadeusz Kulik, Nanokrystalizacja szkieł metalicznych
Grzegorz Haneczok, Józef Rase, Właściwości magnetyczne i nanokrystalizacja w stopach amorficznych na bazie żelaza
Aleksandra Kolano-Burian, Roman Kolano, Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych
Jan Dutkiewicz, Wojciech Maziarz, Lidia Lityńska, Kompozyty amorficzno-nanokrystaliczne wytwarzane metodą konsolidacji proszków
Dariusz Oleszak, Masywne stopy amorficzne na osnowie Ni wytwarzane metodą zagęszczania proszków
Dr Jerzy Latuch, Masywne szkła metaliczne z układu Zr-Al-Cu-Ni z dodatkiem Ti i Ag
Zbigniew Kędzierski, Krzysztof Ziewiec, Tomasz Kozieł, Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym
Tomasz Czeppe, Jerzy Morgiel, Amorficzne i częściowo amorficzne stopy na osnowie niklu i cyrkonu

 

3.04.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski (Katolicki Uniwersytet Lubelski ), Irkuckie źródła do badania losów polskich zesłańców
Prof. dr hab. Wiesław Caban (Akademia Świętokrzyska), Wileńskie i moskiewskie (Archiwum Historyczno-Wojskowe) źródła do badania polskiej emigracji

 

7.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Aleksander Wawrzyńczak, Projekt polityczny czy kreacja literacka? Idea Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

 

8.04.2008, godz. 15.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego
Prof. dr hab. Jerzy Janik, Ontologiczne aspekty fizyki

 

8.04.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marek Wilczyński, Bracara regum – Królestwo Swebów

 

9.04.2008, godz. 15.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, Fantazje uczonych czy problemy nauki o komórce w XXI wieku

 

9.04.2008, godz. 16.00, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek (Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, Warszawa), Dodatnie układy ułamkowego rzędu

 

9.04.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Barbara Sosień, Narcyz romantyczny: co można zobaczyć w zwierciadle (proza Théophila Gautier)

 

10.04.2008, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska (Państwowy Instytut Geologiczny), prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk (Uniwersytet Śląski, Katedra Geologii Podstawowej),
mgr Maciej Rossa (Państwowy Instytut Geologiczny), inż. Jacek Chełmiński (Państwowy Instytut Geologiczny),
Bryłowy model geologicznej budowy Polski

 

10.04.2008, godz. 17.30, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Jerzy Żmudziński, O potrzebie badań twórczości Dolabelli. Obrazy w kościele Mariackim i kościele Kamedułów
na Bielanach w Krakowie

 

14.04.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Ks. prof. dr hab. Józef Życiński, Wzajemne związki filozofii i nauk szczegółowych – polemika z Janem Woleńskim

 

14.04.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. dr hab. Henryk Olszewski (członek korespondent PAU), Kultura prawna w społeczeństwie obywatelskim. Uwagi historyka prawa

 

15.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Jiří Friedl, Polsko-czechosłowackie stosunki 1945–1949

 

15.04.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: V Lekarskiego, III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i IV Przyrodniczego
Prof. dr hab. Jan Albrecht, Oblicza glutaminy w encefalopatii wątrobowej

 

16.04.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Mikołaj Kopernik, Camera Obscura i Krakowska Szkoła Astronomiczna

 

16.04.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Erhard R. Wiehna (Universität Konstanz, Niemcy), Remembering the Past for the Future - The German Case,
Jewish Tradition and Some General Remarks

 

17.04.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Międzywydziałowej Komisji PAU Fides et Ratio
Ks. prof. dr hab. Michał Heller, Sprawy Świętego Officium przeciwko zwolennikom teorii ewolucji (przełom XIX i XX wieku)

 

18.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Maria Karpluk, Sukcesy i porażki filologii staropolskiej

 

18.04.2008, godz. 12.30, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Iwona Chmiel, Tanatocenozy muszlowe z osadów powodziowych rzek karpackich i ich znaczenie
dla interpretacji paleogeograficznych

 

18.04.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Michael Wnuk (Członek zespołu NASA ds. nawigacji), Wyprawa statku Cassini na Saturna

 

