Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2016

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2016

 

11.01.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Mirosława Marody, O polskości, swojskości i byciu sobą
Zaproszenie

 

12.01.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Grzegorz Chomicki, Stanisław Ledóchowski jako polityk i wojskowy. W związku z rocznicą konfederacji tarnogrodzkiej

 

13.01.2016, godz. 13.30, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Przemysław Kupidura, Granulometria obrazowa i jej wykorzystanie w klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych

 

13.01.2016, godz. 17.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Walery Pisarek, Problem zrozumiałości w urzędowej komunikacji publicznej w Polsce i innych krajach UE

 

13.01.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Lisek, Początki poezji kobiet w nowoczesnej literaturze jidysz

 

14.01.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof Czyżewski, Nowe spojrzenie na ołtarz główny katedry krakowskiej

 

14.01.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Jarosław Działek i dr Wojciech Biernacki, Powódź - zjawisko przyrodnicze czy wydarzenie społeczne?

 

15.01.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Antoni Ziemba, Sprawczość rzeczy. O sztuce północnoeuropejskiej XIV–XV wieku

 

15.01.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Łukasz Stawarz, Kosmiczne źródła promieni kosmicznych i promieniowania gamma

 

18.01.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Mateusz Hohol, Jak umysł konstruuje geometrie?

 

19.01.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Jarosław Stolicki, Wpływ powstania Chmielnickiego na zmiany w układzie sił społeczno-politycznych
w Europie Środkowej i Wschodniej

 

19.01.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Marek Wilczyński, Czwarta wojna punicka w literaturze i rzeczywistości

 

20.01.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Problem stylizacji w przekładzie

 

21.01.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić, Powrót zbiorów rapperswilskich do Kraju po I wojnie światowej. Z perspektywy szwajcarskiej

 

22.01.2016, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. dr hab. Ryszard Grygiel, dr Joanna Pyzel, mgr Błażej Muzolf,
Początki rolnictwa na Kujawach z uwzględnieniem najnowszych badań archeobotanicznych ze stanowiska Ludwinowo 7

 

25.01.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Michał Turała, CERN i kraje Europy Wschodniej w czasach „zimnej wojny”

 

25.01.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Vetulani, Jak żyć długo, szczęśliwie i mądrze – refleksje neurobiologa

 

26.01.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie przez Prof. Michała Szurka recenzji podręcznika do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych:
M. Karpiński, D. Dobrowolska, M. Braun, J. Lech, Matematyka, klasy 1-3 liceum i technikum, zakres podstawowy, wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012-2014.
2. Wymiana opinii na temat proponowanej przez Prof. Macieja Kawkę konferencji poświęconej podręcznikom.

 

26.01.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Henryk Gurgul, Wpływ amerykańskich ogłoszeń makroekonomicznych na śróddzienne zależności przyczynowe na giełdowych rynkach akcji: wyniki badań empirycznych dla wybranych krajów Europy Środkowej", ("Intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe")

 

26.01.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Sarmaci poznają świat. Ameryka
Zaproszenie

 

27.01.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Adam Redzik, Academia Militans - rzecz o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

 

28.01.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Wiesław Gumuła, Finansowe źródło przełomu cywilizacyjnego XXI wieku

 

28.01.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwerstetu Opolskiego w Opolu)
Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej
Zaproszenie

 

28.01.2016, godz. 16.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Kamila Baraniecka, O odtwarzaniu miasta w mieście: sakralizacja przestrzeni w misteriach Męki Pańskiej
na przykładzie Bydgoszczy oraz Poznania

 

29.01.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Bogusław Dopart, Buntownik, bohater, nadczłowiek w poezji polskiego romantyzmu

 

 

W LUTYM 2016

 

8.02.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jerzy Niewodniczański, Energetyka jądrowa w Polsce?
Zaproszenie

 

9.02.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Aleksander Woźny, prof. UP w Krakowie, Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”
w świetle filmu pt. „O coś więcej niż przetrwanie”. Fakty a scenariusz

 

10.02.2016, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Artur Krawczyk, Rozwój oprogramowania geoinformacyjnego dla górnictwa w kraju i na świecie, wybrane zagadnienia

 

11.02.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Sofiówka - ogród filozoficzny na Ukrainie. Niezwykłe dzieło kultury staropolskiej

 

11.02.2016, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Łukasz Wiejaczka, Wpływ zbiorników zaporowych na warunki termiczne rzek karpackich

 

11.02.2016, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I.p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU 
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, Wybrane aspekty projektowania zrównoważonego
– na przykładzie europejskich obiektów i zespołów biurowych

 

15.02.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Marzena Woźny, Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937) - członek PAU, prehistoryk z przełomu epok

 

15.02.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Anita Bokwa, Smog – krakowska specjalność?
Zaproszenie

 

16.02.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
pt. Mniejszości narodowe na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku
Program:
1. Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Wpływ mniejszości narodowych - greckiej w Albanii i albańskiej w Grecji
- na relacje grecko-albańskie po 1991 roku

2. Prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Mozaika narodowościowa w Czarnogórze a problem koegzystencji
3. Dr Rafał Woźnica, Partie polityczne i reprezentacja mniejszości w Bułgarii i Macedonii
4. Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Polityka etniczna Republiki Serbii wobec mniejszości po 2009 r.

