Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice od roku 2011 do końca 2014 organizowały WSZECHNICʘ NAUKOWO-KULTURALNĄ
w Gliwicach. Od roku 2015 Wszechnica PAU działa w innej formie organizacyjnej. Główny ciężar organizacyjny  ponosi obecnie
Muzeum w Gliwicach i organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach.
W ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowane są co miesiąc wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki
i problemów kultury, na które zapraszamy młodzież szkół średnich, młodzież akademicką oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorem cyklu wykładów jest członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Mieczysław Chorąży. 

 

 

Następne spotkanie:

 

28 czerwca 2018 (czwartek), godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach

 

Profesor Stanisław Nicieja  (Katedra Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego)

Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele

 

 

Zaproszenie/plakat

 

zapr