22.04.2008, godz. 11.00, sala 24 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1.Decyzja w sprawie wniosku o wyróżnienie podręcznika do matematyki dla ZSZ Wydawnictwa Res Polona.
Wniosek przygotował dr Marian Łuczyński.
2. Decyzja w sprawie wniosków o wyróżnienie podręczników do fizyki dla gimnazjum Wydawnictwa Zamkor.
Wniosek przygotował dr Piotr Rączka.
3. Ocena podręczników do historii wydawnictwa WSiP:
Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia nowożytnado roku 1815.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym
,
WSiP, Warszawa 2002.
Grażyna Szelągowska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia XIX i XX wieku.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym,
WSiP, Warszawa 2003.
Recenzje przygotowali: dr Paweł Konieczny, dr Hubert Chudzio i dr Anna Zapalec.
4. Ocena podręczników do historii wydawnictwa Operon:
Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman M. Józefiak, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Historia 2. Zakres rozszerzony. Gdynia 2003,
Historia 3. Zakres rozszerzony. Gdynia 2004.
Recenzje przedstawią: dr Jakub Basista, dr hab. Michał Baczkowski, prof. dr hab. Czesław Brzoza.
5. Ocena podręczników do historii wydawnictwa Stentor:
Maciej Przybyliński, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Dzieje najnowsze 1872–2006.
Poziom podstawowy i rozszerzony dla liceum i technikum,
Wyd. Stentor, Warszawa 2007,
Recenzuje dr Joanna Janus.
6. Decyzja w sprawie wniosków o wyróżnienie podręczników z serii Poznać przeszłość, zrozumieć dziś dla klasy I i II.
Wnioski przygotowali prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, dr hab. Wojciech Krawczuk, dr Sławomir Sprawski.

 

22.04.2008, godz. 12.00, Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych przy ul. Skawińskiej 8
Posiedzenie naukowe Wydziału V Lekarskiego PAU
Prof. dr Jacek Hawiger (Kierownik Katedry Mikrobiologii i Immunologii; Uniwersytet Vanderbilt, Nashville, USA;
członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności),
Zapalne geny i alternatywne terapie genowe

 

25.04.2008, godz. 13.15, sala 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Duda, Współczesna literatura rosyjska i historia (nowy realizm Ludmiły Ulickiej)

 

28.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU - ODWOŁANE
Dr Jerzy Kopacz, Dr Lubomir Šebela, Prof. dr Antonin Přichystal, Kultura pucharów dzwonowatych na Morawach
w świetle materiałów kamiennych

 

28.04.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
- zmiana terminu na 5 maja 2008, godz. 18:15
Prof. dr hab. Piotr Wolański (Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN), Przyszłość podróży kosmicznych

 

29.04.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Renata Madyda-Legutko, prof. UJ, Dr Krzysztof Tunia,
Schyłek okresu rzymskiego i wczesna faza okresu wędrówek ludów w Polskich Beskidach. Aspekt osadniczy

 

 

W MAJU 2008

 

5.05.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Piotr Wolański (Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN), Przyszłość podróży kosmicznych

 

7.05.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Maria Gubińska, Uniwersalizm francuski a wielokulturowość współczesnej francuskojęzycznej powieści Maghrebu (Tahar Ben Jelloun, Assia Djebar)

 

8.05.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory
Dr Danuta Płygawko, Biura Informacyjno-Prasowe galicyjskiej Rady Narodowej. Paryż-Rzym-Londyn-Rapperswil (1907-1919)

 

8.05.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Jerzy T. Petrus, Ze studiów nad ikonografią Zygmunta Krasińskiego. Portret wieszcza w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym

 

9.05.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Sir Arnold Wolfendale FRS (Professor of Physics and Astronomer Royal, Durham University),
Time: from Harrison’s Clocks to the possibility of new Physics

 

12.05.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Karol Modzelewski (Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk), Więź plemienna i więź narodowa

 

13.05.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU:
III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, IV Przyrodniczego i V Lekarskiego
Prof. dr hab. Edward Wierzchoś (Akademia Rolnicza w Krakowie ), Folikulogeneza u małych przeżuwaczy
– fakty i kontrowersje

 

13.05.2008, godz. 18.00, sala 26 (parter), siedziba PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Sławomir Sprawski, Archemachos z Eubei i jego dzieło

 

14.05.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Adam Walanus, prof. AGH (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej), O pewnych problemach interpretacji prawdopodobieństwa w datowaniach radiowęglowych

 

14.05.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Maciej Tomala (kierownik Zakładu Hebraistyki Instytutu Orientalistycznego UW ), Ile jest jidysz w hebrajskim współczesnym

 

15.05.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio Dr Paweł Polak, Jaką wizję teorii ewolucji odrzucali neotomiści w I poł. XX wieku?

