Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W GRUDNIU 2019

 

 

 

2.12.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr Wojciech Ciszewski, Zasada neutralności światopoglądowej państwa

 

 

4.12.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ, Mapowanie dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa – wstępny raport z badań pilotażowych (2019)

 

 

4.12.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Aleksander Doba, Podróże ekstremalne
Zaproszenie/plakat

 

 

6.12.2019, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Paweł Oświęcimka, Dynamika multifraktali finansowych

 

 

9.12.2019, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Przemysław Tacik, Prawa człowieka jako mechanizm integracji europejskiej: przyszłość i wyzwania?
Zaproszenie/plakat

 

 

9.12.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krystyna Czekońska, Słodko-gorzki temat, czyli dlaczego znikają pszczoły
Zaproszenie/plakat

 

 

10.12.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Aleksander Woźny, 17 wrzesień 1939 r. - "zaskoczenie" agresją?

 

 

10.12.2019, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja publikacji
Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409
Więcej
Zaproszenie
Plakat

 

 

10.12.2019, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wybory i głosowanie z punktu widzenia fizyka
Zaproszenie

 

 

10.12.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD, „Pigmeje” w humanistyce i polityce – rzeczywistość z dużą dozą mitu

 

 

11.12.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Stefan Skiba, Gleby Pogórza i Przedgórza Karpackiego – Polska i Ukraina

 

 

11.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Marcin Wodziński, Stare pytania, nowe metody. O współczesnym badaniu chasydyzmu
Zaproszenie/plakat

 

 

11.12.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Piotr Trzepacz, Graffiti futbolowe jako informacja geograficzna. Metodyczne wyzwania badania markerów terytorialnych

 

 

12.12.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. UEK, Globalny cykl finansowy jako ograniczenie niezależności polityki pieniężnej
w krajach na średnim poziomie rozwoju

 

 

12.12.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Wniebowzięcie Matki Boskiej na wozie tryumfalnym. Przyczynek do ikonografii maryjnej
i dziejów historii sztuki

 

 

12.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Robert Pawlusiński, Finansowe aspekty funkcjonowania parków narodowych w Polsce

 

 

12.12.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
mgr Katarzyna Kukułka oraz mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal,
Jak projektować boty? Badanie doświadczenia użytkownika - nowa odsłona ergonomii

 

 

13.12.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Brożek, Gleby różnorodnej roślinności leśnej w warunkach zbliżonych do naturalnych
na Nizinach i Wyżynach Polski

 

 

16.12.2019, godz. 11.00, sala 2.123 Collegium Historicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
1. dr Inga Głuszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Histria i Nikonion – kolonie greckie
na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, charakterystyka znalezisk ceramiki stołowej

2. dr Andrzej Ćwiek (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polska Misja Archeologiczna
w Szejch Abd el-Gurna (Egipt). Archeologia ekstremalna

3. dr Michał Krueger (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przełom epok brązu i żelaza
w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego

 

 

16.12.2019, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Marcin Gorazda, Klasyczna i ekologiczna racjonalność w ekonomii

 

 

17.12.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Płaneta, "In Foreign Lands…Ruthless Slaughter by Bashi-Bazouks". Amerykańska prasa o osmańskim okrucieństwie na Bałkanach w drugiej połowie XIX wieku

 

 

17.12.2019, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ, Ilościowa leksykalna analiza zawartości na tle innych metod badania języka prasy

 

 

17.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Inspiracje antyczne w poezji Kazimierza Wierzyńskiego (w 50. rocznicę śmierci)

 

 

18.12.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Krzysztof Duda, Prof. Tadeusz Wilczyński (1888-1981) – lwowski botanik, fotografik i kolekcjoner

 

 

18.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Agnieszka Romanowska, Taniec ze słów? Potencjał teatralny sceny balu u Kapuletów w Romeo i Julii Szekspira

 

 

19.12.2019, godz. 15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Wojciech Doliński, Komunikacyjne granice doświadczenia jednostki i wspólnoty w warunkach zagrożenia.
Socjologiczny powrót po latach do perspektywy uczestników powodzi z 1997 roku

 

 

19.12.2019, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Michalina Petelska, Imigracja z ziem polskich XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej
i wydawniczej muzeów Norwegii i Szwecji

 

 

20.12.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Magdalena Pytlak, Kiedy marginalne staje się kluczowym. Pojęcie "nieprzekładalność" w kontekście najnowszej literatury
i kultury bułgarskiej