Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2009

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2009

 

4-7.01.2009, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
The Cracow Epiphany Conference on Hadronic Interactions at the Dawn of the LHC
Strona konferencji

 

5.01.2009, godz. 16.15, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Andrzej Pelczar, O odkrywaniu możliwości konstrukcji w matematyce

 

8.01.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kinga Kantorska, Źródła do historii Polski w zbiorach francuskich

 

8.01.2009, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Tadeusz Kaczorek, Badanie stabilności dodatnich układów 2D z opóźnieniami

 

8.01.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Maria Małgorzata Sobieraj, Jak dwa zwierciadła... Analiza obrazu Jacka Malczewskiego Autoportret z Tobiaszem i Parkami”

 

12.01.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Kazimierz Stępień, Nauka Polska, nauka światowa

 

14.01.2009, godz. 13.30 Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. Beata Hermanowska, Jakość numerycznych modeli terenu w generowaniu ryzyka powodziowego

 

14.01.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Doc. dr hab. Michał Kokowski, Co dalej z Kopernikiem? Uwagi na temat spodziewanej przyszłości badań kopernikowskich

 

14.01.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Leszek Hońdo (Katedra Judaistyki UJ, PAU), Zmiany w zwyczajach krakowskich Żydów na przełomie XIX i XX wieku

 

15.01.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Dr hab. Krzysztof Maślanka, Wokół hipotezy Riemanna. Światopogląd B. Riemanna (1826-1866) i J. Keipera (1953-1995)

 

16.01.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU oraz Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Stanisław Mossakowski, Rzymskie lata Giovanniego Battisty Ghisleniego (1600-1672)

 

16.01.2009, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Józef Edward Mojski, Wybrane zagadnienia morfogenezy szelfu europejskiego w czwartorzędzie

 

19.01.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Mgr Franciszek Wasyl, Ormianie w Galicji na przełomie XVIII i XIX wieku – zagadnienia demograficzno-społeczne

 

20.01.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Wajda, Ewolucja japońskiego lotnictwa i marynarki wojennej w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej

 

20.01.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Jerzy Styka, Rzymska szkoła późnoantyczna w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa

 

20.01.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Jerzy Styka, Rzymska szkoła późnoantyczna w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa

 

21.01.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. Józefa Bull, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Potential quality control tools in the meat and milk production

 

21.01.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Marzena Chrobak, Zarys historii przekładu ustnego w basenie Morza Śródziemnego w wiekach średnich

 

21.01.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Spotkanie Młodych Naukowców
Animator: Profesor Andrzej Szczeklik

 

23.01.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Jerzy Machalski (Obserwatorium Astronomiczne UJ), Teleskop optyczny SALT i odkrycie największej radiogalaktyki we Wszechświecie

 

26.01.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Krzysztof Birkenmajer, Polacy na Spitsbergenie

 

27.01.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

28.01.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej, Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii UP
debata naukowa poświęcona wkładowi Wielkiej Emigracji w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.

 

29.01.2009, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etyki Medycznej PAU
Ks. prof. Krzysztof Szczygieł, Instrukcja Stolicy Apostolskiej Dignitas personae
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. PAT, Status nascituri w kontekście sztucznych technik prokreacji i selekcji eugenicznej
Dr med. Antoni Marcinek, Dyrektor Szpitala im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, Medyczne aspekty zapłodnienia in vitro

 

 

W LUTYM 2009

 

2.02.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Kacper Zalewski, Filozofia i fizycy

 

6.02.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie administracyjne i naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Antyglobalizm Aleksandra Panarina – czyli geopolityka „moralnego niepokoju”

 

6–8.02.2009
Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
uroczystości poświęcone 100. rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzmanowskiego herbu Dołęga
6.02.2009
Składanie wieńców na grobowcu Erazma i Anny Jerzmanowskich na Cmentarzu Rakowickim (obok grobowca J. Matejki)
7.02.2009
powitania: Prof. Andrzej Białas – Prezes PAU, Inż. Roman Rozlachowski – Prezes TPP
Prof. Stanisław Grodziski, Weterani powstania styczniowego w Galicji
Dr Tomasz Ściężor, Ludzie, którzy tworzyli Prokocim
Inż. Roman Rozlachowski, Erazm Jerzmanowski – przedsiębiorca i społecznik
Dr Bernadeta Wilk, Z dziejów Fundacji Jerzmanowskich
Dr Tomasz Skrzyński, Laureaci Nagrody Jerzmanowskich
Mgr Jerzy Żmudziński, Zespół parkowo-pałacowy Jerzmanowskich w Prokocimiu
8.02.2009
Msza Św. w intencji Erazma Józefa Jerzmanowskiego w 100. rocznicę śmierci w Kościele Rektoralnym OO. Augustianów w Prokocimiu p.w. Św. Mikołaja z Tolentino (Park Jerzmanowskich) wraz z poświęceniem sztandaru Towarzystwa

 

9.02.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej (1198/1199-1264)

 

11.02.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. B. Hejmanowska, mgr inż. K. Michałowska, Przestrzenno-czasowa analiza zmian wybranych elementów środowiska Słowińskiego Parku Narodowego

 

12.02.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Maria Hennel-Bernasikowa, Nowe spojrzenie na ewakuację arrasów Zygmunta Augusta i ich losy w Kanadzie (lata 1939-1961)

 

16.02.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps de Bérier, Prawo a etyka – nie tylko o in vitro

 