 

15.05.2008, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie publiczne Komisji PAU do Spraw Europejskich
Staatsminister für Günter Gloser, Herausforderungen auf der UE - Agenda bis 2010 (Wyzwania Agendy UE do 2010)

 

16.05.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Sztuka retoryczna w epilogu „Eneidy” Wergiliusza (ks. XII, ww. 930–952)

 

16.05.2008, godz. 12.30, sala 24 (parter), siedziba PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Małopolskie standardy sosny i jodły oraz ich paleogeograficzne interpretacje

 

19.05. 2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filologicznego PAU
Prof. Stanisław Suchodolski, Nowe (mazowieckie) znalezisko bulli Bolesława Krzywoustego
i problemy ołowianych pieczęci we wczesnośredniowiecznej Polsce

 

19.05.-20.05.2008
XII Krakowska Konferencja Metodologiczna - Nauka a kultura masowa

Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie

 

20.05.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Jan Rychlik, Rozpad Czechosłowacji – 1992

 

21.05.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr inż. Marek Baldwin (Politechnika Londyńska), An Introduction to Enigma

 

26.05.2008, godz. 12.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
poświęcone pamięci przewodniczącego Komisji, profesora Antoniego Podrazy.
Spotkanie rozpoczną wypowiedzi profesorów: Władysława A. Serczyka, Aliny Fitowej oraz Stanisława Grodziskiego

 

26.05.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Piotr Sztompka, Od granic na lądzie do granic w umysłach. Polska droga do Unii Europejskiej

 

26.05.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Andrzej Szczeklik, Wiceprezes PAU, Magia medycyny a strzałka czasu

 

27.05.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Danuta Ciesielska oceni następujący podręcznik:
W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka 1 dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydanie VII zmienione. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.
2. Dr Maria E. Pliś oceni następujący podręcznik:
A. Jatczak, M. Ciołkosz, P. Ciołkosz, Matematyka 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon, Gdynia 2007.
3. Dr Jerzy Szczepański oceni następujący podręcznik:
M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Matematyka 1. Prosto do matury. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Wydanie VII zmienione. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007.
4. W ramach wolnych wniosków dyskusja nad ministerialnym projektem zmiany podstaw programowych.

 

28.05.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Leszek Stoch, Prof. Leszek Rostwo-Suski inicjator badań nad ogniwami paliwowymi w Polsce

 

30.05.2008, godz. 11.00, sala 24 (parter), siedziba PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stefan Wierzbowski, Formowanie przynależności gatunkowej kręgowców

 

30-31.05.2008, godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wkład polskiego wychodźstwa w kulturę europejską po drugiej wojnie światowej
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Zaproszenie

 

 

W CZERWCU 2008

 

02.06.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Jerzy Kopacz, Dr Lubomir Šebela, Prof. dr Antonin Přichystal,
Kultura pucharów dzwonowatych na Morawach w świetle materiałów kamiennych

 

02.06.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Ks. prof. dr hab. Michał Heller, Filozofia Przypadku

 

05.06.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Zastosowanie psychologicznego modelu stawania się uchodźcą do opisu repatriacji Polaków z Kazachstanu do Polski (na przykładzie repatriantów przybywających do Polski w latach dziewięćdziesiątych)

 

09.06.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Andrzej K. Koźmiński (Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego),
Patriotyzm ekonomiczny w warunkach globalizacji

 

10.06.2008, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
Współczesne i perspektywiczne problemy komunikacyjne Krakowa
Program posiedzenia:
godz. 16.00 - otwarcie Sesji i posiedzenia Komisji
Prof. Witold Cęckiewicz: Komunikacja a jakość życia w mieście
Z-ca Prez. M. Krakowa - Prof. Wiesław Starowicz: Uwarunkowania polityki rozwoju transportu w Krakowie
Prof. Andrzej Rudnicki: Dylematy w rozwoju systemów komunikacji Krakowa
Prof. Marian Tracz: Przekształcenia urbanistyczne a rozwój systemu transportowego Krakowa
Dr Andrzej Brzeziński: Szanse i zagrożenia w rozwoju systemów transportu Krakowa
Dr hab. Anna Palej: Infrastruktura telematyczna a nowe formy komunikacji międzyludzkiej
godz. 18.00 - dyskusja
godz. 19.50 - podsumowanie obrad i zamknięcie sesji