 

16.02.2016, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Bieszczadach Wysokich

 

18.02.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Polacy na Litwie – dziś. Losy i trudne trwanie

 

18.02.2016, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Profesor Ludwik Błaż, Wybrane problemy w procesach wytwarzania metalicznych materiałów kompozytowych

 

19.02.2016, godz. 12.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Tomasz Kalicki, Mateusz Płóciennik, Dominik Pawłowski, Renata Stachowicz-Rybka,
Badania przyrodnicze w neolitycznym mikroregionie osadniczym w dolinie Seretyka'i (Zachodnia Rosja)

 

22.02.2016, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Zdzisław Golda, Perturbacje od starożytności do dziś, czyli co łączy Neptuna, kosmologię i kwanty

 

23.02.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Ks. dr hab. Michał Drożdż, Między sacrum treści a profanum form dydaktycznych. Próba analizy podręczników
do katechezy dla szkoły średniej

 

23.02.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Bolesław Orłowski, Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę
Zaproszenie

 

23.02.2016, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Jacek Hajduk, „Satyricon” Petroniusza w świetle współczesnej teorii narracji

 

24.02.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Tomasz Pudłocki, Kontakty intelektualne polskich i amerykańskich humanistów w latach 1918-1939 

 

25-28.02.2016
Sesja naukowa 5th Cracow Maya Conference
Weaving Histories: Women in Mesoamerican Culture, Society and Politics
Organizatorzy: Instytut Archeologii UJ, Polska Akademia Umiejętności
Program

 

25.02.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Profesor Jerzy Niewodniczański, Zagrożenia bronią jądrową

 

25.02.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Marek Śliboda  (Prezes Zarządu firmy Marco sp. z o.o. w Gliwicach)
Jak zbudować ponadczasową firmę
Zaproszenie

 

25.02.2016, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Anna Romanowicz, Projekt »empowerment«, czyli czy (i jak) zwalczyć prostytucję? O działaniach wybranych organizacji pozarządowych w Delhi

 

26.02.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Jakub Kudroń, Świętość – duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej

 

26.02.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Sebastian Kubis, Różne oblicza gwiazd neutronowych

 

29.02.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Aleksander Surdej, Euro a dynamika przemian Unii Europejskiej

 

 

W MARCU 2016

 

2.03.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Michał Zawadzki, Postawy osób rozpoczynających karierę akademicką względem przemian we współczesnym uniwersytecie

 

7.03.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Janusz Andres, Ratowanie życia – nowe szanse
Zaproszenie

 

8.03.2016, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Michał Klimecki, Wrogowie i sojusznicy. Polsko-ukraińskie stosunki wojskowe 1918–1920

 

8.03.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Kurhany z początku epoki brązu w miejscowości Bukówna na Wschodnim Podkarpaciu

 

8.03.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Przestrzeń geograficzna jako miejsce gospodarowania

 

9.03.2016, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. Mateusz Jabłoński, Narzędzia geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków

 

9.03.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Marek Tuszewicki, Choroba i sposoby leczenia w kulturze Żydów aszkenazyjskich XIX i XX w.

 

10.03.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Tadeusz Łepkowski – emigrant i historyk

 

10.03.2016, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Geograficznej PAU
Współczesne problemy naukowe Tatr
Program:
1. Mgr Katarzyna Dąbrowska, dr inż. Marcin Guzik (TPN) – Nowy atlas TPN
2. Dr Piotr Kłapyta (IGiGP UJ) - Późnoglacjalny i holoceński zapis przemian środowiska przyrodniczego Tatr Zachodnich
w świetle badań osadów

3. Dr hab. Mirosław Żelazny (IGiGP UJ) – Zasoby wodne Tatr (polskie i słowackie)

 

10.03.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Gotyk w architekturze Małopolski pierwszej połowy wieku XVI. Zarys zagadnienia, przegląd problematyki

 

11.03.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Joanna Makulska, prof. UR, Optymalizacja decyzji w rolnictwie i ochronie środowiska

 

11.03.2016, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Tomasz Kapecki, Ergonomia nowych przestrzeni edukacyjnych. Współczesne tendencje kształtowania budynków dydaktycznych szkół wyższych w Polsce i Europie Zachodniej

 

14.03.2016, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Jerzy Stelmach, Resentyment jako źródło przekonań normatywnych

 

14.03.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marek Rocki, Patriotyzm w sporcie
Zaproszenie

 

15.03.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Krzysztof Nowak, Między regionalizmem a nacjonalizmem. Polityczne oblicza śląskości

 

15.03.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro, Wergiliusz Dantego: mistrz czy uczeń?

 

16.03.2016, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Katarzyna Białkowska, Rola kindlin w przekazywaniu sygnałów przez integryny w procesach zjologicznych i patologicznych
Zaproszenie

 

16.03.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, Shakespeare polityczny 

 

17.03.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Profesor Jan Woleński, Czy nauka może zgubić cywilizację?

