Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Biologii Rozwoju PAU

(dawniej Komisja Embriologii i Morfologii PAU)

 

Przewodniczący Elżbieta Pyza
Zastępca przewodniczącego Andrzej Joachimiak
Sekretarz Mariusz Jaglarz

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy reprezentujących wszystkie liczące się ośrodki naukowe w kraju. Służy integracji badań nad rozwojem embrionalnym oraz morfologią roślin i zwierząt. Zadaniem, jakie sobie stawia, jest – obok zwyczajnych posiedzeń – organizowanie, wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Koszt druku abstraktów w „Acta Biologica Cracoviensia” pokrywa PAU. Inne efekty swojej działalności Komisja publikuje nadto na łamach „Folia Histochemica et Cytobiologica” oraz „Folia Morphologica”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Prof. dr hab. Alicja Boroń
Dr hab. Mariusz Jaglarz
Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
Prof. dr hab. Lucyna Kątska-Książkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Klag
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska
Prof. dr hab. Andrzej Łukaszyk
Prof. dr hab. Józefa Styrna
Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
Prof. dr hab. Maria Szołtys
Dr hab. Piotr Świątek