Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W CZERWCU 2017

 

 

 

1.06.2017, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa  Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej.
Zespoły ksiąg sądowych do 1831 r. w zasobach archiwalnych Ukrainy
Zaproszenie
Plakat

 

 

2.06.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. inż. Jan Szczepanik, prof. nadzw., Nauka i technika w przemyśle maszyn rolniczych

 

 

2.06.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Spór o heroizm w polskim filmie wojennym lat 60.

 

 

5.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Piotr Kardas. Przedmiotem posiedzenia będzie problematyka rozproszonej kontroli zgodności ustaw z Konstytucją

 

 

6.06.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Jan Rychlik, Sposoby kształtowania się świadomości narodowej narodów Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej

 

 

7.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Prof. Sławomir Magala, Dobroć zmiany. Ekologia polityczna reprywatyzacji w kulturze

 

 

7.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Marcin Starzyński, Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia
Zaproszenie/plakat

 

 

8.06.2017, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katharina Georgi-Schaub, Unknown Masters. Spotlights on the Art of Illumination in Late 15th-century Nuremberg

 

 

8.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr inż. Ewa Adamiec, Pyły drogowe i ich wpływ na środowisko miejskie
Posiedzenie odwołane

 

 

9.06.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Tobias Fischer, The Origin of heavy elements – the puzzle at low metallicity

 

 

14.06.2017, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Mariusz Chrostek, Kluczowa rola lwowskich filologów w badaniach polskiego romantyzmu

 

 

16-18.06.2017, gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA)
PIASA 75th Annual Meeting
Invitation  |  plakat  |  program

Zaproszenie  |  o konferencji
Strona internetowa

 

 

19.06.2017, godz. 14.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa  Komisji Filozofii Nauk PAU  i  Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
Marian Smoluchowski (1872-1917). Fizyk wobec wyzwań filozoficznych
Program
Plakat

 

 

20.06.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr Zdzisław Janeczek, Społeczno-patriotyczna i wojskowa działalność rodu Potockich herbu Pilawa
Zaproszenie/plakat

 

 

20.06.2017, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk, Jakość światła

 

 

21.06.2017, gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17
Spotkanie Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych
(European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI)
Więcej  |  plakat

 

 

21.06.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michael Sobczak, Światopogląd chrześcijański w prozie pisarki austriackiej Pauli von Preradović

 

 

22.06.2017, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr Marzena Woźny, Działalność Włodzimierza Demetrykiewicza na przełomie wieków w Karpatach

 

 

22.06.2017, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Franciszek Marek  (b. Rektor Uniwersytetu Opolskiego), Wkład Śląska w dorobek polskiej kultury ogólnonarodowej
Zaproszenie/plakat

 

 

23.06.2017, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Roztocze – starożytna terra incognita? Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym
w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne

Program

 

 

23.06.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Ryszard Tokarski, Słowo i dzieło malarskie w przekładzie intersemiotycznym
Posiedzenie odwołane

 

 

26.06.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Anna Wolff-Powęska, Polacy – Niemcy. Trudna droga normalizacji po 1989 r.
Zaproszenie/plakat

 

 

27.06.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Jerzy Szczepański, Jak uczniowie liceum odbierają podręczniki do matematyki?

 

 

27.06.2017, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Personalistyczny projekt etyki mediów - próba systematyzacji etosu medialnego
Zaproszenie
Plakat

 

 

29.06.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Ewa Kocój, Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje, osadnictwo, dziedzictwo kulturowe
– wstępny raport z badań w ramach grantu NPRH

 

 

30.06.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Piotr Laskowski, (Anty)heroizm Jana Wacława Machajskiego