 

18.03.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Kazimierz Korus, Platon. Poeta czy filozof?

 

18.03.2016, godz. 12.15, sala konferencyjna 1.02, Instytut Zoologii UJ (Kampus UJ)
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, Ksenoestrogeny, a hormonalna czynność gonady męskiej

 

18.03.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Urszula Ciernia, Święci wojownicy czy fanatycy? Wokół pytań o heroizm i martyrologię staroobrzędowców

 

18.03.2016, godz. 16.30, sala nr 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Zdzisław Burda, Modelowanie rozkładu bogactwa

 

19.03.2016, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności  (tylko dla Członków PAU)
Po części zamkniętej - ok. godz. 13.00 - wykład publiczny:
Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej, czyli fizyka dla poetów

 

19.03.2016, godz. 16.00, Libraria Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”
Maciej Falkowski, Pomoc rozwojowa w Armenii. Problemy i wyzwania

 

21.03.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Rasa Rimickaite, W osiemdziesiąt dni dookoła świata. O litewsko-polskich relacjach kulturalnych,
zwłaszcza w kontekście ostatnich 25 lat Niepodległości

 

22.03.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Ks. dr hab. Michał Drożdż, Między sacrum treści a profanum form dydaktycznych. Próba analizy podręczników
do katechezy dla szkoły średniej

 

22.03.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, Modelowanie – umiejętność czy sztuka?
Zaproszenie

 

23.03.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Przemysław Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie II Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia)

 

31.03.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Mgr Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska  (b. Konsul Generalny w Kanadzie, b. Reprezentant RP przy UNESCO w Paryżu)
Wizerunek Polski. Jak moglibyśmy być widziani w różnych miejscach świata
Zaproszenie

 

31.03.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak, Religijność ludowa a kultura popularna, czyli o walce postu z karnawałem

 

 

 

W KWIETNIU 2016 

 

1.04.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Jan Chochorowski, Między archeologią, antropologią i prehistorią - krakowskie środowisko naukowe
w początkach działalności AU (1873-1893) wobec problemu pochodzenia człowieka i jego kultury

 

6.04.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Z. Sowa, Rola środowiska społecznego w procesach komunikacji

 

8.04.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Jacek Niemiec, Astrofizyczne PeVatrony

 

11.04.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Andrzej Kastory przedstawi przygotowywaną do wydania pracę pod tytułem:
Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego w latach 1948-1956
Zaproszenie

 

11.04.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Krzysztof Meyer, Wulkan pod kontrolą - o Witoldzie Lutosławskim
Zaproszenie

 

12.04.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB, Rumuni – kawalerowie orderu Virtuti Militari

 

12.04.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Zbigniew Dresler, prof UEK, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a inwestycje w Polsce w latach 1991-2014

 

13.04.2016, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Mgr inż. Monika Żogała, Analizy wpływów wstrząsów górniczych na obiekty budowlane we wspomaganiu systemem ArcGIS

 

13.04.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Magdalena Sitarz, dr hab. Andrzej Pawelec,
„Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie” Icchaka Kacenelsona – historia przekładów

 

14.04.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katarzyna Płonka-Bałus, En grant affection: niezwykły portret Jana Chenarta we francuskim modlitewniku
z drugiej połowy XV w. w Bibliotece Czartoryskich

 

14.04.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Iwona Sagan, Geograficzne badania miast na tle ewolucji paradygmatów naukowych i koncepcji polityki miejskiej

 

15.04.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Marek Stachowski, Trzej polscy leksykografowie w Jakucji, czyli o pożytkach płynących z niewiedzy

 

18.04.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Piotr Białas, Czy gra komputerowa może być arcydziełem?
Zaproszenie

 

19.04.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Wkład polskiej emigracji politycznej w rozwój pokojowej idei integracji Europy (1940-1989)
Program:
1. Prof. dr hab. Józef Łaptos, Organizacyjne ramy działalności polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej
2. Dr hab. Inga Kawka, Działalność Jana Kułakowskiego na rzecz Polski w europejskim ruchu syndykalistycznym
3. Dr Wojciech Prażuch, Współpraca polskich środowisk emigracyjnych we Francji z opozycją demokratyczną w PRL w latach 80. XX wieku

 

19.04.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Sławomir Sprawski, Tatuaż herosa. Zapomniany element obyczajowości greckiej epoki archaicznej?

 

20.04.2016, godz. 17.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, RADYKALNE MIASTA. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu

 

20.04.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Danuta Kucała, Anglicyzmy w języku hiszpańskim i polskim

 

21.04.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Janusz Nowak, Józef Czapski i jego archiwum z Maisons-Laffitte

 

22.04.2016, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
J. Wilczyński, G. Lengyel, A. Pryor, P. Mroczek, B. Kufel-Diakowska, M. Moskal-del Hoyo, O. Žaár, P. Šída,
Inwentarze kamienne późnograweckich stanowisk Europy Centralnej na tle danych paleośrodowiskowych

 