 

11.06.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Stanisław Lewiński (Instytut Geodezji i Kartografii – IGiK, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski),
Klasyfikacja obiektowa zdjęć satelitarnych średniej rozdzielczości

 

11.06.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Danuta Kucała, Z zagadnień składni porównawczej: zdania względne w języku hiszpańskim i polskim

 

12.06.2008, godz. 17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Michel Pastoureau (Francja), Historia kulturowa niedźwiedzia w Europie (Histoire culturelle de l’ours en Europe)

 

16.06.2008, godz. 15.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Roman Niestrój, Miejsce marketingu w nauce i praktyce zarządzania – wyniki badań ankietowych
II część - sprawy administracyjne

 

16.06.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Ksiądz Profesor Michał Heller, Religia a nauka w XX wieku

 

17.06.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Kosowo w serbskich źródłach historycznych, wypowiedziach polityków i opiniach prasowych

 

18.06.2008, godz. 11.00 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Ku początkom wczesnośredniowiecznego Przemyśla i Halicza: ślad węgierski i normański

 

18.06.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Adam Bielański, Od Krakowa do Lagos. Adam Skąpski (1902–1968). Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

 

18.06.2008, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Marek Gorgon (Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej), Rekonfigurowalne systemy obliczeniowe
i ich zastosowania w systemach czasu rzeczywistego do przetwarzania, analizy i kompresji obrazu

 

19.06.2008, godz. 15.15 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Prof. Władysław Stróżewski, O przemówieniu Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie

 

20.06.2008, godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w 50. rocznicę śmierci Kazimierza Nitscha:
Kazimierz Nitsch (1874-1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii
Program posiedzenia:
10.15 - otwarcie posiedzenia
Sekretarz Generalny PAU Prof. Jerzy Wyrozumski
Prof. Marian Kucała, Kazimierz Nitsch jako uczony i nauczyciel
Prof. Joanna Okoniowa, Szkoła dialektologiczna Kazimierza Nitscha
Prof. Jerzy Reichan, Prace Kazimierza Nitscha nad atlasami i słownikiem gwar polskich
11.45-12.15 - przerwa
Mgr Katarzyna Zwiercan, Działalność Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Antoni Furdal, Kazimierz Nitsch w moich wspomnieniach
13.15-15.00 - przerwa
15.00 - otwarcie wystawy
Prof. Mirosław Skarżyński, Kazimierz Nitsch w świetle korespondencji
Dr Rita Majkowska, dr Bernadeta Wilk, Z archiwum osobistego językoznawcy
Dyskusja i wspomnienie

 

20.06.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jerzy Axer, Tradycja antyczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba syntezy

 

20.06.2008, godz. 13.15, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Małgorzata Abassa, Od klerków do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola

 

21.06.2008, godz. 11.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
UROCZYSTE POSIEDZENIE PUBLICZNE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
z następującym porządkiem dziennym:
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2007/2008
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład Andrzeja Wajdy: Polska Szkoła Filmowa – jak ją pamiętam
7. Zamknięcie zebrania

 

23.06.2008, godz. 11.00, sala nr 26 (parter), budynek PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Doc. dr Iwanna Łuczakiwśka, Dzieje Truskawca od najdawniejszych czasów do współczesności

 

24.06.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (UJ) oceni następujący podręcznik:
B. Milewska, I. Milewska, Język polski. Kształcenie językowe, klasa 1, 2, 3 liceum i technikum,
seria Szkoła XXI wieku, Wyd. Operon.
2. Prof. dr hab. Maciej Kawka (UJ) oceni następujący podręcznik:
B. Drabik, J. Pstrąg, A. Zawadzki, Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik dla klasy i szkół ponadgimnazjalnych, część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007. 3. Mgr Anna Woźniakowska (UŚ) oceni następujący podręcznik:
A. Biała, A. Krawczyk, Język, literatura kultura. Wypisy i zadania. Klasa I–III. Podręczniki dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2002.

