Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W STYCZNIU 2018

 

 

 

9.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Ewa Danowska, Służba generała Emanuela Hohenauera podczas I wojny światowej w świetle własnych wspomnień

 

 

10.01.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Bartosz Mitka, Synergia danych w digitalizacji obiektów 3D

 

 

10.01.2018, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Katarzyna Plebańczyk, Kultura i zrównoważony rozwój

 

 

10.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Ołeh Duch, Magistrat i Żydzi Lwowscy kontra Gabriel Langisz i jego monaster: sprawa sądowa z 1646 roku

 

 

11.01.2018, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Weronika Rostworowska-Kenig, Katedra krakowska w 1. połowie wieku XIX - od nekropolii królów do panteonu narodowego

 

 

12.01.2018, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Sekcję Geochronologii Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
W programie wystąpienia:
1. Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. Piotr Kittel, dr inż. Joanna Barniak,
dr Daniel Okupny, dr Katarzyna Korzeń, mgr Agnieszka Mroczkowska, prof. dr hab. Krzysztof Borówka, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar,
dr hab. inż. Adam Michczyński prof.Pol.Sl., dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, dr hab. inż. Natalia Piotrowska prof. Pol.Sl.,
Późnoglacjalny Las z Kwiatkowa (Kotlina Kolska)
2. Dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, dr hab. inż. Adam Michczyński prof. Pol.Sl.,
dr inż. Jacek Pawlyta, dr Joanna Barniak, prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, mgr inż. Natalia Nawrocka,
dr hab. inż. Natalia Piotrowska prof. Pol.Sl., dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. inż. Bogusława Waliszewska,
dr inż. Magdalena Zborowska,
Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w późnym glacjale w świetle pomiarów przyrostów rocznych subfosylnych sosen z Kwiatkowa (Kotlina Kolska)
3. Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski prof. IOP PAN, mgr Krzysztof Buczek, dr Katarzyna Korzeń, dr Monika Niska, dr inż. Dariusz Sala, dr hab. Agata Wojtal prof. IOP PAN, dr Jan Urban, mgr inż. Agnieszka Klimek, mgr Paweł Franczak, mgr Michał Zatorski,
Rejestr zmian paleośrodowiska środkowego i późnego holocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Hucianka (Beskid Niski)
w oparciu o analizy multi-proxy

4. Mgr Krzysztof Buczek, Datowane torfowiska osuwiskowe Gorców – wstępne wyniki badań

 

 

15.01.2018, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Bogusław Grabowski, Koncepcje przestrzeni w muzyce

 

 

16.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab., prof. UJ Anna Citkowska-Kimla, Koncepcja dziejopisarstwa Golo Manna

 

 

16.01.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Etyczne ramy mowy nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów
Zaproszenie
Plakat

 

 

16.01.2018, godz. 16.00, AGH, pawilon B-8, sala RW.
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, Laserowe formowanie trójwymiarowe tworzyw ceramicznych i metalicznych

 

 

17.01.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Tomasz Grodzicki, o. Leon Knabit, Rozmowy o starości
Zaproszenie/plakat

 

 

17.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Posiedzenie poświęcone zostanie pamięci profesora Stanisława Widłaka
W programie:
1. Dr hab. Roman Sosnowski omówi artykuł prof. Widłaka "Italianizmy w polszczyźnie w kontekście zachodniosłowiańskim"
2. Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska przedstawi wspomnienie o Profesorze

 

 

18.01.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner i dr Grażyna Bąkowska-Czerner,
Publiczne łaźnie w hellenistyczno-rzymskim mieście na stanowisku Marina el-Alamein w Egipcie
Zaproszenie/plakat

 

 

18.01.2018, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Kustosz Maria Wrede, Projekt opracowania nowego Informatora o zasobie Archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

 

18.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Krzysztof Gwosdz, dr Jarosław Działek, dr Katarzyna Gorczyca, mgr Magdalena Miśkowiec,
Kampus 2.0. Postrzeganie i użytkowanie przestrzeni Kampusu 600-lecia odnowienia UJ

 

 

19.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Ryszard Tokarski, Słowo i dzieło malarskie w przekładzie intersemiotycznym

 

 

19.01.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Mariusz Kowalski, Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny

 

 

22.01.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia im. L. Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej)
Niemieckie odszkodowania dla Polski z tytułu zbrodni nazistowskich w świetle doświadczeń z negocjacji 1990–2000
Zaproszenie/plakat

 

 

22.01.2018, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Kustosz Magdalena Laskowska i architekt Bartosz Haduch,
Stanisław Wyspiański i Akademia Umiejętności
Zaproszenie/plakat

 

 

23.01.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Tematem posiedzenia będą oceny następujących podręczników:
1. Marcin Braun, Weronika Śliwa, „To jest fizyka”, Nowa Era.
Referują: prof. Marek Zrałek i dr Jerzy Kuczyński
2. Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, Nowa Era, „Spotkania z fizyką”.
Referują: mgr Damian Jabłeka i dr Jerzy Kuczyński
3. Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, „Fizyka z plusem”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Referują: dr Jacek Czakański, dr Jerzy Kuczyński
4. Roman Grzybowski, Tomasz Gburka, „Fizyka 7”, Operon.
Referują: prof. Ilona Bednare i prof. Jan Sładkowski

 

 

23.01.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Joanna Wnuk-Nazarowa (Dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia),
Polonez, mazur, krakowiak - europejska kariera tańców polskich

Zaproszenie
Plakat

 

 

23.01.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Leszek Zinkow, Starożytny Egipt w poezji polskiej

 

 

24.01.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN),
Wynalazki Ignacego Mościckiego. (Z okazji 150.  rocznicy urodzin.)

 

 

25.01.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Zuzanna Grębecka, Odkrywanie Małej Moskwy - "radziecka" Legnica w oczach mieszkańców

 

 

26.01.2018, godz. 12.30, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ (Kampus UJ), sala konferencyjna 1.02 (obok sekretariatu)
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Dr Krzysztof Rakus (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ), Gorączka u ryb - mechanizmy indukcji i jej wpływ na rozwój infekcji

 

 

26.01.2018, godz. 16.30, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Jerzy Jurkiewicz, Pseudo-kartezjańskie współrzędne w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji na torusie 

 

 

26.01.2018, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Romuald Tylenda, Czerwone nowe - gwiezdne merger'y

 

 

30.01.2018, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja książki „TALOWSKI”
Zaproszenie/plakat, okładka