17.02.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Henryk Walczak, Polsko-rumuńskie stosunki dyplomatyczne w czasie wojny 1920 roku

 

20.02.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Prokop, Rosjanie w oczach Polaków 1863–1917

 

20.02.2009, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Doc. dr hab. Włodzimierz Margielewski, Dr hab. Marek Krąpiec prof. AGH, Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Dr Valentina Zernitska,
Fragment łuku neolitycznego z osuwiska w Kamienniku i jego kontekst paleośrodowiskowy

 

20.02.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Jerzy Łoskiewicz, Wpływ czynników astronomicznych na klimat Ziemi

 

23.02.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU

 

23.02.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Zbigniew Jaworowski, Kto rządzi klimatem

 

24.02.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych PAU
Program

 

24.02.2009, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Jan Środoń, Historia geologiczna Podhala i Tatr w kenozoiku: wnioski z badań minerałów ilastych i datowań trakowych

 

24.02.2009, godz. 18.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Joanna Komorowska, Eurypides i jego publiczność (na przykładzie „Fenicjanek”)

 

25.02.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Mirosław Makohonienko, Przyrodnicze aspekty pradziejowych i wczesnohistorycznych szlaków tranzytowych strefy starowyżynnej między Bałtykiem a Morzem Czarnym

 

25.02.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Doc. dr hab. P. Krzywiec, Prof. dr hab. A. Ślączka, Prof. dr hab. M. Narkiewicz, Dr M. Collie, Dr J. Diemer, Podróż prof. Rodericka J. Murchisona do Krakowa i Galicji w 1843 r. – obserwacje geologiczne i obyczajowe

 

25.02.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Akademia Młodych
Dochodzenie do prawdy w nauce

 

26.02.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Dr Andrzej Koleżyński, Nauka i humanizm: wpływ naukowego obrazu świata na rozwój duchowy człowieka w myśli Erwina Schrödingera

 

27.02.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Bartłomiej Brążkiewicz, Wizja choroby psychicznej w postradzieckiej literaturze rosyjskiej

 

 

W MARCU 2009

 

2.03.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, Dlaczego wirusy, priony i geny (wg biologów) nie są żywe?

 

3.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Andrzej Pankowicz, Militarna rola Podola w Rzeczypospolitej Polskiej XVIII wieku

 

5.03.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Problemy źródeł do dziejów Polonii argentyńskiej na przykładzie Archiwum OO. Bernardynów w Martin Coronado

 

9.03.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Prof. Michał Seweryński, Jaka strategia dla szkolnictwa wyższego w Polsce?

 

11.03.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. Ewa Krzywicka-Blum, Współczesne funkcje map anamorficznych

 

11.03.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Edyta Gawron, Okupowany Kraków i Holokaust w projekcie nowego muzeum w dawnej Fabryce Oskara Schindlera
W budynku dawnej Fabryki Oskara Schindlera, który jest obecnie odziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, trwają prace nad przygotowaniem nowej wystawy stałej „Kraków - czas okupacji (1939-45)”.
Dr Edyta Gawron, należąca do zespołu projektowego nowego muzeum, przedstawi założenia koncepcji wystawy i rolę, jaką będzie w niej odgrywać kwestia Holokaustu, pomocy Żydom (m.in. Oskar Schindler)
i miejsc martyrologii (m.in. Obóz Płaszów)

 

12.03.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU - ODWOŁANE
Dr Agnieszka Madej-Anderson, Kościół w mieście – miasto w kościele.
Partycypacja i produkcja przestrzeni w krakowskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w XV i XVI stuleciu

 

16.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Diecezja białoruska w XVII – XVIII wieku

 

17.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Alina Fitowa, Witos a niepodległość Polski

 

18.03.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Janusz Onyszkiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - mit czy rzeczywistość?

 

18.03.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Marta Gibińska Marzec, Umieranie i śmierć jako potencjalny gest teatralny w tekście Szekspira

 

20.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wiesław Boryś, Najstarsza słowiańska leksyka intelektualna

 

20.03.2009, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, dr hab. Józef Kukulak, prof. UP, Ewolucja wąwozu Colca (Andy peruwiańskie) w czasie trwania czwartorzędu

 

20.03.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Joachim Diec, Koncepcja człowieka w rosyjskiej ideologii faszystowskiej

 

20.03.2009, godz. 16.00, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
otwarcie wystawy Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Z Fototeki Lanckorońskich
w 80. rocznicę przekazania Polskiej Akademii Umiejętności zbioru fotografii naukowych przez Karola Lanckorońskiego
Zaproszenie

 

21.03.2009, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
ok. godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wykład publiczny: Profesor Andrzej Szczeklik Prometejski sen medycyny

 

23.03.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Waldemar Wołczyński z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Termodynamika transformacji płytka – włókno w stopie Al-Si

 

23.03.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Krzysztof Globisz, Prorektor PWST w Krakowie, Aktor a współczesność

 

24.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

24.03.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Funkcje antyku w kulturze współczesnej

 

25.03.2009, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr Tomasz Krychowski, Dyrektor URCEO, Rolnictwo XXI wieku w świetle potrzeb żywnościowych świata

 

25.03.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Doc. dr hab. Michał Kokowski, Co dalej z Kopernikiem? Uwagi na temat spodziewanej przyszłości badań kopernikowskich

 