 

25.06.2008, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa w 100-lecie urodzin Oskara Schindlera:
Rola Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich i polskich mieszkańców Krakowa
w czasie okupacji niemieckiej

organizowana przez Komisję Historii i Kultury Żydów PAU, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
PROGRAM
Otwarcie Prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny PAU
Prof. Andrzej Chwalba, Polityka okupanta niemieckiego wobec mieszkańców Krakowa
Prof. Tadeusz Lubelski, Kraków w filmie Spielberga „Lista Schindlera”
Prof. Aleksander B. Skotnicki, Działalność Oskara Schindlera w Krakowie w latach 1939–1945
Stella Müller, Zostałam uratowana przez Oskara Schindlera

 

 

WE WRZEŚNIU 2008

 

4.09-7.09.2008, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych Na Obczyźnie
Strona Kongresu

 

10.09-14.09.2008, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa sesja naukowa IV Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy

 

18.09-19.09.2008, Zakopane
IV międzynarodowa konferencja Użytkowanie maszyn leśnych, badania naukowe i dydaktyka
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności, Katedrę Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie
i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie

 

22.09.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Stanisław Gregorowicz (wieloletni sekretarz, radca i charge d’affaires Ambasady RP w Moskwie),
Polska w europejskiej polityce Rosji w epoce Jelcyna i Putina

 

23.09.2008 godz. 10.00 Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Społeczne i fizjologiczne aspekty nadwagi i otyłości u ludzi
Program
1. Otwarcie konferencji przez przewodniczącego Komisji
prof. dr hab. Stefana Wierzbowskiego
2. Wprowadzenie do tematyki konferencji
prof. dr hab. M. Pałasiński – w imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji
3. Kulturowe uwarunkowania zaburzeń w odżywianiu prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska – Akademia Morska w Gdyni 4. Aktywność hormonalna a otyłość prof. dr hab. Maria Kapiszewska – Collegium Medicum UJ, Kraków 5. Uwarunkowania genetyczne nadwagi i otyłości prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć i dr Małgorzata Malczewska-Malec – Collegium Madicum UJ, Kraków)
6. Sposób żywienia a wzrost i rozwój dzieci i młodzieży
prof. dr hab. Ewa Cieślik i dr hab. Teresa Leszczyńska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 7. Aktywność fizyczna a nadwaga i otyłość prof. dr hab. Jan Jeszka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 8. Postępowanie żywieniowe w nadwadze i otyłości dr hab. Małgorzata Schleger-Zawadzka Collegium Medicum UJ, Kraków 9. Psychologiczne aspekty terapii nadwagi i otyłości dr Monika Jezierska-Kazberuk – Przychodnia Centrum Medycznego LIN w Krakowie 10. Podsumowanie (prof. dr hab. P. Pisulewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

23.09.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Posiedzenie poświęcone zostanie omówieniu projektu Podstawy Programowej,
przygotowanego przez zespół MEN.
Porządek posiedzenia:
1. Opinie na temat projektu Podstawy Programowej, opracowanego przez MEN, przedstawią:
prof. dr hab. Zenon Uryga, prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski, dr hab. Czesław Nowarski prof. AP 2. Dyskusja, w czasie której Członkowie Komisji będą mogli zaprezentować swoje ekspertyzy dotyczące projektów opracowanych przez MEN.

 

25.-27.09.2008, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 Sesja naukowa Miasto w obrazie, legendzie, opowieści
z okazji 110. rocznicy powstania Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

29.09.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU poświęcone zmarłym w roku 2007/2008 członkom Wydziału Na posiedzeniu wspomnienia o Zmarłych wygłoszą:
Prof. Stanisław Salmonowicz – Śp. Prof. Edmund Cieślak (1922-2007)
Prof. Stanisław Grodziski – Śp. Prof. Marian Zgórniak (1924-2007)
Prof. Wojciech Wrzesiński – Śp. Prof. Karol Jonca (1930-2008)
Śp. Prof. Roman Wapiński (1931-2008)
Prof. Janusz Małłek – Śp. Prof. Maria Jaczynowska (1928-2008)
Prof. Jan M. Małecki – Śp. Prof. Helena Madurowicz-Urbańska (1918-2008)
Prof. Władysław Stróżewski – Śp. Prof. Mieczysław Krąpiec (1921-2008)

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2008

 

05.10.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Akademia Umiejętności
zapraszją na uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu pt. Historia vero testis temporum z okazji 70-lecia urodzin

 

06.10.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Doc. dr Michał Kokowski, O wzajemnych związkach filozofii i nauk przyrodniczych
– krytyczny dialog z tezami Prof. J. Woleńskiego i Abp. Prof. J. Życińskiego

 

06.10.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Maria Delaperrière, Śmierć literatury?