25.04.2016, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa  Biurokracja w nauce
Program:
11.00  Andrzej Białas, Otwarcie
11.15  Jerzy Axer, Autonomia uniwersytecka – zaufanie – biurokracja
11.30  Renata Przybylska, Biurokracja na uczelni – punkty newralgiczne
11.45  Anna Lewandowska, Akredytacja i algorytm rozdziału dotacji budżetowej w szkolnictwie wyższym a jakość kształcenia
12.00  Stanisław Kistryn, Nauka w pętach kontroli
12.15  Jerzy Szwed, Pilotażowy program deregulacji w szkolnictwie wyższym
12.30–12.45  Przerwa
12.45  Dyskusja
13.45  Jarosław Gowin, Komentarz

 

25.04.2016, godz. 16.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Chris Corbally i Margaret Rappaport, The Human Hearth and the Dawn of Morality

 

25.04.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Rafał Rogala, Polska krajem migracji? Rozważania o przyszłości polskiej polityki migracyjnej w dobie kryzysu

 

26.04.2016, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa  Zagrożenia Środowiska Ziemi
Organizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN,
Komitet Global Change PAN, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Program:
11.00  Prof. Leszek Starkel, Rozkład zasobów przyrody na Ziemi
11.30  Prof. Janusz Szmyd, Zasoby energetyczne Świata i nowe technologie
12.00  Prof. Joanna Wibig, Przyczyny i prognoza globalnego ocieplenia
12.30  Prof. Zbigniew Kundzewicz, Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki
14.00  Prof. Ewa Frątczak, Kryzys demograficzny, migracje i ich globalne konsekwencje
14.30  Prof. Jerzy Kleer, Globalne bariery rozwoju – zagrożenia dla Polski
15.00  Dyskusja panelowa
Plakat

 

26.04.2016, godz. 11.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. M. Czaja, A. Smaga, Chemia 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony.
Operon Warszawa 2013, nr dopuszczenia 636/2/2013
- recenzuje Zofia Stasicka
2. Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski, CIEKAWI ŚWIATA, CHEMIA 3, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony. Wydawnictwo pedagogiczne OPERON, Sp. z o. o., Gdynia 2014, ISBN 978-83-7680-979-3
- recenzuje Anna Kolasa
3. Ocena ogólna e-podręczników do chemii dla III i IV etapu edukacyjnego na tle e-podręczników do innych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych opracowanych w ramach projektu koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
- recenzuje Janusz Nowakowski

 

26.04.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Adrienne Körmendy, Polska - Węgry - Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni
Zaproszenie

 

27.04.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Andrew Schumann, Greko-buddyzm i jego wpływ na kulturę i naukę

 

28.04.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Krzysztof Kluszczyński  (Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska)
Modelowanie – umiejętność czy sztuka?
Zaproszenie

 

29.04.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Duda, (Anty)heroizm życia codziennego. Na podstawie wybranych utworów współczesnej literatury rosyjskiej

 

 

 

W MAJU 2016

 

5.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Alain Soubigou, Jaworzina, 1919-1923, polonaise ou tchécoslovaque?  Les contradictions de la politique étrangère française
(Sprzeczności w polityce zagranicznej Francji wobec polsko-czechosłowackiego konfliktu o Jaworzynę 1919-1923)

 

6.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Stanisław Małek, prof. UR, Uwarunkowania jakości wód źródeł w obszarach leśnych Karpat

 

6.05.2016, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Pierpaolo Vivo, Whitening the black swan: rare and extreme events from a physicist's perspective

 

10.05.2016, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja panelowa  Kryzys nauczania łaciny – kryzys kultury
Program

 

10.05.2016, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Ppłk Bolesław Ziemiański szef ochrony marszałka Piłsudskiego

 

10.05.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Ryszard Szewczyk, Refleksje na temat sprawiedliwości dystrybutywnej J. Rawlsa

 

11.05.2016, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Janusz Pawęska, Wybuch choroby wirusowej Ebola w Zachodniej Afryce – czego nas nauczył
Zaproszenie

 

11.05.2016, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Adam Piórkowski, Konstrukcja „map optymalnych czasów dojazdów” dla potrzeb służby cywilnej
Zaproszenie

 

11.05.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki, Szpital Gminy Żydowskiej w Krakowie w latach 1866-1941

 

12.05.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Beata Biedrońska-Słotowa, Kolekcja tkanin wschodnich z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Systematyka i historia
Zaproszenie

 

12.05.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Wojciech Jarczewski, Znaczenie rewitalizacji w procesie rozwoju polskich miast

 

13.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Arkadiusz Bagłajewski, Praca ludzka w świetle współczesnych świadectw literackich
Zaproszenie

 

13.05.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Małgorzata Abassy, Wzór męczeństwa i typy męczenników w szyickim islamie

 

16.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Krzysztof Prokop, Codex Myszkovianae Ordinationis Diplomaticus Gerarda Labudy. Zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego

 

16.05.2016, godz. 12.00, Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Archiwum Nauki PAN i PAU
Otwarcie wystawy Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty. Dar dla Gabinetu Rycin PAU
Zaproszenie, plakat

 

16.05.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Zbigniew Stawrowski, Józef Tischner o narodzie i Ojczyźnie
Zaproszenie

 