25.03.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Nauka i wiara

Michał Eckstein (Wydział Fizyki UJ), Prawdy wiary i nauki
Karolina Prochownik (Wydział Prawa i Filozofii UJ), Dowody na nieistnienie bądź istnienie Boga
Dominik Rogoż (Wydział Polonistyki i Filozofii UJ), Teoria teorii
Zofia Mazurek (Collegium Medicum UJ), Między poszukiwaniem sztuki i nauki
Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki PAN), Czy należy uprawiać naukę w Polsce? Jakie są perspektywy przed młodymi ludźmi

 

26.03.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji „Fides et Ratio” PAU
O. prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski OP, Filozofia wobec zjawiska „powrotu religii”  (polemika ze stanowiskami socjologicznymi i psychologicznymi)30.03.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Wojciech Drelicharz, Pierwszy tom polskiej serii Monumenta Palaeographica Medii Aevi
Wprowadzający: Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

 

30.03.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Dr Marek Woszczek, Platoński Parmenides, problem całości i holizm w mikrofizyce

 

 

W KWIETNIU 2009

 

3.04.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. Jerzy Kapuścik, Człowiek i przyroda w namyśle Siergieja Wołkońskiego

 

3.04.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Agnieszka Pollo, Ewolucja struktury wielkoskalowej Wszechświata

 

6.04.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Bogusław Smólski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Próba oceny systemu zarządzania i finansowania badań stosowanych w Polsce

 

7.04.2009, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego oraz Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Prof. Nicholas J. Severs, The Human Heart Rhythm: A Critical Role for Cell-to-Cell Communication in Health and Disease
Wprowadzający: prof. dr hab. Wincenty Kilarski

 

7.04.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Laetitia Parker, Iphigenia: Euripides and after

 

8.04.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Anna Cichopek, Nie tylko przemoc: powojenne powroty Żydów do Polski i na Słowację w latach 1944-1948

 

15.04.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina, Kierunki najnowszych zastosowań transformat w przetwarzaniu,wizualizacji i analizie danych 2D i 3D

 

15.04.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Nowa seria PWN-owskich słowników zapożyczeń w polszczyźnie

 

16.04.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Środkowoeuropejskiej PAU z okazji stulecia śmierci Wojciecha Dzieduszyckiego
Wprowadzenie Prof. Jan Machnik
Dr Tomasz Jakubec, Wojciech Dzieduszycki. Pisarz, estetyk, filozof. Refleksje w setną rocznicę śmierci
Dr hab. Kazimierz Karolczak, Genealogia Wojciecha Dzieduszyckiego
Prof. Irena Homola-Skąpska, Wojciech Dzieduszycki w pamiętnikach galicyjskich
Mgr Teresa Zawojska, Wojciecha Dzieduszyckiego filozofia jako droga poszukiwania prawdy
Prof. Jan Skoczyński, Dlaczego potrzebne było wydanie książki o Wojciechu Dzieduszyckim?
Zapowiedziane głosy w dyskusji: Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, Prof. Stanisław Grodziski

 

16.04.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału V Lekarskiego PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, Młodość, starość, nauka i my

 

16.04.2009, godz. 17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Rafał Kalinowski, Wysocickie addenda

 

17.04.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marcin M. Wójcik, Obserwacje wnętrza Słońca i Ziemi w eksperymencie BOREXINO

 

20.04.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Andrzej Mania, Europa Środkowa w polityce Stanów Zjednoczonych

 

21.04.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Doc. dr Vincenc RAJŠP (Słowenia), Historische Karten von Slovenien und ihre Bedeutung

 

22.04.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Barbara Kołaczek, Historia badań i wyznaczeń zmian ruchu obrotowego Ziemi w ostatnich stuleciach
Posiedzenie odwołane z powodu choroby prelegentki

 

22.04.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Czy całość może być większa, niż jej części?
Paweł Mitkowski (Wydz. EAIiE AGH), Nieliniowe układy dynamiczne
Tadeusz Witek (Wydz. Filozofii PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm
Jakub Krajeński (Wydz. Filozofii i Prawa UJ), Świadomość a sieć neuronowa mózgu
Krystyna Kwarcińska (Uniw. im. Kardynała S. Wyszyńskiego), Jednostka a społeczeństwo
Dominik Czaplicki (Wydz. Biotechnologii UJ), Termodynamiczna teoria nowotworów

 

23.04.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
O. dr Robert Janusz SJ, Wilhelma Ostwalda poglądy na naukę i religię

 

24.04.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Profesor Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza

 

24.04.2009, godz. 12.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Marek Cieszkowski, prof. dr hab. Witold Zuchiewicz, dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz prof. AGH, doc. dr hab. Piotr Wojtal
Profil i fauna utworów lessopodobnych w Janowicach koło Zakliczyna

 

27.04.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Życie i los Wasyla Grossmana (1905-1964). Zwycięstwo Pisarza nad Smokiem

 

27.04.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Zofia Gołubiew, Muzea narodowe dziś – kilka dylematów

 

28.04.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

 

W MAJU 2009

 

4.05.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Elżbieta Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku
Wprowadzający: Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski11.05.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Ksiądz Profesor Andrzej Szostek, Patriotyzm jako twórcze budowanie tradycji narodowej12.05.2009, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Michał Wojnowski, Reformy wojskowe w armii bizantyjskiej w drugiej połowie X wieku12.05.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Powikłana archeologia zamku Golesz koło Jasła12.05.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Kamilla Twardowska, Poemat cesarzowej Athenais Eudokii z Hammat Gader

 

13.05.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Zbigniew Perski, Wysokorozdzielcze dane mikrofalowe z systemów TerraSAR-X i COSMO-SkyMed dla potrzeb monitorowania deformacji powierzchni terenu