 

08.10.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, Współczesne problemy dostępu do repozytoriów danych

 

09.10.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Piotr Mitzner, Co robili biali Rosjanie w Warszawie?

 

09.10.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Ilja M. Veldman, From devotional image to work of art. Aspects of the early graphic arts in the North

 

10.10.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Stefan Sawicki, O „prawdziwościowej” interpretacji literatury, czyli o aluzyjności tekstów literackich

 

13.10.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat

 

15.10.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Maria Kłańska, Meandry losów polsko-żydowskich
na przykładzie wspomnień Żydówki krakowskiej Emilii Leibel (1911-2008)

 

15.10.2008, godz. 18.00, sala 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Coghen, Polacy na grobie Shelleya

 

17.10.2008, godz. 12.30, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Adam Michczyński, Ustalanie wieku bezwzględnego w oparciu o datowanie radiowęglowe
– metody kalibracji i interpretacji wyników

 

17.10.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Woszczyna, O pewnych podobieństwach teorii zaburzeń kosmologicznych i teorii pola

 

20.10.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Lidia Korczak, „Kodeks dyplomatyczny Małopolski” (t. 5, seria nowa, cz. I) – przygotowanie edycji
Wprowadzający: Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

 

21.10.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Mikietyński, Plany Niemiec wobec Królestwa Polskiego (1914–1916)

 

21.10.2008, godz. 18.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr. hab. Stanisław Stabryła, Idea pokoju w „Psychomachii” Prudencjusza

 

22.10.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Andrzej J. Wójcik, Maksymilian Strasz – budowniczy, kartograf i fotograf,
autor pierwszych map okręgów przemysłowych Królestwa Polskiego

 

23.10.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Ks. dr. Wojciech Grygiel, Przekroczyć nieoznaczoność – relacja nauka – wiara w myśli Wernera Heisenberga

 

24.10.2008, godz. 09.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych
Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU,
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
oraz Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
Program

 

27.10.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Mgr Bartosz Gołąbek, Jaka Rosja, jacy Rosjanie?
Rozważania na kanwie podręcznika Aleksandra Dugina pt. „Обществоведение для граждан Новой России” (Obszczestwowiedienije dla grażdan Nowoj Rossii) 2007

 

27.10.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz, Główne problemy reformy ustrojowej Unii Europejskiej. Co dalej z Traktatem z Lizbony?

 

27.10.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Michał Turała, Podróże fizyków do początku Wszechświata

 

28.10.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Krzysztof Smagowicz oceni następujące podręczniki: A. Czubaj, J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, R. Skoczylas, K. Skwarło-Sońta, J. Sotowska-Brochocka, K. Spalik,
K. Staroń, T. Umiński, Biologia – CZĘŚĆ 1, tom pierwszy, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, red. K. Spalik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2002;
A. Czubaj, J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, R. Skoczylas, K. Skwarło-Sońta, J. Sotowska-Brochocka, K. Spalik,
K. Staroń, T. Umiński, Biologia – CZĘŚĆ 1, tom drugi, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, red. A. Czubaj, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2003;
A. Czubaj, J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, H. Rebandel, R. Skoczylas, K. Skwarło-Sońta, J. Sotowska-Brochocka,
K. Spalik, K. Staroń, T. Umiński, Biologia – CZĘŚĆ 2, tom pierwszy, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, red. K. Staroń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2003.
2. Dr Anna Dziedzicka oceni następujące podręczniki:
A. Czubaj, J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, R. Skoczylas, K. Skwarło-Sońta, J. Sotowska-Brochocka, K. Spalik, K. Staroń, T. Umiński, Biologia – CZĘŚĆ 2, tom drugi, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, red. R. Skoczylas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2003;
A. Czubaj, J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, R. Skoczylas, K. Skwarło-Sońta, J. Sotowska-Brochocka, K. Spalik, K. Staroń, T. Umiński, Biologia – CZĘŚĆ 3, kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
red. K. Spalik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2003.

