Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W PAŹDZIERNIKU 2018

 

 

 

10.10.2018, godz. 12.00, Wydział Technologii Żywności UR, ul. Balicka 122, sala 1.35 (I piętro)
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka, Nowe kierunki w przetwórstwie i utrwalaniu żywności

 

 

10.10.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Bp Tadeusz Pieronek, O prawie, wolności i miłosierdziu
Zaproszenie/plakat

 

 

10.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Michał Marciak, Adiabeńczycy, Idumejczycy i „Inni” – O problemie tożsamości żydowskiej w okresie Drugiej Świątyni

 

 

11.10.2018, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Piotr Pajor, Transept katedry krakowskiej jako miejsce kultu św. Stanisława w XIV wieku – ewolucja koncepcji architektonicznej
i topografii sakralnej

 

 

11.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Kierunki rozwoju geografii w świetle Międzynarodowej Konferencji w Moskwie w 2018 r.

 

 

12.10.2018, Polska Akademia Umiejętności
Konferencja naukowa 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
O konferencji
Plakat
Program
www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl

 

 

13.10.2018, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
ul. Balicka 253 c, Mydlniki, Aula

Konferencja  Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom
Zaproszenie
Program

 

 

15-16. 10.2018, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Ogólnopolska konferencja naukowa
Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych
Komisja Etnograficzna PAU, Instytut Studiów Międzynarodowych UJ
Program
Plakat

 

 

15.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Agata Kubala, Kolekcja starożytności Eduarda Schauberta jako wyraz filhelleńskiej postawy jej twórcy. Skład zbioru i okoliczności jego utworzenia

 

 

16.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Paweł Krokosz, Regulamin wojskowy generała Adama Weyde z 1698 roku

 

 

16.10.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Hamera, Rysunek satyryczny w badaniach historycznych i medioznawczych
Zaproszenie
Plakat

 

 

16.10.2018, godz. 16.00, Politechnika Krakowska
sala na czwartym piętrze budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
(wejście od ul. Szlak przez bramę położoną w pobliżu skrzyżowania z ul. Pędzichów)

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Budownictwo inteligentne na przykładzie budynku Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego
Zaproszenie

 

 

17.10.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Wojciech Hermeliński, Ostatnie zmiany w prawie wyborczym i ich konsekwencje dla przejrzystości procesu wyborczego
Zaproszenie/plakat

 

 

17.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Marta Gibińska, Jak odróżnić taniec od tancerza: wiersze W. B. Yeatsa, Herberta i Szymborskiej. Dialog poetów
z Izadorą Duncan w tle

 

 

18.10.2018, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Uczeni czasów niewoli
Konferencja zorganizowana w związku ze złożeniem prochów Karola Olszewskiego i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego
w Panteonie Narodowym w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Plakat/program

 

 

19.10.2018
Uroczystość przeniesienia doczesnych szczątek prof. Karola Olszewskiego i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
do krypt Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Zaproszenie

 

 

18–19. 10.2018, Polska Akademia Umiejętności
Konferencja naukowa  Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości (do roku 1918)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Historii Litwy (Wilno)
O konferencji
Program
Plakat

 

 

19.10.2018, godz. 11.30, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. dr hab. Jacek Tomczyk, Zmiany środowiskowe w dolinie środkowego Eufratu (Syria) od wczesnego brązu do współczesności
w świetle badań antropologicznych. Wyniki badań prowadzonych w latach 2003-2010

 

 

19.10.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Anna Oczko, Romańskość w słowiańskiej szacie

 

 

19.10.2018, godz. 16.30, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Piotr Korcyl, Postępy w Chromodynamice Kwantowej na sieci na przykładzie hadronowych funkcji struktury

 

 

22–24.10.2018, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
7th International Conference of Oriental Studies: Collections of Texts and Artefacts
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem

 

 

23.10.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Doktor Jerzy Szczepański przedstawi opinię o podręcznikach do matematyki do klas siódmej i ósmej dwóch wydawnictw:
Nowa Era i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe:
1) Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, "Matematyka z kluczem 7. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej", Nowa Era, Warszawa 2017,
nr ewidencyjny w wykazie MEN: 875/4/2017;
2) Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, "Matematyka z kluczem 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej", Nowa Era, Warszawa 2018,
nr ewidencyjny w wykazie MEN: 875/5/2018;
3) Małgorzata Dobrowolska (red.), "Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej",
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 780/4/2017;
4) Małgorzata Dobrowolska (red.), "Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej",
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2018, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 780/5/2018.

 

 

23.10.2018, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach uchodźców i imigrantów
z państw postjugosłowiańskich

 

 

23.10.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, Filozofia i jej definicje: Ammoniosa wstęp do lektury Porfiriuszowej Isagoge

 

 

24–26. 10.2018, Kraków
Ogólnopolska konferencja naukowa  Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej
25 października 2018, Aula Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
26 października 2018, Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencji towarzyszy panel studencki organizowany przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ - 24 października 2018
O konferencji
Zaproszenie/program 

 

 

24.10.2018, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Mgr Paulina Karczmarek, Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata
Zaproszenie

 

 

24.10.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Andrzej J. Wójcik, Prof. IHN PAN, Emil Habdank Dunikowski – geolog i podróżnik
Zaproszenie/plakat

 

 

25.10.2018, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Stefan Skiba, Potencjalne możliwości wykorzystywania gleb karpackich w czasach prehistorycznych

 

 

25.10.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Polonika archiwalne m.in. w Ameryce Łacińskiej i ich problemy

 

 

26.10.2018, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ, Pomiar poziomu życia ludności

 

 

26.10.2018, godz. 11.30, Aula nr 6, Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul. Bankowa 11b
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU w Katowicach
Dr hab. Maciej Szpunar (Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE), Rola rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości UE
Zaproszenie/plakat

 

 

26.10.2018, godz. 12.00, Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, sala im Prof. B. Pawłowskiego
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Piotr Kłapyta, Jerzy Zasadni, Katarzyna Korzeń, Jerzy Mościcki, Anna Michno, Mateusz Sobucki, Grzegorz Bania,
Jurgów - nowe stanowisko paleobotaniczne na północnym przedpolu Tatr

 

 

26.10.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Andrzej Krasiński, Czego nam nie mówi konwencjonalna kosmologia

 

 

30.10.2018, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Józef Walczyk, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w maszynach dla gospodarki leśnej