Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W GRUDNIU 2018

 

 

 

30.11. – 1.12. 2018, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie

 

 

3.12.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK, Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – ograniczenia konstytucyjne

 

 

4.12.2018, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Rafy wapienia cechsztyńskiego (ok. 246 mln lat temu) w zachodniej Polsce:
implikacje dla powstania gigantów solnych

 

 

5.12.2018, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży, Nowe odkrycia osadnictwa prehistorycznego na obszarze Kotliny Żywieckiej

 

 

5–7. 12.2018, Łódź
Konferencja naukowa
Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni
Więcej o konferencji

 

 

5.12.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Jan Kreft, Sztuczna inteligencja a rozwój Google i Facebook; między wpływem a władzą

 

 

6.12.2018, godz. 16.00, Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Wojciech Bonowicz, Druga ręka

 

 

11.12.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Robert Gaweł, Jak automobile z Twierdzy Kraków na Wielką Wojnę pojechały

 

 

12.12.2018, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Marta Szostak, Monitorowanie obszarów wtórnej sukcesji leśnej w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego
skanowania laserowego

 

 

12.12.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Zbigniew Preisner, O muzyce i wolności
Zaproszenie/plakat

 

 

12.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, Henryka i Ilona Karmel - siostry z Krakowa, historia rodzinna i poezja obozowa

 

 

13-14. 12.2018, Kraków
Konferencja rocznicowa  Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności
13.12.2018, godz. 10.00, WP UJ, s. 42, ul. Gołębia 16
14.12.2018, godz. 9.00, PAU, Mała Aula, ul. Sławkowska 17
Plakat/program

 

 

13.12.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr hab. prof. UP Hubert Chudzio, mgr Mariusz Solarz, Polskie nekropolie uchodźcze (wojenne) w Afryce Wschodniej i Południowej

 

 

13.12.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Antoni Cygan (Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach), Dwanaście obrazów
Zaproszenie

 

 

13.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r.

 

 

14.12.2018, godz. 14.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Rafał Majerek, Pogranicze - pamięć - Europa Środkowa. Wybrane problemy tożsamości w najnowszej prozie słowackiej

 

 

14.12.2018, godz. 16.00, Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce, ul. Skałeczna 16
Klasztor Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce, Polska Akademia Umiejętności

Promocja książki 
Średniowieczny kościół Na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych  pod redakcją prof. Jacka Poleskiego

Zaproszenie
Plakat
Więcej o książce

 

 

14.12.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Grażyna Siemieniec-Oziębło, Weryfikacja dyfuzyjnego procesu akceleracji promieniowania kosmicznego w gromadach galaktyk

 

 

17.12.2018, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Janusz Żmija, Innowacyjność uniwersytetu a przemiany w rolnictwie polskim

 

 

17.12.2018, godz. 11.00, Campus Morasko w siedzibie Instytutu Archeologii UAM, w budynku Collegium Historicum,
ul. Umultowska 89D w Sali 1.63 w Poznaniu

Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Dr Agnieszka Mączyńska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), W poszukiwaniu genezy neolitycznej ceramiki dolnoegipskiej
2. Prof. Arkadiusz Marciniak, mgr Patrycja Filipowicz, mgr Katarzyna Harabasz, mgr Jędrzej Hordecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu), Neolityczne i post-neolityczne osady i cmentarzyska. Poznański projekt badawczy w Çatalhöyük

3. Prof. Rafał Koliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Archeologiczny rekonesans w irackim Kurdystanie 2012-2017: cele
i wyniki
Zaproszenie/plakat

 

 

17.12.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Szymon Czarnik, Ile jest prawdy w stereotypach? Czy są z gruntu fałszywe? Jeśli nie, to jak zmierzyć ich trafność?

 

 

18.12.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Janusz Smołucha, Życie religijne i codzienne pod koniec XVI w. w Krakowie w świetle "Diariusza" Giovanniego Paola Mucantego

 

 

18.12.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Katarzyna Drąg, Profesjonalizm dziennikarski - dziewiętnastowieczne poszukiwania jakości prasy
Plakat

 

 

18.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marek Wilczyński, Roma capta - zajęcie Rzymu w 410 i 455 r. w relacjach historyków późno antycznych

 

 

19.12.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej - w kierunku ekonomii wartości
Zaproszenie/plakat

 

 

19.12.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Jan Surman, Polityczna epistemologia polskiego pozytywizmu 

 

 

19.12.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Halina Marlewicz, Historie opowiadane ciałem. Bharatanajtam - indyjski taniec-teatr 

 

 

20.12.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Ewa Kamińska, Rola estetyki w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa japońskiego

 

 

20.12.2018, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab. Marek Walczak,
"Madonny Jackowe". Artystyczne i kultowe aspekty alabastrowych rzeźb w Krakowie, Przemyślu i Lwowie

 

 

21.12.2018, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Aldona Mueller-Bieniek, Maria Lityńska-Zając, Marek Nowak,
Izotopy stabilne azotu i węgla w prehistorycznych ziarnach zbóż z terenu Polski