 

28.10.2008, godz. 11.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Cisek, Wojna polsko-bolszewicka w amerykańskich raportach z Warszawy

 

 

W LISTOPADZIE 2008

 

03.11.2008, godz. 16.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej
oraz Opactwa OO. Cystersów w Mogile
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej
Program

 

05.11.2008, godz. 16.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Profesor Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek – mąż stanu i dyplomata
Prof. Henryk Samsonowicz, Bronisław Geremek – badacz średniowiecza
Prof. Jerzy Wyrozumski, Wkład Bronisława Geremka w sprawę uregulowania statusu prawnego Biblioteki Polskiej w Paryżu
Zaproszenie i program

 

07.11.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Światowe reperkusje traktatu Goślickiego na przestrzeni wieków. Kwestie Szekspirowskie.
Wprowadzający: prof. Julian Maślanka

 

12.11.2008, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Piotr Werner, Wykorzystanie automatów komórkowych i algebry map w badaniach zmian użytkowania ziemi

 

12.11.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska, Umberto Eco – autobiograf?

 

13.11.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Marchlewicz, „Śmierć niesłychanie ponętna”. Uwagi nad okolicznościami samobójstw uchodźców polistopadowych w Anglii.

 

14.11.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz, Czterowymiarowy wszechświat de Sittera w kwantowej grawitacji CDT

 

17.11.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Henryk Arodź, Scena i aktorzy (uwagi fizyka o czasoprzestrzeni i materii)

 

17.11.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Nie uczymy w Polsce aż tak źle!

 

18.11.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Albański ruch narodowy – problem zasięgu terytorialnego

 

18.11.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: V Lekarskiego, III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i IV Przyrodniczego
Prof. Joanna Strosznajder, Aktualne spojrzenie na udział toksycznych peptydów i białek w chorobach neurodegeneracyjnych

 

18.11.2008, godz. 18.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marek Hermann, Funkcje figur retorycznych w peroratio „Pro Sexto Roscio Amerino” Cycerona

 

19.11.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Łukasz T. Sroka, „Solidarność” - krakowska loża B`nei B`rith (1892-1918)

 

20.11.2008, godz. 17.30, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Hanna Hayduk, Teksty i miniatury w Kodeksie Baltazara Behema

 

21.11.2008, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
poświęcona Stanisławowi Wróblewskiemu (1868–1938)

21.11.2008, godz. 15.00, sala wystawowa budynku Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Archiwum Nauki PAN i PAU i Polska Akademia Umiejętności
otwarcie wystawy ...Akademii naszej oddany był całą duszą... Stanisław Wróblewski (1868–1938)
ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaproszenia i program

 

22.11.2008, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
UROCZYSTE POSIEDZENIE NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia PAU nad uchwałą
4. Wykład: Profesor Teresa Michałowska, Literatura średniowieczna w oczach współczesnego badacza
5. Dyskusja

 

24.11.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jan Machnik, mgr Jolanta Bagińska, mgr Wiesław Kowal,
Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych

 

24.11.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor J. Krzysztof Lenartowicz, Nieznana architektura Rzeczypospolitej

 

25.11.2008, godz. 11.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Prof. Zofia Stasicka oceni następujące podręczniki:
B. Kupczyk, W. Nowak, M.B. Szczepaniak, Chemia 1. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON 2007 (121/07)
+ Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
B. Kupczyk, W. Nowak, M.B. Szczepaniak, Chemia 2. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON 2007 (162/07)
+ Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
2. Dr Anna Kolasa oceni następujące podręczniki:
B. Kupczyk, W. Nowak, M.B. Szczepaniak, Chemia 3. Podręcznik dla gimnazjum, OPERON (62/08)
+ Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
B. Kałuża, F. Kamińska, Chemia organiczna. Podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum, Zakres podstawowy,
część 2, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej (403/02)

3. Dr Ewa Wasielewska oceni następujące podręczniki:
B. Kałuża, F. Kamińska, Chemia ogólna i nieorganiczna. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawnictwo ŻAK (205/02)
B. Kałuża, F. Kamińska, Chemia ogólna i nieorganiczna. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Zakres rozszerzony. Wydawnictwo ŻAK (52/03)
4. Prof. Janusz Nowakowski oceni następujący podręcznik:
M.M. Poźniczek, Z. Kluz, Wybieram chemię Cz. 2. Zakres rozszerzony, ZamKor (97/07).