16-20.05.2016, Kraków
Konferencja World of Gravettian Hunters
Organizatorzy: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Strona internetowa

 

17.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Artur Patek, Polska emigracja niepodległościowa w Tel Awiwie po drugiej wojnie światowej (1945-1948)

 

17.05.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Bzinkowski, Personifikacja śmierci - postać Charosa w nowogreckiej tradycji ludowej

 

18-21.05.2016, Wojsławice
XXXII KONFERENCJA EMBRIOLOGICZNA  Rośliny – Zwierzęta – Człowiek
Organizatorzy:

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
Komisja Embriologii i Morfologii Polskiej Akademii Umiejętności
Program

 

18.05.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Archeologia przekładu. Relacje jezuickie z Dalekiego Wschodu w XVII-wiecznej Polsce

 

19.05.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Henryk W. Żaliński, Profesor Marian Tyrowicz – historyk Wielkiej Emigracji

 

20.05.2016, godz. 12.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. PAN dr hab. Maria Lityńska-Zając, dr hab. Marek Nowak, mgr Magda Kapcia,
Badania izotopów stabilnych węgla i azotu w szczątkach archeobotanicznych jako narzędzie w rekonstrukcji warunków środowiskowych, metod uprawy i paleodiety

 

20.05.2016, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Marian Soida, "LOFAR"

 

23.05.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i jej rola w utrzymaniu pokoju jądrowego
Zaproszenie

 

23.05.2016, godz. 18.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Andrzej Betlej, Odkrywanie Muzeum
Zaproszenie

 

24.05 - 1.06. 2016, Zakopane
56. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej: A Panorama of Holography

Więcej o 56. Krakowskiej Szkole Fizyki Teoretycznej
Plakat
Strona internetowa

 

24.05.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr hab. Henryk Cubała, Podręczniki szkolne w procesie kształcenia kultury literackiej

 

24.05.2016, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, Interfejs, czyli kulturowy kontekst współczesnych wyzwań ergonomii

 

25.05.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth – adwokat i geolog

 

30-31.05.2016, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XX Krakowska Konferencja Metodologiczna  FILOZOFIA W NAUCE
Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Program

 

30.05.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Szczepański  (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian. Bilans ćwierćwiecza
Zaproszenie

 

31.05.2016, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Sylwester Czopek, prof. Jan Machnik, dr Wojciech Pasterkiewicz,
Między Wschodem a Zachodem. Znaczenie badań wielokulturowych stanowisk archeologicznych w Bykowie koło Drohobycza
Wykład będzie połączony z promocją książki - zaproszenie

 

31.05.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. Andrzej Jasiński, Muzyka – mowa dźwięków – wyrazem duchowych potrzeb człowieka
Zaproszenie

 

 

 

W CZERWCU 2016

 

1.06.2016, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU 
Pokaz filmu „Króliki z Ravensbrück”
Zaproszenie/plakat
Więcej o pokazie filmu

 

1.06.2016, godz. 18.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Zarządzanie polskim systemem oświatowym wobec globalnych priorytetów i trendów edukacyjnych

 

3.06.2016, godz. 16.30, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, Czy psychologia może się spotkać z fizyką?

 

6-7. 06.2016
Konferencja naukowa American Ethnicity and East European Immigration
O konferencji, plakat, program

 

8.06.2016, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Jacek Kozak, Rekonstrukcja długookresowych zmian powierzchni lasów za pomocą różnorodnych danych przestrzennych: wybrane problemy metodyczne

 

8.06.2016, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk, Badania interdyscyplinarne kopca Kraka. Wyniki, zaniechania i mity

 

8.06.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Leszek Hońdo, Nazistowskie, antropologiczne badania Żydów – Tarnów 1942 rok

 

9.06.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, Dlaczego migracja nie jest zagrożeniem cywilizacyjnym?

 

9.06.2016, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Józef Skrabski, Kościół św. Stanisława i hospicjum polskie w Rzymie

 

10.06.2016, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Wojciech Florkowski, Przejście fazowe QCD we Wczesnym Wszechświecie

 

12-28. 06.2016
XIV Konferencja  Przywracanie zapomnianej historii.
Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich
14TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ENGLISH-LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS

O cyklu konferencji "Przywracanie zapomnianej historii..."
O XIV Konferencji
Informacja prasowa

 

14.06.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Jan Gancarski, Odkrycie grodziska z epoki brązu w Brzezówce, pow. Jasło

 

14.06.2016, godz. 11.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Michał Jan Stachura, Studia oblicza pola bitwy –  nowa narracja czy nowa metoda historii starożytnej wojskowości

 

14.06.2016, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr Leopold Zgoda, Wojciecha Gasparskiego kryterium "potrójnego E"

 

15.06.2016, godz. 16.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Piotr Krzywiec, Robert Townson (1762-1827) i jego podróż geologiczna w Tatry i do Wieliczki

 

15.06.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Maria Kłańska, Poetyckie uniwersum Rose Auslaender

 

16.06.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Profesor Maryla Laurent-Zielińska,
Julia Lachowicz-Duval (Lwów 1878 – Paryż 1957) czyli o zmaganiach polskich emigrantek we Francji międzywojennej
Zaproszenie