 

13.05.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Dariusz Rozmus, Żydowskie Domy Modlitwy w Będzinie – stan zachowania

 

13.05.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Moje badania
Michał Eckstein (Wydz. Fizyki UJ), Model standardowy cząstek elementarnych
Mariusz Sołtysik (Wydz. Zarządzania UE), Koncepcja odpowiedzialności
Daria Gosek (Wydz. Filozofii i Polonistyki), Performatyka
Mateusz Witek (PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm

 

14.05.2009, godz. 13.00
Spotkanie z Profesorem Leszkiem Balcerowiczem
zostało przeniesione na Uniwersytet Ekonomiczny

 

14.05.2009, godz. 17.30, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr Albert Boesten-Stengel, Leonardos Anna Selbdritt. Bilderfindung und zeichnerische Genese

 

15.05.2009, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium poświęcone prezentacji i analizie polityki naukowej Unii Europejskiej w kontekście tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
Strona internetowa

 

15.05.2009, godz. 10.00, siedziba Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie, Związek Hetmańców Państwowców, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Oddział Krakowski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
dyskusja panelowa Konserwatyzm na Ukrainie i w Polsce: historia, polityka, ideologia

 

18-19.05.2009, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna: Ewolucja wszechświata i ewolucja życia
Program
Strona www

 

19.05.2009, godz. 09.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności i Wojewoda Małopolski zapraszają członków PAU i gości honorowych na spotkanie
z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim
z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej

 

20.05.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Piotr Hübner przedstawi koncepcję książki pt.: ZWIERCIADŁO NAUKI – MAŁA ENCYKLOPEDIA NAUKI POLSKIEJ AKADEMICKIEJ

 

21.05.2009, godz. 11.00, Miejski Ogród Zoologiczny w Krakowie, miejsce spotkania: Dział Hodowlany Ogrodu
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Wprowadzenie: prof. dr hab. Jan Szarek, przewodniczący Rady Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Wykład dr. Józefa Skotnickiego, dyrektora Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie pt. Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunków ginących i zagrożonych
Dyskusja
Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego

 

21.05.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU Fides et Ratio
Doc. dr. hab. Michała Kokowski, O ideologii nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego

 

22.05.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Adam Małkiewicz, Staropolska teoria architektury

 

22.05.2009, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Wojciech Granoszewski, Roślinność i klimat centralnej Azji w późnym plejstocenie i holocenie na podstawie badań palinologicznych osadów jeziora Bajkał

 

22.05.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr. hab. Bogusław Dopart, Korekty do portretu człowieka romantyzmu polskiego

 

22.05.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Romuald Aleksander Janik, Różne aspekty teorii strun

 

25.05.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Profesor Jacek Bomba, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Czy zapadamy częściej na zaburzenia psychiczne?

 

26.05.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

26.05.2009, godz. 11.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP w Krakowie, Dobro wspólne czy dobro domu panującego? Idea publico bono w myśli politycznej Habsburgów, 1526–1918

 

27.05.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Woźniak, Przekład, adaptacja, manipulacja: co wolno, a czego nie wolno tłumaczowi baśni

 

28.05.2009, godz. 10.00-13.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów Polsce
Program

 

28.05.2009, godz. 15.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Pan Marcin Chumiecki (Dyrektor Polskiej Misji przy Orchard Lake Schools), Polska Misja przy Orchard Lake Schools i jej działalność

 

29-30.05.2009, budynek Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, Wrocław
Sympozjum Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Umiejętności
ku czci profesora Jana Łopuszańskiego
Program

 

31.05–10.06.2009, Zakopane
XLIX Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej
Non-perturbative Gravity and Quantum Chromodynamics
Strona internetowa

 

 

W CZERWCU 2009

 

1.06.2009, godz. 10.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Fundamentalizm i postnowoczesność wobec prawdy
Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego "Fides et Ratio",
Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności oraz Urzędu Miasta Krakowa

Zaproszenie i program

 

1.06.2009, godz. 16.15, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Profesor Jerzy Janik, Analogia entis

 

1.06.2009, godz. 18.15, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Porządek obrad:
1. Referat prof. dra hab. Kazimierza Górki pt. Gospodarka nieformalna w Polsce
2. Sprawy organizacyjne Komisji, w tym
- przyjęcie nowych członków (III tura głosowań),
- wybór przewodniczącego (III tura głosowań),
- propozycja sesji naukowej w I połowie lipca,
- sprawy różne i wolne wnioski

 

3.06.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr. Andreasa Lehnardta, (Johannes Gutenberg-Universität Mainz),
Galician Haskalah Revisited. Kabbalah and Hasidism in Nachman Krochmal’s Thinking

 

4.06.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Sławomir Skrzyniarz, Ikona z Kamuliany: przegląd problematyki badawczej

 

8.06.2009, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Konferencja naukowa Armenica Cracoviensia

Program

 

8.06.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Doc. dr hab. Ludwik Pieńkowski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW), Energetyka jądrowa – nowe możliwości

 

9.06.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
O swojej twórczości opowie prof. Janina Kraupe-Świderska
Prezentacja nieznanych prac z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku
Moderator prof. Paweł Taranczewski

 

9.06.2009, godz. 11.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Edward Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa z lat 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim

 

9.06.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. Andrzej Zuber, Zagrożenia wodne Kopalni Soli Wieliczka, najcenniejszego zabytku na obszarze Polski

 

