Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W CZERWCU 2018

 

 

 

4.06.2018, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Wiosna Solidarności ‘88
zorganizowana w ramach obchodów 30. rocznicy strajku kwietniowo-majowego pracowników Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie
Zaproszenie i program

 

 

4.06.2018, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. June Barrow-Green, Mathematics of war in Britain during WWI
Prof. Reinhard Siegmund-Schultze, Refugees from Nazi Germany

 

 

5.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Sroka, Studenci z Polski dopuszczeni do prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Bolońskim na początku XVI wieku

 

 

6.06.2018, godz. 9.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Klinika Dziennikarstwa

W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy
Zaproszenie oraz informacje o spotkaniu, plakat

 

 

6.06.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Piotr Sztompka, Zaufanie w przestrzeni moralnej
Zaproszenie/plakat

 

 

7.06.2018, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Profesor Jerzy Stuhr, Małe duże smoki dobre

 

 

7.06.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr med. Janusz Pokorski, Medyczne zdarzenia niepożądane

 

 

8-9. 06.2018, Nowy Jork
PIASA 76th Annual Conference

Zaproszenie
Strona internetowa

 

 

11.06.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Tzw. „zatrudnienie śmieciowe” a Konstytucja RP

 

 

11.06.2018, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Wanda Olech-Piasecka, Żubr łączy Europę
Zaproszenie/plakat

 

 

13.06.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD, Śleszyński a polska szkoła logiczna 

 

 

13.06.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec, Siatka Diamanta – prawda czy mit? Działalność konfidentów żydowskich w okupowanym Krakowie

 

 

14.06.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Bartłomiej Rzonca, Fenomen wydajnych źródeł w Bieszczadach Wysokich

 

 

15.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Wojciech Lipowski, Niezwykła codzienność. O pisarstwie Kornela Filipowicza

 

 

15.06.2018, godz. 14.30, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie
Otwarcie wystawy  Orient bliski i daleki
Zaproszenie

 

 

15.06.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Rafał Weron, Prognozowanie cen energii elektrycznej z perspektywy 2018 roku

 

 

16.06.2018, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.30, Walne Zgromadzenie PAU
godz. 11.30, Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Profesora Adama Bielańskiego
3. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2017
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU
7. Wykład: prof. Stanisław Penczek, Polimery: od biopolimerów do grafenu
8. Zamknięcie posiedzenia

 

 

19.06.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Vojislav Pavlović, Tito and the foreign policy of Yugoslavia

 

 

19.06.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Publiczność mediów. Podmiot czy przedmiot zachowań komunikacyjnych – sprawca czy ofiara?
Zaproszenie
Plakat

 

 

19.06.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Marek S. Szczerba, Postępy fizyki transformacji dyslokacji w strukturach metalicznych. Nowe możliwości rozwoju
technologii materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych?

 

 

19.06.2018, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, Medycyna molekularna: wyzwanie dla klinicysty
Zaproszenie
Plakat

 

 

20.06.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Stala, Chilijskie argentynizmy – przyczynek do klasyfikacji jednostek leksykalnych

 

 

21.06.2018, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Piotr Dejneka, Internet jako szansa i zagrożenie cywilizacyjne, czyli o społecznych konsekwencjach rewolucji informacyjnej

 

 

21.06.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Jacek Kowalewski, Jakiej antropologii kulturowej potrzebuje dzisiejsza historia? Ku zapomnianym powinowactwom

 

 

21.06.2018, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Milena Bartlová, Iconography of the Czech Utraquist Church

 

 

26.06.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1) Dr Anna Gołębiowska zrecenzuje podręcznik:
Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej, autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki,
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.z o.o., numer ewidencyjny w wykazie 910/4/2017
2) Dr hab. Marek Białokur zrecenzuje podręcznik:
Historia - podręcznik dla klasy siódmej, autorzy: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Małgorzata Jastrzębska, Edyta Wach, Jarosław Żuławski,
Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, numer ewidencyjny w wykazie 914/4/2017
3) Prof. dr hab. Andrzej Essen zrecenzuje podręcznik:
Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7, autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., numer ewidencyjny w wykazie 882/4/2017