 

16.06.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Stefan Skiba, Nowa systematyka gleb Polski

 

17-18. 06.2016
Konferencja  Polacy w nauce światowej

 

17.06.2016, godz.17.40, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności
Otwarcie wystawy  Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku
Zaproszenie

 

18.06.2016
Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Wykład prof. Krzysztofa Meyera Jak i dlaczego zimna wojna zdeformowała muzykę w Europie 

 

20.06.2016, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Magdalena Senderecka, Mózg a wiara. Neuronalne korelaty przekonań religijnych

 

21.06.2016, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Andrzej Florian Dubicki, Współpraca polsko-rumuńska w latach 1949-1962 w ramach RWPG

 

21.06.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, Czy transplantacje są konieczne w schyłkowej niewydolności narządu?
Zaproszenie

 

23.06.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Roman Dąbek, Dzieło Kopernika w myśli naukowej Nowej Hiszpanii i Meksyku

 

24.06.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Ks. dr hab. Jan Nowak, Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie. W przededniu beatyfikacji

 

27.06.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jan Machnik, Rubieże kulturowe w czasach prahistorycznych w świetle odkryć polsko-ukraińskiej ekspedycji
w dorzeczu górnego Dniestru
Zaproszenie

 

27.06.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Roman Kuźniar, Europejski kryzys i polski zwrot
Zaproszenie

 

30.06.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Krystian Probierz  (Katedra Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska w Gliwicach)
Wielkie budowle XXI wieku – tunel pod Alpami
Zaproszenie

 

30.06.2016, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Piotr Kletowski, Antropologia audiowizualna – dyscyplina naukowa, czy propozycja metodologiczna

 

 

 

W LIPCU 2016

 

25.07.2016, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Naukowa Particle Production in Hadronic Collisions
program, strona internetowa

 

 

 

WE WRZEŚNIU 2016

 

22-23. 09.2016, aula im. Waleriana Pańki przy ul. Bankowej 14 w Katowicach
Konferencja naukowa Między Śląskiem a Wileńszczyzną
Organizatorzy:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach
- Biblioteka Śląska w Katowicach
Zaproszenie
Strona internetowa

 

27.09.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Ks. prof. Michał Drożdż, Między sacrum i profanum, form dydaktycznych.
Próba analizy podręczników do katechezy dla szkoły średniej

 

27.09.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Dziedzictwo tożsamości religijnej w kulturze Górnego Śląska
Zaproszenie

 

28.09.2016, godz. 15.00, Sala im. K. Lanckorońskiej przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
Sesja Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Sandomierz – miasto niespełnionych nadziei. W 730. rocznicę lokacji miejskiej
Zaproszenie, plakat

 

29-30. 09.2016, Biblioteka Polska w Paryżu
Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim
Konferencja „Paris–Cracovie – Objectif Commun” / „Paryż–Kraków – wspólny cel”
O konferencji, zaproszenie (pl), zaproszenie (fr)

 

29.09.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski)
Pogoda kosmiczna: Słońce i jego wpływ na Ziemię
Zaproszenie

 

30.09.2016, godz. 10.00, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17 w Krakowie
III. Konferencja Estreicherowska
w 110. rocznicę urodzin Karola Estreichera jr.
Zaproszenie

 

30.09.2016, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Mariusz Wąsik, Diagnostyka i terapia przeciwnowotworowa w dobie eksplozji badan genomowych
Zaproszenie

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2016

 

2.10.2016, Luzino
Uroczystość odsłonięcia pomnika prof. Gerarda Labudy
Zaproszenie

 

6.10.2016, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Piotr Hordyński, Triumfy i pogrzeby Habsburgów. Trzy rolki akwafortowe z wieku XVI w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

 

11.10.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP, Admirał Franz von Hipper ostatni dowódca Hochseeflotte

 

12-13. 10.2016, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych
po rozpadzie Jugosławii. Historia – polityka – kultura – język – media

Organizatorzy:
- Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
O konferencji, zaproszenie, program

 

12.10.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Ewa Węgrzyn, Alija gomułkowska (1956-1960) - przyczyny, przebieg i proces adaptacji w Izraelu

 

13.10.2016, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna Liro,
Tradycja polsko-francuskich relacji geograficznych

 

14.10.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Joachim Śliwa, Egipt starożytny w świadomości Polaków

 

17.10.2016, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Bogdan Wszołek, Międzygwiazdowe pasma rozmyte

 

17.10.2016, godz. 18.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Tomasz Mach, Choroby przewodu pokarmowego a zagrożenia środowiskowe
Zaproszenie

 

18.10.2016, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska oraz mgr Krzysztof Frankowicz,
Dzieła XVI-wiecznych padewskich profesorów prawa i filozofii w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz ich proweniencja

 

18.10.2016, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Metody oceny efektywności funkcjonalnej planowanych inwestycji infrastruktury transportowej

 

18.10.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Świat pogański i świat chrześcijański w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

 

19.10.2016, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Jerzy Kupiec-Węgliński,
PAN – Harvard – UCLA w 40 lat: refleksje naukowca-lekarza nad rozwojem transplantacji narządów

Zaproszenie

 

19.10.2016, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Anna Sawicka, Komu jest potrzebna literatura katalońska?

