Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W KWIETNIU 2017

 

 

 

3.04. 2017, godz. 18.00, Sala Audytoryjna II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Przyrodniczych PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, dr hab. Ewa Łupikasza, Znaczenie zmian klimatycznych w Arktyce dla klimatu Europy
Zaproszenie/plakat

 

 

3.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Arkadiusz Sobczyk, Państwo zakładów pracy

 

 

5.04.2017, godz. 17.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Zapraszamy na dziewiąte SPOTKANIE Z KARLĄ
poświęcone działalności dobroczynnej i charytatywnej Karoliny Lanckorońskiej
Zaproszenie/plakat

 

 

5.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Marta Lenartowicz, System społeczny jako rama poznawcza: Autopoiesis i ewolucja systemów społecznych nauki

 

 

6.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa
Prof. Leszek Balcerowicz, Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju
Zaproszenie/plakat

 

 

10.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Sławomir Leciejewski, Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych

 

 

11.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mgr Kamil Ruszała, Uchodźcy wojenni w Austro-Węgrzech w trakcie pierwszej wojny światowej

 

 

12.04.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Roman Krzysiek, MD, PhD, Kontrola funkcji regulatorowych komórek Tregs Foxp3+ jako cel terapii przeciwnowotworowej
Zaproszenie

 

 

12.04.2017, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Bogumił Szady, Ontologia miejscowości w historycznych systemach informacji przestrzennej

 

 

12.04.2017, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Anita Staroń, Powieściopisarstwo rachilde wobec tendencji estetycznych we Francji przełomu XIX i XX wieku

 

 

12.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Hanna Kozińska-Witt, Administracyjna integracja dzielnicy żydowskiej w organizm miejski Krakowa:
początki okresu autonomicznego

 

 

18.04.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Maciej Kawka, O języku tzw. postprawdy w mediach, czyli jak fikcja stała się rzeczywistością
Zaproszenie/plakat

 

 

20.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Piotr Dyczek, Stolica Ilirii - Rhizon
Zaproszenie/plakat

 

 

20.04.2017, godz. 15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Marcin Galent, Postprawda – czy nowe technologie informatyczne mogą stanowić zagrożenie cywilizacyjne?
Zaproszenie/plakat

 

 

20.04.2017, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Aneta Nisiobęcka, Adaptacja Polaków z Francji do komunistycznej rzeczywistości w Polsce w okresie 1945-1954

 

 

20.04.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Paweł Nurowski  (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie)
Tajemnice planowania misji kosmicznych
Zaproszenie/plakat

 

 

20.04.2017, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Kilka uwag o stylu i ikonografii nagrobka króla Władysława Jagiełły

 

 

20.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Józef Partyka, Obszarowa ochrona przyrody w Polsce i udział w niej geografa

 

 

21.04.2017, godz. 9.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Interdyscyplinarne sympozjum poświęcone pamięci profesor Jolanty Rokoszowej w 20. rocznicę śmierci
FENOMEN MILCZENIA W KULTURZE I JĘZYKU
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU

 

 

21.04.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Stanisław Bajtlik, Astronomiczne okrycia w ostatnich kilkunastu miesiącach
Posiedzenie odwołane

 

 

24.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Janusz Sondel, Wykład poświęcony pamięci prof. Fryderyka Zolla w setną rocznicę jego śmierci

 

 

24.04.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Maciej Kozłowski, Prezydent Donald Trump. Jaka Ameryka, jaki Świat?

 

 

24.04.2017, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Wiesław Ochman, Czy muzyka łagodzi obyczaje?
Zaproszenie/plakat

 

 

25.04.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Pani Ewa Tartakowsky, Nauczanie i podręczniki historii we Francji. Przekaz i odbiór narracji narodowej

 

 

25.04.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ, Realizm polityczny a polskie myślenie o polityce 

 

 

25.04.2017, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU (KNT; Sekcja Mechaniki i Budowy Maszyn)
Dr hab. inż. Janusz Gołdasz i prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński, Semiaktywne tłumiki MR działające w trybie zaworowym

 

 

25.04.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Polscy następcy Marii Skłodowskiej-Curie w medycynie
Zaproszenie

 

 

25.04.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Hubert Wolanin, Dlaczego trzeba (było) napisać gramatykę łacińską od nowa?

 

 

26.04.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Danuta Ciesielska, O wybitnych matematykach, którzy byli zagranicznymi członkami AU i PAU

 

 

28–30.04.2017, Gorlice, Kraków, Jaworzno, Legnica
Obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”
АКЦИЯ «ВІСЛА» – ЛЕМКЫ 1947–2017
Akcja „Wisła” – Łemkowie, 1947–2017
ЗАПРОШЫНЯ / ПРОГРАМ
Zaproszenie / program
Plakat

 

 

28.04.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz, Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

 

 

28.04.2017, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Jarosław Kwapień, Rola interpunkcji w lingwistycznym prawie Zipfa