Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

WE WRZEŚNIU 2017

 

 

 

5-8.09.2017
The EMMI workshop
Challenges in Photon Induced Interactions
Strona internetowa 

 

 

13-15.09.2017, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century
Program

 

 

13-15.09.2017, Zakopane
VIII międzynarodowa konferencja naukowa Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
Zakład Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie,

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Zaproszenie

 

 

18-22.09.2017, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
Plakat konferencji

 

 

18.09.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
W programie:
1. Prof. Jerzy Wyrozumski zaprezentuje pracę p. Prof. Bożeny Wyrozumskiej na temat: Lustracja myt i ceł w Małopolsce w 1564 r.
2. Ks. prof. Szymon Fedorowicz, Pontyfikał Erazma Ciołka

 

 

26.09.2017, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider przedstawi ocenę podręcznika do katechezy autorstwa
Ks. Tadeusza Panusia i Renaty Chrzanowskiej, Mocni wiarą. Podręcznik dla I klasy liceum i technikum

 

 

27.09.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Małgorzata B. Bieńkowska-Haba, MD, PhD, Autostopem do jądra komórki – czyli mechanizm zakażenia wirusem HPV16
Zaproszenie