Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Maciej Złowodzki
Zastępcy przewodniczącego Tadeusz Juliszewski
  Edwin Tytyk
Sekretarz Karolina Trzyniec

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.

Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.

Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Jerzy Charytowicz
Dr hab. Grzegorz Dahlke
Dr hab. Ewa Gorczycka
Dr hab. inż. Ewa Górska
Dr hab. inż. Iwona Grabarek
Dr hab. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
Prof. dr hab. Aleksander Kabsch
Dr hab. Paweł Kiełbasa
Prof. dr hab. Maria Konarska
Dr sztuki Janusz Konaszewski
Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prof. dr hab. Danuta Koradecka
Prof. dr hab. Leszek Kozioł
Prof. dr hab. Joanna Lecewicz-Bartoszewska
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
Dr hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska
Dr Jerzy S. Marcinkowski
Prof. dr hab. Zenon Muszyński
Dr hab. Wiesława Nowacka
Prof. dr hab. Ewa Nowak
Prof. dr hab. Leszek Pacholski
Dr hab. Ryszard Paluch
Dr hab. Halina Pawlak
Dr med. Janusz Pokorski
Dr hab. Danuta Roman-Liu
Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
Prof. dr hab. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Jan Szczepaniak
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch. Anna Taczalska
Dr inż. Karolina Trzyniec
Prof. dr hab. Edwin Tytyk
Prof. dr hab. Jerzy Zagórski
Dr inż arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. Maciej Złowodzki