15.06.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Jacek Poleski, Średniowieczny kościół i klasztor na krakowskiej Skałce w świetle badań archeologicznych
Wprowadzający: Prof. dr hab. Zenon Woźniak

 

15.06.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium PAU
Profesor Krzysztof Kurzydłowski, Dylematy polityki naukowej państwa

 

16.06.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Luboš Švec, Vytvaření česke koncepce Střední Evropy (v pojeti T. G. Masaryka) a kooperace s prodohodovou politickou reprezentaci středoevropských narodů za prvni světove valký

 

17.06.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek, Modelowanie pogórniczych deformacji powierzchni terenu z wykorzystaniem metody InSAR

 

17.06.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, O przestrzeniach mentalnych

 

17.06.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Karol Urbański, Czy lekarz może być naukowcem
Jagoda Kumik, Marek Kaszuba, Marta Latasiewicz, O oddechu i jego badaniu
Małgorzata Kmieć-Klimczak, Lekarz a sztuka
Katarzyna Kwarcińska, Tomasz Kwarciński, Czas wolny

 

18.06.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Mgr Dariusz Zdziech, Polonia w Nowej Zelandii

 

19.06.2009, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Posiedzenie naukowe w 40. rocznicę śmierci Zenona Klemensiewicza

19.06.2009, godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum przy ul. Św. Jana 26
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy w 40. rocznicę śmierci Zenona Klemensiewicza
Romantyk i pozytywista. Zenon Klemensiewicz (1891–1969)

Zaproszenie i program

 

20.06.2009, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.30 - Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
godz. 11.30 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie Gości
2. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2008/2009
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
7. Wykład Profesora Stanisława Mossakowskiego Orbis Polonus. Dzieło architektury jako alegoria
8. Zamknięcie posiedzenia

 

22.06.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Aleksander Lipatov, (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk), Członek zagraniczny PAU
Rosyjskie projekcje europeizmu a czynnik polski (od średniowiecza do epoki nacjonalizmów)

 

23.06.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

24.06.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Matthew Konieczny (doktorant, University of Minnesota, Wydział Historii, stypendysta Fulbright Commission), "Polska fizyka" i droga do europejskiej teorii kwantowej: Władysław Natanson i pierwsza Konferencja Solvaya w 1911 roku

 

29.06.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Jerzy Kopacz, Lubomir Šebela, Kultura Pucharów Dzwonowatych na Morawach w świetle wyrobów krzemiennych
Posiedzenie będzie połączone z promocją książki:
Jerzy Kopacz, Antonin Přichystal, Lubomir Šebela, Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia, Kraków–Brno 2009

 

 

W LIPCU 2009

 

6-7.07.2009, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Workshop Educational Reform, Philosophy, and Irenicism
jedne z serii międzynarodowych warsztatów realizowanych w latach 2009-2010
w ramach projektu Międzynarodowej Unii Akademii:
Central European networks of intellectual reformers in the mid-seventeenth century
– organizatorzy Polska Akademia Umiejętności, Academy of Sciences of the Czech Republic,
the Hungarian Academy of Sciences and the Slovak Academy of Sciences, University of Oxford

 

10.07.2009, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności
Program:
Otwarcie sesji (Prof. dr hab. Roman Niestrój)
Prof. dr hab. Andrzej Malawski: W kręgu teorii równowagi ogólnej
Prof. dr hab. Aleksander Welfe (Uniwersytet Łódzki): Modelowanie równowagi dlugookresowej
Dr hab. Małgorzata Doman, prof. UE, Poznań: Mikrostruktura rynków kapitałowych
Dr hab. Ryszard Doman, prof. UAM, Poznań: Czy obecny kryzys różni się od poprzednich? Analiza powiązań na globalnym rynku finansowym
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro (SGH): Dane w świecie ludzi, ludzie w świecie danych
Dyskusja
W SIERPNIU 2009

 

3-6.08.2009
The Development of Geological Cartography in Central Europe till 1820

 

 

WE WRZEŚNIU 2009

 

21.09.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU i Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Wojciech Rojek omówi książkę:
Laurence Rees, Za zamkniętymi drzwiami. Kulisy II wojny światowej, w przekładzie na język polski Miłosza Habury, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
Posiedzeniu towarzyszyć będzie promocja książki

 

22.09.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Müller-Wille, Der frühslawische Handelsplatz bei Groß Strömkendorf nahe Wismar, Mecklenburg-Vorpommern. Stand der Forschung zum emporium reric

 

28.09.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jerzy Kolendo, Badania nad Antiquitates w XVI i XVIII w.

 

28.09.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Elżbieta Skotnicka – Illasiewicz, Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej

 

29.09.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

30.09.2009, godz. 12.00-14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. George H. Waring (Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA), Reactive Distances of Animals: Their Use and Modification

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2009

 

5.10.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Ostrowski, Od cząsteczki białka do żywej komórki

 

8.10.2009, godz. 17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr Władysław Zalewski, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, Bizantyńskie freski w katedrze sandomierskie – nowe odkrycia

 

12.10.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Jedlicki, Inteligencja polska wobec wyścigu cywilizacyjnego

 

14.10.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Model danych do generalizacji wielorozdzielczych/wieloreprezentacyjnych baz danych georeferencyjnych

 

14.10.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Ryszard Siwek, Recepcja literatury belgijskiej w Polsce

 

15.10.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Dr Wojciech Załuski, Granice naturalizacji etyki

 

