Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W KWIETNIU 2018

 

 

 

4.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek i dr Justyna Maciąg, Ewaluacja polityki naukowej i innowacyjnej – analiza krytyczna

 

 

4.04.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Inny-Obcy, przyjaciel czy wróg
Zaproszenie/plakat

 

 

9.04.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Stanisław Biernat, Czy Europa może się „wtrącać w wewnętrzne sprawy Polski”?
Zaproszenie/plakat

 

 

10.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, Tureckie cmentarze wojenne z lat 1916–1917 na dawnym terytorium Austro-Węgier

 

 

11.04.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński prof. CBK, Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC

 

 

11.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Štěpán Balíka, Czeski etnolekt żydowski oraz językowa i literacka tożsamość żydowska w XX wieku

 

 

12.04.2018, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Dobrosława Horzela, dr hab. Marek Walczak, Po rewolucji. Badania nad sztuką średniowieczną w Polsce od roku 1989

 

 

14.04.2018, godz. 10.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Etyka komunikacji

Organizatorzy: Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN, Polska Akademia Umiejętności
Plakat z programem

 

 

16.04.2018, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Tomasz Placek, Modalne aspekty fizycznego świata: czy Hume się myli?

 

 

16.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, Etyka architektury sacrum – niepokoje twórcze
Zaproszenie/plakat

 

 

17.04.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Józef Łaptos, Kształtowanie (się) tożsamości narodowej Żydów w obozach pod opieką UNRRA (1945–1947)

 

 

17.04.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Henryk Czubała, Prawda, fikcja i postprawda w medialnych i literackich narracjach o historii

 

 

17.04.2018, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. nzw. AGH, Problemy implementacji algorytmu sterowania ślizgowego
do aktywnych układów redukcji drgań mechanicznych

 

 

17.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Styka, Kategoria stylistycznej jasności w ujęciu teoretyków greckich i rzymskich

 

 

18.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Monika Coghen, prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, dr hab. Władysław Witalisz, prof. dr hab. Marta Gibińska,
prof. dr hab. Teresa Bela, dr hab. Anna Walczuk, prof. dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand,
Przemysław Mroczkowski Uczony Anglista

 

 

19.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Teresa Dziedzic, Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari – wybrane badania architektoniczne i konserwatorskie
Zaproszenie/plakat

 

 

19.04.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Janusz Siwek, Przemiany źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej na przełomie XX i XXI wieku

 

 

20.04.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Hanna Kowalska-Stus, Ontologiczne granice między kulturami: człowiek, wolność i państwo w greckim i łacińskim chrześcijaństwie

 

 

20.04.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Skąd nasz ród? Uwagi archeologa o etnogenezie Słowian

 

 

20.04.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Kułak, Metody generacji i detekcji fal grawitacyjnych wysokich częstotliwości

 

 

21.04.2018, godz. 11.30, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15
Konferencja naukowa  Muzyka Armenii i Ormian polskich
Organizatorzy: Komisja Wschodnioeuropejska PAU, Akademia Muzyczna w Krakowie,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Zaproszenie i program
Koncert - plakat

 

 

23.04.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Aleksander Bursche, Korzenie germańskiego mennictwa

 

 

23.04.2018, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Arkadiusz S. Więch, Erazm Jerzmanowski - polski Nobel, który oświetlił Amerykę
Zaproszenie/plakat

 

 

24.04.2018, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Joanna Jędrysik, Wczesna epoka żelaza w dolinie górnego Dunajca na przykładzie osady obronnej na Babiej Górze w Zabrzeży
Dr hab. Marcin S. Przybyła, Epoka brązu w dolinie górnego Dunajca w świetle rezultatów badań osiedla obronnego w Maszkowicach

 

 

24.04.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, Ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne
Zaproszenie
Plakat

 

 

25.04.2018, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr Andrzej Mazur, Nutrigenomika – dialog żywności z genami
Zaproszenie

 

 

25.04.2018, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Przyrodniczego
Prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz, Astma aspirynowa – geneza, obraz kliniczny, terapia

 

 

25.04.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Arkadiusz S. Więch, Z myślą o nauce polskiej... Fundacja im. Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich.
Założenia i rzeczywistość nagrody

 

 

26.04.2018, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe  Komisji Nauk Technicznych PAU  Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Ewa Rokicka, Postawy wobec bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatycznych
Zaproszenie

 

 

26.04.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Franciszek Czechowski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski),
Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych
Zaproszenie

 

 

26.04.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Agnieszka Szczepańska-Kroll i dr Anna Urbańska-Szymoszyn, Polacy w Berlinie  i w Londynie – recepta na sukces

 

 

26.04.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, Zmienność percepcji obrazu przestrzeni roboczej operatora harwestera

 

 

27.04.2018, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Jacek Dziarmaga, Kwantowe sieci tensorowe w 2 wymiarach