 

25.11.2008, godz. 17.00, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: V Lekarskiego, III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i IV Przyrodniczego
Dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Jura Krakowsko-Wieluńska - kraina białych skał

 

26.11.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU Prof. Terho Paulsson, Slawiści z Lund na polskiej ziemi

 

27.11.2008, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Dr hab. Bartosz Brożek, Podwójna prawda: Siger z Brabantu i Jan Burydan

 

27.11.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Bayesowskie porównywanie modeli ekonometrycznych i łączenie wiedzy

 

28.11.2008, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Modelowanie cybernetyczne i symulacja komputerowa systemów biologicznych

 

 

W GRUDNIU 2008

 

01-02.12.2008 godz. 09.00-19.00, Mała i Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Prehistorii Karpat PAU
oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
organizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej European Specific Targeted Research Project FEPRE
The Formation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio-Cultural Diversity
The Interactions between different models of the Neolithization north of the Central European Agro-Ecological Barrier:
Eastern and Western Linear Complexes

Program

 

04.12.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Hubert Chudzio, Żołnierze powstania listopadowego w państwie Muhammada Alego

 

08.12.2008, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Czy nauka jest nam dana raz na zawsze?

 

08.12.2008, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Ksiądz Profesor Grzegorz Ryś, Spór o Kościół i Państwo. „Unam Sanctam”.

 

09.12.2008, godz. 10.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
oraz Komisji Wojen i Wojskowości PAU
zorganizowane z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r.
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości
Program

 

09.12.2008, godz. 18.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Michał Bednarski, Historia języka greckiego
Prof. dr. hab. Kazimierz Korus, Elementy komiczne w „Orestei” Ajschylosa

 

10.12.2008, godz. 10.00-17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum Naukowe poświęcone 100-leciu Rocznika Slawistycznego
Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Program

 

10.12.2008, godz. 11.00-16.00, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Bogdan Zagajewski, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach pokrycia terenu

 

10.12.2008, godz. 18.00, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Obecność traktatu Wawrzyńca Goślickiego w szekspirowskich „Hamletach”

 

11.12.2008, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Ks. dr Zbigniew Liana, Problem obiektywnej ważności poznania religijnego i teologicznego

 

11.12.2008, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr Paul Crossley, Ductus. Chartres cathedral and high medieval rhetoric

 

12.12.2008, godz. 12.00, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Dr Paweł Prokop, Dr hab. Roman Soja, Prof. dr Subir Sarkar,
Rola tektoniki, klimatu i człowieka w kształtowaniu rzeźby Piemontu Sykkimsko-Butańskich Himalajów

 

12.12.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Doc. dr Grzegorz Wrochna, Błysk gamma GRB 080319B – najpotężniejsza eksplozja kosmiczna

 

15.12.2008, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Franciszek Ziejka, Gdy się Chrystus rodzi... Z tajemnic polskich Wigilii czasów narodowej niewoli

 

16.12.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Erhard Cziomer, Niemcy i Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego w Europie

 

16.12.2008, godz. 11.00, sala nr 26 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr hab. Maciej Szargot, prof. UJK (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Filia w Piotrkowie Trybunalskim), mgr Tomasz Pawlus (doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
ocenią następujący podręcznik:
M. Stala, Literatura polska. Romantyzm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. Kraków 2003.
2. Dr hab. Jan Jakóbczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), mgr Monika Jaworska (doktorantka UŚ)
ocenią następujący podręcznik:
M. Wyka, Literatura Młodej Polski. Podręcznik dla klasy 2 i 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WYDAWNICTWO LITERACKIE. Kraków 2004.
3. Dr Barbara Szargot (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Filia w Piotrkowie Trybunalskim), dr hab. Jan Jakóbczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ocenią następujący podręcznik:
M. Nawrocki, M. Stala, Literatura polska. Pozytywizm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. Kraków 2003.

 

16.12.2008, godz. 11.00, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska, Nieznany pamiętnik Stanisława Józefowicza z czasów I wojny światowej

 

16.12.2008, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Rada PAU

 

17.12.2008, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Phil. Pavol Mačala, Znaczenie badań archeologicznych w rejonie Beskidu Niskiego dla pradziejów
i wczesnego średniowiecza północno-wschodniej Słowacji

 

17.12.2008, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Mgr Jan Surman, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I we Lwowie w latach 1848-1918; mobilność nauczycieli akademickich na tle konfliktów narodowościowych w monarchii habsburskiej

 

17.12.2008, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Martin Goodman, Sectarianism and the Temple in the late Second Temple period and its aftermath

 

19.12.2008, godz. 13.15, sala nr 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Magdalena Dyras, Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku