Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W MAJU 2017

 

 

 

8.05.2017, godz. 11.00, Centrum Kultury Śląskiej
(Pałac hrabiów Henkel von Donnersmarck) w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1

Konferencja naukowa

„Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich”
Organizatorzy: Centrum Kultury Śląskiej, Komisja Historii Śląska PAU
Program

 

 

8.05.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Michael Waligórski, Na Wschód czy na Zachód? – o udziale Polaków
w międzynarodowych laboratoriach badawczych ZIBJ w Dubnej i CERN w Genewie

 

 

8.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Przedmiotem posiedzenia będą wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego.
Wprowadzenie do dyskusji będzie miał pan dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

 

 

9.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Tomasz Kargol, Świadczenia wojenne w Austro-Węgrzech w czasie pierwszej wojny światowej

 

 

10.05.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Kultura akademicka – koniec utopii?

 

 

10.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno „Roli”

 

 

11.05.2017, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marek Zgórniak, Od pisuaru do Wawelu. Z twórczości Sławomira Odrzywolskiego

 

 

11.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna Liro,
Działalność naukowa Studium Turyzmu UJ

 

 

15.05.2017, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja
Leon Wachholz – w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci
Organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Polska Akademia Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej CM UJ
Program
Strona internetowa

 

 

16.05.2017, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN organizowane wspólnie

z Komisją Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów
Zaproszenie, program
Plakat

 

 

16.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Polskie propozycje polityki "okrągłego stołu" i próby ich realizacji w międzywojennym dwudziestoleciu
Zaproszenie

 

 

16.05.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Modele odbiorcy fotografii dziennikarskiej
Zaproszenie
Plakat

 

 

16.05.2017, godz. 16.00, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU  (Sekcja Informatyki, Automatyki i Robotyki)
Prof. Kazimierz Wiatr, dr Mariusz Sterzel, CYFRONET JAKO CENTRUM KOMPETENCJI GRIDOWO-CLOUDOWYCH
Zaproszenie

 

 

16.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Ryszard Szewczyk, O zbędności sektora finansowego

 

 

17.05.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Nawrocka, Tango, kryminał, melodramat. Kultura popularna w twórczości Manuela Puiga

 

 

18.05.2017, godz. 11.00, sala 209 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski,
"Mare Nostrum Praehistoricum" poświęcony prehistorii i granicom Morza Śródziemnego 

 

 

18.05.2017, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Bartosz Nowożycki, Stefan Przezdziecki Polak i kosmopolita w Watykanie

 

 

18.05.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW, Nowe wyzwania antropologii politycznej – usieciowione ruchy społeczne

 

 

18.05.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. Karolina Trzyniec, Zastosowanie wybranych technik sztucznej inteligencji do oceny poziomu wyszkolenia
operatorów maszyn i pojazdów rolniczych

 

 

19.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wojciech Bałus, Architektura – człowiek – język. Od ciała do słowa

 

 

19.05.2017, godz. 12.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Piotr Gębica, prof. dr hab. Sylwester Czopek, dr hab. Anna Michno, dr hab. Agnieszka Wacnik,
dr Piotr Kołaczek, mgr Mateusz Sobucki, mgr Sławomir Superson, dr Mariusz Klimek,
Nowe dane o ewolucji doliny Sanu w rejonie Stubna - Nakła w późnym glacjale i holocenie

 

 

19.05.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Stanisław Bajtlik, Astronomiczne okrycia w ostatnich kilkunastu miesiącach
Posiedzenie odwołane

 

 

22.05.2017, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Michał Eckstein, Konforemny cykliczny kosmos Rogera Penrose'a

 

 

22.05.2017, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Janusz Ryś, Co kryją w sobie komórki nowotworowe? 
Zaproszenie/plakat

 

 

23.05.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Mgr Bartosz Jan Kołoczek, Liber memorialis Lucjusza Ampeliusza – rzymski podręcznik z II w. po Chr.

 

 

24.05.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Alicja Rafalska-Łasocha, Ludwik Chrobak - krystalograf. Okres krakowski

 

 

25.05.2017, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Dariusz Brzeziński, Wolność i bezpieczeństwo w płynnej nowoczesności. Analiza zagrożeń cywilizacyjnych
w twórczości Zygmunta Baumana

 

 

25.05.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski  (Uniwersytet Warszawski), Newton, Maxwell, Einstein, i co dalej?
Zaproszenie/plakat

 

 

26.05.2017, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa konferencja Komisji Biologii Rozwoju PAU
Progress in Developmental Biology
Zaproszenie  |  O konferencji  |  Plakat
Conference Info  |  Conference Programme  |  Poster Info

 

 

29-30.05.2017
Konferencja  Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy
29.05 – Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
30.05Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3/4
Organizatorzy: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, Urząd Miasta Krakowa
O konferencji  |  program  |  plakat

 

 

29.05.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Adam Bodnar, Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej
Zaproszenie/plakat

 

 

30.05.2017, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Paweł Madej, Typ Wysoka - jeden z karpackich wariantów kultury mierzanowickiej

 

 

30.05.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, GMO - kontrowersyjna strona nauki
Zaproszenie
Plakat

 

 

30.05.2017, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Korneliusz Gallus - tajemniczy, pierwszy prefekt Egiptu