 

20.10.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Monika Jaglarz, Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

21.10.2016, godz. 12.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Daniel Okupny, prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, Geochemiczne badania osadów jeziornych i torfowych w Polsce środkowej

 

21.10.2016, godz. 16.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Jerzy Łuczka, O ujemnej mobilności

 

24.10.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Hanoch Gutfreund, Polskie korzenie Uniwersytetu Hebrajskiego
Zaproszenie

 

25.10.2016, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Marcin Przybyła, Prehistoryczna osada obronna na Górze Zyndrama w Maszkowicach

 

25.10.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr Katarzyna Kołakowska, Ewaluacja czasopism naukowych
2. Dyskusja panelowa na temat: 
Zadania redakcji "Opinii Edukacyjnych PAU" wobec obowiązujących zasad ewaluacji czasopism naukowych

 

25.10.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. Marek Zrałek, Odkryliśmy „Boską Cząstkę” i co dalej?
Zaproszenie

 

26.10.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Annette Vogt, Women scientists in the European context in the 19th and early 20th century

 

26.10.2016, godz. 17.45, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Tadeusz Boruta, Czy sztuka jest nauką?

 

27.10.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Zrałek, Odkryliśmy „Boską cząstkę” – i co dalej?
Zaproszenie

 

27.10.2016, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Mgr Małgorzata Roeske, Domowe 'zaświaty'. O kulturowej roli strychu i piwnicy

 

28.10.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Marta Lechowska, Perwersyjny heroizm. Wiaczesława (Iwanowicza) Iwanowa dialog z F. Nietzschem

 

31.10.2016, Montreal
Międzynarodowe sympozjum naukowe
Gombrowicz Bewildered / Gombrowicz désemparé
- więcej na stronie PAU
strona konferencji

 

 

 

W LISTOPADZIE 2016

 

4.11.2016, godz. 13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum naukowe Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców biologicznych
O konferencji

 

8.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Piotr Olender, Wpływ działań morskich na przebieg pierwszej wojny bałkańskiej

 

9.11.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. Wiesław Gumuła, Przestrzeń publiczna w dobie finansjalizacji

 

9.11.2016, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Alicja Maślak-Maciejewska, Kaznodzieje i rabini krakowskiej synagogi postępowej – między niemieckością a polskością

 

10.11.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Nagy, Czy teza zawarta w haśle - Golden Age of Natural Gas - ma szansę spełnić się w następnym dwudziestoleciu?

 

10.11.2016, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Mundury cywilne w Polsce w XVIII i XIX wieku. Ze studiów nad kostiumologią, obyczajem i malarstwem portretowym

 

10.11.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Mirosław Żelazny, Wpływ wiatrołomu na zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód w zlewniach tatrzańskich;
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Paradoksy działalności fluwialnej w systemach młodych gór

 

14.11.2016, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Andrzej Królak, Fale grawitacyjne wykryte

 

15.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kastory, Reperkusje polskiego kryzysu z grudnia 1980 r. na Zachodzie

 

16.11.2016, godz. 13.30, Sala Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (trzecie piętro) ul. Warszawska 24
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Wojciech Przybylski, SMART CITY: technologia, moda czy nowy paradygmat zarządzania miastem?

 

16.11.2016, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Kazimierz Korus, Godność człowieka (timé) w starożytnej kulturze greckiej

 

17.11.2016, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Michalina Petelska, Julia Ledóchowska i Georg Brandes. Działalność Polonii skandynawskiej na rzecz niepodległości Polski w latach 1915–1917

 

17.11.2016, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Mgr Paulina Maślona, „Nadszedł czas upiorów”. Charakterystyka internetowego fandomu zabawek Monster High

 

18.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. David Frick, Słowa uszczypliwe, słowa nieuczciwe”. Język sporów sądowych a polemika wyznaniowa w dawnej Rzeczypospolitej

 

18.11.2016, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Fatima Pawełczyk, Leszek Chróst, Tadeusz Magiera, Adam Michczyński, Jarosław Sikorski, Konrad Tudyka, Ewelina Zając,
Chronologia i wyniki badań geochemicznych torfowiska Wolbrom (część południowo-wschodnia)

 

18.11.2016, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Maciej Czerwiński, Człowiek, nie heros. Aporie heroizmu w chorwackiej i serbskiej prozie wojennej (1945-1990)

 

18.11.2016, godz. 15.00, ul. Warmijska 5, Kraków
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce tajnych posiedzeń naukowych PAU w czasie okupacji niemieckiej
Zaproszenie

 

18.11.2016, godz. 16.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy  Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie

 

18.11.2016, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Jerzy Krzesiński, Wątpliwa obecność układów planetarnych wokół niebieskich pulsujących podkarłów KIC 5807616 i KIC 10001893

 

19.11.2016, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Odsłonięcie kopii portretu Piotra Moszyńskiego
4. Wykład: Prof. Sir Leszek Borysiewicz, członek zagraniczny PAU, The Changing Face of Higher Education in Britain