16.10.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Andrzej Borowski, Humanizm i współczesna humanistyka

 

16.10.2009, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez NCBiR, UJ, IFJ PAN oraz Komisję Astrofizyki PAU
Astrofizyka cząstek w Krakowie
M. Wójcik – Obserwacje wnętrza Słońca w neutrinach
M. Misiaczek – W poszukiwaniu ciemnej materii
H. Wilczyński – Promienie kosmiczne: ciekawostka, uciążliwość czy wielka nauka
J. Pękala – Obserwatorium Pierre Auger
M. Ostrowski – Astronomia gamma najwyższych energii-obserwacja H.E.S.S. i CTA

 

20.10.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Lubica Harbulova, Czechosłowacja a „Biała Rosja“ 1918–1939

 

20.10.2009, godz. 18.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Kasper Eskildsen, Leopold Ranke, the Passion for Critique, and the Historical Seminar

 

21.10.2009, godz. 15.45, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Stanisław Domoradzki, Prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Stanisław Zaremba (1863–1942) – fragmenty biografii w 120-lecie doktoratu

 

21.10.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Marcin Wodziński, Studia nad chasydyzmem: dawne trendy, współczesne tendencje

 

22.10.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Jan Lencznarowicz, Jałtańska zdrada. Z mitologii politycznej emigracji polskiej po II wojnie światowej

 

23-24.10.2009, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA
Polskiej Akademii Umiejętności, Węgierskiej Akademii Nauk oraz Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie
23.10
10.00 Otwarcie
Prof. Áron Petneki, UW, Przewodniczący Węgiersko-Polskiej Komisji Historycznej WAN
Prof. Krzysztof Baczkowski, UJ, Sekretarz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
O. Dr Józef Puciłowski, Dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie
Referaty
1. Dr hab. Dániel Bagi, Uniwersytet w Pécs, Pamięć genealogiczna
2. Dr Anna Gabryś, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pamięć czy historia? Francuzi o Polsce w I poł. XIX w.
3. Dr János D. Mekis, Uniwersytet w Pécs, Pamiętniki i rzeczywistość historyczna
4. Prof. Jacek Purchla, UJ i Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków a polski mit narodowy
5. Dr hab. Stanisław Sroka, Dyrektor Instytutu Historii UJ, Pamięć o królowej Jadwidze na Węgrzech i w Polsce
6. Prof. Csaba Gy. Kiss, Budapest, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Hymny narodowe i zbiorowa pamięć historyczna
7. Prof. Franciszek Ziejka, Instytut Historii Literatury Polskiej UJ, Z dziejów europejskiej legendy Tadeusza Kościuszki
8. Prof. Almut Bues, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Pamięć Martina Grunewega
9. Dr hab. Jerzy Snopek, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, „Poeta pamięta” – pamięć historyczna w poezji polskiej i węgierskiej
10. Prof. István Kovács, Budapeszt, Instytut Historii WAN, Miejsca pamięci Józefa Bema w Europie Środkowej
24.10

9.00 Rozpoczęcie obrad
11. Prof. Áron Petneki, UW, Hic fuit. Pamięć obecności osobistej
12. Prof. Károly Kapronczay, Akademia Medyczna im. I. Semmelweisa w Budapeszcie, Succincta medicorum jako panteon pamięci lekarzy
13. O. Dr Józef Puciłowski, Dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, Wspomnienia z Węgier skorygowane przez historię
14. Dr Grzegorz Bubak, Katedra Filologii Węgierskiej UJ, Gęsiarek Maciek w służbie komunistycznej propagandy
(Analiza filmu Lúdas Matyi w reżyserii K. Nádasdyego i L. Ranódyego oraz inne filmowe przykłady manipulacji historycznej)

 

26.10.2009, godz. 11.00, Sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Piotr Kaczanowski, Archeologia o początkach Słowian. Stan badań i ich perspektywy

 

26.10.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Andrzej Zięba, Niemcy i Ukraińcy: z dziejów (nie)porozumienia politycznego

 

26.10.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Prawo i polityka

 

27.10.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

27.10.2009, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Doc. dr hab. Władysław Gąsior, Badania poznawcze i aplikacyjne stopów metali z litem

 

28.10.2009, godz. 15.00, Ośrodek Konferencyjno–Recepcyjny Rektora UJ w Modlnicy koło Krakowa
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Dr Krzysztof Pyrć, Etiopatogeneza chorób ludzkich: nowe techniki i nowe pytania
Krzysztof Wójcik, Mikroskopia optyczna: czy można przekroczyć limit dyfrakcji?
Paweł Mitkowski, Chaos w układach biologicznych – błędy pomiarowe czy struktura układu

 

29.10.2009, godz. 11.00, Sala im. Stefana Ślopka przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Posiedzenie naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU
Prof. dr med. Janusz Rak, Myśli, które leczą – refleksje nad postępem w racjonalnej terapii przeciwnowotworowej

 

30.10.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Urszula Cierniak, Człowiek w eschatonie. Antropologia staroobrzędowców

 

 

W LISTOPADZIE 2009

 

3.11.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Żukowski, Wojna rosyjsko-japońska w dziennikach gen. Jakuba Szyszko-Bohusza

 

5.11.2009, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. Stefan Alexandrowicz, Duże zwierzęta z niedawnej przeszłości. Nosorożec ze Staruni i ich wadowicki kuzyn

 

6.11.2009, godz. 12.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Antoni Wójcik, Czwartorzędowe stożki Wisły między Ustroniem a Goczałkowicami

