Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Przewodniczący Marek Krąpiec
Zastępcy przewodniczącego Henryk Kubiak
Dorota Nalepka
Sekretarz Aldona Mueller-Bieniek
Delegat ds. wydawnictw Włodzimierz Margielewski

 

Komisja powstała w 1979 r. przy Oddziale PAN w Krakowie, a od roku 1993 działa przy PAU. Swoje korzenie miała w powołanym przez PAU w 1928 r. Komitecie Badań Staruńskich i w jego organie „Starunia”, ukazującym się od 1933 r. Integruje ona dyscypliny zajmujące się czwartorzędem: geologię, geomorfologię, paleontologię, archeologię i in. W swoim składzie skupia zarówno członków PAU, jak i badaczy spoza ścisłej korporacji. Organem Komisji jest rocznik „Folia Quaternaria”. Publikowane są w nim prace dotyczące paleogeografii czwartorzędu, w tym neotektoniki, aspektów paleośrodowiskowych osadnictwa prehistorycznego, paleoklimatologii, paleomalakologii i dendrochronologii. Na posiedzeniach Komisji referowane są prace dotyczące m.in. stratygrafii osadów plejstoceńskich i holoceńskich, zmian środowiska przyrodniczego, wieku i dynamiki osuwisk, warunków depozycji kred jeziornych i tworzenia się nacieków jaskiniowych.

Zobacz stronę czasopisma „Folia Quaternaria” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Adam Kotarba
Prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Józef Edward Mojski
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Leszek Starkel
Prof. dr hab. Leon Stuchlik
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz
Dr Janusz Badura
Dr hab. Dariusz Ciszewski
Dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIiZ
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Dr Wojciech Granoszewski
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
Prof. dr hab. Kazimierz Klimek
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB
Dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. PAN
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. PAN
Dr hab. Danuta J. Michczyńska
Dr hab. Adam Michczyński, prof. PŚ
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. PAN
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Prof. dr hab. Dorota Nalepka
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski
Prof. dr hab. Anna Pazdur
Prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska
Dr Tadeusz Sokołowski
Dr hab. Ewa Stworzewicz, prof. PAN
Prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
Prof. dr hab. Adam Walanus
Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. PAN
Prof. dr hab. Sławomir Żurek