 

19-21.11.2016, Tomaszowice
IV Debata PAU
Finansowanie nauki

Organizator: Polska Akademia Umiejętności

 

21.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Debata organizowana przez Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
z okazji setnej rocznicy wydania przez monarchów Niemiec i Austro-Węgier Aktu 5 listopada 1916
Zaproszenie

 

21.11.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, Czy człowiekowi potrzebna jest wspólnota?
Zaproszenie

 

22.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

23.11.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Michał Kokowski, O nienaukowych podstawach bibliometrii

 

24.11.2016, godz. 10.00, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. T. Spiczakowa 6
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Teresa Fortuna, Osiągnięcia naukowe Profesora Mieczysława Pałasińskiego w zakresie technologii produktów roślinnych
Prof. dr hab. Włodzimierz Popek, Osiągnięcia naukowe Profesora Krzysztofa Bieniarza, członka korespondenta PAU w zakresie ichtiobiologii i rybactwa

 

24.11.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Jan Duława  (Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach),
Możliwości i ograniczenia medycyny – okiem lekarza
Zaproszenie

 

25.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Dr hab. Marcin S. Przybyła, Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi społeczeństwami

 

25.11.2016, godz. 12.30, Instytut Zoologii UJ (Kampus UJ), sala konferencyjna 1.02 (obok sekretariatu)
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Dr hab. Bartosz Płachno, Mikromorfologia i ultrastruktura kwiatów przedstawicieli rodziny Lentibulariaceae w odniesieniu do zapylaczy

 

29.11.2016, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Bogusław Chorąży, mgr Bożena Chorąży, Stan badań archeologicznych Beskidu Śląskiego i przyległej części Pogórza Śląskiego

 

29.11.2016, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Marek A. Dąbrowski, Kurs walutowy jako mechanizm absorpcji wstrząsów gospodarczych i finansowych w krajach na średnim poziomie rozwoju

 

29.11.2016, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Mineraloga podróż do wnętrza człowieka
Zaproszenie

 

29.11.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Philip Hardie, Paradox, Mirabilia, Miracles in Late Antique Latin Poetry

 

 

 

W GRUDNIU 2016

 

1-2. 12.2016
Polsko–czesko–słowacka konferencja naukowa
Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta
Zaproszenie

 

7.12.2016, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Joanna Dziadowiec, Międzykulturowe festiwale folklorystyczne - synkretyczny system ochrony i zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym

 

7.12.2016, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Agnieszka Romanowska-Kowalska, „Jestem lew iluzoryczny”, czyli Szekspir w przekładzie K.I. Gałczyńskiego

 

8.12.2016, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Piotr Krasny, Exempla viva. Duchowni inspiratorzy pouczeń Karola Boromeusza o kształtowaniu sztuki sakralnej

 

9.12.2016, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Norbert Morawiec, Interpretacje heroizmu. Jozafat Kuncewicz w dziewiętnastowiecznej historiografii rosyjskiej

 

9.12.2016, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Piotr Bożek, Jaka jest najmniejsza kropla płynu?

 

13.12.2016, godz. 11.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Skorut, Rosja i panslawizm w polityce Tomasza Masaryka

 

13.12.2016, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UP, Syberyjska anabaza Legionu Czechosłowackiego w latach 1918-1920

 

13.12.2016, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Julian Gembalski  (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna w Katowicach),
Organy w historii kultury europejskiej

Zaproszenie

 

13.12.2016, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski, Interpretacja galijskiego denara Cezara ze słoniem (CRRC 443/1)

 

14.12.2016, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut, Mobilne Systemy Pomiarowe w opracowaniu innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej

 

14.12.2016, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Mgr Paweł Brzegowy i dr Sławomir Dorocki, Antoniego Rehmana droga do geografii

 

14.12.2016, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Agnieszka Jagodzińska, Żydowskie reakcje na misje Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, 1809-1939

 

15.12.2016, godz. 15.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Gerard Labuda - pierwszy prezes odrodzonej PAU. W stulecie urodzin
Zaproszenie, plakat

 

15.12.2016, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Mirosław Mika, Governance w lokalnym rozwoju turystyki

 

15.12.2016, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, Ergonomia światła – czyli jak poprawnie zamontować „żarówkę” – od biurka do bulwaru

 

16.12.2016, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG., O poszukiwaniach jeziornych osadów laminowanych i ich przydatności do rekonstrukcji zmian środowiska w północnej Polsce

 

16.12.2016, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Piotr Homola, Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: nowe możliwości badawcze w astrofizyce

 

17.12.2016, godz. 13.00, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konferencja naukowa Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta
Współorganizator: Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

 

19.12.2016, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Jerzy Król, Dziwna matematyczność Wszechświata

 

19.12.2016, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Stanisław Rodziński, O sztuce
Zaproszenie

 

19.12.2016, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Halina Florkowska-Frančić, Henryk Sienkiewicz – mniej znany
Zaproszenie

 

20.12.2016, godz. 16.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Paweł Skruch, Kluczowe zagadnienia badawcze z zakresu automatyki w projektowaniu samochodów autonomicznych