 

6.11.2009, godz. 15.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU
Posiedzenie będzie poświęcone pamięci profesorów matematyki, fizyki, chemii i astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz profesorów Akademii Górniczej aresztowanych przed 70 laty w ramach Sonderaktion Krakau.
Ich sylwetki przedstawią profesorowie: Adam Bielański, Henryk Górecki, Zygmunt Kolenda, Jakub Siemek, Adam Strzałkowski, Andrzej Pelczar

 

9-14.11.2009, Kraków - XIV Europejska Konferencja Majologiczna
Plakat
Program

 

9.11.2009, godz. 16.15, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Jerzy Janik, O sprawie całość / część i o abstrakcji – trochę

 

12.11.2009, godz. 17.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Agnieszka Madej-Anderson, Fundacje eucharystyczne dla kościoła Mariackiego w XV i XVI stuleciu – rozważania o strategiach „zawłaszczania” przestrzeni sakralnej
Posiedzenie odwołane z powodu choroby Prelegentki

 

13.11.2009, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe z okazji 20. rocznicy wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności
poświęcone
"Ojcu i Synowi"

13.11.2009, godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy w 20. rocznicę wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności
poświęconej
"Ojcu i Synowi"

Zaproszenie i program

 

14.11.2009, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Sprawa programu rozwoju humanistyki w Polsce
4. Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego Trudne Odrodzenie

 

16.11.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Minister Maciej Szpunar (Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej), Przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

 

16.11.2009, o godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Romanowski, Kim jest ten osobnik? 100 lecie urodzin Pawła Jasienicy

 

17.11.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Rafał Woźnica, Od partii komunistycznej do współczesnej socjaldemokracji. Reformy wewnętrzne i przeobrażenie w BPK (BPS) w latach 1990–2005

 

18.11.2009, godz. 12.45, Sala 2.01 (II p), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy ul. Gronostajowej 7
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Marek Mróz, System TerraSAR-X teledetekcyjne narzędzie kontroli polityki rolnej UE w zakresie rolniczego wykorzystania i zagospodarowania gruntów

 

18.11.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec, Od J.E. Guettarda (1764) do R.I. Murchisona (1845) – przemyślenia na temat początków kartografii geologicznej ziem polskich

 

18.11.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Praca doktorska – czym jest, czym ma być, czym mogłaby być
Dyskutanci:
Paweł Mitkowski (matematyka i nauki techniczne)
Katarzyna Kwarcińska (socjologia)
Małgorzata Kieć-Klimczak (medycyna)
Mariusz Sołtysik (nauki ekonomiczne)

 

18.11.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Agnieszka Jagodzińska, Od wspólnego języka do wspólnej religii. Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”

 

19.11.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Zbigniew Judycki, Biografistyka polonijna. Działalność Instytutu Badań Biograficznych we Francji

 

19.11.2009, godz. 15.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Dr hab. Bartosz Brożek, Pojęcie osoby w etyce i prawie

 

20.11.2009, godz. 10.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, 12 lat spotkań wigierskich w Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Karina Apolinarska, dr Aleksandra Pełechata, dr hab. Mariusz Pełechaty, dr Andrzej Purkacz, dr Marcin Sierpak, Wytrącanie węglanów przez roślinność zanurzoną Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry
Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, profesor AGH, Późnoglacjalne i holoceńskie zespoły mięczaków z jeziora Wigry
Prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, dr inż. Anna Kostka, dr inż. Andrzej Osadczuk, Osuwiska podwodne w otoczeniu wyspy Kamień na jeziorze Wigry
Prof. dr hab. Sławomir Żurek, mgr Ewa Nowacka, Kopalny suchar w Bryzglu nad jeziorem Wigry

 

20.11.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jiří Marvan, Lekcja o Gebauerze

 

20.11.2009, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Marek Kutschera, Efekt Shapiro dla cząstek relatywistycznych

 

23.11.2009, godz. 14.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Idea wolności – tradycja i współczesność

 

23.11.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Lucjan Suchanek, Sołżenicyn – dramat w czterech odsłonach

 

24.11.2009, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

24.11.2009, godz. 15.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału Lekarskiego PAU i Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU
Prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski, Czy nasze zdrowie jest programowane czynnikami środowiskowymi w okresie życia płodowego?

 

24.11.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Kilka refleksji nad przyczynami wygnania Owidiusza

 

25.11.2009, godz. 18.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Ewa Andruszko, Głos kostiumu, czyli w co ubrać Hamleta

 

25–26.11.2009, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa sesja

Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu
Program

 

 

W GRUDNIU 2009

 

1.12.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Andrzej Kostrzewski, Wpływ zmian klimatu na rozwój rzeźby terenu obszarów polarnych (Spitsbergen, Petuniabukta)

 

2.12.2009, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr Mikołaj Berczenko, I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych

 

4.12.2009, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Janusz Żmija, Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

 

7.12.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek, Unia Europejska a wspólnoty religijne

 

7.12.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Kazimierz Kutz, Rodzina – źródło inspiracji twórczej

 

8.12.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Michał Parczewski, Zagadkowa celtycka (?) srebrna figura zwierzęca z Radymna. Nowe dane o okolicznościach odkrycia z 1826 r.

 

8.12.2009, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED WIBRACJAMI I HAŁASEM
Organizator Prof. dr hab. inż. Józef NIZIOŁ (przewodniczący Sekcji Budowy, Technologii i Eksploatacji Maszyn)
Prof. Marek S. Kozień, Metody redukcji hałasu w przestrzennych układach zamkniętych
Prof. Marek A. Książek, Wpływ oddziaływania wibracji ogólnej i miejscowej na człowieka oraz metody obniżenia ich negatywnych skutków
Prof. Marek A. Książek, Dr Janusz Tarnowski, Zastosowanie nowoczesnych metod doświadczalnych do budowy modeli biomechanicznych
Prof. Bogdan Sapiński, Prof. Jacek Snamina, Ciecze magnetoreologiczne w sterowaniu drganiami układów ciągłych
Prof. Jerzy Michalczyk, Stany nieustalone maszyn wibracyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń
Prof. Jan Łuczko, Drgania regularne i chaotyczne w nieliniowych układach mechanicznych

 

8.12.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Motywy greckie we współczesnej liryce polskiej

 

9.12.2009, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Katarzyna Ostapowicz, Przestrzenne modelowanie zmian użytkowania ziemi

 

9.12.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Anny Bochnak, Wyobrażenia Polaków o języku francuskim

 

10.12.2009, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr hab. Artur Patek, Polski cmentarz w Jerozolimie na górze Syjon

 

10.12.2009, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak i mgr Krzysztof Czyżewski, Epoka nowożytna wobec sztuki średniowiecznej: uwarunkowania, motywacje, realizacje

 

11.12.2009, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Homo sovieticus i homo russicus – wizje antropologiczne Aleksandra Zinowjewa i Aleksandra Sołżenicyna

 

11.12.2009, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Odrzywołek, Gwiezdna amnezja: o nuklearnej równowadze statystycznej

 

11.12.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce oraz Polska Akademia Umiejętności
Na skrzyżowaniu kultur polskiej i litewskiej, poświęcone twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego
Wykład dr Eugenija Vaitkevičiūtė, „Józef Albin Herbaczewski. Znany i nieznany”
Występ artystów litewskich

 

14.12.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jan Machnik, Najnowsze odkrycia archeologiczne w dorzeczu górnego Dniestru

 

14.12.2009, godz. 11.00, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Ewa Michna, Karpackorusińskie miejsca pamięci i ich wykorzystywanie w podtrzymywaniu tożsamości etnicznej

 

14.12.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Profesor Andrzej Fuliński, Skąd się biorą zjawiska tak zwane losowe?

 

14.12.2009, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Ryszard Nycz, Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany

 

15.12.2009, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Krzysztof Żarna, Kwestia mniejszości węgierskiej w stosunkach słowacko-węgierskich (1993-2006)

 

15.12.2009, godz. 11.00, sala 26 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program

 

15.12.2009, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Zbigniew Święch, Między królewską klątwą, a wawelskim Czakramem – niezwykłe tajemnice historii

 

16.12.2009, godz. 10.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Prehistorii Karpat PAU
Najnowsze odkrycia polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w dorzeczu górnego Dniestru
Jan Machnik, Aleksander Sytnyk, Andrij Hawinskyj – Wyniki badań kompleksu osadniczego na stanowisku „Bihijiwka” w Bykowie, rej. Drohobycz, w 2009 r.
Andrzej Pelisiak, Andrij Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz, Taras Tkaczuk – Wyniki badań sondażowych na wybranych stanowiskach eneolitycznych w strefie pogranicza kulturowego w międzyrzeczu Świcy i Łomnicy
Dymytr Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Ihor Prynada – Nowe grupy kurhanów w podkarpackiej i karpackiej części międzyrzecza Świcy i Łomnicy
Kazimierz Szczepanek – Wstępne uwagi o osadach torfowych w rejonie Doliny i Wojniłowa w prawym dorzeczu górnego Dniestru

 

16.12.2009, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Kazimierz Grotowski, Władysława Świąteckiego spojrzenie na fizykę

 

16.12.2009, godz. 16.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Jan Werner, Some Remarks on Mechanism Design Theory

 

16.12.2009, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
O harmonii
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ekonomii – Magdalena Wojnarowska (UE)
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w medycynie - Joanna Nawara (CM UJ)
Poszukiwanie harmonii w malarstwie – Jagoda Kumik (CM UJ)
O harmonii w muzyce

 

16.12.2009, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Artur Markowski, Krwawy cień caratu? Pogrom białostocki 1906 r. – podejścia, konteksty i możliwości badawcze

 

17.12.2009, godz. 10.30, sala 24 PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. J.K. Kozłowski, dr M. Kaczanowska, prof. A. Samson, Badania wykopaliskowe stanowiska Maroulas (wyspa Kythnos – Grecja)
Prof. dr hab. S.W. Alexandrowicz, Malakofauna na stanowisku archeologicznym Maroulas i rekonstrukcja środowiska we wczesnym holocenie
Dr A. Mueller-Bieniek, Makroszczątki roślinne na stanowisku archeologicznym Maroulas
Dr Y. Focorellis, Datowanie radiometryczne obiektów na stanowisku archeologicznym Maroulas
Dr A. Budek, Przyczynki mikromorfologii do rekonstrukcji obiektów mieszkalnych w Maroulas
Prof. dr hab. J.K. Kozłowski, Osadnictwo na Kythnos na tle „mezolitu egejskiego”: rola transegejskich kontaktów w procesie neolityzacji południowo-wschodniej Europy

 

17.12.2009, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr hab. Jerzey Dadaczyński, Problem sprzeczności w teologii. Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia
Posiedzenie odwołane z powodu choroby Prelegenta